Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneoptimointia yrityksille:
Hakukoneoptimointi

Luottoluokitus AAA

Hakukoneoptimointia yrityksille – hyödyt ja tuotto

Hakukoneoptimointia yrityksille tehtäessä, pelkkä yrityksen näkyvyyden lisääminen ei tulisi olla projektin keskipisteessä – vaan pääpaino tulisi olla siinä, mitä liiketoiminnallisia hyötyjä optimoinnilla saavutetaan, ja saadaanko optimoinnin avulla lisää tuottoa. Näihin päämääriin pääseminen vaatii sekä hakukoneoptimoinnin että markkinoinnin ymmärtämistä ja yrityksesi asiakaskunnan tarkkaa tuntemista.

Hakukoneoptimoinnin hyödyt yrityksellesi

Yrityksen saamat hyödyt hakukoneoptimoinnista tulevat parhaiten esiin pitkällä aikajänteellä. Kun potentiaalinen asiakas etsii yrityksesi tarjoamaa tuotetta tai palvelua, lisää jo pelkkä hakutuloksissa näkyminen yrityksesi tunnettavuutta. Kun näyt hakukoneissa kilpailijoitasi paremmin, saat selvää kilpailuetua varsin kustannustehokkaasti.

Oikein kohdennetulla hakukoneoptimoinnilla on mahdollista tavoittaa myös uusia asiakkaita, joille yrityksesi voi olla entuudestaan täysin tuntematon. Ilman hakukoneoptimointia esimerkiksi tuotteita tai hintoja vertailevien käyttäjien tavoittaminen kohtuulliseen hintaan, voi osoittautua hyvinkin vaikeaksi tehtäväksi.

Koska hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan sivuston näkyvyyttä ns. maksuttomissa hakutuloksissa (hakukoneet eivät peri maksua optimoinnin tuomasta liikenteestä) on hakukoneoptimointi varsin kustannustehokas väline myös uusien asiakkaiden hankintaan. Tämän hyödyn maksimointi pitkällä aikavälillä tuo monesti selvää säästöä yrityksesi mainoskuluissa.

Hakukoneoptimoinnin tuotto on mitattavissa

Parhaassa tapauksessa hakukoneoptimointi ei tuo yrityksellesi pelkkää säästöä, vaan se myös tuottaa tulosta. Hakukoneoptimoinnin tuottoa ei tarvitse arvailla, vaan optimoinnin tuottavuus on mitattavissa, ja vielä suhteellisen helpostikin.

Ohessa 3 tapaa, joiden avulla voit määrittää hakukoneoptimoinnin arvoa

1. Liikenteen arvo

Mikäli haluat mitata mitä hakukoneoptimointi tuottaa yrityksellesi, tulee sivustollasi olla jokin mitattava asia eli ns. loppukäyttäjätoimi jolle asetetaan kaupallinen arvo. Mitattavana asiana voi olla esimerkiksi soittopyynnön jättäminen tai ostoksen teko verkkokaupassa. Tämän jälkeen sivustollesi tulee asentaa kävijäseuranta (esim. Google Analytics), joka asetetaan seuraamaan kuinka usein hakukoneista saapuvat käyttäjät suorittavat valittuja loppukäyttäjätoimia.

Seuraavaksi lasket mikä on seurattavan asian kaupallinen arvo; verkkokaupassa arvona voi olla asiakkaan maksama loppusumma, soittopyynnön arvo taas voi määräytyä sen mukaan montako soittopyyntöä tarvitaan yhteen kauppaan – ja mikä on näin saadun yksittäisen kaupan arvo. Kun edellä mainitut asiat on syötetty kävijäseurantaan, näet tarkasti paljonko hakukoneista saapunut liikenne on tuottanut yrityksellesi. Jos tuottavuus on jäänyt toivottua pienemmäksi, kannattaa alkaa selvittämään, tuleeko yrityksesi hakukoneliikenne esimerkiksi vääristä asiayhteyksistä.

2. ROI eli sijoitetun pääoman tuotto

Hakukoneoptimoinnin tuomaa hyötyä voit myös laskea yleisesti käytössä olevalla ROI -kaavalla, eli laskemalla paljonko hakukoneoptimointiin sijoitettu pääoma on tuottanut. Tähän laskukaavaan tarvitset tiedon hakukoneoptimoitiin kuukausi- tai vuositasolla käytetystä summasta, sekä summan jonka hakukoneoptimointi on tuottanut vastaavana aikana. ROI:n laskukaava on lyhyesti: 100 x  nettotulos / sijoitettu pääoma. Kaavassa nettotulos lasketaan: tuotto-sijoitus.

3. Näkyvyyden arvo

Myös pelkälle hakutuloksissa näkymiselle voidaan laskea kaupallinen arvo – tai laskennallinen arvio siitä paljonko vastaava näkyvyys maksaisi ostettuna. Laskennassa käytetään vertailupohjana hakukonemainonnan hintatietoja, koska maksettu mainonta on käytännössä ainoa vaihtoehto maksuttomille hakutuloksille. Ensimmäinen vaihe on siis selvittää paljonko klikkaukset valitsemillasi hakusanoilla maksavat AdWordsissä (AdWordsin ilmoittamat klikkihinnat kerrotaan ilmoitetuilla hakumäärillä).  

Kun mainonnan hintatiedot on selvitetty, tarkastetaan sivuston hakukonenäkyvyyden nykytila, eli määritetään kuinka kaukana ollaan parhaasta mahdollisesta tilanteesta, eli siitä että sivusto näkyisi ensimmäisenä kaikilla valituilla hakutermeillä. Jotta näkyvyyden arvo voidaan laskea, tulee sijoitusten nykytilanne muuttaa prosenteiksi, joka tapahtuu antamalla enemmän painoarvoa ensimmäisen sivun kärjestä löytyville sijoituksille, kuin esimerkiksi toiselta hakutulossivulta löytyville sijoituksille. Saadun prosentin perusteella voidaan laskea arvio nykyisen hakukonenäkyvyyden arvosta, mainonnan antamien hintatietojen pohjalta.

Miten saat parhaan mahdollisen näkyvyyden yrityksellesi?

Saat yrityksellesi parhaan mahdollisen hakukonenäkyvyyden kun yhdistät hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan. Syynä tähän on se, että hakukoneoptimointi on pitkän aikavälin ratkaisu, jonka avulla on mahdollista saada varsin edullista liikennettä – mutta jonka kautta saatava näkyvyys kehittyy suhteellisen hitaasti.  Hakukonemainonta on puolestaan nopea tapa saada yrityksellesi näkyvyyttä – mutta vastapainoksi joudut maksamaan hakukoneelle aina kun käyttäjä klikkaa mainostasi.

Voit esimerkiksi aloittaa yrityksesi näkyvyyden kehittämisen maksetulla mainonnalla, ja selvittää mitkä hakutermit tuovat kauppaa ja mitkä termit keräävät pelkkiä maksullisia klikkauksia. Tämän jälkeen voit päättää ne termit, joiden avulla haluat tavoitella maksutonta hakuliikennettä – nämä voivat olla termejä, jotka tuovat kauppaa tai termejä joiden avulla haluat näkyä hakutuloksissa, mutta joista maksaminen ei ole kannattavaa.

Yrityksille suunnatussa hakukoneoptimoinnissa kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota valittujen avainsanojen ja hakutermien tuottavuuteen, eikä valita hakusanoja pelkästään omien mieltymysten pohjalta. Näin toimimalla hakukoneoptimoinnilla voidaan saavuttaa selvää hyötyä.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista.