Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneoptimointi Joomla-julkaisujärjestelmällä.

Luottoluokitus AAA

Joomla hakukoneoptimointi

JoomlaHakukoneoptimointi Joomla-julkaisujärjestelmän avulla

Joomla! -julkaisujärjestelmä on varsin yleinen WWW-sivujen ylläpitoon ja päivittämiseen käytetty sisällönhallintajärjestelmä. Joomlan suosio pohjautuu maksuttomaan ohjelmistoon, jonka kuka tahansa voi ladata ja asentaa palvelimelleen. Hakukoneoptimointi Joomla -alustalla onnistuu varsin helposti, kunhan sivustolla käytetty sivupohja on toteutettu oikein. Joomla! ei siis itsessään aseta esteitä sivuston hyvälle hakukonenäkyvyydelle. Ohessa 5 seikkaa, jotka on hyvä huomioida kun Hakukoneoptimointia suoritetaan Joomla! -sivustolle.


Joomla hakukoneoptimointi - viisi huomioitavaa seikkaa.

1

Varmista että sivustollasi käytetään helppolukuisia URL-osoitteita
Käyttämästäsi Joomla-versiosta riippuen sivustosi tuottamat URL-osoitteet saattavat sisältää id-tunnuksia ja muuttujia, jolloin sivustosi yksittäisen alasivun osoite saattaa näyttää esimerkiksi tältä: "domain.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1". Edellä mainitut ns. dynaamiset URL-osoitteet eivät ole kovinkaan selkeitä ja helppolukuisia, eivät ne myöskään tarjoa hakukoneiden roboteille lisätietoa kyseisen sivun sisällöstä. Mikäli sivustosi tuottaa dynaamisia URL-osoitteita voit vaihtaa sivustosi URL-osoitteet helppolukuisiksi Joomlan hallintapaneelista. Mikäli teet kyseisen muutoksen jo julkaistulle sivulle, muista uudelleenohjata sivustosi vanhat URL-osoitteet uusiin, käyttäen standardien mukaisia 301 uudelleenohjauksia.

2

Varmista käyttämäsi sivupohjan hakukoneystävällisyys
Hakukoneoptimointi Joomla-sivustolla on hyvin pitkälti riippuvainen käyttämäsi sivupohjan toiminnallisuudesta ja toteutustavasta. Koska Joomla-sivusto toteutetaan monesti valmiin sivupohjan päälle, kannattaa sivuston ylläpitäjän testata valitun sivupohjan hakukoneystävällisyys, sillä tarjolla olevat sivupohjat eivät automaattisesti takaa hyvää hakukonenäkyvyyttä. Ylläpitäjän on syytä tarkistaa, että Joomlan-hallintasivuilta syötetyt otsikot ja tekstit tulostuvat sivustolla toivotulla tavalla. Lisäksi ylläpitäjän on hyvä käydä läpi valitun sivupohjan luoma HTML-lähdekoodi ja varmistaa ettei sivupohjaan ole ujutettu hakukoneiden laatusääntöjen vastaisia piilolinkkejä (piilolinkit voivat johtaa sivustosi hakukonenäkyvyyden heikentymiseen). Sivuston HTML-lähdekoodi on syytä käydä läpi myös mahdollisten lisäosien asentamisen jälkeen. Mikäli löydät sivustosi lähdekoodista piilolinkkejä, poista kyseiset linkit, tai siirry käyttämään toista sivupohjaa. On hyvä huomioida etteivät edellä mainitut piilolinkit johdu Joomla-julkaisujärjestelmästä vaan pikemminkin sivupohjan tai lisäosan tekijästä.

3

Hakukoneoptimointi Joomla -sivustolla ja indeksoinnin varmistaminen 
Käytettävästä sivupohjasta riippuen Joomla ei välttämättä lisää luotuja artikkeleita ja sivuja sivuston valikkoon, jolloin hakukoneet eivät myöskään pääse indeksoimaan uusia alasivuja. Koska hakukoneiden robotit liikkuvat sivulta toiselle pääasiassa linkkien välityksellä, tulee sivuston ylläpitäjän varmistaa, että kaikille alasivuille johtaa vähintään yksi linkki. Näin toimimalla voidaan varmistaa, että hakukoneet myös löytävät luodut alasivut ja voivat esittää ne hakutuloksissaan.

4

Suorita ohjelmistopäivitykset mahdollisimman nopeasti
Koska Joomlan lähdekoodi on kenen tahansa vapaasti ladattavissa ja tarkasteltavissa, tulee Joomla-sivustolla kiinnittää aivan erityistä huomiota tietoturvaan. Ei riitä, että sivuston julkaisun yhteydessä asennetaan uusin versio julkaisujärjestelmästä, vaan Julkaisujärjestelmä tulee päivittää mahdollisimman nopeasti uusien ohjelmistopäivitysten ilmaannuttua. Päivitysten säännöllinen asentaminen on paras tapa varmistaa, että hakukoneoptimointi Joomla -alustalla ei kariudu esimerkiksi tietoturva-aukoista johtuviin ongelmiin. Monesti hakukoneet poistavat haittakoodia sisältävät sivustot hakutuloksistaan, jolloin hakukonenäkyvyyden eteen tehty työ menee täysin hukkaan. Tyypillisesti tällaiset tilanteet olisi voitu välttää päivityksistä huolehtimalla.

5

Myös Joomla-sivusto tarvitsee sisältöä
Hyvä hakukonenäkyvyys tarvitsee aina laadukasta sisältöä, käytettiinpä sivustolla sitten mitä julkaisujärjestelmää tahansa. Hakukoneoptimointi Joomla-sivustolla ei tuo tähän sääntöön mitään poikkeusta. Muista siis julkaista sivustollasi säännöllisesti uutta sisältöä, jonka painopiste on yrityksesi tarjoamissa tuotteissa ja palveluissa. Lisää vinkkejä hakukoneystävällisen sisällön tuottamiseen löydät Netellon Hakukoneoptimointi-sivulta.


Kaipaatko apua
Joomla-sivuston Hakukoneoptimoinnissa?

Mikäli aiempi Hakukoneoptimointi Joomla-julkaisujärjestelmän ympärille rakennetulla sivustolla ei tuottanut toivottuja tuloksia Hakukonemarkkinoinnin kannalta, tai yrityksesi henkilöstöresurssit eivät riitä Hakukoneoptimoinnin suorittamiseen – ota yhteyttä Netellon Hakukoneoptimoinnin ammattilaisiin. Olemme vuosien aikana parantaneet useiden Joomla-sivustojen hakukonenäkyvyyttä merkittävästi ja voimme parantaa myös Teidän yrityksenne hakukonenäkyvyyttä.


Hakukoneoptimointi
prosessi

Koska hakukonenäkyvyys on osa yrityksesi markkinointia, tulisi Hakukoneoptimointi nähdä jatkuvana prosessina eikä yhdellä kertaa tehtävänä työnä. Jatkuva Hakukoneoptimointi vaatii toki lisäpanostusta, mutta sen tuoma hyöty näkyy yrityksellesi etenkin pitkällä aikavälillä.


Ota heti yhteyttä!