Tunnista yrityksesi ostopersoonat

Termillä ostajapersoona ei viitata suoraan yrityksesi yksittäiseen asiakkaaseen, vaan termillä tarkoitetaan laajempaa asiakasryhmää. Kyse voi olla joko yrityksesi koko asiakasryhmästä tai asiakasryhmän osasta, eli henkilöistä jotka esimerkiksi ostohistoriansa puolesta sopivat samaan ryhmään.

Syy miksi asiakastyyppi tai ostajapersoona on hyvä tunnistaa, liittyy ennen kaikkea markkinoinnin ja viestinnän kohdentamiseen. Kun pystyt tunnistamaan miten tarjoamasi tuote/palvelu ratkaisee tietyn asiakasryhmän tarpeen tai ongelman, pystyt puhuttelemaan kyseistä asiakastyyppiä täysin erilailla – kun sopiva viesti on löytynyt voit lisätä panostustasi kyseisen ostajapersoonan kohdalla.

Asiakastyyppien tunnistaminen

Yksinkertaisimmillaan asiakastyypin voi muodostaa jo demografisten tietojen pohjalta, esimerkiksi b2c-puolella asiakkaan iän tietäminen auttaa ehkä hahmottamaan asiakkaiden elämäntilannetta ja esimerkiksi kiinnostuksen kohteita. Pelkästään näiden tietojen avulla pystyt luomaan ehkä pari hypoteesia, joiden toimivuuden voit testata markkinoinnissa.

Käytännössä tilanne on kuitenkin aavistuksen monimutkikkaampi. Etenkin b2b-puolella on olemassa ostajapersoonia, jotka eivät niin sanotusti osta itselleen, koska eivät voi tehdä itse ostopäätöstä – tätä kohderyhmää et luonnollisesti halua puhutella samalla tavalla kuin niitä henkilöitä, jotka tekevät ostopäätöksiä suoraan.

Ostopersoonat ja asiakastyypit

Huomioitavaa ostajapersoonien määrittelyssä

Vaikka saisit kerättyä ostajapersoonasta kertovia tietoja nopeastikin asiakasdatan pohjalta, ei työtä kannata lopettaa vielä tähän. Seuraavaksi kannattaa pyrkiä löytämään joitain asioita, jotka yhdistävät tiettyyn ostajapersoonaan kuuluvia asiakkaita – näitä voivat olla esimerkiksi trendit, harrastukset, kiinnostuksen kohteet jne.

Tämän tyyppisiin asioihin paneutumalla pystyt ehkä löytämään ostajapersoonan asiakaspolkuun liittyviä vaiheita tai kanavia, jotka vaikuttavat kyseisen persoonan ostopäätökseen.

Miten voit hyödyntää tietoa käytännössä?

Käytännön kannalta asiakastyyppi tai ostajapersoona on helppokäyttöiseksi tehty mallinnos yrityksesi asiakasdatasta. Datan tehtävänä taas on vähentää pelkkien mielipiteiden pohjalta tehtäviä päätöksiä.

On hyvä ymmärtää, ettei yritykselläsi ole välttämättä vain yhtä asiakaspersoonaa, jolle markkinointia tehdään – vaan asiakastyyppejä voi olla yrityksestä riippuen useampia.

Kun seuraat eri ostajapersoonien tuottavuutta ajan kuluessa, saatat havaita toisen asiakastyypin aktivoituvan tiettyyn vuoden aikaan – kun taas toisen asiakastyypin tuotto voi olla tasaisempaa ympäri vuoden. Tämän tyyppisen tiedon seuranta auttaa sinua kohdistamaan esimerkiksi mainosbudjettiasia oikein.

Hyödynnä ostopersoonia palvelun kehittämisessä

Ostajapersoonia on mahdollista hyödyntää myös verkkopalvelun sisällön kehittämisessä. Kun tiedät hyvin esimerkiksi parin suurimman asiakasryhmäsi tarpeet ja tavat, voit alkaa kehittämään sivustosi sisältöä tätä ryhmää palvelevaksi. Vastaavasti jos huomaat, ettei yksittäisen ostajapersoonan tarpeita ole huomioitu sivustolla lainkaan, voit esimerkiksi ryhtyä lisäämään sivustolle kyseisen ryhmän tarpeisiin liittyvää sisältöä. Tämä voi tuoda sivustollesi myös lisää orgaanista hakuliikennettä, joka taas auttaa yritystäsi tavoittamaan kyseisen kohderyhmän entistä paremmin.

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

         

In English