Netello Systems Oy

Hakukoneoptimointi, laadukas Sivusto...  Yhteystiedot   myynti@netello.fi   +358 (0)10 323 3840  

Hakukoneoptimointi lisää myyntiä,
TAKUULLA

Hakukoneoptimointi on tärkeää

99 %

Hakukoneoptimointi: nouse kärkeen kun asiakkaat etsivät palveluitasi! Hakukoneoptimointia, soita ark. klo 9 - 16 p. 010-323 3840. Tilaa heti!
Hakukoneoptimointi on tärkeää, koska 99 % suomalaisista netin käyttäjistä turvautuu Googleen etsiessään tuotetta tai palveluntarjoajaa. Jos he eivät löydä verkkosivujasi, kun etsivät tarjoamiasi tuotteita, he ostavat muualta.

Hakukoneoptimointi huomioi kiinnostuksen kohteet   Hakukoneoptimointi saa sivuston löytymään tiedon hakijoille   Hakukoneoptimointi tuo lisää myyntiä

 

Kolme syytä miksi Hakukoneoptimointi:

1

Jos yritystä ei löydy kun asiakas hakee tuotteita, ostaa asiakas toisilta. Hakukoneoptimointi on myynninedistämiskeino. Varmista yrityksesi löytyminen kilpailutilanteessa.

2

Hakukoneista löytyminen vaikuttaa mielikuvaan. Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät parhaiten Googlessa löytyviä yrityksiä oman alansa markkinajohtajina.

3

Hakukoneoptimointi tuo tuottoa sijoitetulle rahalle. Jos yrityksellä on hienot kauniit isolla rahalla ostetut sivut, jotka eivät löydy, ei kukaan osaa ihailla hienoja sivuja.

 

Kolme syytä miksi Netello Hakukoneoptimointi:

1

Netello on saanut lukuisten asiakkaitten sivut löytymään ylivoimaisesti. Kysy asiakkailtamme, jos epäröit.

2

Netellon laatujärjestelmä varmistaa tasalaatuisen hakukoneoptimoinnin. ”Pyörää ei keksitä aina uudelleen”, vaan ostamasi Hakukoneoptimointi tehdään tehokkaasti.

3

Netellon Hakukoneoptimointi asiakkaat löytyvät hyvin päätuotteillaan. Vertaile tarjontaa ja osta vain parhailta.

 

Annoimme sinulle 6 syytä. Tilaa meiltä niin huomaat miten paljon enemmän saat. Ota heti yhteyttä.

 

Hakukoneoptimointi luo pohjan hyvälle näkyvyydelle verkossa
Milloin hakukoneoptimointi on todellisuudessa tarpeellinen?
Optimoi sivustosi sisältö verkkohauille
Tekninen hakukoneoptimointi
Semantiikka osana hakukoneoptimointia
Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina
Milloin hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisilla?

 

Hakukoneoptimointi auttaa yritystäsi löytymään.

Hakukoneoptimointi luo pohjan hyvälle näkyvyydelle verkossa

Hakukoneoptimointi on järkevää ymmärtää yrityksessä. Yrittäjät ja markkinointivastaavat ovat nykyään hyvin selvillä hakukonenäkyvyyden tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Mikäli näkyvyyttä ei ole hakutuloksissa, ei yrityksen verkkosivustolla ole mahdollisuuksia tuottaa kauppaa tai yhteydenottoja toivotulla tavalla. Älä jätä yrityksellesi epäselväksi, mitä nettisivuston hakukonenäkyvyyden parantamiseen tähtäävä Hakukoneoptimointi todellisuudessa on, ja millä hakusanoilla yrityksen tulisi verkossa näkyä. 

Milloin Hakukoneoptimointi on todellisuudessa tarpeellinen?

Hakukoneoptimointi, kuten mikä tahansa muukin hankinta, kannattaa miettiä yrityksen asiakkaiden tarpeiden kautta. Tarpeen kartoittaminen on hakukonenäkyvyydessä onneksi varsin helppoa. Voit tehdä muutaman Google-haun tarjoamiesi tuoteryhmien tai palveluiden nimillä. Jos olet paikallinen toimija, voit lisätä tekemäsi haun perään paikkakunnan nimen, jolloin hakusi keskittyy toiminta-alueellesi. Varmempien tulosten saamiseksi voit pyytää myös ystävääsi tekemään samat haut omalta koneeltaan. Vaikka saamanne hakutulokset eivät olisikaan täysin samat, saat tämän nopean testin avulla kuvan sivustosi hakukonenäkyvyyden tilasta, eli tiedät mitä mahdollisuuksia kiinnostuneilla ostajilla on löytää yrityksesi verkkosivusto.

Jos internetsivustosi näkyvyys jäi testissä odotettua heikommaksi, korjaa oikein tehty Hakukoneoptimointi tilanteen.

Hakukoneoptimointi alkaa strategian suunnittelulla

Hakukoneoptimointi tähtää valittuja hakusanoja käyttävien ihmisten tavoittamiseen. Valitse siksi optimoinnissa käytettävät sanat asiakkaittesi ehdoilla. Esimerkiksi jos yrityksesi Hakukoneoptimointi on rakennettu siivousaineet-sanan ympärille, mutta asiakkaasi tekevät verkkohakuja pääsääntöisesti puhdistusaineet-sanalla jää tuotteittesi hakukonenäkyvyys heikoksi väärän sanavalinnan vuoksi.

Edellä mainittu sudenkuoppa on kuitenkin vältettävissä, sillä käytössäsi ovat mm. Googlen Keyword Planner ja Trends -työkalut. Kyseisten ohjelmistojen avulla on mahdollista selvittää, miten paljon valitsemasi hakusanat ja -termit keräävät verkkohakuja. Kyseisiä työkaluja käytettäessä kiinnitä enemmän huomiota asiayhteyteen kuin pelkkiin hakumääriin. Yleisluonteiset sanat kuten ”palvelut”, ”remontti” tai ”korjaus” keräävät kyllä hakuja, mutta kyseisiä sanoja ei voida ilman asiayhteyttä liittää varmuudella mihinkään tiettyyn toimialaan. Tästä syystä paremmin kohdennettuja hakusanoja olisivat vaikkapa ”lääkäripalvelut”, ”kattoremontti” tai ”auton korjaus”.

Hakukoneoptimointia voidaan joissain tilanteissa toteuttaa myös toimialakohtaisen sanaston tai ”slangin” ympärille. Etenkin teknisillä aloilla on tyypillistä, ettei verkkohakuja suoriteta tuotteiden tai palveluiden virallisilla nimillä, vaan verkkohaut tehdään toimialan sisällä yleisesti käytössä olevilla sanoilla. Vaikka niin sanottu ”ammattislangi” ei tyypillisesti kerää paljon hakuja Googlen työkaluissa, on kyseinen sanasto kuitenkin yhdistettävissä tiettyyn toimialaan ja sitä kautta myös asiakkaisiisi. Tämän kaltaisten ilmaisujen mukaisesti suoritettu Hakukoneoptimointi auttaa tavoittamaan ne verkon käyttäjät, joille yrityksesi toimiala on tuttu jo entuudestaan.

Hakukoneoptimointi tukee perusliiketoimintaasi

Hakukoneoptimointia tehdään tärkeimmille tuotteille ensin. Kohdenna nettisivustolle tehtävä Hakukoneoptimointi varmasti kauppaa tuoviin tuotteisiin ja palveluihin. Aloittelevakin yrittäjä huomaa nopeasti mitkä tuotteet tuovat myyntiä ja mitkä keräävät pelkkiä kyselyitä. Hakukoneoptimointi tuottaa todennäköisemmin toivottua tulosta, kun optimoinnilla lähdetään tukemaan myyntiä tuovien tuotteiden löydettävyyttä.

Verkkokaupan Hakukoneoptimointi

Verkkokauppaan tehtävä Hakukoneoptimointi on hieman haastavampaa, mutta optimoinnin tulokset ovat monesti paremmin mitattavissa. Verkkokauppaan tehtävät optimointitoimenpiteet tulisi kohdentaa yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, jotka ovat toimitusvarmoja ja joita pystytään varmuudella myymään pidemmän aikajakson kuluessa. Uusien tai kokeiluluontoisesti valikoimiin otettavien tuotteiden näkyvyyttä on suositeltavaa aluksi parantaa maksetulla hakusanamainonnalla eikä niinkään hakukoneoptimoinnilla. Tämä siksi, että on tarpeetonta hankkia pitkäaikaista näkyvyyttä tuotteille, joille ei välttämättä löydy kysyntää. 

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää sivuston ja verkkokaupan hakukoneoptimoinnista.

Optimoi sivustosi sisältö verkkohauille

Hakukoneoptimointi tarvitsee sisältöä. Koska hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen tiedonlähteitä, ei optimointi voi olla pelkkää sanamuotojen viilaamista, vaan verkkosivustosi sisällöstä pitää optimoinnin jälkeen käydä selkeästi esille:

 1. Mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa
 2. Kenelle kyseiset tuotteet tai palvelut on suunnattu
 3. Mitkä ovat yrityksesi kilpailuedut

Edellä mainittujen asioiden läpikäynti tekstisisällössä ei ole aina yksinkertaista. Tästä syystä on tärkeää että jokaiselle optimointisanalle tehdään oma alasivunsa, jolloin tuote- tai palvelukohtaiset eroavuudet ja kilpailuedut voidaan tuoda selkeästi esille ilman että asiakas sekoittaa tuotteita toisiinsa. Älä siis tee sivustollesi vain yhtä ”tuotteet” tai ”palvelut” -nimistä alasivua, vaan luo oma alasivu jokaiselle tuotteelle.

Huomioitavaa hakukoneystävällisen sisällön tuottamisessa

Koska Hakukoneoptimointi tavoittelee yritykselle lisänäkyvyyttä valituilla sanoilla ja hakutermeillä, tulee valittuja sanoja myös käyttää internetsivuston tekstisisällössä. Tarkemmin sanottuna valittujen sanojen käyttö tulee keskittää kyseisen tuotteen tai palvelun omalle alasivulle. Ohessa on muutamia huomioitavia asioita sisällön kirjoittamiseen.

 1. Älä käytä liian korkeaa avainsanatiheyttä (eli älä jankuta).
  Laskennallinen avainsanatiheys kertoo, montako prosenttia valittu avainsana muodostaa sivun sanamäärästä. Vaikka valittua avainsanaa tai hakutermiä tulee käyttää nettisivuston sisällössä, ei avainsanaa tule viljellä kohtuuttomasti sivuston luettavuuden kustannuksella. Mikäli parin tekstikappaleen pituisessa sivussa avainsanatiheys nousee yli 5% alkaa tekstin luettavuus helposti kärsiä. Huomioi, että Hakukoneoptimointi tehdään loppupeleissä verkkosivuston käyttäjiä varten. Tästä syystä sivustolle lisättävän tekstisisällön täytyy olla helppolukuista ja sujuvaa.
 2. Älä kopioi muilta.
  Vaikka sinulla olisikin lupa kopioida sisältöä tosilta verkkosivuilta, ei kopioitu teksti tarjoa mitään lisäarvoa, joka parantaisi sivustosi sijoitusta hakutuloksissa. Kun kirjoitat itse sivustollasi olevat tekstit, voit tuoda paremmin esiin yrityksesi osaamista ja kilpailuetuja. Muista tehdä tekstistä riittävän myyvä ja monipuolinen, jotta teksti herättää lukijan kiinnostuksen ja saa aikaan halun yhteydenottoon.
 3. Älä käytä samaa tekstiä useilla alasivuilla.
  Alasivulta toiselle kopioidut tekstikappaleet eivät myöskään tarjoa mitään lisäarvoa sivustolla vieraileville käyttäjille tai hakukoneiden roboteille. Mikäli sivustollasi käytetään toistuvia tekstikappaleita, kirjoita kyseiset tekstikappaleet uudelleen niin, että ne istuvat kyseisen sivun sisältöön ja tarjoavat lisäarvoa käyttäjille.
 4. Älä julkaise parin lauseen pituisia sivuja
  Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen tiedonlähteitä. Alasivu jonka sisältö rajoittuu pariin lauseeseen saattaa kyllä kertoa käyttäjälle lyhyen faktan, mutta ei tarjoa riittävästi sisältöä kiinnostuksen ja luottamuksen heräämiseksi tarjoamiasi tuotteita kohtaan. Netellon Hakukoneoptimointi varmistaa täytettävällä lomakkeella, että jokaisesta avainsanasta on kertovaa tekstiä.

Kuvat ja visuaalisuus ovat osa Hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi ei ole pelkkää HTML-koodin tai tekstin muokkausta, vaan myös kuvien, videoiden, tilastojen ja muiden visuaalisten elementtien avulla voidaan parantaa internetsivuston sisällön löydettävyyttä. Tästä syystä tulisikin miettiä millä keinoilla sivustolle luotavaa tekstisisältö on mahdollista elävöittää. Videot ja kuvat tarjoavat erinomaisen keinon tuotteiden ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista kertomiseen.

Tekninen Hakukoneoptimointi

Siinä missä nettisivuston sisältöön kohdistuva Hakukoneoptimointi on käyttäjää varten tehtävää työtä, on Tekninen Hakukoneoptimointi myös tietokoneita varten tehtävää työtä. Koska tekninen Hakukoneoptimointi on käsitteenä varsin laaja, valitsimme tähän oppaaseen vain ne kohdat joista on todistetusti hyötyä sivuston hakukonelöydettävyyden kannalta.

Valitun hakutermin käyttö title-otsikossa

Yksittäisen verkkosivun title-otsikko on yleisten verkkostandardien mukaan myös HTML-dokumentin otsikko. Tästä standardista johtuen on luontevaa käyttää sivulle valittua avainsanaa myös title-otsikossa. Näin toimimalla varmistetaan, että otsikko kertoo selvästi mitä asiaa kyseinen dokumentti käsittelee. Koska hakukoneet esittävät monesti title-otsikon myös hakutuloksen otsikkona, tulee laaditun otsikon olla helppolukuinen ja kiinnostusta herättävä. Hakukoneet ovat asettaneet otsikoinnille myös pituusrajoituksia, jotka vaihtelevat 60-70 merkin välillä (välilyönnit ja välimerkit mukaan laskien) hieman hakukoneesta riippuen. Merkkirajaa pidempiä otsikoita hakukoneet eivät näytä käyttäjilleen kokonaisuudessaan, vaan jättävät loppuosan pois.

Kiinnostusta herättävä meta-kuvaus

Meta-kuvaus on sivukohtaisesti luotava lyhyt tiivistelmä kyseisen sivun sisällöstä, joka sijoitetaan HTML-lähdekoodissa erilliseen meta description -elementtiin. Kyseisen elementin pääasiallinen tehtävä on kertoa hakukoneille, mikä tiivistelmäteksti hakutuloksen yhteydessä tulee esittää. Hakukoneet ovat asettaneet rajoituksia myös hakutuloksissa esitettävän meta-kuvauksen pituudelle, joten tästä syystä johtuen meta-kuvaus tulee pitää noin 150 - 160 merkin pituisena (välilyönnit ja välimerkit mukaan lukien). Sivukohtainen optimointisana on suositeltavaa sisällyttää myös meta-kuvaukseen, jolloin hakutulosta silmäilevä käyttäjä saa selkeämmän kuvan kyseisen hakutuloksen sisällöstä. Hakukoneet saattavat myös lihavoida hakutuloksissaan (osoite, title, meta) esiintyvän hakusanan, jolloin hakutuloksesi saa paremman huomioarvon.

Selkokielisten tiedostonimien ja URL-osoitteiden käyttäminen

Kun olet luomassa sivustollesi uutta alasivua varmista, että kyseisen alasivun URL-osoite sisältää tuolle sivulle valitun avainsanan. Esimerkiksi jos optimointisanasi on ’kumisaapas,’ ja domainisi on ’firmanosoite.fi,’ niin kyseisen alasivun osoitteeksi pitäisi tulla ’firmanosoite.fi/kumisaapas’. Sivustosi toteutustavasta riippuen alasivun osoitteella voi olla myös tiedostopääte, esim. .html, .php, .asp tai muu vastaava. Tärkeintä on että sivulla käsitelty avainsana esiintyy sivun osoitteessa.

Edellä mainitut teknisen hakukoneoptimoinnin vaihteet ovat monessa mielessä perusasioita, joiden tekeminen pitää onnistua helposti käyttämälläsi julkaisujärjestelmällä. Mikäli julkaisujärjestelmäsi ei suoriudu yllä mainituista muutoksista, on suositeltavaa siirtyä käyttämään julkaisujärjestelmää jossa Hakukoneoptimointi on laajemmin mahdollista.

Kerromme mielellämme lisää hakukoneoptimoinnin hyödyistä yrityksellenne - Ota yhteyttä!

Semantiikka osana Hakukoneoptimointia

HTML5-standardin yleistymisen myötä semantiikan eli merkitysopin hyödyntäminen on lisännyt suosiotaan myös hakukoneoptimoinnissa. Verkkosivujen kanssa työskenneltäessä semantiikka tarkoittaa lyhyesti sanottuna HTML-elementtien standardien mukaista käyttöä, jolla autetaan hakukonetta tulkitsemaan HTML-dokumenttia entistä paremmin. Semantiikkaa voidaan käyttää apuna tiedon jäsentelyssä myös vanhemmilla sivustoilla.

Sivulla käytettävien tekstiotsikoiden merkintä

Yksittäisellä sivulla olevalla tekstisisällöllä täytyy aina olla pääotsikko, joka sisältää sivukohtaisen optimointisanan. Tämän lisäksi sivukohtainen pääotsikko tulee merkitä HTML-standardien mukaisesti h1-tagin sisään. Kyseinen h1-tagi on varattu standardeissa sisällön pääotsikolle, joten kyseistä merkintää saisi käyttää yhdessä HTML-dokumentissa ainoastaan kerran. Muut sivulla olevat väliotsikot voidaan merkitä h2, h3 ja h4-tagien sisään. Näin hakukoneet pääsevät helpoiten selville dokumentin jäsentelystä.

Kuvien merkintä

Kuvat ovat pitkään olleet hakukoneille ongelmana, eivätkä hakukoneet pysty vieläkään selvittämään kuvien sisältöä ilman käyttäjän tai julkaisijan apua. Tästä syystä verkkosivuilla julkaistaviin kuviin ei tule milloinkaan upottaa tärkeää tekstiä. Mikäli sivustolla julkaistaan tuotekuvia, voidaan näiden kuvien sisällöstä kertoa hakukoneille kolmella eri tavalla. Ensiksi kuvatiedoston nimen täytyisi olla tuotetta mahdollisimman hyvin kuvaava. Tiedostonimi ”miesten_sininen_kumisaapas_koko44.png” kertoo huomattavasti enemmän kuvan sisällöstä kuin pelkkä ”44.png” kertoisi. HTML-standardit mahdollistavat alt-määritteen lisäämisen lähdekoodiin, kuvan yhteyteen. Alt-määritteen sisään voidaan lisätä 5-7 sanan mittainen kuvaus, jolla kerrotaan kyseisen kuvan sisällöstä. Kuvalle voidaan laatia erillinen kuvateksti, joka julkaistaan verkkosivulla kuvan yhteydessä. Näiden toimien välityksellä hakukoneet voivat saada tarvitsemansa lisätiedon kuvan tulkintaan. Hakukoneoptimointi vaikuttaakin usein myös löytymiseen kuvahaussa.

Sisältöä kuvaavien tekstilinkkien käyttäminen

Hakukoneita voidaan auttaa hahmottamaan verkkosivujen sisältöä myös kuvaavilla tekstilinkeillä. Varmista siksi, että sivustosi navigaatio on tekstipohjainen. Mikäli sivustosi päävalikko on toteutettu erikoistekniikoilla (kuten Flash tai JavaScript) eivät hakukoneet välttämättä pysty käyttämään sivustosi valikkoa lainkaan. Tässä tilanteessa verkkosivuston sisällön eteen tehty työ valuisi käytännössä täysin hukkaan. Hakukoneoptimointi varmistaa, että tärkeät sivut löytyvät tekstilinkkien avulla.

Mikäli internetsivuston päävalikon hakukoneystävällisyydestä ei ole täyttä varmuutta on viisainta lisätä nettisivuston etusivun (ja muiden sivujen) sisältöön tekstilinkkejä, joiden välituksellä hakukoneet ja käyttäjät voivat löytää tiensä sivuston alasivuille. Sekä verkkosivuston päävalikosta että sisällöstä löytyvien tekstilinkkien pitää olla mahdollisimman hyvin kohdesivun sisältöä kuvaavia. Vältä siis ”lue lisää”, ”lisätietoa” tai ”tuotteet” tyyppisten linkkien käyttöä, ja suosi näiden sijaan kohdesivun avainsanan sisältäviä linkkisanoja. Kohdesivulle kuuluvan avainsanan käyttäminen linkissä on yksi varmimmista tavoista kertoa hakukoneelle, mitä aihetta kohdesivulla käsitellään.

Käyttäjiä ajatellen on puolestaan hyvä varmistaa, että sivustolla olevat linkit erottuvat selvästi internetsivuston muusta tekstisisällöstä ja esimerkiksi taustasta. Tekstilinkit on helppo saada erottumaan muusta tekstisisällöstä värillä ja alleviivauksella.

Kerro yrityksesi sijainti ja kannusta käyttäjiä yhteydenottoon

Jos yrityksesi toiminta keskittyy toimipisteissä tehtävään työhön, tai yrityksen liiketoiminta on muutoin sidottu maantieteelliseen alueeseen, kannattaa toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot mainita nettisivuston jokaisella sivulla. Näin hakukoneet ymmärtävät yrityksesi toiminnan rajoittuvan tiettyihin alueisiin, ja sivustolla vieraileva käyttäjä löytää yhteydenottoon tarvittavat tiedot mahdollisimman nopeasti.

Jotta Hakukoneoptimointi toisi yrityksellesi todellista hyötyä, varmista, että sivustosi sisältö kannustaa ja ohjaa käyttäjiä haluttuun toimenpiteeseen. Jos haluat tehostaa inetenetsivustosi tuottavuutta, tutustu Konversio-Optimointiin.

Standardit täyttävä lähdekoodi

Hakukoneoptimointi selkeyttää myös lähdekoodia. Kuten yllä olevista kappaleista voidaan havaita, liittyy verkkosivujen semantiikka hyvin voimakkaasti HTML-standardien noudattamiseen. Mikäli verkkosivustosi lähdekoodi sisältää lukuisia virheitä, eivät hakukoneet ymmärrettävästikään pysty hyödyntämään merkitysoppia parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin verkkosivuston sisällön tulkinnassa saattaa tapahtua virheitä. Tästä syystä tarkista nettisivustosi lähdekoodin virheettömyys verkkostandardeja kehittävän W3C:n tarjoaman työkalun avulla (http://validator.w3.org/). Käy työkalulla läpi sivustosi jokainen sivu, ja korjaa työkalun ilmoittamat virheet mahdollisimman hyvin.

Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina

Koska hakukonenäkyvyys on osa markkinointia, tulisi Hakukoneoptimointi nähdä jatkuvana prosessina eikä yhdellä kertaa tehtävänä työnä. Jatkuva Hakukoneoptimointi vaatii toki lisäpanostusta, mutta sen tuoma hyöty näkyy yrityksellesi etenkin pitkällä aikavälillä. Ohessa muutamia asioita joita yrityksen verkkosivuille on hyvä tehdä säännöllisesti.

Päivitä sivustoa säännöllisesti

Yksi keskeisimmistä asioista jatkuvassa hakukoneoptimoinnissa liittyy verkkosivuston sisällön päivittämiseen. Kun internetsivustosi sisältö päivittyy tasaisin väliajoin, ei sivustolle jää vanhentunutta tai virheellistä tietoa. Hakukoneille säännöllisesti tehtävät päivitykset kertovat niin ikään ajan tasalla olevista tiedoista, joille on helpompaa antaa lisänäkyvyyttä hakutuloksissa.

Hanki laadukkaita linkkejä ulkoisilta sivustoilta säännöllisesti

Koska hakukoneiden robotit liikkuvat verkossa linkkejä seuraamalla, on ulkoiselta sivustolta yrityksesi sivustolle johtava linkki ikään kuin kannatusääni yrityksellesi. Yrityksesi hakukonenäkyvyyden kannalta EI kuitenkaan ole yhdentekevää mistä sivustollesi linkitetään. Hakukoneilla on olemassa tarkat laatusäännöt linkityksen suhteen, ja ”rangaistuksena” kyseisten sääntöjen rikkomisesta hakukoneet voivat heikentää nettisivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa. Kun haluat pitää yrityksesi hakukonenäkyvyyden kunnossa, älä milloinkaan osta linkkejä tai käytä palveluita joissa taataan yrityksellesi tietty sijoitus hakutuloksissa. Tämän kaltaiset palvelut toimivat lähes poikkeuksetta hakukoneiden laatusääntöjen vastaisesti.

Kun verkkosivustosi linkitystä rakennetaan ja tarkkaillaan pidemmän aikavälin kuluessa, saadaan nettisivustolle ohjattua linkkejä esimerkiksi sidosryhmiltäsi. Pidemmällä aikavälillä tehtävä linkitys varmistaa myös sen, että sivustolle tulevat linkit ovat laadukkaita eivätkä riko hakukoneiden laatusääntöjä.

Seuraa sivustosi laatua jatkuvasti

Kun haluat pitää verkkosivustosi laadukkaana, asenna maksuton Googlen Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/ ja seuraa säännöllisesti Googlen raportoimia tietoja sivustostasi. On hyvä huomioida, että kyseinen ohjelmisto on ainoa virallinen viestintäkanava, jonka kautta Google lähettää sivustoasi koskevia tietoja ja tiedotteita. Tästä syystä kyseisen työkalun käyttö on hyvä olla pohjana jatkuvana prosessina tehtävälle hakukoneoptimoinnille.

Milloin Hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisilla?

Kuten tästä artikkelista havaitsit, Hakukoneoptimointi vaatii sekä teknistä osaamista että jatkuvaa ajallista panostusta. Jos käytössäsi olevat henkilöstöresurssit eivät mahdollista hakukoneoptimoinnin säännöllistä suorittamista ja tulosten tarkkailua, kannattaa Hakukoneoptimointi ulkoistaa heti projektin alkumetreiltä lähtien.

Ulkoistamista on suositeltavaa harkita myös tilanteissa, joissa itse tehty hakukoneoptimointi ei ole tuottanut toivottua tulosta.

Ota yhteyttä Netellon ammattilaisiin ja kysy miten voimme parantaa sivustosi löytymistä hakukoneista.

 


Hakukoneoptimointi
yrityksille

Kaikki yritykset tarvitsevat Hakukoneoptimointia, koska asiakkaat etsivät tuotetietoa ja ratkaisuja hakukoneista. Hakukoneoptimointi varmistaa, että hakukoneet löytävät sivut ja että ne indeksoivat sivut tarkoitetulla tavalla.


Tekninen
Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa tekstisisältö on tärkeää, koska hakukoneet perustuvat juurikin tekstiin. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tekniset asiat sivustolla eivät muodosta estettä hyvälle löytymiselle vaan ovat hakukoneystävällisiä.


Paremman sisällön tuottaminen Hakukoneoptimointiin

Sivuston Hakukoneoptimointi varmistaa, että sivustolla on hakusanoihin liittyvää tekstiä. Hyvät lähtötiedot varmistavat, että saatte tarpeitanne vastaavan Hakukoneoptimoinnin, joka palvelee hyvin uusia ja nykyisiä asiakkaitanne.


Hakukone-
mainontaa
yrityksille

Hakukonemainonta on nopea ja kustannustehokas tapa saada verkkosivuillensa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen tuotteista. Uusien asiakkaiden löytämiseksi sivusi pitää löytyä Googlesta yleisimmillä tuotesanoillasi. Tähän auttavat Googlen sponsorilinkit, jotka Netello suunnittelee sinulle ammattitaitoisesti. 

Hakukonemainontaa yrityksille...


Google
Hakukoneoptimointi

Googlen suuren suosion takia mielletään Hakukoneoptimointi toisinaan Google Hakukoneoptimoinniksi (Googleoptimointi). Internetissä on samat lainalaisuudet kaikille, joten hyvin tehty Hakukoneoptimointi pitäisi näkyä hyvänä löytymisenä kaikissa muissakin hyvin tehdyissä hakukoneissa. 

Google Hakukoneoptimointi...


 

Takaamme tuloksia, kysy miten toteutamme ne sinun yrityksellesi.

Hakukoneoptimointi
tuo tuloksia.

Sinua palvelee:

Tero-Pekka Laakso käyntikortti Tero-Pekka Laakso,
ratkaisumyynti
tero@myynti.netello.fi
010 323 3841


Sivusto

Sivusto
yrityksille laadukkaalla graafisella suunnittelulla.
Netello Sivusto

Verkkokauppa

Verkkokauppa
myy tuotteet puolestasi verkossa.
Netello Verkkokauppa

Kävijäseuranta

Kävijäseuranta
kertoo, mitkä yritykset sivustolla vierailevat.
Netello Kävijäseuranta