Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Avainsanatutkimus ja avainsanojen valinta

Hakukoneoptimoinnissa käytettävien avainsanojen valinta määrittää sen millä sanoilla ja hakutermeillä hakukonenäkyvyyttä lähdetään tavoittelemaan.

Avainsanojen valinta ja siihen liittyvä avainsanatutkimus voidaan tehdä useallakin tavalla – tärkeintä on kuitenkin valita sellaisia sanoja, joiden käyttöaste voidaan todentaa, eli joita oikeasti käytetään. Pahin sudenkuoppa onkin valita avainsanat pelkästään omien mieltymysten mukaan, jolloin sanojen käytöstä tai tuottavuudesta ei ole mitään takeita.

Mitä avainsanat ovat?

Avainsanat ovat niitä sanoja, joita verkkosivustolle sijoitellaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin potentiaalisten asiakkaiden Google-hakuja. Jos sivun avainsanoiksi valitaan esimerkiksi ”kattoremontti Espoo”, sanoja käytetään sivun tekstissä joitakin kertoja, jotta hakukone tunnistaa ne ja osaa ohjata kävijän sivullesi. Jos tämä onnistuu hyvin, ja potentiaalinen asiakas kirjoittaa Googlen hakukenttään ”kattoremontti Espoo”, hän näkee sinun yrityksesi hakutulosten joukossa.

Kohdenna sivuston hakukoneoptimointi ensisijaisesti suosittuihin tuotteisiin ja palveluihin

Aloita sivustosi optimointi eniten myytävistä tuotteista tai palveluista. Hakukoneoptimointi tuottaa todennäköisemmin toivottua tulosta, kun optimoinnilla lähdetään tukemaan suosituimpien tuotteiden löydettävyyttä.

STRATEGIA JA AVAINSANATUTKIMUS

Avainsanojen valinta kannattaa aloittaa optimoitavan sivuston aihealueen määrittelyllä. Aihealue voi olla laajakäsitteinen termi, kuten vaikkapa: ”sähkötyöt” tai vähän tarkennettuna ”kodin sähkötyöt”. Päätermin alle voidaan alkaa keräämään ideoita, niistä tuotteista ja palveluista joita halutaan markkinoida. Yrityksesi toimialasta riippuen, kausiluontoisten tai tuotevalikoimasta poistumassa olevien tuotteiden ja palveluiden hakukoneoptimointi ei välttämättä ole kovinkaan kannattavaa. Pysyttele siis toimitusvarmoissa ja tasaisen kysynnän omaavissa tuotteissa ja palveluissa. Esimerkkinä mainitussa sähkötöitä käsittelevässä sivustossa kyseisiä sanoja voisivat olla vaikka ”kodin sähkösuunnittelu”, ”sulaketaulun vaihto”, ”sähköjen uusiminen omakotitaloon” ja ” pistorasioiden lisääminen”. Tässä vaiheessa onkin jo saatu kerättyä yhteen muutamia avainsana ideoita, joiden ympärille voidaan ryhtyä etsimään asiakkaiden käyttämiä hakutermejä.

Aluksi on siis hyvä valita yrityksesi liiketoiminnan kannalta relevantteja sanoja, jotka eivät ole liian yleisluontoisia. Yleisluontoisten sanojen ongelma on siinä, ettet voi tietää mitä tuotetta tai palvelua hakusanan käyttäjä on tarkoittanut. Esimerkiksi sanalla ”sähkötyöt” voidaan tarkoittaa sekä kotitalouksille että teollisuuteen tehtäviä töitä. Jos yrityksesi on keskittynyt vain kotitalouksien palvelemiseen, ei hakukonenäkyvyydestä kannata kilpailla teollisuuteen suuntautuneiden yritysten kanssa – koska näkyvyys tulee silloin väärästä asiayhteydestä. Toinen yleinen ongelma ovat sanat, jotka voivat viitata useampaan toimialaan. Tällöin näkyvyydestä jouduttaisiin kilpailemaan kokonaan toisella toimialalla toimivien yritysten kanssa. Sanojen kohdentamiseen ja valintaan kannattaa siis käyttää riittävästi aikaa.

Työkalut avuksi

Avainsanatutkimuksessa ei tarvitse jäädä omien arvailujen varaan. Google tarjoaa käyttöösi Keywords planner ja Trends -nimiset työkalut, joiden avulla voit saada lisätietoa eri hakusanojen käyttöasteista ja hakumääristä. Työkalujen avulla pystyt myös hankkimaan uusia avainsanaideoita ja näkemään onko valitsemasi avainsanan synonyymi tai tietty taivutusmuoto käytetympi kuin toinen. Näiden tietojen avulla voit varmistaa, että avainsana valintasi kohdistuu sellaisiin sanoihin joita oikeasti käytetään.

VERKKOKAUPAN HAKUKONEOPTIMOINTI

Verkkokaupan hakukoneoptimointi tuo lisää haasteita – mutta toisaalta optimoinnin tulokset ovat monesti paremmin mitattavissa kuin normaalilla nettisivustolla.

Verkkokauppaan tehtävät optimointitoimenpiteet tulisi kohdentaa yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, jotka ovat toimitusvarmoja ja joita pystytään varmuudella myymään pidemmän aikajakson kuluessa. Uusien tai kokeiluluontoisesti valikoimiin otettavien tuotteiden näkyvyyttä voidaan parantaa maksetulla hakusanamainonnalla, eikä niinkään hakukoneoptimoinnilla. Näin siksi, ettei ole kannattavaa hankkia pitkäaikaista näkyvyyttä tuotteille, joille ei välttämättä löydy kysyntää.

SUURET HAKUMÄÄRÄT VAI KOHDENNETTU LIIKENNE

Vaikka edellä mainitut työkalut helpottavat avainsanojen ideointia, ne saattavat myös välittää hieman värittyneen mielikuvan yksittäisen avainsanojen hyödystä. Tyypillisesti yleisluontoisilla sanoilla on korkea hakuvolyymi ja tarkkaan kohdennetuilla sanoilla hakumäärät ovat pienempiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että korkean hakuvolyymin sana olisi automaattisesti parempi tai toisi enemmän ostavia asiakkaita. Kaupan ja yhteydenottojen saantiin vaikuttavat myös yrityksesi luotettavuus, hintataso ja esimerkiksi sivustosi selkeys – pelkästään korkeaksi nouseva hakumäärä ei varsinaisesti lupaa muuta kuin näyttökertoja.

Monesti hakukoneoptimointia tai -mainontaa aloitettaessa onkin hyvä keskittyä juuri tarkkaan kohdennettuihin termeihin, koska niissä on usein vähemmän kilpailua, jolloin myös näkyvyys voidaan saavuttaa helpommin. Tästä syystä esimerkiksi verkkokaupoissa hintaan, tilaamiseen ja ostamiseen kohdennetut hakutermit voivat osoittautua hyvinkin tuottoisiksi – pelkkiin yleissanoihin verrattuna.

Mitä hakutermejä ja sanoja asiakkaasi käyttävät

Avainsanojen valintaan voi saada tukea myös yrityksen asiakaspalvelusta, foorumeilta tai sosiaalisesta mediasta. Näiden lähteiden avulla voidaan usein kartoittaa minkälaista kieltä asiakkaat käyttävät keskustellessaan tuotteista ja palveluista. Käyttävätkö asiakkaat esimerkiksi ammattislangia, lainasanoja tai laajaa joukkoa synonyymejä, jolloin avainsanakenttä olisikin arvioitua hajanaisempi.

Vinkkiä voi myös saada tutustumalla kilpailijoiden toimiin. Mitä sanoja kilpailijoiden sivuilla ja AdWords -mainoksissa käytetään, onko kilpailijan Facebook-sivulla keskusteluja joista voisi poimia sopivia avainsanoja. Lähteitä asiakkaiden käyttämään sanastoon on siis monia.

Suhteuta käytettävät resurssit kilpailutilanteeseen

Avainsanatutkimuksen päätteeksi kannattaa vielä selvittää onko itselläsi tai yritykselläsi realistiset mahdollisuudet saada näkyvyyttä valituilla avainsanoilla. Mikäli sivustosi hakukonenäkyvyyttä lähdetään kehittämään aivan nollatasosta, on usein epärealistista kuvitella, että pieni yritys pystyisi nopeasti kiilaamaan pörssiyritysten tai valtionlaitosten eteen hakutuloksissa. Isojen kilpailijoiden päihittäminen hakutuloksissa vaatii aina aikaa ja resursseja.

Ennen hakutermien lopullista valintaa onkin viisasta tehdä muutama Google-haku, ja katsoa mitkä sivustot vievät etusivun näkyvyyden (esim. top6 sijat) valitsemillasi avainsanoilla. Mikäli nämä sijat menevät isoille kilpailijoille, valtionlaitoksille tai vaikkapa yliopistoille – saattaa näkyvyyden saaminen olla haasteellista.

Monesti huomiotta jää myös se, millä perusteella yksittäisen hakutermin odotetaan tuovan yritykselle hyötyä. Tavoitellaanko vain näkyvyyttä korkean hakuvolyymin sanalla, jolloin yritys huomattaisiin paremmin – ja ehkä isosta kävijävirrasta irtoaisi muutama kauppakin. Vai testaanko avainsanat ennen optimoinnin aloittamista.

Miten testata valitut avainsanat?

Koska hakukoneoptimoinnin avulla saatava näkyvyys on panostus tulevaan, ja näkyvyyden saavuttaminen ei monestikaan tapahdu aivan hetkessä – on täysin perusteltua haluta varmistaa, että valitut sanat myös tuottavat. Pahimmassa tapauksessa aloitat optimoinnin muutamalla hakutermillä – kulutat aikaa ja resursseja näkyvyyden saantiin – ja lopuksi huomaat sanavalintojen osoittautuneen vääräksi, koska yhteydenottoja saati kauppaa ei ole tullut. Tältä turhautumiselta voi kuitenkin välttyä.

Kun olet valinnut mielestäsi sopivat avainsanat, varmista, että sivustollasi on näihin avainsanoihin sopiva alasivu (jos sopivaa sivua ei ole tee sellainen). Tämän jälkeen tee 2-3 kk mittainen AdWords-mainoskampanja, jonka avulla ostat liikennettä valitsemillasi avainsanoilla ja ohjaat liikenteen kyseistä hakutermiä käsitteleville alasivuille. 2-3 kk aikana näet kohtalaisen hyvin miten valitut avainsanat toimivat ja käytetäänkö avainsanoja yleensäkään (saako mainos edes näyttökertoja).

Kampanjan päätteeksi näet selvästi mitkä sanat kannattaa optimoida, millä sanoilla näkyvyys kannattaa ostaa – ja mitkä hakutermit kannattaa sivuttaa kokonaan.

 


Kaipaatko apua strategian suunnitteluun ja avainsanojen valintaan?

Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme parhaiten auttaa yritystäsi.

myynti@netello.fi 010 323 3840

×