Sisältömarkkinoinnin palvelu

Onko yrityksellänne asiakasrekisteri, jota voisitte hyödyntää jälkimarkkinoinnissa? Oletteko miettineet, että somessakin pitäisi olla, mutta aika on kortilla? Onko mielessä käynyt bloggaus?

Jos vastauksesi on kyllä, voimme auttaa sinua. Sisältömarkkinointi on markkinointiviestinnän uusi musta. Kaikki puhuvat siitä, mutta yllättävän harva tekee sitä johdonmukaisesti. Meillä Netellolla on kuitenkin selvät sävelet siitä, miten PK-yrittäjän sisältömarkkinointi saadaan rullaamaan.

Sisältömarkkinoinnin neljä peruspilariamme ovat:

  • Sisältösuunnitelma ja tavoitteen määrittely
  • Jatkuva sisällöntuotanto
  • Some, sähköposti ja markkinoinnin automaatio
  • Yhtenäinen ilme kaikissa digikanavissa

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Sisältösuunnitelma ja päätavoitteen määrittely

Kaikki lähtee hyvästä suunnitelmasta. Mitä, miksi, kenelle ja kuinka usein? Netellon asiantuntija auttaa sinua kohderyhmän määrittelyssä, jonka jälkeen laaditaan yhdessä perustason sisältösuunnitelma ja päätetään ”tone of voice”.

Riippuen yrityksen tilanteesta ja tarpeesta, voidaan sisältömarkkinoinnin keinoin pyrkiä ensisijaistesti joko vahvistamaan jo olemassa olevia asiakassuhteita tai hankkimaan uutta asiakaskuntaa.

Sisältökuvat/Muut/sisältömarkkinointi-suunnitelma.jpg     

Usein on hyvä määritellä myös, halutaanko sisällön avulla tavoitella esim. maksimaalista näkyvyyttä somessa, vai pyritäänkö lähinnä saamaan liikennettä omalle verkkosivustolle. Molemmat ovat mahdollisia tavoitteita, mutta paras lopputulos saadaan yleensä silloin kun yhdellä sisällöllä on vain yksi tavoite.

Sisältösuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa systemaattinen sisällöntuotanto yhdessä määriteltyjen reunaehtojen ja saadun briiffin pohjalta.

Jatkuva sisällöntuotanto

Hakukoneet arvostavat tuoretta sisältöä ja asiakassuhteen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta. Tarvittaessa hyvä sisältö toimii hunajapurkin tavoin ja vetää puoleensa myös uusia asiakkaita.

Tekstit, jotka vangitsevat lukijoiden huomion ja saavat aikaan reaktioita, voivat saada aikaan myös toimintaa, kuten jakokertoja sosiaalisissa medioissa, jolloin tietoisuus yrityksen olemassaolosta leviää yhä laajemman yleisön tietoisuuteen.

Tämä edellyttää tietysti sitä, että sisällöt ovat aidosti kiinnostavia ja sellaisia, joita kohderyhmä haluaa lukea. Viraalin synnyttäminen edellyttää, että lukijalle tarjotaan aidosti hyödyllistä ja/tai tarpeeksi viihdyttävää sisältöä.

Kun sisältösi kiertää yleisön silmien eteen tarpeeksi monta kertaa, se alkaa vaikuttamaan yrityskuvaan laajemmallakin perspektiivillä. Yrityksesi digitaalinen jalanjälki kasvaa, tunnettuus lisääntyy ja brändisi pääsee mukaan kahvipöytäkeskusteluihin.

Sisältökuvat/Muut/sisältömarkkinointi-some-automaatio.jpg

Some, sähköposti ja markkinoinnin automaatio

Yhtä tärkeää kuin laadukas sisältö, on myös se miten ja kenelle sisältö jaellaan. Jos kynttilää polttaa vakan alla, ei sen tuottamasta valosta ole paljoakaan iloa.

Sosiaalinen media on tärkeä kanava, mutta ilman rahallista lisäpanostusta ja päivitysten sponsorointia normaalit sivupäivitykset tavoittavat vain murto-osan tykkääjistä ja seuraajista. Viraalin synnyttämiseksi pitää tehdä enemmän kuin huudella omalla terassilla ja uskoa vankasti siihen, että yleisö kyllä löytää sisällön luo.

Pitää siis olla aktiivinen myös ryhmissä, jalkautua kunnolla someen tai vaihtoehtoisesti käyttää muutama roponen päivitysten sponsorointiin. Näissäkin asioissa Netello voi auttaa.

Sähköposti on paljon parjattu ja usein väärin käytetty markkinointiviestinnän työkalu. Huono maine johtuu yrityksistä, jotka ovat toistuvasti sortuneet spämmiin, aidosti asiakasystävällisen viestinnän sijasta. Harva haluaa mainoksia postiluukkuunsa, ellei ole erikseen tilannut katalogia.

Moni kuitenkin tilaa säännöllisesti alaansa liittyviä lehtiä, joista lukevat aina ensimmäisenä pääkirjoituksen tai kolumnin. Digitalisoituneessa maailmassa moni tilaa sähköpostiinsa blogitekstejä aivan kuin ennen tehtiin lehtitilauksia. Miksi et siis jakelisi yrityksesi blogisisältöjä asiakkaillesi sähköpostitse?

Markkinoinnin automaatio on nykyaikaa ja tässä hetkessä on mahdollista automatisoida lähes mitä tahansa. Blogipostaukset voidaan automatisoida lähtemään automaattisesti sähköpostina kaikille yrityksesi asiakkaille. Facebookiin kirjoittamasi päivitykset voidaan automatisoida näkymään myös Twitterissä ja automatiikkaa voidaan hyödyntää myös onnistumisen seurannassa ja tilastoinnissa.

PK-yrittäjän automaatiosalkussa nämäkin riittävät jo hyvin pitkälle.

Yhtenäinen ilme kaikissa digikanavissa

Vakuuttava markkinointiviestintä edellyttää myös vakuuttavaa ja yhtenäistä ilmettä eri digitaalisissa kanavissa. Netello yhdenmukaistaa someprofiilisi ja huolehtii siitä, että keisarilla on vaatteet päällä.

Uskottava ja yhtenäinen ulkoasu vahvistaa sisältömarkkinoinnin sanomaa ja sitoo digitaalisen viestinnän osaksi yrityksestäsi muodostuvaa brändimielikuvaa.

Kun yrityksesi toissijaisetkin verkkopresenssit näyttävät hyvältä ja yhdenmukaisilta, se on asiakkaalle vahva viesti toimintasi laadusta silloin kun hän etsii yritystäsi esimerkiksi firmasi nimellä. Googlen etusivun ”omistaminen” on voimallinen maineenhallinnan työkalu.

Sisältökuvat/Muut/veera.jpg

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Täytä yhteydenottolomake   -

In English