Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Tekninen hakukoneoptimointi

Lyhyesti sanottuna tekninen hakukoneoptimointi viittaa kaikkiin teknisiin asioihin, joita voidaan hyödyntää sivuston hakukonenäkyvyyden kehittämisessä.

Kun hakukoneiden robotit käyvät läpi sivustoltasi löytyvää tietoa, joutuvat robotit tekemisiin monien teknisten asioiden kanssa, aina HTML-lähdekoodista sivuston latausaikoihin asti. Teknisen hakukoneoptimoinnin perimmäisenä tarkoituksena onkin varmistaa, ettei hakukoneiden työ estyisi tai vaikeutuisi teknisten virheiden vuoksi.

Teknisen hakukoneoptimoinnin piiriin voidaan laskea myös sivuston title-otsikot, meta-kuvaukset ja URL-osoitteet, sillä kyseiset elementit ovat erillään sivuston varsinaisesta tekstisisällöstä, mutta vaikuttavat silti osiltaan sivuston löydettävyyteen.

Tekninen Hakukoneoptimointi

Käytä valittua hakutermiä title-otsikossa ja kirjoita kiinnostusta herättävä meta-kuvaus

Title-otsikko

Yleisten verkkostandardien mukaan, yksittäisen verkkosivun title-otsikko toimii myös kyseisen HTML-dokumentin otsikkona. Tästä syystä kyseisen otsikon tulisi tiivistää koko dokumentin sisältö. Hakukoneet esittävät monesti title-otsikon hakutuloksen otsikkona, joten laaditun otsikon tulee olla helppolukuinen ja kiinnostusta herättävä. Hakukoneet asettavat hakutuloksissa esitettäville title-otsikoille monesti pituusrajoituksia, jotka vaihtelevat 60-70 merkin välillä hakupalvelusta riippuen. Merkkirajaa pidempiä otsikoita hakukone ei näytä käyttäjilleen kokonaisuudessaan, vaan jättää loppuosan pois.

Titlen optimointi

Meta-kuvaus

Meta-kuvaus puolestaan tarkoittaa lyhyttä kuvausta yksittäisen sivun sisällöstä. Kyseinen kuvaus sijoitetaan HTML-lähdekoodissa Meta Description -elementin sisään. Hakukoneet näyttävät meta-kuvauksen usein hakutuloksen sisältönä titlen alapuolella, joten meta-kuvauksen tulee olla sekä selkeä että kyseisen sivun sisältöä kuvaava. Hakupalvelut asettavat monesti rajoituksia hakutuloksissa esitettävän meta-kuvauksen pituudelle, joten meta-kuvaus tulee pitää noin 150 – 160 merkin pituisena. Sivukohtainen hakutermi kannattaa sisällyttää meta-kuvaukseen, jolloin hakutulosta silmäilevä käyttäjä saa selkeämmän kuvan sivun sisällöstä.

Metakuvaus optimointi

Suosi selkokielisiä tiedostonimiä ja URL-osoitteita

Kun olet luomassa sivustollesi uutta alasivua varmista, että alasivun URL-osoite sisältää tuolle sivulle valitun avainsanan. Esimerkiksi jos optimointisana olisi ”älypuhelin” ja verkkotunnuksesi ”firmanosoite.fi” niin paras alasivun osoite olisi tällöin ’firmanosoite.fi/älypuhelin’ Hakukoneoptimointi huomioi title-otsikot, meta-kuvaukset, sekä sivujen URL-osoitteet, koska monesti hakukoneet näyttäävät juuri nämä tiedot hakutuloksissaan. Hakutuloksissa esitettävien tietojen tulee olla tehtyä hakua vastaavia, informatiivisia, sekä käyttäjää kiinnostavia.

Varmista, että hakukoneet löytävät keskeiset alasivut

Koska hakukoneoptimointi pohjautuu pitkälti siihen, että hakukoneet pystyvät käsittelemään sivustolla olevaa tietoa, on optimoinnin ensimmäinen askel luonnollisesti varmistaa, että hakukoneet löytävät sivustollasi olevat alasivut.

Koska hakukoneiden robotit etenevät alasivulta toiselle linkkien avulla, on tärkeää varmistaa, että ainakin kaikille keskeisille alasivuille johtaa linkkejä, joita hakukoneet voivat seurata. Parhaiten hakukoneet pystyvät seuraamaan tavallisia tekstilinkkejä, joten esimerkiksi sivuston päävalikkoa ei kannata suunnitella erikoistekniikoiden (esim. JavaScript)  varaan, joiden hakukoneystävällisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Linkityksen avulla siis varmistat, että hakukoneilla on ainakin mahdollisuus löytää sivustollasi olevat alasivut.

Toimivan linkityksen lisäksi haluat myös varmistaa, ettei hakukoneita ole estetty vierailemasta yksittäisillä alasivuilla tai sivuston tietyissä osioissa. HTML-standardit mahdollistavat erityisen robots -metatagin käytön, jonka avulla hakukoneita voidaan estää lukemasta yksittäisellä sivulla olevaa tietoa. On siis syytä varmistaa, ettei keskeisten alasivujen HTML-lähdekoodista löydy robots -metatagia, joka sisältää määritteen ”noindex”. Kyseinen ”noindex” määrite on hakukoneille tarkoitettu pyyntö olla indeksoimatta yksittäisen sivun sisältöä. HTML-lähdekoodissa asetettujen estojen lisäksi on myös hyvä tarkistaa ettei sivustosi robots.txt -tiedosto (löytyy verkkotunnuksen juuresta; domain.fi/robots.txt) sisällä ”disallow” -määritettä, jolla hakukoneita voidaan kieltää vierailemasta sivuston tietyissä hakemistoissa.

Uudelleenohjaa toimimattomat alasivut

Koska teknisen hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on auttaa ja helpottaa hakukoneiden työtä, on myös suositeltavaa varmistaa, etteivät hakukoneet saa käyttöönsä toimimattomia URL-osoitteita. Toimimattomia URL-osoitteita voi syntyä sivustolle esimerkiksi väärin kirjoitetun linkin vuoksi, tai sivuston päivityksen yhteydessä. Etenkin jos poistat tai uudelleen nimeät sivustollasi olevia alasivuja kannattaa vanhat URL-osoitteet uudelleenohjata toimiville alasivuille, jolloin hakukoneet eivät yritä enää kutsua jo aiemmin löytämäänsä vanhaa URL-osoitetta.

Sivua ei löydy

 

Tekninen hakukoneoptimointi huomioi myös sivuston nopeuden

Myös sivuston latausajat ja palvelimen sijainti ovat osa sivuston teknistä hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin kannalta latausaikojen tarkoituksena on varmistaa, että hakukoneet pystyvät lataamaan sivustolla olevat alasivut mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä latausajoilla ei hakukoneoptimoinnin yhteydessä tarkoiteta suoranaisesti loppukäyttäjän kokemaa sivuston hitautta, vaan tilannetta jossa hakukoneen robotit kokevat sivuston hitaaksi.

Sivuston latausaikojen nopeuttamiseen on olemassa useita teknisiä ratkaisuja, mutta monesti sivustolla käytettyjen kuvien pienentäminen ja vaikkapa sivuston julkaisujärjestelmään kytkettyjen tarpeettomien lisäosien poisto nopeuttavat sivuston latautumista sekä käyttäjillä että hakukoneiden roboteilla.


Tarvitsetko apua hakukoneoptimointiin?

Ota yhteyttä. Me kerromme sinulle lisää hakukoneoptimoinnista ja kuinka voimme sinua auttaa.

myynti@netello.fi   010 323 384

 

×