Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneoptimointi varmistaa sivustosi löytymisen

Luottoluokitus AAA

Hakukoneoptimointi – miksi panostaa löydettävyyteen?

Oikein suunnatulla hakukoneoptimoinnilla yrityksesi löytyy kilpailijoitasi paremmin.

Google tavoittaa jopa 99% suomalaisista netin käyttäjistä, kun he etsivät tarvitsemaansa tuotetta tai palveluntarjoajaa. Hakukoneoptimointi varmistaa, että yrityksesi saa mahdollisimman hyvän näkyvyyden, kun kiinnostunut ostaja suorittaa yrityksesi toimialaa koskevan haun Googlesta. Jos yrityksesi ei näy hakutuloksissa, potentiaaliset asiakkaat ja kontaktit menevät kilpailijalle.

Varmista että sivustosi pysyy kilpailussa mukana

Google tavoittaa jopa 99% suomalaisista Sivustosi näkyvyys Googlen hakutuloksissa pohjautuu pitkälti kolmeen seikkaan: pystyvätkö hakukoneet käsittelemään sivustolla olevaa tietoa, tukevatko sivuston ulkoiset tekijät löydettävyyttä (esim. ulkoinen linkitys) ja siihen miten laadukkaaksi hakukoneet näkevät sivustolle luodun sisällön. Koska hakukoneyhtiöt päivittävät ja kehittävät toimintamallejaan lähes jatkuvasti, tulee yrityksesi verkkosivujen vastata hakukoneiden asettamia laatuvaatimuksia. Muutaman viimeisen vuoden aikana esimerkiksi sivuston nopeus ja mobiilitoimivuus ovat kasvattaneet merkitystään.

Milloin Hakukoneoptimointi on todellisuudessa tarpeellinen?
Optimoi sivuston sisältö verkkohauille
Tekninen Hakukoneoptimointi
Semantiikka osana Hakukoneoptimointia
Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina
Milloin Hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisilla?

Nykyaikainen hakukoneoptimointi perustuu hyvään sisältöön

Nykypäivänä hakukoneoptimointi on muuttunut yhä enemmän ja enemmän käyttäjää palvelevan sisällön löydettävyyden varmistamiseen. Syynä tähän on se, että hakukoneet haluavat varmistaa esittämiensä hakutulosten laadukkuuden – mikäli Googlen esittämä hakutulos ei vastannut käyttäjän odotusta, on Google tehnyt käyttäjän mielestä huonoa työtä – tämän ajatuksen hakukoneyhtiöt haluavat luonnollisesti poistaa. Loppukäyttäjää ajatellen, sivuston sisällön laadukkuuteen onkin tärkeää kiinnittää huomiota. Oheisesta videosta löydät Googlen antamia ohjeita sisällön laadintaan ja ylläpitoon.

Hakukoneoptimointi on yhteistyötä

Netello tekee ammattimaista hakukoneoptimointia yhteistyössä asiakkaittensa kanssa. Paras lopputulos saavutetaan aina yhteistyöllä. Hakukoneoptimointi edellyttää aina asiakkaalta laskujen maksamisen lisäksi omaa ajankäyttöä. Siksi kannattaakin varata aikaa omasta kalenterista hyvissä ajoin.

Milloin Hakukoneoptimointi on todellisuudessa tarpeellinen?

Google hakukoneoptimointi ja kustannustehokkuus Hakukoneoptimointi, kuten mikä tahansa muukin hankinta, kannattaa miettiä asiakkaiden tarpeiden kautta. Tarpeen kartoittaminen on hakukonenäkyvyydessä onneksi varsin helppoa. Voit tehdä muutaman Google-haun tarjoamiesi tuoteryhmien tai palveluiden nimillä. Jos olet paikallinen toimija, voit lisätä tekemäsi haun perään paikkakunnan nimen. Silloin hakusi keskittyy toiminta-alueellesi. Varmempien tulosten saamiseksi voit pyytää ystävääsi tekemään samat haut omalta koneeltaan. Vaikka saamanne hakutulokset eivät olisikaan täysin samat, saat tämän nopean testin avulla kuvan sivuston hakukonenäkyvyyden tilasta. Silloin tiedät, mitä mahdollisuuksia kiinnostuneilla ostajilla on löytää yrityksesi verkkosivusto.

Jos internetsivustosi näkyvyys jäi testissä odotettua heikommaksi, korjaa oikein tehty Hakukoneoptimointi tilanteen.

Hakukoneoptimointi alkaa strategian suunnittelulla

Hakukoneoptimointi tähtää valittuja hakusanoja käyttävien ihmisten tavoittamiseen. Valitse siksi optimoinnissa käytettävät sanat asiakkaittesi ehdoilla. Esimerkiksi jos Hakukoneoptimointi on rakennettu siivousaineet-sanan ympärille, mutta asiakkaasi tekevät verkkohakuja pääsääntöisesti puhdistusaineet-sanalla, jää tuotevalikoimasi hakukonenäkyvyys heikoksi väärän sanavalinnan vuoksi.

Edellä mainittu sudenkuoppa on kuitenkin vältettävissä. Käytössäsi ovat mm. Googlen Keyword Planner ja Trends -työkalut. Kyseisten ohjelmistojen avulla on mahdollista selvittää, miten paljon valitsemasi hakusanat ja -termit keräävät verkkohakuja. Kyseisiä työkaluja käytettäessä kiinnitä enemmän huomiota asiayhteyteen kuin pelkkiin hakumääriin. Yleisluonteiset sanat kuten ”palvelut”, ”remontti” tai ”korjaus” keräävät kyllä hakuja, mutta kyseisiä sanoja ei voida ilman asiayhteyttä liittää varmuudella mihinkään toimialaan. Tästä syystä paremmin kohdennettuja hakusanoja olisivat vaikkapa ”lääkäripalvelut”, ”kattoremontti” tai ”auton korjaus”.

Google Trends työkalu hakukoneoptimointiinGoogle keyword planner avainsanojen valintaan

Tietyissä tilanteissa Hakukoneoptimointi voidaan rakentaa toimialakohtaisen sanaston tai ”slangin” ympärille. Etenkin teknisillä aloilla on tyypillistä, ettei verkkohakuja suoriteta tuotteiden tai palveluiden virallisilla nimillä, vaan verkkohaut tehdään toimialan sisällä yleisesti käytössä olevilla sanoilla. Vaikka niin sanottu ”ammattislangi” ei tyypillisesti kerää paljon hakuja Googlen työkaluissa, on kyseinen sanasto kuitenkin yhdistettävissä toimialaan ja sitä kautta asiakkaisiisi. Tämän kaltaisten ilmaisujen mukaisesti suoritettu Hakukoneoptimointi auttaa tavoittamaan ne verkon käyttäjät, joille toimialasi on tuttu jo entuudestaan.

Hakukoneoptimoinnissa valitaan avainsanat   Tarkoin valitut avainsanat auttavat löytyvyyttä   Parantunut löytyvyys näkyy usein myös yrityksen kassassa

Hakukoneoptimointi tukee perusliiketoimintaasi

Monesti on varminta aloittaa Hakukoneoptimointi yrityksesi tärkeimmistä ja kysytyimmistä tuotteista. Kohdenna nettisivustolle tehtävä Hakukoneoptimointi varmasti kauppaa tuoviin tuotteisiin ja palveluihin. Aloittelevakin yrittäjä huomaa nopeasti mitkä tuotteet tuovat myyntiä ja mitkä keräävät pelkkiä kyselyitä. Hakukoneoptimointi tuottaa todennäköisemmin toivottua tulosta, kun optimoinnilla lähdetään tukemaan myyntiä tuovien tuotteiden löydettävyyttä.

Verkkokaupan Hakukoneoptimointi

Verkkokauppaan tehtävä Hakukoneoptimointi on hieman haastavampaa, mutta optimoinnin tulokset ovat monesti paremmin mitattavissa. Verkkokauppaan tehtävät optimointitoimenpiteet tulisi kohdentaa yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, jotka ovat toimitusvarmoja ja joita pystytään varmuudella myymään pidemmän aikajakson kuluessa. Uusien tai kokeiluluontoisesti valikoimiin otettavien tuotteiden näkyvyyttä on suositeltavaa aluksi parantaa maksetulla hakusanamainonnalla, eikä niinkään hakukoneoptimoinnilla. On tarpeetonta hankkia pitkäaikaista näkyvyyttä tuotteille, joille ei välttämättä löydy kysyntää. 


Kolme syytä: miksi Hakukoneoptimointi on tärkeää

1

Hakukoneoptimointi tuo asiakkaat luoksesi. Optimointia tehdään myynnin edistämiseksi. Varmista siksi yrityksesi löytyminen kilpailutilanteessa.

2

Hakukoneista löytyminen vaikuttaa positiivisesti yrityksestäsi saatavaan mielikuvaan. Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät parhaiten Googlessa löytyviä yrityksiä markkinajohtajina.

3

Google ja muut hakukoneet ovat kaiken tiedonhankinnan ykköskanava. Se sivusto, joka Googlen kriteerien mukaan tarjoaa parasta tietoa, löytyy kullakin hakusanalla ensimmäisenä. Hakukoneoptimointi on työtä, jossa saamme sivustosi arvostuksen nousemaan Googlen ja muiden hakukoneiden silmissä.

Kolme syytä: miksi valita Netello Hakukoneoptimointi

1

Netello on saanut lukuisten asiakkaitten sivut löytymään ylivoimaisesti. Kysy asiakkailtamme, jos epäröit.

2

Netello tarjoaa mahdollisuuden saada sivustolle asiakkaiden ja hakukoneiden arvostamaa kertovaa tekstiä haastattelemalla. Netellon asiantuntija haastattelee optimointiasiakkaansa, ja kirjoittaa sen perusteella kertovaa tekstiä optimoitavaa sivustoa varten (saatuaan asiakkaan hyväksynnän tai muutokset).

3

Tarvittaessa Netello rakentaa koko sivuston alusta alkaen uudelleen, jos vanhan muuttaminen todetaan yhteisesti kannattamattomaksi tehtäessä hakukoneoptimointia.


Optimoi sisältösi verkkohauille

Hakukoneoptimointi tarvitsee sisältöä. Koska hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen tiedonlähteitä, ei Hakukoneoptimointi voi olla pelkkää sanamuotojen viilaamista, vaan verkkosivustosi sisällöstä pitää optimoinnin jälkeen käydä selkeästi esille:

 1. Mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa
 2. Kenelle kyseiset tuotteet tai palvelut on suunnattu
 3. Mitkä ovat yrityksesi kilpailuedut

Edellä mainittujen asioiden läpikäynti tekstisisällössä ei ole aina yksinkertaista. Tästä syystä on tärkeää tehdä jokaiselle optimointisanalle oma alasivunsa, jolloin tuote- tai palvelukohtaiset eroavuudet ja kilpailuedut tuodaan selkeästi esille ilman että asiakas sekoittaa tuotteita toisiinsa. Älä siis tee sivustollesi vain yhtä ”tuotteet” tai ”palvelut” -nimistä alasivua, vaan luo oma alasivu jokaiselle tuotteelle.

Hakukoneoptimointi tarvitsee tekstisisällön

Kerro, mitä hyvää tuotteissasi on ja kenelle ne on tarkoitettu. Käytä avainsanaa eri taivutusmuodoissa. Kirjoita pisteisiin päättyviä virkkeitä, eikä pelkästään sanojen luettelua. Kirjoita teksti asiakkaitasi ajatellen, ja painota kilpailuetujanne. Kirjoittakaa myyvää tekstiä, joka vakuuttaa asiakkaan.

Huomioitavaa hakukoneystävällisen sisällön tuottamisessa

Koska Hakukoneoptimointi tavoittelee yritykselle lisänäkyvyyttä valituilla sanoilla ja hakutermeillä, tulee valittuja sanoja  käyttää internetsivuston tekstisisällössä. Tarkemmin sanottuna valittujen sanojen käyttö tulee keskittää tuotteen tai palvelun omalle alasivulle. Ohessa on muutamia huomioitavia asioita sisällön kirjoittamiseen.

 1. Älä käytä liian korkeaa avainsanatiheyttä (eli älä jankuta)
  Hakukoneoptimoinnin yhteydessä monesti esitettävä laskennallinen avainsanatiheys kertoo, montako prosenttia valittu avainsana muodostaa sivun sanamäärästä. Vaikka valittua avainsanaa tai hakutermiä tulee käyttää nettisivuston sisällössä, ei avainsanaa tule viljellä kohtuuttomasti sivuston luettavuuden kustannuksella. Mikäli parin tekstikappaleen pituisella alasivulla avainsanatiheys nousee yli 5 %, alkaa tekstin luettavuus helposti kärsiä. Hakukoneoptimointi tehdään loppupeleissä verkkosivuston käyttäjiä varten. Tästä syystä sivustolle lisättävän tekstisisällön tulee vastata tavoiteltavan kohderyhmän tarpeita, ja olla kieliasultaan helppolukuista, sekä sujuvaa.
 2. Älä kopioi muilta
  Vaikka sinulla olisikin lupa kopioida sisältöä toisilta verkkosivuilta, ei tekstin kopiointi paranna mahdollisuuksiasi hyvään hakukonenäkyvyyteen. Syynä tähän on se, että hakukoneet ovat jo aiemmin löytäneet alkuperäisen tekstin toiselta sivustolta. Hakukoneiden kannalta, aiemmin julkaistun tekstin kopiointi toiseen verkkotunnukseen ei nosta kyseisen aineiston arvoa mitenkään. Näissä tilanteissa hakukonenäkyvyys jääkin monesti pelkäksi haaveeksi, kun hakukoneet pudottavat kopioitua aineistoa sisältävän sivuston hakutulosten hännille. Tästä syystä sivustolla julkaistavat tekstit kannattaa kirjoittaa itse.  Kun kirjoitat itse sivustollasi olevat tekstit, voit tuoda paremmin esiin osaamistasi ja kilpailuetujasi. Muista tehdä tekstistä riittävän myyvä ja monipuolinen, jotta teksti herättää lukijan kiinnostuksen ja saa aikaan halun yhteydenottoon.
 3. Älä käytä samaa tekstiä useilla alasivuilla
  Alasivulta toiselle toistuvat tekstikappaleet eivät myöskään tarjoa mitään lisäarvoa sivustolla vieraileville käyttäjille tai hakukoneiden roboteille. Jos sivustollasi käytetään toistuvia tekstikappaleita, kirjoita kyseiset tekstikappaleet uudelleen niin, että ne istuvat sivun sisältöön ja tarjoavat lisäarvoa käyttäjille.
 4. Älä julkaise parin lauseen pituisia sivuja
  Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen ainutlaatuista, arvokasta ja monipuolista tietoa.Yksittäinen alasivu, jonka sisältö rajoittuu vain pariin lauseeseen saattaa kyllä kertoa käyttäjälle lyhyen faktan, mutta ei tarjoa riittävästi sisältöä kiinnostuksen ja luottamuksen heräämiseksi tarjoamiasi tuotteita kohtaan. Netellon Hakukoneoptimointi varmistaa täytettävällä lomakkeella, että jokaisesta avainsanasta on kertovaa tekstiä. Suositeltava kertovan tekstin määrä on vähintään 330 sanaa jokaisella sivulla.

Jos sinulla on vaikeuksia tekstin kirjoittamisessa, voit tilata Netellolta Hakukoneoptimointi sisältöosuus -nimisen palvelun. Siinä yrityksemme asiantuntija kirjoittaa hakukoneoptimoidun tekstin puolestasi. Tekstin pohjana voidaan käyttää esimerkiksi puhelimitse tehtävää haastattelua.

Kuvat ja visuaalisuus ovat osa Hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi ei ole pelkkää HTML-koodin tai tekstin muokkausta. Kuvien, videoiden, tilastojen ja muiden visuaalisten elementtien avulla voidaan parantaa internetsivuston sisällön kiinnostavuutta, ja tätä kautta myös sivuston löydettävyyttä. Tämän takia tulisikin miettiä, millä keinoilla sivustolle luotavaa tekstisisältöä on mahdollista elävöittää. Esimerkiksi videot ja kuvat tarjoavat erinomaisen keinon tuotteiden ominaisuuksista, yksityiskohdista ja käyttötarkoituksista kertomiseen. Tyypillisesti käyttäjät viihtyvät monipuolista sisältöä sisältävillä sivustoilla normaalia kauemmin, ja ovat halukkaampia myöskin linkittämään kyseiselle sivulle.

 


Tekninen Hakukoneoptimointi

Siinä missä nettisivuston sisältöön kohdistuva Hakukoneoptimointi on käyttäjää varten tehtävää työtä, on Tekninen Hakukoneoptimointi tietokoneitakin varten tehtävää työtä. Koska tekninen Hakukoneoptimointi on käsitteenä varsin laaja, valitsimme tähän oppaaseen vain ne kohdat, joista on todistetusti hyötyä sivuston hakukonelöydettävyyden kannalta.

URL-osoite, title ja alt-tekstit vaikuttavat hakukoneoptimointiin

Valitun hakutermin käyttö title-otsikossa

Yksittäisen verkkosivun title-otsikko on yleisten verkkostandardien mukaan HTML-dokumentin otsikko. Standardista johtuen on luontevaa käyttää sivulle valittua avainsanaa title-otsikossa. Näin toimimalla varmistetaan, että otsikko kertoo selvästi mitä asiaa kyseinen dokumentti käsittelee. Koska hakukoneet esittävät monesti title-otsikon hakutuloksen otsikkona, tulee laaditun otsikon olla helppolukuinen ja kiinnostusta herättävä. Hakukoneitten tulosluettelossa on pituusrajoituksia, jotka vaihtelevat 60 - 70 merkin välillä (välilyönnit ja välimerkit mukaan laskien) hieman hakukoneesta riippuen. Merkkirajaa pidempiä otsikoita hakukone ei näytä käyttäjilleen kokonaisuudessaan, vaan jättää loppuosan pois.

tekninen hakukoneoptimointi- title-otsikko

 

 

Kiinnostusta herättävä meta-kuvaus

Meta-kuvaus on sivukohtaisesti luotava lyhyt tiivistelmä sivun sisällöstä. Tiivistelmä sijoitetaan HTML-lähdekoodissa erilliseen Meta Description -elementtiin. Meta Description -elementin pääasiallinen tehtävä on kertoa hakukoneille, mikä tiivistelmäteksti hakutuloksen yhteydessä tulee esittää. Hakukoneissa on rajoituksia myös hakutuloksissa esitettävän meta-kuvauksen pituudelle, joten meta-kuvaus tulee pitää noin 150 - 160 merkin pituisena (välilyönnit ja välimerkit mukaan lukien). Sivukohtainen optimointisana on suositeltavaa sisällyttää meta-kuvaukseen, jolloin hakutulosta silmäilevä käyttäjä saa selkeämmän kuvan hakutuloksen sisällöstä. Hakukoneet saattavat lihavoida hakutuloksissaan (osoite, title, meta) esiintyvän hakusanan, jolloin hakutuloksesi saa paremman huomioarvon.

tekninen-hakukoneoptimointi-meta-kuvaus

 

 

Selkokielisten tiedostonimien ja URL-osoitteiden käyttäminen

Kun olet luomassa sivustollesi uutta alasivua varmista, että alasivun URL-osoite sisältää tuolle sivulle valitun avainsanan. Esimerkiksi jos optimointisanasi on ’kumisaapas,’ ja domainisi on ’firmanosoite.fi,’ niin alasivun osoitteeksi pitäisi tulla ’firmanosoite.fi/kumisaapas’. Sivuston toteutustavasta riippuen alasivun osoitteella voi olla tiedostopääte, esimerkiksi .html, .php, .asp tai muu vastaava. Tärkeintä on että sivulla käsitelty avainsana esiintyy sivun osoitteessa.

Edellä mainitut teknisen hakukoneoptimoinnin vaihteet ovat monessa mielessä perusasioita. Niiden tekemisen pitää onnistua helposti käyttämälläsi julkaisujärjestelmällä. Ellei julkaisujärjestelmäsi suoriudu yllä mainituista muutoksista, on suositeltavaa siirtyä käyttämään julkaisujärjestelmää jossa Hakukoneoptimointi on laajemmin mahdollista.

Hakukoneoptimointi huomioi titlet, meta descriptionit, sekä sivujen osoitteet, koska usein hakukone näyttää juuri nämä tiedot hakutuloksissaan.

 


 

Semantiikka osana Hakukoneoptimointia

HTML5-standardin yleistymisen myötä semantiikan eli merkitysopin hyödyntäminen on lisännyt suosiotaan myös hakukoneoptimoinnissa. Verkkosivujen kanssa työskenneltäessä semantiikka tarkoittaa lyhyesti sanottuna HTML-elementtien standardien mukaista käyttöä. Sillä autetaan hakukonetta tulkitsemaan HTML-dokumenttia entistä paremmin. Semantiikkaa voi käyttää apuna tiedon jäsentelyssä vanhemmillakin sivustoilla.HTML5 semantiikka hakukoneoptimoinnissa

Sivulla käytettävien tekstiotsikoiden merkintä

Yksittäisellä sivulla olevalla tekstisisällöllä täytyy aina olla pääotsikko, joka sisältää sivukohtaisen optimointisanan. Tämän lisäksi sivukohtainen pääotsikko tulee merkitä HTML-standardien mukaisesti h1-tagin sisään. Kyseinen h1-tagi on varattu standardeissa sisällön pääotsikolle, joten kyseistä merkintää saisi käyttää yhdessä HTML-dokumentissa täsmälleen kerran. Muut sivulla olevat väliotsikot merkitään h2, h3 ja h4-tagien sisään. Näin hakurobotti pääsee helpoiten selville dokumentin jäsentelystä.

Kuvien merkintä ja kuvatekstit

Kuvat ovat pitkään olleet hakukoneille ongelmana, eivätkä hakurobotit pysty vieläkään selvittämään kuvien sisältöä ilman käyttäjän tai julkaisijan apua. Sentähden verkkosivuilla julkaistaviin kuviin ei tule milloinkaan upottaa tärkeää tekstiä. Jos sivustolla julkaistaan tuotekuvia, voi näiden kuvien sisällöstä kertoa hakukoneille kolmella eri tavalla. Ensiksi kuvatiedoston nimen täytyisi olla tuotetta mahdollisimman tarkasti kuvaava. Tiedostonimi ”miesten_sininen_kumisaapas_koko44.png” kertoo huomattavasti enemmän kuvan sisällöstä kuin pelkkä ”44.png” kertoisi. HTML-standardit mahdollistavat alt-määritteen lisäämisen lähdekoodiin, kuvan yhteyteen. Alt-määritteen sisään on hyödyllistä lisätä 5-7 sanan mittainen kuvaus, jolla kerrotaan kuvan sisällöstä. Kuvalle voi laatia erillisen kuvatekstin, joka julkaistaan verkkosivulla kuvan yhteydessä. Näiden toimien välityksellä hakukoneet voivat saada tarvitsemansa lisätiedon kuvan tulkintaan. Hakukoneoptimointi vaikuttaakin usein myös löytymiseen kuvahaussa.

Sisältöä kuvaavien tekstilinkkien käyttäminen

Hakukoneoptimointi varmistaa navigoinnin helppouden tekstilinkein. Hakukoneita voi auttaa hahmottamaan verkkosivujen sisältöä myös kuvaavilla tekstilinkeillä. Varmista sivustollasi olevan navigaation on tekstipohjaisuus. Mikäli päävalikko on toteutettu erikoistekniikoilla (kuten Flash tai JavaScript) eivät hakukoneet välttämättä pysty käyttämään sivustosi valikkoa lainkaan. Tässä tilanteessa verkkosivuston sisällön eteen tehty työ valuisi käytännössä täysin hukkaan. Ammattilaisen tekemä Hakukoneoptimointi varmistaa kaikkien tärkeiden alasivujen löytymisen tekstilinkkien avulla.

Ellei internetsivuston päävalikon hakukoneystävällisyydestä ole täyttä varmuutta, on viisainta lisätä nettisivuston etusivun (ja muiden sivujen) sisältöön tekstilinkkejä. Niiden välituksellä hakukoneet ja käyttäjät voivat löytää tiensä sivuston alasivuille. Verkkosivuston päävalikosta ja sisällöstä löytyvien tekstilinkkien pitää olla mahdollisimman täsmällisesti kohdesivun sisältöä kuvaavia. Vältä siis ”lue lisää”, ”lisätietoa” tai ”tuotteet” tyyppisten linkkien käyttöä. Suosi näiden sijaan kohdesivun avainsanan sisältäviä linkkisanoja. Kohdesivulle kuuluvan avainsanan käyttäminen linkissä on yksi varmimmista tavoista kertoa hakukoneelle, mitä aihetta kohdesivulla käsitellään.

Käyttäjiä ajatellen on puolestaan hyvä varmistaa, että sivustolla olevat linkit erottuvat selvästi internetsivuston muusta tekstisisällöstä ja esimerkiksi taustasta. Tekstilinkit on helppo saada erottumaan muusta tekstisisällöstä värillä ja alleviivauksella. Hakukoneoptimointi edellyttää yleensä toimivaa navigaatiota, joten varmista jokaiselle sivulle pääsy tekstilinkkejä seuraten.

Sivuston linkityksen toimivuutta voit tarkkailla esimerkiksi Googlen tarjoaman Search Console -ohjelmiston avulla. Ohjelmiston esittämien raporttien perusteella voidaan tunnistaa eniten sisäisiä ja ulkoisia linkkejä keräävät alasivut. Verkkohaussa korostettavien alasivujen tulisi luonnollisesti löytyä raportin kärkisijoilta.

Kerro toimipaikkasi sijainti ja kannusta käyttäjiä yhteydenottoon

Jos toimintasi keskittyy toimipisteissä tehtävään työhön, tai yrityksen liiketoiminta on muutoin sidottu maantieteelliseen alueeseen, kannattaa toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot mainita nettisivuston jokaisella sivulla. Näin hakukoneet ymmärtävät yrityksesi toiminnan rajoittuvan määrättyihin alueisiin. Lisäksi sivustolla vieraileva käyttäjä löytää yhteydenottoon tarvittavat tiedot mahdollisimman nopeasti.

Jotta Hakukoneoptimointi toisi yrityksellesi todellista hyötyä, varmista, että sivustosi sisältö kannustaa ja ohjaa käyttäjiä haluttuun toimenpiteeseen. Jos haluat tehostaa ineternetsivustosi tuottavuutta, tutustu Konversio-Optimointiin.

Standardit täyttävä lähdekoodi

Hakukoneoptimointi selkeyttää lähdekoodiakin. Verkkosivujen semantiikka liittyy voimakkaasti HTML-standardien noudattamiseen. Jos verkkosivustosi lähdekoodi sisältää lukuisia virheitä, eivät hakukoneet ymmärrettävästikään pysty hyödyntämään merkitysoppia parhaalla mahdollisella tavalla. Silloin verkkosivuston sisällön tulkinnassa saattaa tapahtua virheitä. Tarkista nettisivustosi lähdekoodin virheettömyys verkkostandardeja kehittävän W3C:n tarjoaman työkalun avulla (http://validator.w3.org/). Käy työkalulla läpi jokainen sivusi. Korjaa työkalun ilmoittamat virheet mahdollisimman perusteellisesti.

 


 

Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina

Koska hakukonenäkyvyys on osa markkinointia, tulisi Hakukoneoptimointi nähdä jatkuvana prosessina eikä yhdellä kertaa tehtävänä työnä. Jatkuva Hakukoneoptimointi vaatii toki lisäpanostusta, mutta sen tuoma hyöty näkyy yrityksellesi etenkin pitkällä aikavälillä. Ohessa muutamia asioita joita yrityksen verkkosivuille on hyvä tehdä säännöllisesti.

Päivitä sivustoa säännöllisesti

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi

Yksi keskeisimmistä asioista jatkuvassa Hakukoneoptimoinnissa liittyy verkkosivuston sisällön päivittämiseen. Kun internetsivustosi sisältö päivittyy tasaisin väliajoin, ei sivustolle jää vanhentunutta tai virheellistä tietoa. Hakukoneille säännöllisesti tehtävät päivitykset kertovat niin ikään ajan tasalla olevista tiedoista, joille on helpompaa antaa lisänäkyvyyttä hakutuloksissa.

Hanki laadukkaita linkkejä ulkoisilta sivustoilta säännöllisesti

Koska hakukoneiden robotit liikkuvat verkossa linkkejä seuraamalla, on ulkoiselta sivustolta yrityksesi sivustolle johtava linkki ikään kuin kannatusääni yrityksellesi. Hakukonenäkyvyyden kannalta EI kuitenkaan ole yhdentekevää mistä sivustollesi linkitetään. Hakukoneilla on olemassa tarkat laatusäännöt linkityksen suhteen. ”Rangaistuksena” kyseisten laatusääntöjen rikkomisesta hakukoneet voivat heikentää nettisivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa, jolloin sivustosi aiemmin keräämä maksuton hakukoneliikenne ohjautuu toisille sivustoille. Kun haluat pitää hakukonenäkyvyyden kunnossa, älä milloinkaan osta linkkejä tai käytä palveluita joissa taataan yrityksellesi tietty sijoitus hakutuloksissa. Tämän kaltaiset palvelut toimivat lähes poikkeuksetta hakukoneiden laatusääntöjen vastaisesti.

Kun verkkosivustosi linkitystä rakennetaan ja tarkkaillaan pidemmän aikavälin kuluessa, saadaan nettisivustolle ohjattua linkkejä esimerkiksi yrityksesi sidosryhmiltä. Pidemmällä aikavälillä tehtävä harkittu linkitys varmistaa sen, että sivustolle tulevat linkit ovat laadukkaita eivätkä riko hakukoneiden laatusääntöjä.

Seuraa sivuston laatua jatkuvasti

Kun haluat pitää verkkosivustosi laadukkaana, asenna maksuton Googlen Search Console (aikaisemmin nimeltään Webmaster Tools). https://www.google.com/webmasters/tools/ Seuraa säännöllisesti Googlen raportoimia tietoja sivustostasi. Google Search Console on ainoa virallinen viestintäkanava, jonka kautta Google lähettää sivustoasi koskevia tietoja ja tiedotteita. Kyseisen työkalun käyttö on hyvä olla pohjana jatkuvana prosessina tehtävälle Hakukoneoptimoinnille.

 


 

Milloin Hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisilla?

Kuten artikkelista havaitsit, Hakukoneoptimointi vaatii sekä teknistä osaamista että jatkuvaa ajallista panostusta. Jos käytössäsi olevat henkilöstöresurssit eivät mahdollista hakukoneoptimoinnin säännöllistä suorittamista ja tulosten tarkkailua, kannattaa Hakukoneoptimointi ulkoistaa heti projektin alkumetreiltä lähtien.

Ulkoistamista on suositeltavaa harkita myös tilanteissa, joissa itse tehty hakukoneoptimointi ei ole tuottanut toivottua tulosta.

Netellon Hakukoneoptimointi sisältää muutosten tekemistä sivustolle, eikä pelkkää ohjeitten antamista. Edellytyksenä tälle on, että toimitat Netellolle hallintatunnukset joiden avulla Hakukoneoptimointi on mahdollista tehdä sivustolle.


Hakukoneoptimointi
yrityksille

Kaikki yritykset tarvitsevat Hakukoneoptimointia, koska asiakkaat etsivät tuotetietoa ja ratkaisuja hakukoneista. Hakukoneoptimointi varmistaa, että hakukoneet löytävät sivut ja että ne indeksoivat sivut tarkoitetulla tavalla.


Tekninen
Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa tekstisisältö on tärkeää, koska hakukoneet perustuvat juurikin tekstiin. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tekniset asiat sivustolla eivät muodosta estettä hyvälle löytymiselle vaan ovat hakukoneystävällisiä.


Paremman sisällön tuottaminen Hakukoneoptimointiin

Sivuston Hakukoneoptimointi varmistaa, että sivustolla on hakusanoihin liittyvää tekstiä. Hyvät lähtötiedot varmistavat, että saatte tarpeitanne vastaavan Hakukoneoptimoinnin, joka palvelee hyvin uusia ja nykyisiä asiakkaitanne.


Hakukone-
mainontaa
yrityksille

Hakukonemainonta on nopea ja kustannustehokas tapa saada verkkosivuillensa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen tuotteista. Uusien asiakkaiden löytämiseksi sivusi pitää löytyä Googlesta yleisimmillä tuotesanoillasi. Tähän auttavat Googlen sponsorilinkit, jotka Netello suunnittelee sinulle ammattitaitoisesti. 

Hakukonemainontaa yrityksille...


Google
Hakukoneoptimointi

Googlen suuren suosion takia mielletään Hakukoneoptimointi toisinaan Google Hakukoneoptimoinniksi (Googleoptimointi). Internetissä on samat lainalaisuudet kaikille, joten hyvin tehty Hakukoneoptimointi pitäisi näkyä hyvänä löytymisenä kaikissa muissakin hyvin tehdyissä hakukoneissa. 

Google Hakukoneoptimointi...


Hakukoneoptimointi, lue lisää!

 

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi
parantaa sivuston löytymistä hakukoneista.
Netello Hakukoneoptimointi

Sivusto

Sivusto
yrityksille laadukkaalla graafisella suunnittelulla.
Netello Sivusto

Verkkokauppa

Verkkokauppa
myy tuotteet puolestasi verkossa.
Netello Verkkokauppa