Netellon uusi toimitusjohtaja esittäytyy

Netellolla on uusi toimitusjohtaja. Työntekijämme Samuli Koivulahti haastatteli Juusoa ja selvitti kuka hän on, mistä hän tulee ja millainen on Netellon uusi tulevaisuus.

Voit kuunnella podcast-haastattelun tästä:

Haastattelun sisältö referoituna

Millainen ihminen on Juuso Salmu?

 • Hyvin rento, innostunut digiliiketoiminnasta ja kiinnostunut hyvin monenlaisista asioista.
 • Puhuu sujuvasti suomea, englantia, saksaa, japania ja ruotsia. (Osaa lisäksi norjaa ja ranskaa.)
 • Viettänyt lähes puolet elämästään ulkomailla.

Miksi juuri Juuso tuli johtamaan Netelloa?

 • Kiinnostuksen kohteet ja arvomaailma yrityksen omistajan kanssa olivat hyvin saman kaltaisia.
 • Molemmat uskovat vahvasti siihen, että yrityksen päätehtävä on tuottaa konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa asiakkaalle, mutta henkilöt ovat keskiössä, sillä ilman heitä ei pystytä tuottamaan yhtään mitään.
 • Ihmiset luovat yrityksen hengen ja heidän käsissään on lopputulos.
 • Raha, vaikka onkin tärkeä osa liiketoimintaa, ei ohjaa toimintaa, vaan aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaille joka onnistuu tekemiseensä intohimoisesti suhtautuvan henkilöstön avulla.

Alan tulevaisuus viiden vuoden päässä?

 • Kaikki liiketoiminta on jo nyt tavalla tai toisella sidoksissa verkkoon. Internetin nykyistä laajamittaisempi ja monipuolisempi hyödyntäminen on tulevaisuutta.
 • Teollinen internet tulee lähemmäs jokaista yrittäjää ja halpenee, niin että ennen ulottumattomattomissa olleet työkalut tulevat pienyrittäjienkin ulottuville.
 • Robotisaatio ja teollistuminen muuttaa myös työntekijöiden roolia siten, että toteuttavista tehtävistä siirrytään yhä enemmän suunnittelu- ja ohjaustehtäviin.
 • Asiakkaiden tavoittaminen massoina, mutta erittäin henkilökohtaisella otteella, tulee entistä helpommaksi alati kehittyvän analytiikan ansiosta.
 • Automatisaation seurauksena oikeiden ihmisten aika tulee entistä arvokkaammaksi ja viestinnän tärkeys korostuu.

Millainen on Juuson näkemys Netellon tulevaisuudesta?

 • Netello tulee pysymään PK-sektorilla, sillä jatkossakin fokuksena on palvella niitä yrityksiä, jotka sitä eniten tarvitsee.
 • Tavoitteena tarjota parasta verkkoliiketoiminnan asiantuntijaosaamista kilpailykykyisimpään hintaan.
 • Asiakasyritysten liiketoimintaa katsotaan yhä vahvemmin kokonaisuutena, jossa kunkin asiakkaan tavoitteisiin pyritään etenemään entistä yksilöidympien strategioiden avulla.
 • Netello tulee olemaan jatkossakin hakukoneoptimoinnin kärkiyritys Suomessa, mutta tämäkin nivotaan osaksi uusmedioiden kehitystä jossa omia kotisivuja laajempi internet-presenssi on tärkeää.
 • Sisällön tuotannon merkitys kasvaa.

Mikä Juuso Salmun johtamistavassa on erityistä?

 • Alhaalta ylöspäin johtaminen.
 • Usko siihen, että työntekijä haluaa aina lähtökohtaisesti kehittyä ja tehdä parhaansa.
 • Kunkin työntekijän ammatillisen kasvun tukeminen ja esteiden raivaaminen kehityksen tieltä.
 • Oikeat toimintamallit valitaan testaamalla, ei politikoimalla
 • Jokaisella on oikeus, mahdollisuus ja velvollisuus tuoda omia ajatuksia ja kehitysideoitaan esille.
 • Kukin työntekijä asettaa tavoitteensa itse ja draivi lähtee sisältä.
 • Suunnannäyttäjä, mahdollistaja, valmentaja - ei orjapiiskuri.

Konkreettisimmat erot vanhan ja uuden Netellon välillä?

 • Netello lähtee entistä määrätietoisemmin hakemaan tietynlaisia asiakkaita ja asiakassegmenttejä. Halutaan palvella heitä, joita pystytään auttamaan eniten.
 • Suuret kasvutavoitteet, joka edellyttää myös uusiutumista ja uusien palveluiden kehittämistä.
 • Kansainvälistyminen ja toiminta Suomen rajojen ulkopuolella, joka on Netellolle täysin uutta.
 • Vastuun jakautuminen entistä enemmän kaikille työntekijöille.

Mitä uutta vuoden vaihteessa?

 • Vuodenvaiheeseen mennessä Netello Systems Oy:n kaikki järjestelmät on uusittu. Netellosta tulee täysin paperiton toimisto.
 • Netellolla tulee olemaan palveluita liittyen Growth Hackingiin. Nämä verkkoliiketoiminnan asiantuntijapalvelut räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.
 • Räätälöidyt järjestelmät
 • Informaatiojohtamisen työkalut

Mitkä asiat tulevat pysymään Netellossa ennallaan?

 • Netellon arvot eivät tule muuttumaan
 • Työntekijöiden arvostaminen
 • Palveluiden laatu ja tekijöiden motivaatio

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja pysy kartalla alan tapahtumista. Jaamme sosiaalisen median kanavissamme digiliiketoimintaan liittyviä artikkeleita, ajankohtaisia uutisia ja hyödyllisiä vinkkejä, joilla voit tehostaa omaa liiketoimintaasi.