Hakukoneoptimoinnin hinta on monelle arvoitus


Optimoinnin hankkiminen yrityssivustolle voi tuntua haastavalta – eikä suotta. Optimoinnin tekijöitä on tarjolla paljon, jonka seurauksena myös hakukoneoptimoinnin hinta saattaa vaihdella suuresti. Hintahaitarin kasvaessa on myös selvää, etteivät tarjolla olevien optimointituotteiden sisällötkään ole aina verrattavissa toisiinsa. Tämän vuoksi ostajan on hyvä tehdä itsenäinen tarvekartoitus, jotta hän tietää tarkemmin mikä optimointituote vastaa hänen tarpeitaan ja budjettiaan. Keräsimme yhteen muutamia asioita, joita hakukoneoptimoinnin ostajan on hyvä huomioida, eri vaihtoehtoja vertaillessaan.

Optimointia parinkympin hintaan tai valmiiksi optimoidut sivut

Uusia kotisivuja hankkiessasi olet saattanut törmätä termeihin ”hakukoneystävällinen sivusto” tai ”valmiiksi Google optimoitu sivusto”. Kyseisillä termeillä viitataan tyypillisesti siihen, että käytettävä julkaisujärjestelmä mahdollistaa hakukoneoptimoinnissa vaadittavien toimien suorittamisen (ainakin johonkin pisteeseen asti), mutta näillä termeillä ei vielä voida taata hyvää näkyvyyttä kilpailluilla toimialoilla. Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että kilpailluilla toimialoilla myös kilpailijasi sivusto on ”hakukoneystävällinen” – ja lisäksi kilpailijasi todennäköisesti tekee myös muita toimia hakukonenäkyvyyden saavuttamiseksi. Hakukoneoptimointiin liittyvien toimintojen löytyminen sivuston julkaisujärjestelmästä ei siis yksinään tuota yrityksellesi näkyvyyttä – vaan näkyvyyden tuottaa kyseisten toimintojen oikeaoppinen käyttäminen. Edulliset hinnat kuulostavat ostajasta aina hyvältä, mutta voiko muutamalla kympillä saada saman palvelun kuin muutamalla satasella tai tonnilla. Yrittäjä tietää hyvin, että työllä on hintansa - eikä työntekijää voi kiinnittää yhteen projektiin kovinkaan pitkäksi ajaksi, jos asiakkaalta laskutettava summa on muutamia kymppejä. Tästä syystä on hyvä selvittää mitä muutamalla kympillä tarjottavat hakukoneoptimoinnit pitävät sisällään – onko kyse kerralla tehtävästä tarkastuksesta vai usean kuukauden ajalle ajoittuvasta projektista? Keskitytäänkö työssä pelkästään sivuston tekniikkaan, vai käydäänkö työssä läpi myös sivuston sisältöä ja ulkoista linkitystä?

Hakukoneoptimoinnin hinta ja työmallit

Kuten jo edeltä huomasit, optimointiin liittyvät työt ja hinnoittelu voidaan suorittaa usealla tavalla. Osa tarjoajista suosii projektityyppistä työmallia, jossa optimointitoimia tehdään esimerkiksi kuukausittain (tai muutaman kuukauden välein). Toiset tekevät tarjoamansa optimointitoimet kertatyönä, ja osa tarjoajista ohjeistaa ja konsultoi asiakasta optimointitoimien tekemiseksi. Mikään edellä mainituista malleista ei varsinaisesti ole väärä. Monesti on kuitenkin havaittu, että etenkin kilpailluilla toimialoilla päästään parempiin tuloksiin, jos optimoinnin tuloksia mitataan ja muutoksia tehdään pitkänaikavälin kuluessa. Tämä johtuu siitä, ettei esimerkiksi kertatyöllä voida vastata kilpailijan seuraavaksi tekemiin muutoksiin tai toimiin. Ostajan näkökulmasta hakukoneoptimointia tekevän tahon tulisi pystyä tekemään sivustosi hyväksi mahdollisimman paljon. Jos sivustollesi tarvitaan kuvia, videoita tai sisältöä, pystyykö optimoija tarjoamaan näitä? Miten on näkyvyyttä tukevan hakukonemainonnan tai SoMe-kanavien laita – pystyykö optimoija tarjoamaan palveluita myös näiden kanavien hyväksi. Vaikka kyseiset toimet eivät kuuluisikaan suoraan hakukoneoptimoinnin hintaan, saat edistettyä yrityksesi näkyvyyttä huomattavasti tehokkaammin, jos sinun ei tarvitse asioida kuin yhden tahon kanssa.

Mistä hakukoneoptimointityön hinta muodostuu?

Työnä hakukoneoptimointi on nykyään varsin monipuolista – jos optimoinnissa huomioidaan mahdollisimman monta osa-aluetta, tulee optimoijan tehtäväksi niin auditointia, testaamista, sisällön laadintaa, yrityksen liiketoimintaan perehtymistä ja toisinaan myös ohjelmointia, tietoturva-aukkojen paikkaamista, sekä palvelimen asetusten muokkaamista. Hakukoneoptimoinnin hinta siis muodostuu pitkälti siitä mitä optimoinnin osa-alueita valitsemasi tuote sisältää - ja mitä toimenpiteitä yrityksesi tapauksessa on mahdollista toteuttaa – sekä siitä kuinka usein kyseisiä toimenpiteitä tehdään.

Toimintamallien vaikutus hakukoneoptimoinnin hintaan

Olemme Netellossa kehittäneet toimintamallin, jossa optimointia ei suoriteta erillään asiakkaana olevan yrityksen muista toiminnoista – vaan asiakkaan liiketoiminnan eri elementtejä pyritään hyödyntämään optimoinnissa mahdollisimman tehokkaasti. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi tiettyjen muutosten nopean implementoinnin, sekä jo olemassa olevien resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Kun jo olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää nykyistä paremmin, pysyvät kokonaiskulut aisoissa eikä laajoille lisäinvestoinneille ole tarvetta.

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

         

In English