Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Lisää kävijöitä kotisivuille

Luottoluokitus AAA

Miten saada lisää kävijöitä kotisivuille?

lisää kävijöitä sivuilleKävijäseurantaohjelmistojen yleistymisen myötä useat yrittäjät ja markkinoijat ovat alkaneet miettimään kuinka saada lisää kävijöitä sivuille ilman, että vuotuiset mainosbudjetit nousevat tai ylittyvät kohtuuttomasti. On totta, että myyntipiikkiin ajoitettu yksittäinen mainoskampanja tuo lisää kävijöitä kotisivuille, mutta kampanjan päätyttyä kävijämäärät palaavat takaisin lähtötasoon, jolloin saavutettu nousu jää helposti lyhytaikaiseksi. Yksi varteenotettava vaihtoehto on suorittaa sivustolle Hakukoneoptimointi, eli nostaa Sivuston näkyvyyttä tuote- ja palvelutarjonnan kannalta keskeisillä hakusanoilla. Optimoinnin ja maksetun mainonnan lisäksi käytössäsi on muitakin kanavia lisäliikenteen hankkimiselle.

Ajantasaista sivustosi tiedot heti projektin aluksi

Ennen kuin aloitat varsinaisen kävijöiden hankinnan, varmista, että sivustollasi esitettävät tiedot ovat kunnossa. Tämän itsestään selvyydeltä kuulostavan neuvon tarkoituksena on yksinkertaisesti varmistaa, että sivustolle saapuvat käyttäjät saavat eteensä paikkaansa pitävää materiaalia, jolla on selvä yhteys myös Sivustosi Konversioon. Käy siksi seuraavat asiat huolellisesti läpi:
1. Varmista että sivustolla esitettävät yhteystiedot ja mahdolliset hintatiedot pitävät paikkaansa.
2. Tarkasta ettei sivustolle ole jäänyt mainintoja poistuneista tuotteista tai palveluista.
3. Varmista että käytetty kuvamateriaali ja referenssit ovat ajantasaisia.
4. Testaa myös mahdollisen palautelomakkeen toimivuus.

Mikäli käytössäsi on kävijäseuranta- tai verkkoanalytiikkaohjelma kuten Google Analytics, varmista ettei sivustollesi saapuva liikenne kohdistu vanhentuneisiin alasivuihin, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet näkyviin Googlen hakutuloksiin.


Tarvitseeko sivustosi lisää sisältöä

Ajantasaistettujen yhteys- ja hintatietojen lisäksi sivustollasi tulee olla myös riittävästi tietoa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Kun haluat lisää kävijöitä sivuillesi, mieti seuraavia asioita:
1. Vakuuttaako sivustolla oleva teksti myös käyttäjän jolle yritykseni on entuudestaan täysin tuntematon.
2. Kerrotaanko sivustolla selvästi mihin tarjolla olevat tuotteet tai palvelut soveltuvat.
3. Vertaa sivustosi sisältöä kilpailijoiden verkkosisältöihin ja mieti miten hyvin sivustosi sisältö auttaa yritystäsi erottumaan.

Edellä mainitut tarkastukset ovat pohjatyötä sivuston kävijämäärien kasvattamiselle. Kun tiedät sivustosi sisällön olevan kunnossa, voit ohjata lisää kävijöitä kotisivuille useammastakin eri liikenteen lähteestä.

Lisää kävijöitä sivuille hakukoneista

Kun sivuston kävijämääriä halutaan nostaa maksuttoman hakukoneliikenteen avulla, on ammattimaisesti toteutettu Hakukoneoptimointi oikea ratkaisu. Edellä mainitut tarkastukset ja pohjatyöt voidaan monessakin mielessä laskea osaksi hakukoneoptimointia, ja joissain tilanteissa jo edellä mainittujen toimenpiteiden asianmukainen suorittaminen tuo lisää kävijöitä sivuillesi. Mikäli sivustosi hakukonenäkyvyys on aiemmin jäänyt toivottua heikommaksi, kannattaa selvittää miten saat Sivustosi näkymään Googlessa. Katso myös lisätiedot Hakukoneoptimoinnin suorittamisesta.

Kohdennettu Hakukonemainonta tuo lisää kävijöitä

Myös maksettu Hakukonemainonta on yksi kanava, joka voi parhaimmillaan tuottaa lisää kävijöitä sivuille, varsin kustannustehokkaasti. Avainasiat hakusanamainonnassa ovat käytettävien hakutermien valinta ja kampanjan tehokkuuden säännöllinen seuraaminen. Mikäli käytössäsi ei ole suurta mainosbudjettia, mieti saatko enemmän vastinetta rahoillesi mainostamalla näkyvästi yksittäisten myyntipiikkien aikaan, vai suorittamalla kohdennettua mainontaa tasaisesti läpi vuoden. Tärkeintä on että seuraat kampanjaasi säännöllisesti, jottei mainoksesi esiinny epärelevanteissa asiayhteyksissä.

Yhteisöpalvelut liikenteen lähteenä

Facebook ja muut yhteisöpalvelut tarjoavat niin ikään hyvän mahdollisuuden hankkia lisää kävijöitä kotisivuille. Parhaan hyödyn esimerkiksi Facebookin käytöstä saavat tyypillisesti kuluttajatuotteita ja -palveluita tarjoavat yritykset. Tämä ei kuitenkaan sulje yritystuotteiden ja -palveluiden tarjoajia yhteisöpalveluiden ulkopuolelle. Tarjoaapa yrityksesi palveluitaan sitten yksityishenkilöille tai toisille yrityksille, selvitä ensin mitä yhteisöpalvelua yrityksesi asiakkaat (ja sidosryhmät) käyttävät, ja panosta näkymiseen samassa palvelussa jossa asiakkaasi ovat jo läsnä. Yksi tapa sopivan yhteisöpalvelun löytämiseen on katsoa sivuston kävijäseurannasta, mitkä yhteisöpalvelut tuovat liikennettä sivustollesi. Lisäksi voit selvittää missä yhteisöpalveluissa kilpailijasi ovat mukana. Näiden asioiden tietäminen auttaa sopivan yhteisöpalvelun löytämisessä.

Jotta voit saada lisää kävijöitä kotisivuillesi sosiaalisen median avulla, muista ohjata käyttäjiä aktiivisesti omalle sivustollesi, helpoiten tämä onnistuu lisäämällä luotaviin tilapäivityksiin linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän yrityksesi sivustolle.

Mistä muualta voit saada lisää kävijöitä kotisivuille?

Yksi tapa hankkia lisää kävijöitä sivustollesi on pyrkiä kasvattamaan sivuston ns. suoran liikenteen määrää. Tällä termillä (suora liikenne) tarkoitetaan yksinkertaisesti niitä käyttäjiä, jotka kirjoittavat yrityksesi verkkotunnuksen suoraan selaimensa osoiteriville, eivätkä saavu sivustollesi esimerkiksi hakukoneen kautta. Suoraan yrityksesi sivustolle ohjautuvan liikenteen määrää voidaan kasvattaa varsin perinteisillä markkinoinnin ja viestinnän keinoilla, yksinkertaisesti varmistamalla, että yrityksesi verkkotunnus on selvästi esillä joka käänteessä. Tämä koskee yrityksesi radio- ja lehtimainontaa, kuljetuskalustoa, liikkeen näyteikkunoita ja käyntikortteja. Tämän lisäksi voit tuoda yrityksesi verkkotunnusta tunnetuksi myös lähettämiesi sähköpostien allekirjoituksissa ja antamissasi mainoslahjoissa.

Muuta kävijät maksaviksi asiakkaiksi

Kun hankit lisää kävijöitä yrityksesi sivustolle, muista asettaa kävijöiden hankinnalle selkeästi mitattavissa oleva tavoite. Yrityksesi liiketoiminnan kannalta pelkkä kävijämäärien nousu ei tuo lisää kauppaa, vaan hankitut kävijät pitää pystyä muuttamaan maksaviksi asiakkaiksi. Kun haluat tietää lisää Sivuston tuottavuuden parantamisesta, tutustu Konversio-Optimointiin.

Ota heti yhteyttä!


Hakukoneoptimointi
parantaa löytymistä

Sijoitus hakutuloksissa muuttuu myös silloin, kun kilpailijat tekevät optimointitoimia omille sivuilleen. Näistä syistä Hakukoneoptimointi kannattaa tilata ammattilaiselta jatkuvalla palvelusopimuksella. Autollakaan ei kannata ajaa loputtomiin vain yhdellä huollolla.