Viisi yleistä virhettä hakukoneoptimoinnissa

Hakukonenäkyvyydelle asetetut tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta, mikäli hakukoneoptimoinnin keskeisimpiä asioita ei oteta huomioon.  Keräsimme tähän artikkeliin muutamia yleisimpiä virheitä, jotka korjaamalla yritykselläsi on mahdollisuus saada nykyistä parempaa näkyvyyttä Googlessa.

blogi/optimoinnin_virheet.png

Virhe 1. väärin valitut avainsanat ja hakutermit

Vaikka optimointiin onkin hyvä valita avainsanoja ja hakutermejä, joiden käyttöaste on todennettavissa, on myös syytä varmistaa, että yritykselläsi on realistiset mahdollisuudet saada näkyvyyttä valitsemillasi avainsanoilla. Esimerkiksi pieni yritys, jonka hakukonenäkyvyyttä aletaan rakentamaan täysin nollasta, ei todennäköisesti pysty kilpailemaan yleissanoilla pörssiyrityksiä tai valtionlaitoksia vastaan. Näissä tilanteissa pienen yrityksen onkin viisaampaa valita tarkemmin kohdennettuja avainsanoja yleissanojen sijaan. Kun tarkkaan kohdennetut avainsanat on saatu haltuun, voidaan siirtyä kohti kilpailtuja yleissanoja.

Virhe 2. heikko sisältö

Yhtenä hakukoneoptimoinnin lähtökohtana on varmistaa, että sivustosi yksittäiseltä alasivulta löytyvä sisältöä vastaa käyttäjän hakukoneeseen kirjoittamaa hakutermiä. Mikäli sivustollasi ei ole valittua hakutermiä vastaavaa sisältöä, tai sisältöä on niin vähän, etteivät hakukoneet pysty tulkitsemaan sivua tarkoin - ei näkyvyyttäkään tule. Tämä ongelma on korjattavissa sillä, että sivustolle kirjoitetaan valitusta aiheesta kertovaa tekstiä, joka auttaa hakukoneita yhdistämään sivustosi tiettyyn aiheeseen. Älä siis toista esimerkiksi yritysesi historiaa jokaisella alasivulla, vaan pysy sivulle valitussa aiheessa.

Hyvinkin kirjoitettu sisältö, voi muuttua hakukoneiden silmissä heikoksi, jos kyseinen alasivu on haudattu syvälle sivuston rakenteeseen. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa esimerkiksi sivuston etusivulle saapuva käyttäjä, joutuu klikkailemaan useita linkkejä löytääkseen tietyn alasivun. Kannattaakin varmistaa, että verkkohaussa korostettavat alasivut ovat selkeästi esillä.

Heikoksi sisällöksi voidaan laskea myös samojen lauseiden ja tekstikappaleiden toistaminen useilla alasivuilla. Toistuvasta sisällöstä käytetään yleisesti termejä päällekkäinen sisältö tai tupla sisältö. Hakukoneet eivät suoranaisesti rankaise sivustoa päällekkäisestä sisällöstä, mutta tupla sisältö voi heikentää sivustosi sisällön laatua ja tätä kautta myös sivuston hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneiden kannalta yksilöllinen ja uniikki sisältö on arvokkaampaa, kuin samojen lauseiden toistaminen sivujen välillä.

Huomioi nämä:

  • Kirjoita riittävästi sisältöä
  • Varmista että sisältösi kiinnostaa käyttäjää
  • Älä kirjoita asian vierestä vaan käsittele asia selkeästi
  • Älä toista samaa tekstiä useilla alasivuilla
  • Älä hautaa sisältöä syvälle sivuston rakenteeseen

Virhe 3. teknisten asioiden unohtaminen

Hakukoneoptimointi ei ole pelkkää sisällön kirjoittamista, vaan myös sivuston tekniikan tulee pystyä vastaamaan kilpailuun. Varmista siksi, että sivustollasi käytettävät URL-osoitteet ovat selkokieliset, eivätkä sisällä pelkkiä id-tunnuksia. Myös yksittäisen alasivun title-otsikoiden tulisi olla kyseisen sivun sisältöä kuvaavia. Jo näillä kahdella muutoksella voit auttaa hakukoneita ymmärtämään, mitä aihetta yksittäisellä alasivulla käsitellään.

Nykyaikaiseen tekniseen hakukoneoptimointiin kuuluu myös sivuston latausajoista ja mobiilitoimivuudesta huolehtiminen. Hakukoneet haluavat esittää käyttäjilleen sivustoja, jotka toimivat nopeasti kaikilla päätelaitteilla. Mikäli sivustosi on hidas eikä toimi hyvin älypuhelimilla, voivat tavoitteet hakukonenäkyvyydestäkin jäädä saavuttamatta.

Virhe 4. heikkolaatuinen ulkoinen linkitys

Ulkoisella linkityksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkoinen taho lisää omalle sivustolleen linkin, joka on kohdennettu Sinun yrityksesi sivustolle. Hakukoneet käyttävät ulkoisia linkkejä ikään kuin kannatusääninä yrityksesi sivuston puolesta. Mitä enemmän yrityksesi sivusto saa laadukkaita ulkoisia linkkejä, sitä paremmalta yrityksesi sivusto näyttää hakukoneiden silmissä.

Hakukoneet eivät kuitenkaan arvosta kaikkia linkkejä. Linkityksessä pääpaino tulisi pitää asiayhteydessä, joka on linkittävän sivun (tahon) ja yrityksesi välillä. Esimerkiksi jos valmistat jotain tuotetta ja jälleenmyyjäsi tai tavarantoimittajasi linkittää sivustollesi on linkityksen asiayhteys varsin selvä. Vastaavasti jos ulkoinen linkki tulee yrityksesi toimialaa käsittelevästi verkkohakemistosta on asiayhteys jälleen kunnossa.

Vältä kuitenkin palveluita, jotka lupaavat hankkia sivustollesi linkkejä maksua vastaan. Monesti nämä palvelut lisäävät linkkejä sellaisille sivustoille, joilla ei ole mitään tekemistä yrityksesi liiketoiminnan kanssa – jolloin vaatimus linkityksen asiayhteydestä ei myöskään täyty. Mikäli sivustollesi osoittaa useita linkkejä, joiden asiayhteyttä ei voida perustella, voivat hakukoneet heikentää sivustosi näkyvyyttä. Tämä toimenpide on seurausta linkitystä koskevien laatusääntöjen rikkomisesta:  Search Console linkki­järjestelyt

Virhe 5. konversion, eli mitattavan tavoitteen puuttuminen

Etenkin jos hakukoneoptimointia tehdään yrityksille, tulisi optimoitavan sivuston sisältää seurattava tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi soittopyynnön jättäminen, ostos, esitteen lataaminen tai tietyn alasivun katsominen. Ilman tavoitetta hakukoneoptimointi jää pelkäksi näkyvyyden haalimiseksi, jolloin on hyvin vaikeaa sanoa, onko optimoinnista ollut mitään konkreettista hyötyä yrityksellesi. Kun optimoinnin hyöty on todennettavissa, on myös helpompaa päättää optimoinnin laajentamisesta.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan seurata esimerkiksi maksuttoman kävijäseurantaohjelmiston avulla (kuten Google Analytics). Seurannan avulla tulisi saada suora vastaus kysymykseen: moniko hakuliikenteen kautta saapunut käyttäjä suoritti annetun tavoitteen?

Monesti sivuston tuottavuutta saadaan parannettua, kun mitattavan tavoitteen, eli konversion suorittamisesta tehdään mahdollisimman helppoa – tästä prosessista käytettään termiä konversio-optimointi.

Lisää tietoa hakukone­optimoinnista

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

         

In English