Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Tekstin suunnittelu copywrite-ammattilaiselta Netellosta

Luottoluokitus AAA

Tekstin suunnittelu

Tekstin suunnittelu kannattaa tilata sisältöapuna Netellosta.

Laadukkaan tekstin suunnittelu (copywrite)Harkittu tekstisisältö luo oikean mielikuvan

Hyvä teksti kiteyttää halutun viestin ja kertoo mitä tarjoat, kenelle ja miten. Se esittelee tuotteen ja palvelun hyödyt oivaltavasti. Se puhuttelee, koskettaa ja herättää ajatuksia. Sitä on helppo lukea. Se on selkeää, kannustavaa ja se tarjoaa uutta tietoa. Erinomainen teksti jättää pysyvän muistijäljen ja rakentaa tavoiteltua brändikuvaa.

Tarkoituksenmukaisesti toimiva teksti antaa juuri sitä tietoa, jota lukija hakee. Vaikuttava teksti perustelee myyntilupauksen ja ohjaa päätöksentekoon. Sisällön tuottajan suunnittelema teksti saa kävijän viipymään sivustolla. Mitä pidempään asiakas viihtyy tuotteesi parissa, sitä enemmän sinä myyt.

Anna sivustosi tekstin suunnittelu sisällön tuottajamme tehtäväksi.

Ota yhteyttä Netellon ammattilaisiin ja kysy miten hyvin suunniteltu teksti hyödyttää liiketoimintaasi.


Hyvin suunniteltu
teksti vastaa
kysymyksiin

• Mitä tarjotaan, kenelle, miten ja miksi?
• Mikä on myyntilupaus ja sen perustelut?
• Mitkä ovat edut ja hyödyt asiakkaalle?
• Onko viesti selkeä ja ymmärrettävä?
• Herättääkö sanavalinta kiinnostuksen?
• Luoko valittu tyyli halutun mielikuvan?
• Ohjaako teksti päätöksentekoon?


Hakukoneoptimointi
ja Tekstin suunnittelu

Koska Hakukoneoptimointi tavoittelee yritykselle lisänäkyvyyttä valituilla sanoilla ja hakutermeillä, tulee valittuja sanoja myös käyttää sivuston tekstisisällössä. Tarkemmin sanottuna valittujen sanojen käyttö tulee keskittää kyseisen tuotteen tai palvelun omalle alasivulle.