Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Optimointi parantaa valittua tulosta

Luottoluokitus AAA

Optimointi parantaa verkkosivujen sisältöä

Optimointi kannattaa teettää Netellon ammattilaisilla. Sanalla "Optimointi" viitataan verkkosivujen sisältöön, joka Optimoidaan hakukoneystävälliseksi. Tämä tarkoittaa, että verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan hakukoneita ajatellen.


Hakukoneoptimointi on prosessina aikaa vievä, mutta saavutetusta tuloksesta on usein pitkäaikaista hyötyä. Hakukoneoptimointiin läheisesti liittyvää toimintaa on tehokkaiden sisääntulosivujen suunnittelu, jolla pyritään houkuttelemaan sivustolle saapuva kävijä esimerkiksi tilaamaan jotakin.

Optimointi

Optimointi on Hakukonemarkkinointia, jossa kiinnitetään huomiota sijoitukseen hakukoneen tuloksissa, sekä hakukoneessa näkyvään tekstiin. Optimointia tarvitsevat niin Kotisivut Yritykselle kuin Verkkokaupatkin, koska Internetmarkkinointi on nykypäivää.

Tilaa optimointi Netellosta!

Optimointi

 • Hakukoneessa näkyvän tekstin suunnittelu
 • Hakusanaoptimointi
 • Optimoinnin tuloksia
 • Optimointi
 • Paremman sisällön tuottaminen
 • Sijoitus hakutuloksissa
 • Virheiden korjaaminen
 • Tekninen Hakukoneoptimointi
 • Google Hakukoneoptimointi
 • Hakukoneoptimointia yrityksille
 • Näkyvyys Googlessa

Optimoinnin tuloksia

Merkittäviä Optimoinnin tuloksia voidaan saavuttaa jo pelkästään muuttamalla sivujen teknistä toteutustapaa paremmin hakukoneiden ymmärtämään muotoon. Löydettävyyttä hankaloittavia asioita voivat olla esimerkiksi kehykset, kuvilla toteutetut linkit, huono informaatioarkkitehtuuri, Flash-tekniikalla toteutetut sivut ja kävijäkohtaisia parametreja sisältävät osoitteet (kysymysmerkki ja paljon numeroita ja/tai kirjaimia).

Miten optimointi parantaa myyntiä?

Optimointi ei rajoitu pelkästään hakukoneista löytymiseen. Konversio-Optimointi lisää yrityksen myyntiä, koska yhä useampi sivuston löytävä myös ottaa yhteyttä ja ostaa.

Ota yhteyttä Netellon ammattilaisiin ja kysy miten toimiva Optimointi hyödyttää liiketoimintaasi.


Tekninen
Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa tekstisisältö on tärkeää, koska hakukoneet perustuvat juurikin tekstiin. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tekniset asiat sivustolla eivät muodosta estettä hyvälle löytymiselle vaan ovat hakukoneystävällisiä.


Paremman sisällön
tuottaminen Hakukoneoptimointiin

Sivuston Hakukoneoptimoinnin yhteydessä varmistetaan, että sivustolla on hakusanoihin liittyvää tekstiä. Hyvät lähtötiedot varmistavat, että saatte tarpeitanne vastaavan Hakukoneoptimoinnin, joka palvelee hyvin uusia ja nykyisiä asiakkaitanne.


Google
Hakukoneoptimointi

Googlen suuren suosion takia mielletään Hakukoneoptimointi toisinaan Google Hakukoneoptimoinniksi (Googleoptimointi). Internetissä on samat lainalaisuudet kaikille, joten hyvin tehty Hakukoneoptimointi pitäisi näkyä hyvänä löytymisenä kaikissa muissakin hyvin tehdyissä hakukoneissa.