Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

 TIETOSUOJAKUVAUS

Alma Media Suomi Oy (y-tunnus: 0869290-2) on osa Alma Media -konsernia ja toimii yhteisrekisterinpitäjänä Alma Media Oyj:n kanssa.

Tässä tietosuojakuvauksessa kerromme, miten Alma Media Suomi Oy kerää ja käyttää henkilötietoja.

Pyydämme tutustumaan tähän tietosuojakuvaukseen. Tämän tietosuojakuvauksen tarkoituksena on täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Tällä kuvauksella ei ole tarkoitus tehdä muutoksia tapoihimme käsitellä tietojasi, vaan ainoastaan kuvata se voimassa olevan tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

Huomioithan, että palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme voi kontrolloida näitä sivustoja, eikä tämä tietosuojakuvaus koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Suosittelemme käyttämään harkintaa selaillessasi internetiä sekä tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.

Saat halutessasi tietoja siitä:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?
 • Mistä tiedot saadaan?
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?
 • Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?
 • Ketkä käsittelevät henkilötietoja?
 • Mihin tietoja luovutetaan?
 • Miten tiedot suojataan?
 • Voidaanko tähän tietosuojakuvaukseen tehdä muutoksia?
 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
  • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot
  • Tehtäviin ja asemaan liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja titteli
  • Ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot:
  • Asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
  • Palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
  • Maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
  • Rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
  • Mahdollisen palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Julkisista tietolähteistä saatavat, muuten julkiset tai muuten vapaasti saatavilla olevat tiedot
  • Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Evästeillä ja muilla tekniikoilla havaitut tiedot:
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Netellon verkkosivustoilla ja -palveluissa kuten linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot.
  • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
  • Käyttäjän suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.
  • Näiden lisäksi keräämme päätelaitettasi koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi). Tiedot kertyvät automaattisesti palvelinlokeihin tai niitä kerätään käyttäjän päätelaitteelle asetettujen evästeiden avulla. Lisätietoja saat jäljempänä olevasta kappaleesta ”Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?”
 • Kysely- ja paneelitiedot: Voimme suorittaa yksittäisiä kyselyitä verkkosivustoillamme taikka kutsua sinut osallistumaan pysyvämpään paneelitutkimukseen. Tyypillisesti kyselyvastaukset ovat nimettömiä, mutta keräämme vastaajasta erilaisia sosio-demografisia tietoja vastausten taustoittamiseksi. Voimme yhdistää kyselyssä antamia tietoja sekä evästeiden avulla havaittuja käyttäytymistietoja tilastollisessa mallinnuksessa, jolloin yleistämme tiedot koskemaan laajempaa joukkoa. Emme yhdistä kysely- tai paneelitietoja tunnistetun asiakkaan tietoihin, ellemme ole saaneet siihen suostumusta.

Mistä tiedot saadaan?

Saamme tietojasi rekisteröitymisen, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta. Saamme tiedot joko suoraan sinulta tai vaikkapa ryhmätilauksen yhteydessä puolestasi toimivalta taholta. Tiedot voivat myös olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja.

Tietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja muiden Alma Media -konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä.

Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä, toimintoihimme liittyvistä sosiaalisista medioista sekä muista luotettavista rekistereistä.

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin, viestinnän kohdentamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin ja/tai käyttäjän antaman luvan varaisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksessä käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Sopimus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Joidenkin palveluiden ominaispiirre on sisällön personointi, jolloin katsomme sen kuuluvan osaksi sopimuksen täyttämistä. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, kuten mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille taikka räätälöidä sisältöä mielenkiinnonkohteittesi mukaisesti, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.
 • Suostumus: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen, luovuttaaksemme yhteystietojasi valikoitujen kumppanien sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä varten taikka tarjotaksemme sijaintiperusteisia palveluita. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat tai joudumme poikkeuksellisesti käsittelemään arkaluonteisia tietoja, kuten tietoa ammattiliiton jäsenyydestä. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista tehdyn suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.
 • Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun analysointiin ja kehittämiseen, sekä tuotekehitykseen ja raportointiin. Tavoitteenamme on parantaa asiakasymmärrystä sekä luoda paremmin sopivia sisältöjä ja palveluja. Esimerkiksi tuotekehityksessä ja raportoinnissa käsitellään tietoja pääsääntöisesti ryhmätasolla, eikä raporteista voi tunnistaa yksittäistä rekisteröityä. Emme hyödynnä mahdollisesti antamiasi sensitiivisiä tietoja tähän käyttötarkoitukseen. Käsittelemme tietoja myös palvelujen mahdollisten väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Joudumme ajoittain tutkimaan vaikkapa palvelun lokitietoja selvittääksemme palveluihimme liittyviä väärinkäytöksiä. Lisäksi voimme käyttää tietoja markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.

Edellä mainitut tarkoitukset ovat oikeutetun etumme mukaisia, ja katsomme, että voit odottaa käsittelyä sinun ja Alma Media Suomi Oy:n välisen suhteen tai työtehtäviesi tai asemasi perusteella. Voit vastustaa käsittelyä jäljempänä kuvatuin tavoin. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan minimoimaan tunnistettavan tiedon käsittelyn.

 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
 • Alma Media Suomi Oy käsittelijänä: Toimimme tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelijän roolissa jonkin muun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Esimerkiksi asiakkuuteen liittyviä tietoja säilytetään pääsääntöisesti 48 kuukautta sopimuksen päättymisen tai digitaalisen tilin viimeisimmän kirjautumisen jälkeen, jotta voimme lähettää sinulle aiempaan tilaushistoriaan perustuvia tarjouksia, käyttää tietoja palveluidemme kehittämiseen sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin.

Mikäli et ole käyttänyt palveluitamme kohtuullisessa ajassa, voimme lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa pyydetään vahvistamaan, onko asiakkuus edelleen voimassa. Mikäli vahvistusta ei saada viestissä asetetun määräajan sisällä, katsotaan asiakkuus päättyneeksi. Ennen tietojen siirtämistä lopullisesti hävitettäväksi voimme lähettää sinulle vielä viimeisen muistutusviestin. Tämän jälkeen vanhaa profiilia ei voi enää aktivoida.

Karsimme uuden, rajoitetumman käsittelytarkoituksen kannalta tarpeettomat tiedot noin kolmen kuukauden sisällä asiakkuuden päättymisestä ja siirrämme tyypillisesti tiedot nimestäsi, yhteystiedoistasi, iästäsi, sukupuolestasi, äidinkielestäsi, arvosta tai ammatista sekä muun tunnistetiedon, kuten kohderyhmätiedon, markkinointirekisteriin. Käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan sisäistä koulutus- ja opetustarkoitusta varten. Nauhoitteita säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukauden ajan, ellei perustetta pidemmälle säilytysajalla ole.

Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä verkkokäyttäytymistietoja säilytämme tyypillisesti 90 vuorokauden ajan, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavaan mielenkiinnonkohteitasi. Tiedoista pääteltyjä kohderyhmätietoja, jotka on yhdistetty asiakastietoihin, voidaan säilyttää niin kauan kuin asiakastietoja tai markkinointirekisterin tietoja säilytetään.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan jäljempänä kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytämällä tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. Alman lisäksi myös kolmannet osapuolet asettavat evästeitä Alman sivustoille.

Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Voimme yhdistää evästeillä kerättyä käyttäytymistietoja henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, kuten nimeen ja sähköpostiosoitteeseen, mutta useimmiten taustoitamme sinuun liittyvillä demografiatiedoilla havainnoituja verkkokäyttäytymistietoja. Voimme näin luoda sivustojen käyttäjistä erilaisia kohderyhmiä. Kohderyhmät koostuvat tiedoista, jotka koskevat joukkoa, jonka ennakoidaan käyttäytyvän samankaltaisesti tai omaavan samankaltaisia piirteitä.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmansien osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.

Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihisi ja etteivät sopimuskumppanimme käyttäisi tietoja muutoin kuin yhteistyön edellyttämällä tavalla. Kolmannet osapuolet pyritään sitouttamaan voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käytetään pääasiallisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluiden ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi.
 • Käyttömukavuutta parantavat evästeet: Näitä evästeitä käytetään sisäisiin tarkoituksiin, jotta voimme tarjota käyttäjillemme paremman käyttökokemuksen sivustolla. Saamamme tiedot kertovat meille, kuinka paljon sivustolla on kävijöitä ja miten sivustoa käytetään.
 • Toimintoevästeet: Näiden evästeiden avulla muistamme käyttäjän valinnat, kuten käyttäjätunnuksen, kielen tai alueen. Voimme käyttää toimintoevästeitä myös muiden palveluiden tarjoamiseen, esimerkiksi mahdollistamaan Chat-palvelun käytön tai videoiden katselun sivustollamme.
 • Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä sosiaalisen median palveluissa, jotta hän voi esimerkiksi nappia painamalla jakaa artikkeleita. Näillä evästeillä voidaan myös kohdentaa mainontaa.

Evästeiden ja muiden teknologioiden osalta sekä niillä kerättyjen tietojen käsittelyyn voit vaikuttaa seuraavin tavoin:

 • Evästeasetukset: Evästeasetusten avulla voit hallita evästeisiin ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämiseen liittyviä valintojasi. Evästeasetukset löydät pääsääntöisesti kunkin sivuston alareunasta tai sovelluksen asetuksista.
 • Evästeiden estäminen:Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomioithan, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Evästeiden tai mobiilitunnisteen tyhjentäminen: Voit tyhjentää evästeet tai selaimen paikallisen tietovaraston selaimen asetuksista taikka nollata mobiilitunnisteen laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Google Analyticsin käytön estäminen:Voit estää esim. sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (mm. ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Huomioithan, että tekemäsi valinnat perustuvat pääosin evästeisiin ja päättyvät, mikäli poistat kaikki selaimesi evästeet. Tekemäsi valinnat ovat myös selainkohtaisia, joten mikäli käytät useampia selaimia, muistathan tehdä valinnat kullakin selaimella erikseen. Mobiililaitteen valinnat ovat sovellus- ja laitekohtaisia.

Tällä sivustolla käytössä olevat evästeet

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit tällä hetkellä vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja liikesalaisuuksien suojan perusteella.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Esimerkiksi voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen mobiililaitteen sijaintitietojen käyttöön laitteen, selaimen tai sovelluksen asetuksista. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojakuvauksen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesi.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietojasi käsittelevät ne Alma Media Suomi Oy:n ja Alma Media -konsernin työntekijät, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että siirto tapahtuu lainsäädännön sallimia tiedonsiirtomekanismeja, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita, hyödyntäen.

Mihin tietoja luovutetaan?

Alma Media -konserni: Rekisterinpitäjä voi yhdistellä asiakkaiden tietoja rekisterinpitäjän ja Alma Media -konserniin kuuluvien yhtiöiden tietokannoissa oleviin tietoihin sekä julkisista tietolähteistä saataviin tietoihin.

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietojasi tieteellistä tai historiallista tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tiedot on pääsääntöisesti muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi luvan- ja kiellonvaraiseen suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mikäli olemme sopimusehdoin sitoutuneet olemaan luovuttamatta tietoja palvelun ulkopuolelle, noudatamme ensisijaisesti sopimusehtoja.

Miten tiedot suojataan?

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.

Voidaanko tähän tietosuojakuvaukseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojakuvausta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakuvauksen sisältöön säännöllisesti.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Alma Media Suomi Oy (y-tunnus: 0869290-2)

Kaivokatu 16 b, 20520 Turku

Puhelin: 010 6652 494

S-posti: tuki@netello.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Sari Raunell, sari.raunell@netello.fi

Päivitetty 18.4.2024

 

×