Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Lisää myyntiä, TAKUULLA.

Luottoluokitus AAA

DOMAINEHDOT


Näitä ehtoja sovelletaan tilattaessa Netellolta mikä tahansa domain. Asiakkaan mahdollisia omia sopimusehtoja ei sovelleta. Netellolla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Ehtojen muuttumisenkin jälkeen asiakassuhde jatkuu, mikäli asiakas ei ole saatuaan tiedon muuttuneista ehdoista ilmoittanut kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa vastustavansa uusia ehtoja. Mikäli asiakas on ilmoittanut määräajassa vastustavansa ehtoja, on Netellolla oikeus purkaa sopimus. Netellolla ei ole palautusvelvollisuutta jo laskutetuista maksuista. Mikäli asiakas ei noudata näitä ehtoja, on Netellolla oikeus pidättäytyä suorituksestaan, tahi halutessaan purkaa sopimus.

NETELLON VASTUU
Netellon vastuu rajoittuu asiakkaan antamien tietojen välittämiseen rekisteriä ylläpitävään tahoon, sekä domainin tietojen määrittelemiseen omiin nimipalvelimiinsa. Netello ei vastaa siitä, että asiakas saa domainin haluamassaan muodossa. Netello pyrkii mahdollisuuksien mukaan toimittamaan tilatun tai korvaavan domainin. Mikäli asiakas domainia tilatessaan tilaa muita tuotteita, eikä saa domainia, Netello toimittaa tilauksen muilta osin jos mahdollista.

ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, sekä oikeudestaan hakea kyseistä domainnimeä. Mikäli tiedoissa tapahtuu sopimuskautena muutoksia, on asiakkaan ilmoitettava niistä viipymättä Netellolle. Asiakas vastaa maksujen suorittamisesta Netellolle ajallaan. Asiakas vastaa rekisteriviranomaisen mahdollisesti veloittamista maksuista. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, sekä soveltuvin osin Netellon yleisiä sopimusehtoja. 
Asiakas vastaa siitä, että ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia hakemallaan domainnimellä tai sen käytöllä. 
Kuluttaja-asiakkaillakaan ei ole oikeutta peruuttaa domaintilausta, mikäli Netello on jo ehtinyt aloittaa palvelun toimittamisen, koska domainnimi on luonteeltaan mittatilaustuote.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Sopimus astuu voimaan, kun asiakas tekee domaintilauksen Netellolta. Domain voidaan hakea kerrallaan korkeintaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Kauden päätyttyä voidaan rekisteröintiä jatkaa vuodeksi kerrallaan. Koska toimimme välittäjänä, niin tehtyä domaintilausta ei voi perua.

ERITYISIÄ REKISTERÖINTIEHTOJA
Domainien COM, NET ja ORG hallinnointia valvoo ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers). Asiakas sitoutuu noudattamaan ICANNin ehtoja ja määräyksiä. Netello toteuttaa domainrekisteröinnin yhteistyössä saksalaisen Computer Service Langenbach GmbH:n (CLS) kanssa. Netellolla ja CLS:llä on oikeus muuttaa palvelujensa sisältöä ja hinnoittelua. Mikäli muutoksista on merkittävää vaikutusta asiakkaalle, pyrkii Netello ilmoittamaan muutoksista etukäteen. Mikäli jokin palvelu on toimitettu vastikkeetta, ei Netellolla ole velvoitetta jatkaa palvelua.
Osana rekisteröimistä voi tarkistaa, onko domain vapaana. Tämä palvelu on ilmainen. Asiakkaan tulee huomioida, että rekisterissä on ainoastaan myönnetyt domainit. Toisella hakijalla saattaa olla jo vireillä hakemus domainiin, vaikka tarkistuksen mukaan domain on vapaana. Mikäli toinen on jättänyt hakemuksensa aiemmin, ei asiakas tällaisessa tapauksessa saa hakemaansa domainia, vaikka hakuhetkellä se olikin "vapaana."
Asiakas voi tehdä myöhemmin muutoksia rekisteröimänsä domainin tietoihin. Siirto toiseen rekisteriin ei ole kuitenkaan mahdollista 60 päivän kuluessa ensirekisteröinnistä.
Koska Internet on useiden tahojen toiminnasta riippuvainen, eikä Netellolla ole määräysvaltaa näihin tahoihin, ei Netello voi taata domainin toiminnallisuutta kaikissa olosuhteissa. Netello vastaa ainoastaan omien laitteistojensa ja palvelujensa toimivuudesta. Netellolla ei ole velvollisuutta korvata mitään välillisiä vahinkoja.
Asiakkaan tulee säännöllisesti tarkkailla Netellolle ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta, jonne Netello lähettää tarvittaessa tiedotteita. Netellon esittämiin kysymyksiin tulee viipymättä vastata.
Mikäli asiakas siirtää domainin kolmannelle osapuolelle, säilyy asiakas silti sopijapuolena Netelloon, ja on velvollinen noudattamaan näitä ehtoja.
Asiakas ei saa käyttää rekisteröimäänsä domainia lainvastaisiin tai loukkaaviin toimiin. Erityisesti kiellettyä on välittää domainin avulla pornografista, radikaalia poliittista, rasistista tai kolmatta osapuolta loukkaavaa aineistoa, tahi aineistoa joka voi vaarantaa lasten tai nuorten moraalista kehitystä. Domainin avulla ei saa lähettää massapostituksia tai muuta massamarkkinointia ilman vastaanottajien hyväksymistä. 
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista häiriötilanteista ensisijaisesti Netellolle. Asiakas ei saa toimillaan aiheuttaa haittaa Netellon palveluille tai maineelle.
Mahdollisissa riitatapauksissa oikeudesta domainnimeen asiakas sitoutuu noudattamaan ICANNin sovittelumenettelyä (UDRP: Universal Dispute Resolution Procedure.) Rekisteröidyn toiminimen tai tuotemerkin haltija voi riitauttaa domainin minkä tahansa http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm luetellun organisaation välityksellä.
Mikäli Netelloa vastaan nostetaan haaste tai korvaushakemus asiakkaan toimien perusteella, sitoutuu asiakas korvaamaan Netellolle tästä aiheutuneet kulut.
Asiakkaan Netellolle ilmoittamat domainhakemuksen yhteystiedot ovat julkista, ja niitä on mahdollista lukea domaintarkistuksella.

ERITYISEHTOJA FI -DOMAINEILLE
FI päärekisteriä ylläpitää Viestintävirasto. Viestintäviraston ehdot ovat luettavissa osoitteessa domain.ficora.fi. Asiakas sitoutuu noudattamaan Viestintäviraston domainehtoja tilattaessa .FI-domaineja.

ERITYISEHTOJA BIZ -DOMAINEILLE
BIZ -domainrekisteriä ylläpitää Neulevel.
Biz -päätteiset domainit ovat ainoastaan yrityksiä varten. Domainnimeä saa käyttää ainoastaan:
- Tavaran, palvelujen tai omaisuuden vaihtoon
- Tavanomaiseen liiketoimintaan tahi
- Ylläolevien toimintojen yksinkertaistamiseen
Biz -päätteistä domainnimeä ei saa rekisteröidä, mikäli rekisteröinnin ainoana tarkoituksena on myydä domainnimi kolmannelle osapuolelle.
Lisäehtoja voi lukea osoitteessa http://www.neulevel.biz/ardp/docs/reg_restrictions.html. Asiakas sitoutuu noudattamaan Neulevelin domainehtoja tilattaessa .BIZ-domaineja.

ERITYSEHTOJA INFO -DOMAINEILLE
Rekisteriä ylläpitää Afilias (www.afilias.com), jolla on oikeus käyttää ja julkaista hakemuksessa ilmoitettuja tietoja. Lisäksi asiakas noudattaa ehtoja osoitteessa www.afilias.info. Asiakas sitoutuu noudattamaan Afilias Limited:in domainehtoja tilattaessa .INFO-domaineja.

ERITYISEHTOJA RU ja SU -DOMAINEILLE
Rekisteriä ylläpitää RU-Center. Asiakas noudattaa RU-Centerin ehtoja osoitteessa http://www.nic.ru/dns/contract/en/.

Päivitys 6.4.2006: ERITYISEHTOJA EU -DOMAINEILLE
Rekisteriä ylläpitää EURID http://www.eurid.eu. Asiakas sitoutuu noudattamaan EURID erityisehtoja tilatessaan .EU-domaineja.

Päivitys 13.10.2006: ERITYISEHTOJA MOBI -DOMAINEILLE
Rekisteriä ylläpitää mobile Top Level Domain Ltd www.mtld.mobi. Asiakas sitoutuu noudattamaan MOBI erityisehtoja (.pdf) tilatessaan .MOBI-domaineja.

MUITA ERITYISEHTOJA
Toimitamme domainpalveluja vain Suomeen!

Ehtoversio 2003-D-1.03; päivitetty 6.4.2006 .eu-domainin osalta sekä .mobi -domainin osalta 13.10.2006
Ehtoja päivitetty 5.2.2007 SU-domainien osalta.

 

Hakukoneoptimointi

Hakukone­optimointi
parantaa sivuston löytymistä hakukoneista.
Hakukoneoptimointi

Sivusto

Sivusto
yrityksille laadukkaalla graafisella suunnittelulla.
Netello Sivusto

Verkkokauppa

Verkkokauppa
myy tuotteet puolestasi verkossa.
Netello Verkkokauppa