Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Google Hakukoneoptimointi on tärkeää

Google Hakukoneoptimointi auttaa lisäämään myyntiä. Hyvän hakukonenäkyvyyden hyödyistä ja eduista puhutaan tämän tästä, mutta monelle markkinointipäättäjälle tuottaa silti ongelmia löytää strategia, jolla yrityksen perusliiketoimintaa tuetaan verkossa. Vaikka Google Hakukoneoptimointi onkin varsin kustannustehokas tapa Sivuston kävijämäärien nostoon, on monesti epäselvää minkä tyyppisten hakusanojen ympärille yrityksen hakukonenäkyvyys tulisi luoda ja minkälaisia tuloksia Google optimoinnilta tulisi odottaa. Strategiaan liittyviä ongelmia ja odotuksia on hyvä ryhtyä ratkomaan miettimällä ensin miksi Googlessa tulisi ylipäätään näkyä ja miten verkkohaku karrikoiden ottaen toimii.

Google hakukoneoptimointi on tärkeää   Google hakukoneoptimointi on kustannustehokasta   Google hakukoneoptimointi tavoittaa jopa 99% suomalaisista

Miksi näkyä juuri Googlessa?

Syy ja tarve hyvälle Google näkyvyydelle löytyy yksinkertaisesti Googlen käyttäjämääristä. Google on jo vuosien ajan ollut ehdottomasti käytetyin hakukone Suomessa, ja todennäköisesti tuottaa jo nyt hyvän siivun sivustosi kävijämääristä. Ei ole lainkaan poikkeuksellista, jos Sivuston keräämistä kävijämääristä 50-80% koostuu Googlen lähettämästä liikenteestä. Laajasta käyttäjäkunnastaan johtuen Googlella on siis potentiaalia tuoda lisääkin kävijöitä yrityksesi sivustolle. Google Hakukoneoptimointi pyrkiikin maksimoimaan jo toimivaksi havaitun kanavan hyödyt yrityksellesi.

Google Hakukoneoptimointi ja hyödyt verrattuna muihin hakukoneisiin

Sivustosi käyttäjätietoja selaillessa saatat miettiä, paljonko vierailijoita voisit hankkia muista hakukoneista kuin Googlesta. Hakukoneiden markkinaosuudet ovat Suomessa kuitenkin varsin selvät. Jo vuosien ajan Googlella on ollut hallussaan 95-97% markkinaosuus, joka käytännössä tarkoittaa sitä ettei muiden hakukoneiden avulla saada kerättyä vastaavaa määrää liikennettä kuin Googlen avulla on mahdollista saada. Vaikka pystyisitkin nostamaan muista hakukoneista tulevan liikenteen määrää, etkä samalla ylläpitäisi sivustonne sijoitusta Googlen hakutuloksissa, niin yrityksesi Sivuston käyttäjämäärät todennäköisesti laskisivat.

Millä perusteella Google muodostaa hakutuloksensa

Pelkistetysti ajateltuna Googlen käyttäjilleen antamat hakutulokset perustuvat siihen tietoon, jota verkkosivuille on laitettu. Nimensä mukaisesti hakukoneena toimiva Google ei lähde arvailemaan mitä palveluita tai tuotteita yrityksesi saattaisi tarjota, vaan odottaa, että yrityksesi sivusto kertoo tarjolla olevista tuotteista. Tiedon selkeä esilletuonti ei hyödytä ainoastaan hakukoneita. Voit katsoa sivustoanne hieman kriittisestä näkökulmasta ja miettiä seuraavaa asiaa: kertooko sivustoni riittävästi tarjolla olevista tuotteista ja palveluista uusille asiakkailleni; jos yritykseni ei ole käyttäjälle entuudestaan tuttu, saako hän selvää mitä tuotteita ja palveluita ylipäätään tarjoan. Google Hakukoneoptimointi pyrkiikin varmistamaan, että sivustosi välittää selkeät tiedot tarjolla olevista tuotteista niin käyttäjille kuin hakukoneillekin.

Valitse yrityksesi tarpeita parhaiten palveleva strategia

Kun haluat parantaa hakukonenäkyvyyttä, aloita projekti miettimällä minkä tyyppisten hakujen yhteydessä haluat sivustonne näkyvän. Yrityksen sivustolle tehtävä Google Hakukoneoptimointi suoritetaan tyypillisesti kahdesta eri syystä. Ensimmäinen syy liittyy haluun yhdistää, eli assosioida yritys entistä paremmin liiketoiminnan kannalta keskeisiin hakuihin. Tämä niin sanotusti brändäyksen vuoksi tehtävä optimointi suoritetaan yleensä laajempien asiakokonaisuuksien ympärille. Kyseisen strategian tavoitteena onkin puhtaasti yrityksen tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen - ei niinkään aktiivinen asiakashankinta.

Toinen yleinen syy optimoinnille liittyy haluun parantaa yrityksen sivuston konversiota ja tuottavuutta. Näin suoritettu Google Hakukoneoptimointi onkin huomattavasti tavoitehakuisempaa, jolloin yrityksen sivustolla on selkeä paikkansa myös asiakashankinnassa. Tavoitehakuisesti tehtävä optimointi vaatii kuitenkin huomattavasti tarkempaa hakusanojen valintaa ja kokeilua, jotta hakutermien joukosta löydetään esimerkiksi kontakteja ja soittopyyntöjä tuottavat hakutermit. Tällöin hakukonenäkyvyydellä ei haeta suuria volyymejä, vaan keskitytään tavoittamaan tarjotuista tuotteista ja palveluista aidosti kiinnostuneet käyttäjät.

Aseta realistiset tavoitteet liikenteen kasvulle

Monesti hakukoneoptimoinnin yhteydessä heitellään ilmoille villejä numeroita kävijämäärien kasvusta, ilman kunnollisia perusteita. Tämän tyyppisiin lupauksiin kannattaa suhtautua varauksella, sillä jos lähdet liikkeelle tarkkaan yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin kohdennetuilla hakutermeillä, ei sivustosi keräämään hakukoneliikenteen kasvu ole välttämättä kovinkaan suurta, vaan ratkaiseva ero tulee liikenteen laadussa. Kun Sivustosi näkyy oikeissa asiayhteyksissä – laajakäsitteisten yleissanojen sijaan – päätyy sivustollesi varmemmin käyttäjiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista ja palveluista. 

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme miten Google Hakukoneoptimointi voi hyödyttää yritystänne.

Miten hakukonenäkyvyyden parantaminen kannattaa aloittaa?

Koska Google Hakukoneoptimointi pohjautuu tietyn hakutermin valinneen käyttäjän tavoittamiseen, kannattaa käytettävien avainsanojen kartoittamiseksi tehdä riittävästi pohjatyötä. Jos haluat itse testailla hakukonelöydettävyyden parantamista, voit valita esimerkiksi 2-3 termiä, joiden avulla lähdet liikkeelle. Itse tehtävässä – testiluontoisessa – projektissa, käytettävien avainsanojen määrä kannattaa pitää rajallisena jolloin projekti pysyy helpommin hallittavissa.

Päätätpä sitten lähteä runsaasti verkkohakuja keräävien volyymisanojen perään tai tarkemmin kohdennettujen hakutermien perään, varmista että valitsemillasi sanoilla on ylipäätään mahdollista saada vierailijoita sivustollesi. Voit käyttää apunasi Googlen tarjoamia työkaluja (Keyword tool ja Trends), joiden avulla on mahdollista selvittää eri hakutermien keräämiä hakumääriä ja -volyymejä. Huomaa, että Google hakukoneoptimointi tehdään nimenomaan käyttäjän ehdoilla. Käytettäviä avainsanoja ja hakutermejä ei kannata valita omien mieltymysten mukaan, vaan käytettävät avainsanat tulee valita avainsanojen käyttöasteen mukaan. Jos valitset hakutermejä joita kukaan muu ei käytä, eivät sivustosi käyttäjämäärätkään kasva.

Lisää tietoa optimoinnin toteuttamisesta löydät hakukoneoptimoinnin tekniikkaa käsittelevältä sivultamme.

Mikäli et löydä yrityksellesi sopivia avainsanoja, voit olla yhteydessä Netellon hakukonemarkkinoinnin ammattilaisiin, jotka auttavat sinua oikeiden hakutermien valinnassa.

Ota yhteyttä Netellon ammattilaisiin ja kysy miten toimiva Google Hakukoneoptimointi hyödyttää liiketoimintaasi.


Muista seurata
asetettujen tavoitteiden
toteutumista säännöllisesti

Jos haluat että Google Hakukoneoptimointi tuottaa vastinetta panostuksellesi - esimerkiksi soittopyyntöjä - on selvää, että sivustosi hakukoneliikennettä tulee myös tarkkailla säännöllisesti. Näin toimimalla voidaan varmistaa, että Google optimointiin valitut avainsanat ovat tavoitteiden kannalta toimivia – ja tarvittaessa avainsanavalintoja voidaan tarkentaa tai muokata haluttuun suuntaan. 


Milloin
Google Hakukoneoptimointi
kannattaa ulkoistaa

Koska etenkin tavoitehakuisesti tehtynä Google Hakukoneoptimointi vaatii tarkkaa suunnittelua ja seurantaa, kannattaa jo projektin alkumetreillä miettiä löytyykö yrityksesi omasta organisaatiosta riittävästi resursseja ja osaamista työn tekemiseen. Netellon ammattilaisten apuun kannattaa turvautua myös silloin kun aiemmin sivustolle tehdyt optimointitoimet eivät ole tuottaneet haluttuja tuloksia, tai jos sivustosi sijoitus hakutuloksissa on äkisti heikentynyt.