Miten yritys voi kasvaa verkossa

Yrityksen kasvu ja kehittäminen vaatii määrätietoista työtä, suunnittelua, sekä laaditun kasvustrategian täsmällistä toteuttamista. Liiketoiminnan kehittäminen ei siis ole kiinni pelkästä hyvästä tuurista vaan kyseessä on enemminkin taitolaji. Jokaisella yrityksellä on käytössään kourallinen keinoja, joiden avulla voidaan rakentaa pohja liiketoiminnan kasvulle verkossa. Luodaan seuraavaksi tarkempi katsaus, miten esimerkiksi markkina, myyntikanava, tarjonta ja tuottavuus -keinot voivat kasvattaa yrityksen liiketoimintaa verkossa.

1. Markkina osana kasvustrategiaa verkossa

Perinteisesti ajateltuna markkinat ovat joko vertikaaliset tai horisontaaliset. Kasvun kannalta näiden kahden käsitteen oivaltaminen on keskeisen tärkeää. Vertikaalisella markkinalla tarkoitetaan tiettyyn toimialaan tai sektoriin keskittymistä, kun taas horisontaalisella markkinalla tarkoitetaan usealla toimialalla tapahtuvaa toimintaa.

Voit miettiä onko esimerkiksi yrityksesi verkkopalvelu rakennettu niin, että se palvelee pääasiassa vain tiettyä vertikaalista markkinaa – vaikka tuotteesi tai palvelusi olisi hyödynnettävissä useammalla toimialalla. Pienillä lisäpanostuksilla pystyisit ehkä tavoittamaan nykyistä suuremman asiakaskunnan – tai vaihtoehtoisesti viemään yritystäsi entistä pidemmälle valikoimallasi toimialalla.

blogi/otsikkokuvat/verkkopalvelun-tarjonnan-laajentaminen.jpg

2. Myyntikanavat mahdollistavat kasvun

Sähköinen liiketoiminta mielletään helposti yhdeksi myyntikanavaksi – joko liidien keräämiseksi yrityksen omilta sivuilta tai suoraksi verkkokaupaksi – vaikka todellisuudessa verkossa voi myydä useammalla tavalla.

Käytännössä yksittäisen myyntikanavan kautta tapahtuva kasvu perustuu siihen, että tarjottavia tuotteita voidaan markkinoida laajemmalle alueelle, entistä kovemmalla volyymilla tai muutoin tehokkaammin (esim. tarkempien segmenttien tavoittaminen). Tällöin esimerkiksi jälleen- tai kumppanimyynnin kautta saatava kasvu voi mahdollistaa laajemman volyymin saavuttamisen, koska jälleenmyyjät voivat tarjota tuotteitasi suoraan heidän omille yleisöilleen. Yrityksen onkin ehkä hyvä miettiä, kannattaako heidän alkaa rakentamaan esimerkiksi omaa verkkokauppaa tiettyä maata varten, vai pyrkiä rakentamaan oma jälleenmyyjäverkosto kyseiseen maahan – ja varmistaa, että jälleenmyyjille tarjotaan tehokas sähköinen tilausjärjestelmä.

3. Tarjonnan laajentaminen verkossa

Tarjonnan kasvattaminen voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa uuden tuotteen tai ominaisuuden julkaisua, jolla pyritään saamaan huomiota ja kiinnostusta markkinoilta. Verkkokaupassa tarjonnan laajentaminen saattaa tarkoittaa tuotevalikoiman laajentamista tai korjaamista asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Tarjonnan laajentamisen perustana tulisi aina olla kysyntä – kasvua kun ei ole tiedossa jos tarjoat tuotteita joista kukaan ei ole kiinnostunut. Tästä syystä esimerkiksi product/market fit -ajattelun ymmärtäminen voi auttaa tuotevalikoiman ja tuoteideoiden seulomisessa.

4. Tuottavuus tuo kasvua myös verkossa

Sähköisen markkinoinnin osalta tuottavuus peilautuu varsin helposti kaupan- tai asiakkaan hankintakustannuksiin. Kustannuksia voidaan monesti karsia esimerkiksi varmistamalla, että yrityksen hakukonemainonta ei tuhlaa mainosbudjettia tarpeettomasti.

Toiminnanohjausjärjestelmien yleistyttyä myös tehtävien delegoinnilla tai pienillä organisaatiomuutoksilla on mahdollista parantaa ja mitata tuottavuutta. Mieti esimerkiksi kannattaako myyntihenkilökunnan aikaa käyttää verkkosivustojen kautta tulleiden kyselyiden hoitoon, vai kannattaako myyntihenkilökuntaa hyödyntää vasta siinä vaiheessa kun potentiaalinen asiakas osoittaa itse kiinnostusta tarjolla olevia tuotteita kohtaan. Tämän tyyppisten muutosten tekeminen voi monesti varmistaa sen, että verkosta saatavat liidit pystytään käsittelemään entistä tehokkaammin.

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja pysy kartalla alan tapahtumista. Jaamme sosiaalisen median kanavissamme digiliiketoimintaan liittyviä artikkeleita, ajankohtaisia uutisia ja hyödyllisiä vinkkejä, joilla voit tehostaa omaa liiketoimintaasi.

         

In English
×