Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneoptimointia ylivoimaisella hinta/laatu -suhteella

Luottoluokitus AAA

Hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointia tehtiin aluksi ainoastaan suurien tai erittäin kilpailluilla aloilla toimineiden yritysten sivustoille, mutta tiedonhaun siirryttyä verkkoon on optimoinnista tullut välttämätöntä myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Lyhyesti sanottuna Hakukoneoptimoinnilla tavoittelllaan Sivustolle käyttäjiä ja asiakkaita hakukoneiden luonnollisten hakutulosten kautta. Optimointi siis kerää yrityksesi sivustolle käyttäjiä ilman, että maksat hakukoneelle liikenteestä. Tästä syystä hakukoneoptimoitua sivustoa voidaankin pitää yhtenä nykyaikaisen markkinoinnin kulmakivistä. Tämä artikkeli käsittelee Hakukoneoptimointia, sekä Hakukoneoptimoinnin keskeisiä asioita.

Hakukoneoptimointia suomeksi

Hakukoneoptimointi on suomennos sanoista Search Engine Optimization (SEO). Se tarkoittaa

  1. verkkosivujen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksissa
  2. hakutulosten houkuttelevuuden lisäämistä, jolloin useampi hakija napsauttaa niitä.

Verkkosivuja Optimoidaan, jotta ne löytyisivät halutuilla hakusanoilla hyvin. Optimoitaviksi sanoiksi valitaan sellaisia, joiden uskotaan tuovan arvokkaita kävijöitä. Oikeiden sanojen valinta on siksi tärkeä osa Hakukoneoptimointia.

Lisäksi Hakukoneoptimointi tekee koko Sivuston hakukoneystävälliseksi. Tällöin sivut sijoittuvat paremmin myös odottamattomilla Hakusanojen yhdistelmillä, jotka muodostavat suuren osan kaikista tehdyistä hauista.

Hakukoneoptimointi on useimmiten Google-Optimointia, koska Google on länsimaissa ylivoimaisesti suosituin ja toistaiseksi kehittynein hakukone.

Title-elementin Hakukoneoptimointia

Title-elementti on yksi tärkeimmistä asioista sivun Hakukoneoptimoinnissa. Sen sisältämä teksti esiintyy hakutuloksissa klikattavana linkkinä ja se näkyy myös yläpalkissa useimmissa nettiselaimissa. Se jää usein myös kirjanmerkkeihin. Varmista, että jokaisella sivustosi sivulla on yksilöivä title-elementti. Yksilöivä tarkoittaa, ettei koko Internetissä ole toista sivua samanlaisella title-elementillä. Tiivistä sivun pääviesti title-elementtiin ja lisää siihen esimerkiksi yrityksesi nimi loppuun, jolloin elementti todennäköisesti muodostuu yksilölliseksi. Suositeltava title-elementin pituus on maksimissaan 70 merkkiä.

Title-elementti tulee usein näkyviin hakukoneiden tuloslistauksiin, ja on ikään kuin kirjan selkämys. Sen pitää olla riittävän houkutteleva, jotta tiedon hakija valitsisi juuri sen muiden joukosta. Jos hakusana on osana title-elementtiä, saattaa se näkyä hakutuloksessa lihavoituna, ja kiinnittää erityistä huomiota.

Meta description Hakukoneoptimoinnissa

Description metatagin sisältö voi näkyä hakutuloksessa linkin alla olevana kuvauksena. Google ratkaisee joka hakulauseelle erikseen, näytetäänkö tuloksissa meta description vai otteita sivun tekstistä tai jokin näiden yhdistelmä. Descriptionin on syytä myös olla ainutlaatuinen ja houkutteleva, ja kertoa lyhyesti (maksimissaan 156 merkillä) sivun sisällöstä. Hakukoneet saattavat näyttää descriptionin title-elementin alapuolella hakutuloslistauksessa.

Sivun osoitteen Optimoiminen

Sivun osoitteesta (URI) kannattaa tehdä ihmiselle selkeä. Hyvä osoite on sellainen, joka on helppo kertoa toiselle vaikka puhelimitse. Jos sivusi kertoo kumisaappaista, hyvä osoite olisi http://domainisi/kumisaappaat ja huono osoite olisi esimerkiksi http://domainisi/zyc?go=76628&3490834&HHa.

Jos sivun osoite sisältää etsittävän hakusanan, saattaa hakukone lihavoida sen hakutuloksessa, ja siten lisätä sivusi huomioarvoa.

Hakukoneoptimointia on myös se, mitä hakukoneessa näytetään

Yllä kerrotut title, meta description, ja sivun osoite usein tulevat näkyviin hakukoneiden tuloslistalle. Siksi niiden oikea valitseminen on Hakukoneoptimointia siinä kuin tekstisisällön ja lähdekoodin optimointi.

Tekstiotsikoiden Hakukoneoptimointia

Väliotsikot (H1.. H6) helpottavat tekstin selaamista, ja ylläpitävät lukijan mielenkiintoa. Varmista, että kerrot H1-tekstiotsikossa sellaisen asian, jota kävijä oli hakukoneesta etsimässä. Tällä tavoin vähennät sivusi bounce-ratea, eli heti poistuneita ihmisiä.

Tekstisisältö

Muista kertoa Tekstisisällössä olennaiset asiat sivusi aiheesta mielenkiintoisesti. Jos et kerro riittävän perusteellisesti esimerkiksi tuotteestasi, ei asiakas vakuutu eikä ota sinuun yhteyttä.

Kuvien alt-tekstien Hakukoneoptimointia

Määritä sivun kuviin alt-tekstit, jossa kerrot lyhyesti siitä mitä kuvassa on. Tämä helpottaa kuviesi löytymistä esimerkiksi Googlen kuvahaulla. Kuvaus kannattaa pitää lyhyenä, esimerkiksi seitsemän sanaa. Yli 20 sanaa on jo selvästi liian pitkä.

Linkitykset

Varmista, että tärkeille sivuillesi on sekä sisäisiä linkkejä (eli linkkejä sivuston sisällä) että ulkoisia linkkejä (eli linkkejä muilta sivustoilta). Linkkien selitysteksteissä kannattaa lukea, mitä linkin takana on odotettavissa. Esimerkiksi "Kumisaappaiden tuotetiedot" olisi hyvä selitysteksti, ja "Klikkaa tästä" olisi huono.

Hakukoneoptimointia Netellosta

Netello on tehnyt Hakukoneoptimointia useille sadoille yritysten sivustoille. Ilman Hakukoneoptimointia on sivuston löytyminen vain sattumanvaraista.

Sivustosi tarvitsee Hakukoneoptimointia. Ota heti yhteyttä!


Hakukoneoptimointia
ja semantiikkaa

HTML5-standardin yleistymisen myötä semantiikan eli merkitysopin hyödyntäminen on lisännyt suosiotaan myös Hakukoneoptimoinnissa. Verkkosivujen kanssa työskenneltäessä semantiikka tarkoittaa lyhyesti sanottuna HTML-elementtien standardien mukaista käyttöä, jolla autetaan hakukonetta tulkitsemaan HTML-dokumenttia entistä paremmin.