Miten saada lisää kävijöitä kotisivuille?

Kävijäseurantaohjelmistojen yleistymisen myötä yhä useammat yrittäjät ja markkinoijat ovat havainneet, ettei pelkkä panostus sivustouudistukseen riitä – vaan uudelle sivustolle tulisi saada myös käyttäjiä, ilman että vuotuiset mainosbudjetit nousevat kohtuuttomiksi. On totta, että myyntipiikkien aikaan sivustolle voidaan saada liikennettä useistakin eri lähteistä, mutta kauden vaihtumisen jälkeen myös sivuston liikenne vähenee. Kauden aikana saavutettu lisäliikenne ei siis automaattisesti tuo yritykselle pitkän aikavälin hyötyä. Tilanteen korjaamiseksi sivustolle tulisi pystyä luomaan tasainen kävijävirta, jolloin sivustolle saadaan ohjattua liikennettä kaudesta riippumatta. Useimmiten hakukoneoptimointi ja -mainonta ovat varsin kustannustehokkaita keinoja tilanteen korjaamiseen, ja lisäliikenteen hankkimiseen.

blogi/otsikkokuvat/lisaa-kavijoita-sivustolle.png

 

Tarkasta ensin seuraavat asiat

Ennen kuin aloitat varsinaisen kävijähankinnan varmista, että sivustollasi esitettävät tiedot ovat kunnossa. Tämän itsestään selvyydeltä kuulostavan neuvon tarkoituksena on yksinkertaisesti varmistaa, että sivustolle saapuvat käyttäjät saavat eteensä paikkaansa pitävää materiaalia, jolla on selvä yhteys myös sivustosi konversioon. Käy siksi seuraavat asiat huolellisesti läpi:
1. Varmista että sivustolla esitettävät yhteystiedot ja mahdolliset hintatiedot pitävät paikkaansa.
2. Tarkasta ettei sivustolle ole jäänyt mainintoja poistuneista tuotteista tai palveluista.
3. Varmista että käytetty kuvamateriaali ja referenssit ovat ajantasaisia.
4. Testaa myös mahdollisen palautelomakkeen toimivuus.

Mikäli käytössäsi on kävijäseuranta- tai verkkoanalytiikkaohjelma (kuten Google Analytics), varmista ettei sivustollesi saapuva liikenne kohdistu vanhentuneisiin alasivuihin, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet näkyviin Googlen hakutuloksiin.


Tarvitseeko sivustosi lisää sisältöä

Ajantasaistettujen yhteys- ja hintatietojen lisäksi sivustollasi tulee olla myös riittävästi tietoa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Kun haluat lisää kävijöitä sivuillesi, mieti seuraavia asioita:
1. Vakuuttaako sivustolla oleva sisältö käyttäjän, jolle yritykseni on entuudestaan täysin tuntematon.
2. Kerrotaanko sivustolla selvästi mihin tarjolla olevat tuotteet tai palvelut soveltuvat.
3. Vertaa sivustosi sisältöä kilpailijoiden verkkosisältöihin ja mieti miten hyvin sivustosi sisältö auttaa yritystäsi erottumaan.

Edellä mainitut tarkastukset ovat pohjatyötä sivuston kävijämäärien kasvattamiselle. Kun tiedät sivustosi sisällön olevan kunnossa, voit ohjata lisää kävijöitä kotisivuille useammastakin eri liikenteen lähteestä.

Miten voit saada lisää kävijöitä hakukoneista

Kun sivuston kävijämääriä halutaan nostaa maksuttoman hakukoneliikenteen avulla, on ammattimaisesti toteutettu hakukoneoptimointi monesti kustannustehokkain ratkaisu. Ammattilainen osaa kartoittaa sekä sivustosi että toimialasi tilanteen, ja verrata niitä käytössä oleviin resursseihin. Näin toimimalla voidaan löytää yrityksesi tilanteeseen sopivimmat ratkaisut, jolloin näkyvyys voidaan toteuttaa käytössä olevien resurssien mukaisesti.

Hakukonemainonta tuo lisää kävijöitä sivuille

Oikein toteutettuna myös maksettu hakusanamainonta voi toimia kustannustehokkaana kanavana lisäliikenteen hankkimiselle. Avainasioita hakusanamainonnassa ovat käytettyjen hakutermien valinta, sekä sivuston sisällön tuoma lisäarvo – luonnollisesti myös kampanjan säännöllinen seuraaminen ja kulujen hallinta ovat keskeisiä asioita, jotka auttavat mainonnan tehokkuuden parantamisessa. Mikäli käytössäsi ei ole suurta mainosbudjettia, mieti saatko enemmän vastinetta rahoillesi mainostamalla näkyvästi yksittäisten myyntipiikkien aikaan, vai suorittamalla kohdennettua mainontaa tasaisesti läpi vuoden. Tärkeintä on, että seuraat kampanjaasi säännöllisesti, jottei mainoksesi esiinny epärelevanteissa asiayhteyksissä.

Lisää kävijöitä yhteisöpalveluista

Facebook ja muut yhteisöpalvelut tarjoavat niin ikään hyvän mahdollisuuden hankkia lisää kävijöitä kotisivuille. Parhaan hyödyn esimerkiksi Facebookin käytöstä saavat tyypillisesti kuluttajatuotteita ja -palveluita tarjoavat yritykset. Tämä ei kuitenkaan sulje yritystuotteiden ja -palveluiden tarjoajia yhteisöpalveluiden ulkopuolelle. Tarjoaapa yrityksesi palveluitaan sitten yksityishenkilöille tai toisille yrityksille, selvitä ensin mitä yhteisöpalvelua yrityksesi asiakkaat (ja sidosryhmät) käyttävät, ja panosta näkymiseen samassa palvelussa jossa asiakkaasi ovat jo läsnä. Yksi tapa sopivan yhteisöpalvelun löytämiseen on katsoa sivuston kävijäseurannasta, mitkä yhteisöpalvelut tuovat liikennettä sivustollesi. Lisäksi voit selvittää missä yhteisöpalveluissa kilpailijasi ovat mukana. Näiden asioiden tietäminen auttaa sopivan yhteisöpalvelun löytämisessä.

Jotta voit saada lisää kävijöitä kotisivuillesi sosiaalisen median avulla, muista ohjata käyttäjiä aktiivisesti omalle sivustollesi, helpoiten tämä onnistuu lisäämällä luotaviin tilapäivityksiin linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän yrityksesi sivustolle.

Mistä muualta voit saada lisää kävijöitä kotisivuille?

Yksi tapa hankkia lisää kävijöitä sivustollesi on pyrkiä kasvattamaan sivuston ns. suoran liikenteen määrää. Tällä termillä (suora liikenne) tarkoitetaan yksinkertaisesti niitä käyttäjiä, jotka kirjoittavat yrityksesi verkkotunnuksen suoraan selaimensa osoiteriville, eivätkä saavu sivustollesi esimerkiksi hakukoneen kautta. Suoraan yrityksesi sivustolle ohjautuvan liikenteen määrää voidaan kasvattaa varsin perinteisillä markkinoinnin ja viestinnän keinoilla, yksinkertaisesti varmistamalla, että yrityksesi verkkotunnus on selvästi esillä joka käänteessä. Tämä koskee yrityksesi radio- ja lehtimainontaa, kuljetuskalustoa, liikkeen näyteikkunoita ja käyntikortteja. Tämän lisäksi voit tuoda yrityksesi verkkotunnusta tunnetuksi myös lähettämiesi sähköpostien allekirjoituksissa ja antamissasi mainoslahjoissa.

Muuta kävijät maksaviksi asiakkaiksi

Kun hankit lisää kävijöitä yrityksesi sivustolle, muista asettaa kävijöiden hankinnalle selkeästi mitattavissa oleva tavoite. Yrityksesi liiketoiminnan kannalta pelkkä kävijämäärien nousu ei tuo lisää kauppaa, vaan hankitut kävijät pitää pystyä muuttamaan maksaviksi asiakkaiksi. Kun haluat tietää lisää Sivuston tuottavuuden parantamisesta, tutustu konversio-optimointiin.

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

         

In English