Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Verkkokaupan Konversio-Optimointi lisää myyntiä, TAKUULLA

Luottoluokitus AAA

Verkkokaupan Konversio-optimointi

Verkkokaupalle konversio-optimointiaVerkkokaupan Konversio-Optimointi: Useat verkkokaupan ylläpitäjät huomaavat sivustollaan varsin tyypillisen ongelman: sivustolle saadaan kyllä hankittua kävijöitä, mutta kauppaa tulee kävijämääristä huolimatta varsin nihkeästi - eli kaupan konversioprosentti jää alhaiseksi. Verkkokaupan Konversio-Optimointi tähtää juuri tämän ongelman ratkaisemiseen: miten sivustolle hankitut käyttäjät saadaan muutettua maksaviksi asiakkaiksi.


Mitä konversio ja konversioprosentti tarkoittavat Verkkokaupassa?

Verkkokaupassa konversiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa kauppaan saapunut käyttäjä muuttuu asiakkaaksi - eli tekee ostoksen. Konversioprosentti on puolestaan suhdeluku, joka kertoo, montako prosenttia Sivustolle saapuneista käyttäjistä teki ostoksen. Verkkokauppasi toimivuus on siis varsin helposti mitattavissa yksinkertaisen prosenttilaskun avulla: tilausten määrä / sivuston kävijämäärä * 100 = konversioprosenttisi. Eli jos Verkkokaupassasi vieraili viime kuussa 3000 kävijää joista 12 teki ostoksen, on konversioprosenttisi 0.4%. Verkkokaupan Konversio-Optimointi nostaa tätä määrää, eli tuottaa lisää kauppaa.

konversioprosentin laskeminen

Verkkokaupan konversioprosentti saadaan selville yksinkertaisella prosenttilaskulla.Tarvitseeko yritykseni Verkkokauppa Konversio-Optimointia?

Kun tarkastelet Verkkokauppasi Kävijäseurantaa pidemmällä aikavälillä huomaatko seuraavia ongelmia:

  1. Sivuston tuomien kauppojen määrä ei kasva kävijämäärien kanssa – kävijöitä olisi, mutta kauppaa ei tule.
  2. Laskennallinen konversioprosentti on suuri, mutta käytännössä Sivuston kävijämäärät ovat niin pienet, että Verkkokaupan tuotto jää toivottua pienemmäksi.

Vaikka edellä kuvatut ongelmat poikkeavat voimakkaasti toisistaan, on myynnin kasvuun tähtäävä Verkkokaupan Konversio-Optimointi ratkaisu molempiin ongelmiin. Verkkokauppaan tehtävässä Konversio-Optimoinnissa pyritään tunnistamaan ja poistamaan kaikki mahdolliset kaupan esteet ja hankkimaan sivustolle mahdollisimman paljon laadukasta – konvertoivaa liikennettä. Tämän toimintamallin avulla yhä useampi Sivustolle päätyvä käyttäjä muuttuu maksavaksi asiakkaaksi.

Tyypillisimmät syyt Verkkokaupan huonoon konversioon

Verkkokaupan Konversio-Optimointi aloitetaan aina tapauskohtaisella analyysillä, jossa selvitetään juuri sinun yrityksesi verkkokaupan ongelmakohdat. Näin toimimalla Konversio-Optimointiin käytettävät resurssit osataan kohdentaa oikein. Käytännössä monen verkkokaupan heikon konversion taustalla on kuitenkin jokin seuraavista syistä:

  1. Epäselvä ostoprosessi - Kauppiaan näkökulmasta katsottuna ostoskori ja kassa-sivut ovat Verkkokaupan tärkeimmät sivut. Mikäli ostotapahtuman läpivienti ei onnistu verkkokaupassa riittävän helposti, jättää kassalle asti päätynyt asiakas ostoksensa tekemättä. Monesti juuri ostotapahtuman läpivienti jää Verkkokaupan Konversio-Optimoinnissa liian vähälle huomiolle. Jos verkkokauppasi kassa koostuu kolmesta erillisestä sivusta, tiedätkö mitkä kohdat milläkin sivulla saavat asiakkaasi hylkäämään ostosten teon?
  2. Luottamuksen puute - Vaikka yrityksesi myymälä olisi tunnettu ja arvostettu liike paikkakunnallaan, ei paikallinen tunnettuus peilaudu automaattisesti verkkoon. Tunnettuuden ja luottamuksen puute koskee tietysti myös uusia verkkokauppoja, jotka ovat toimineet vasta lyhyen aikaa. Voit kasvattaa käyttäjien luottamusta yritystäsi kohtaan tuomalla esille omaa ammattitaitoasi, sekä tarjoamalla nopeaa ja asiantuntevaa asiakaspalvelua, mutta kuinka helpoksi sivustosi tekee yhteydenottamisen ja miten mittaat asiakaspalvelusi laatua?
  3. Tulevista asiakkaista huolehtiminen – Moni verkkokaupan ylläpitäjä osaa jo hoitaa asiakassuhdetta kanta-asiakkaisiinsa, jolloin asiakkaan seuraava ostoskerta ei jää täysin sattuman varaan, mutta mitä käytännön toimia teet tavoittaaksesi ne vierailijat, jotka eivät ole vielä suorittaneet ensimmäistäkään ostosta verkkokaupassasi? Ajattele asiaa näin: jos verkkokauppasi konversioprosentti on 2% - eli 2% sivuston vierailijoista tekee ostoksen ja 98% ei - miltä myyntilukusi näyttäisivät jos pystyisit tavoittamaan edes muutaman prosentin niistä vierailijoista, jotka eivät tee ostosta.


Mitä Verkkokaupan
Konversio-Optimointi
ei ole?

Verkkokaupan konversioasteen kehittämisellä ei mielestämme tarkoiteta kauppiaan kustannuksella tehtävien alennusmyyntien jatkuvaa pyörittämistä, tai kannattamattomaan hintakilpailuun mukaan lähtemistä. Vaikka näillä keinoilla olisikin monesti mahdollista nostaa verkkokaupan konversioprosenttia hetkellisesti, eivät kyseiset keinot anna pohjaa pitkäjänteiselle liiketoiminnalle.


Mitä Verkkokaupan Konversio-
Optimointi

on?

Lyhyesti sanottuna Verkkokaupan Konversio-Optimointi on myynnin- ja kaupanesteiden poistamista. Nämä esteet ovat monesti verkkokaupan sisäisiä virheitä, joita ylläpitäjä ja kauppias harvoin edes huomaavat – esimerkkeinä tekniset virheet, viestinnälliset epäselvyydet tai liian suppeat tuotetiedot. Tämän lisäksi kaupan esteitä voi löytyä myös sivustosi ulkopuolelta, esimerkiksi Verkkokauppasi keräämä liikenne voi olla peräisin epäolennaisista asiayhteyksistä, jolloin sivustolle päätynyt käyttäjä ei ole aikeissakaan ostaa tarjolla olevia tuotteita.


Verkkokaupan
Konversio-
Optimointi
auttaa
myös mainonnan
tehostamisessa

Koska Verkkokaupan Konversio-Optimointi pohjautuu voimakkaasti verkkoanalytiikan käyttöön, pystyt hyödyntämään Konversio-Optimoinnin esiintuomia asioita myös Verkkokauppasi mainonnan tehostamisessa. Konversio-Optimoinnin avulla pystytään todentamaan ne kanavat, jotka tuovat Verkkokauppaasi maksavia asiakkaita. Tämän tiedon avulla voit kohdentaa käytössäsi olevan mainosbudjetin niihin kanaviin, jotka tuovat kauppaasi maksavia asiakkaita. Huomioithan etteivät nämä kanavat tarkoita automaattisesti maksettua hakukone- tai Facebook-mainontaa, vaan kyseessä voivat olla myös esimerkiksi yrityksesi sidosryhmien lähettämä liikenne, sähköposti- tai SMS-kampanjat.


Miksi ulkoistaa
Verkkokaupan Konversio-Optimointi?

Koska yrityksesi Verkkokaupan menestyminen näkyy ainakin jossain määrin yrityksesi tekemässä tuloksessa, tulee yrittäjän tai kaupan ylläpitäjän olla ehdottoman kiinnostunut Verkkokaupan kehittämisestä. Verkkokaupan Konversio-Optimoinnin ulkoistamista kannattaa miettiä siinä tilanteessa, kun Verkkokaupan myynti ei lähde nousuun omista ponnisteluistasi huolimatta - tai jos Verkkokauppasi pyörittäminen vie kohtuuttomasti käytössä olevia resursseja saatuun tuottoon nähden. Lisäksi tarvitset ammattilaisen apua verkkokauppasi hakukoneoptimoinnissa, jotta saisit parantuneesta konversiostasi suuremman hyödyn.


Verkkokaupan Konversio-Optimointi, ota yhteyttä ja kysy miten voimme auttaa sinua!