Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Kävijäseuranta. Et kai ajele sivustoasi ilman mittareita?

Luottoluokitus AAA

Mitä kävijäseuranta on?

Lyhyesti sanottuna kävijäseuranta on verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointia. Oikein toteutetulla tilastoinnilla pyritään löytämään vastauksia moniin kysymyksiin, jotka auttavat verkkosivuston kehittämisessä. Ammattimaisesti tehty kävijäseuranta ei siis rajoitu pelkkiin kävijämäärien tarkasteluihin, vaan tiedonkeruu toteutetaan siten, että eteen tulleisiin ongelmiin voidaan löytää vastaus.

Miten kävijäseurantaa toteutetaan?

Verkkosivuston kävijäseuranta toteutetaan yhdistämällä sivusto erilliseen seurantaohjelmistoon. Asennusvaiheessa sivuston HTML-lähdekoodiin lisätään lyhyt seurantakoodi, jonka tehtävänä on välittää sivuston kävijätietoja eteenpäin varsinaiselle seurantaohjelmistolle. Seurattavista asioista riippuen, sivustolle saattaa myös olla tarvetta lisätä muita seurantamääritteitä, jotta seurannan tarvitsema data saadaan kerättyä talteen. Tällä periaatteella toimii esimerkiksi maksuton seurantaohjelmisto Google Analytics.

Aseta verkkosivustollesi seurattava tavoite

Jotta kävijäseuranta voisi toimia apuna sivustosi tai yrityksesi kehittämisessä, tulee seurannalle asettaa jokin tavoite – tai useita tavoitteita. Tavoitteen asettaminen varmistaa, ettei seurantatietoja käytetä pelkkien käyttäjämäärien seuraamiseen – vaan seurannan avulla voidaan tarkkailla, onko asetetut tavoitteet saavutettu, vai tarvitaanko tavoitteisiin pääsyyn vielä lisäpanostusta.

Kävijäseurannan käyttö yrityssivustolla
Kun kävijäseurantaa tehdään yrityssivustolla tulisi sivustolle asetettujen tavoitteiden olla linjassa yrityksen liiketoimintatavoitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että sivuston tulisi tavalla tai toisella pyrkiä auttamaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, eikä toimia pelkkänä sähköisenä esitteenä.

Liiketoiminnan kannalta keskeisiä tavoitteita voivat olla esimerkiksi:
- Sivuston kautta tulevien soittopyyntöjen tai varausten lisääminen
- Yrityksen yhteystietojen esittäminen mahdollisimman monelle käyttäjälle
- PDF-esitteiden latauskertojen lisääminen
- Mobiilikäyttäjien ohjaaminen soittoon

Kävijäseuranta osana verkkokauppaa
Verkkokaupassa kävijäseurantaa voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. Esimerkiksi Google Analytics tarjoaa käyttöösi varsin kattavat ominaisuudet verkkokauppasi myynnin seuraamiseen. Pienellä lisätyöllä voit saada vastauksia vaikkapa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tuotteita tulisi ottaa varastoon, eli mitkä tuotteet myyvät parhaiten?
  • Parantaako maksettu mainonta heikosti myyvän tuotteen menekkiä?
  • Mitkä liikenteen lähteet tuovat parhaiten kauppaa, eli mihin mainosbudjetti kannattaa suunnata?
  • Onko verkkokaupallani kanta-asiakkaita, vai nostaako uusien asiakkaiden hankita kaupan kuluja?
  • Menetänkö asiakkaita heikosti toimivan ostoprosessin vuoksi?


Verkkomainonnan tuottavuuden seuraaminen
Kävijäseuranta voidaan kohdentaa myös saapuvan liikenteen laadun mittaamiseen. Esimerkiksi Google AdWords tai Facebook-mainonnan tuomaa liikennettä voidaan analysoida, ja selvittää kuinka tehokkaasti maksetun liikenteen kautta saadut käyttäjät suorittavat sivustolle asetettuja tavoitteita. Näiden tietojen avulla voidaan päättää esimerkiksi mainonnan jatkosta, tai lisäpanostuksista hyvin toimiviin kanaviin.

Muita tapoja tehdä kävijäseurantaa

Jos verkkosivusto täyttää heikosti sille asetetut tavoitteet, on hyvä siirtyä yksityiskohtien seurannasta ison kuvan tarkastelemiseen. Näin toimimalla nähdään parhaiten mistä syystä asetettuihin tavoitteisiin ei ole aiemmin päästy.

Google Search Console osana kävijäseurantaa
Googlen tarjoama Search Console työkalu on monelle tuttu hakukoneoptimoinnista, mutta tätä työkalua voidaan käyttää apuna myös kävijäseurannassa. Search Consolen avulla on monesti nähtävissä, saapuuko sivustosi maksuton hakuliikenne relevanteista asiayhteyksistä, vai jäävätkö sivustolle asetetut tavoitteet saavuttamatta heikkolaatuisen tai vähäisen liikenteen vuoksi.

Sivustohaku
Monesti etenkin verkkokaupoissa on oma hakukoneensa, eli ns. sivustohaku. Sivustohaku on tyypillisesti toiminto, johon sivuston käyttäjät turvautuvat silloin kun haettava tietoa ei tahdo muutoin löytyä. Seuraamalla sivustohaun käyttöä onkin mahdollista nähdä, kuinka suuri osuus käyttäjistä poistuu sivustolta löytämättä etsimäänsä tuotetta tai tietoa. Sivustohaku myös kertoo selvästi mitä asioita tai tuotteita käyttäjät hakevat.

Kilpailutilanteen selvittäminen ja seuraaminen

Mikäli odotat sivustosi tuovan kauppaa tai kontakteja, kannattaa kilpailijoiden toimia selvittää säännöllisesti. Kilpailijoiden hakukonenäkyvyyden, hintatason ja palvelukokonaisuuksien säännöllinen läpikäynti, auttaa varmistamaan oman yrityksesi kilpailukyvyn. Kilpailija-analyysi onkin varsin arvokas lisätyökalu kävijäseurannan rinnalle.