Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneystävällisen sisällön tuottaminen sivustolle

Luottoluokitus AAA

Hakukoneystävällinen sisältö varmistaa yrityksesi löydettävyyden

Hakukoneystävälliset kotisivut ovat hyvän sisällön ja toimivien teknisten ratkaisujen summa. Kun sivustolta löytyvät tekniset ratkaisut auttavat hakukoneita sivuston sisällön tulkinnassa, voidaan sivuston hakukonenäkyvyyttä kehittää kiinnostavan ja yksilöllisen sisällön avulla. Mutta mitä sitten on hakukoneystävällinen sisältö, ja miten sivustolla olevaa tekstiä voidaan muokata hakukoneystävälliseksi?

Hakukoneystävällinen sisältö?

Hakukoneystävälliselle sisällölle on olemassa oikeastaan kaksi kriteeriä. Sisällön tulee sijoittua hyvin Googlen hakutuloksissa ja lisäksi sisällöstä tulee olla oikeaa hyötyä sen lukijalle. Näiden kahden kriteerin yhdistäminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa.

Jotta sivustosi sisältö sijoittuisi hyvin hakukoneista, tulee sisällön olla tiettyä aihetta tai hakutermiä varten kirjoitettua. Tämä lisäksi sisällön tulee olla yksilöllistä, eli samaa tekstiä ei saa löytyä muilta verkkosivuilta tai sivustosi muilta alasivuilta. Näin toimimalla varmistetaan, että sivustollasi on tarjottavana ainutlaatuista sisältöä, jota ei muualta löydy.

Koska hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen hyvän käyttäjäkokemuksen, nostavat hakukoneet yleensä hakutulostensa kärkipäähän käyttäjiä kiinnostavan sisällön. Näin toimimalla hakukoneet pyrkivät varmistamaan tarjoamiensa hakutulosten kiinnostavuuden ja mielekkyyden. Tästä syystä ei ole yhdentekevää mitä tekstiä julkaiset sivustollasi.

Hakukoneystävällinen teksti – ohjeet yksittäisen alasivun laadintaan

Koska hakukoneiden tehtävänä on yhdistää käyttäjän kirjoittama hakutermi eri verkkosivustoilta löytyviin sisältöihin, on luonnollista, että käyttäjän kirjoittaman hakutermin tulisi löytyä sivustosi sisällöstä. Valitun hakutermin on hyvä esiintyä sivuston pää- ja title-otsikossa, URL-osoitteessa ja sivun leipätekstissä. Näin toimimalla varmistat, että hakukoneet osaavat yhdistää sivustosi valitsemaasi asiayhteyteen.

Hakukoneystävällinen teksti ei kuitenkaan rajoitu yksittäisen hakutermin mainitsemiseen, vaan yksittäisellä alasivulla on hyvä käsitellä valittua aihetta mahdollisimman laajasti ja kiinnostavasti. Valitun aiheen laaja, ja seikkaperäinen käsittely tuo esiin yrityksesi osaamista ja tarjoaa käyttäjille arvokasta lisätietoa. Pitkässä ja hyvin jäsennellyssä tekstissä voit vastata käyttäjien usein esittämiin kysymyksiin, tuoda esiin yrityksesi kilpailuetuja ja korostaa tarjoamasi tuotteen tai palvelun hyötyjä.

Yksittäinen alasivu kannattaa jäsennellä siten, että pääotsikko ja kaksi ensimmäistä lausetta kertovat mitä aiheitta sivulla käsitellään ja tuovat esiin ainakin yhden käyttäjää askarruttavan ongelman. Näin toimimalla käyttäjän kiinnostus julkaistua aineistoa kohtaan saadaan pidettyä yllä.

Hakukoneystävällinen sisältö ei ole pelkkää tekstiä. Yksittäiseltä alasivulta on hyvä löytyä kuvia, videoita tai taulukoita, joiden avulla voit havainnollistaa valitsemaasi aihetta, tai tuoda esiin valittuja yksityiskohtia. Visuaalisten elementtien avulla teet sivustostasi entistä kiinnostavamman ja laadukkaamman.

Lopuksi yksittäisen sivun elementit (pää- ja väliotsikot, kuvat ja taulukot) tulee asetella toimivaksi kokonaisuudeksi, joka on helppo käyttöinen ja edustavan näköinen.

Lue lisätietoa sivuston hakukoneoptimoinnista.