Ne yritykset pärjäävät, jotka investoivat kasvuun ja tulevaisuuteen.

Muutos markkinassa on pysyvä, joten yritysten on mukauduttava uuteen tilanteeseen. Ja se pitää tehdä nyt.

TIE-toimintamallin avulla määritämme koko liiketoiminnallesi tulevaisuuden suunnan ja viemme sen onnistuneesti verkkoon. Emme pelkästään opasta, vaan teemme myös käytännön toteutuksen.

Löydämme oikeat toimintamallit tulevaisuuden tavoitteisiin pääsemiseksi.

”Olemme Netellon toimintatapaan ja etenemissuunnitelmaan erittäin tyytyväisiä. Olemme tehneet aiemmin yhteistyötä konsulttifirmojen kanssa, jotka ovat vain laatineet suunnitelmia, mutta käytännön toteutus on jäänyt tekemättä. Netello on tehnyt loistavan suunnitelman ja vie sen myös käytäntöön. Etenkin verkkokaupasta tulee erinomainen!”

– Jouni Sarin, Nestori-Tuote Oy

Jätä soittopyyntö »

TIE-ratkaisun pääkohdat

1. Miksi yrityksesi on menestynyt tähän asti?

Yritykselläsi on selkeitä kilpailuetuja, mutta asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu yhä rivakammin. Tunnistamme, missä liiketoimintasi on tällä hetkellä ja mitkä ovat sen mahdollisuudet ja tärkeimmät kehityskohteet. Hyödynnämme nykyisiä vahvuuksia ja luomme yhdessä uusia.

2. Mitä haluat tulevaisuudelta?

Muuttuvassa markkinassa on valtavia mahdollisuuksia niille, jotka tarttuvat rohkeasti toimeen. Haluatko tavoittaa uusia kohderyhmiä? Haluatko parantaa asiakastyytyväisyyttä ja sitouttaa nykyasiakkaasi mahdollisimman hyvin? Haluatko parantaa kannattavuutta?

Tässä yhteistyömallissa pidetään huolta siitä, että tavoitteet ovat kaikille selviä, konkreettisia ja realistisia. Ensimmäiseksi selvitetään tarkasti se, missä olet nyt kilpailijoihisi nähden. Sitten tehdään konkreettinen suunnitelma, jota noudattamalla tavoitteet on ihan oikeasti mahdollista saavuttaa.

3. Miten tulevaisuuden haasteet ja pelot ratkaistaan?

Maailman muutoksesta ei tarvitse pitää, mutta jos haluaa menestyä jatkossakin, on muutos hyväksyttävä. Käytännössä kaikki asiakkaasi haluavat asioida ja ostaa verkossa. Tähän on reagoitava nopeasti, mutta suunnitelmallisesti.

Kannattaisiko perustaa verkkokauppa? Miten voin voittaa huomattavasti suuremmat kilpailijat kohtuullisin kustannuksin? Miten vien loistavan ammattiosaamisen ja asiakaspalvelun verkkoon? Menetänkö hyvät suhteet vakioasiakkaisiini, jos ohjaan heidät tilaamaan netistä? Voinko kertoa palvelujeni ja tuotteideni hinnat verkossa? Miten reagoida Amazonin saapumiseen?

Jos tämän tyyppiset kysymykset pyörivät mielessä, on toimintamallimme oikea juuri sinulle.

Keskustellaan kaikessa rauhassa siitä, mitä sinun pitää juuri nyt tehdä ja toteutetaan se yhdessä.

Jätä soittopyyntö »

 

MISTÄ ON KYSE?

Netellon TIE on toimintamalli kilpailijoiden voittamiseksi verkossa, uusien asiakkaiden tavoittamiseksi, olemassa olevien asiakkaiden palvelemiseksi paremmin kuin koskaan ennen ja liiketoiminnan arvon kasvattamiseksi merkittävästi.

 

KENELLE SOPII?

PK-yrityksille, jotka haluavat saavuttaa tavoitteensa ja käyttää koko liiketoiminnan potentiaalin verkossa. Heille, joiden perusliiketoiminta on vakaalla pohjalla ja jotka haluavat olla ylivoimaisia tulevaisuudessa.

 

MIKSI?

Kaikki menestyvät yritykset ovat siirtäneet liiketoimintansa suunnitelmallisesti verkkoon ja kasvattaneet näin kilpailuetuaan merkittävästi.

Miten TIE-projekti etenee?

 1. Keskustellaan nykytilanteestanne ja tavoitteistanne sekä toimintamallistamme kaikessa rauhassa. Jos tuntuu puolin ja toisin hyvältä, siirrytään seuraavaan vaiheeseen.
 2. Lähetämme kartoittavia kysymyksiä, joiden avulla saamme muodostettua kokonaiskuvan. Keskustelemme vastauksienne pohjalta lisää ja pyydämme tarvittaessa tarkennuksia.
 3. Sovimme etäpalaverin, jossa käydään nykytilanne, tavoitteet ja ratkaistavat ongelmat pääkohdittain läpi. Saatte tietää TIE-projektinne askelmerkit, kokonaiskeston, kustannukset ja saavutettavat hyödyt.
 4. Tehdään sopimus TIE-projektin ensimmäisen vaiheen, eli toimintasuunnitelman toteuttamisesta.
 5. Syvennymme lisää liiketoimintaanne, analysoimme kilpailijanne ja laadimme konkreettisen suunnitelman siihen, miten liiketoimintanne viedään kannattavasti verkkoon ja miten kilpailijanne voitetaan. Kaikelle asetetaan konkreettiset tavoitteet.
 6. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyy vaiheistettu ja aikataulutettu toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään ratkaisut keskeisiin haasteisiin. Siinä myös konkretisoidaan visuaalisena esityksenä se, millaisella verkkokaupalla / verkkopalvelulla kilpailijanne päihitetään ja miten esim. asiakaspalvelu- ja myyntiprosessinne saadaan pelaamaan yhteen modernin verkkopalvelun kanssa.
 7. Siirrytään TIE-suunnitelmassa esitettyihin seuraaviin vaiheisiin. Suunnitelman jälkeisten vaiheiden toteuttamisesta sovitaan aina erikseen. Seurataan ja edistetään suunnitelman toteutumista läheisessä yhteistyössä.

Netello TIE-ratkaisun osa-alueet

TIE on toimintamalli, jonka avulla yrityksen historiallisten vahvuuksien pohjalle rakennetaan kilpailijat voittava verkkoliiketoiminta  ja digitaalisen markkinoinnin kokonaisuus.

Mallin ytimessä on vaiheistettu ja aikataulutettu toimintasuunnitelma tärkeimpien tehtävien toteuttamiselle sisältäen selkeät tavoitteet ja mittarit toteutumisen seuraamiseksi.

Esimerkkejä TIE-kartan perussisällöistä:

 • Liiketoiminnan muutos digitaaliseksi: Miten viedä tunnistetut vahvuudet ja onnistumiset verkkoon? Miten tehdä verkkopalvelusta kilpailuetu sinänsä?
 • Tärkeimpien prosessien (esim. myynti, tilaus ja asiakaspalvelu) nykytilan ja muutostarpeiden mallintaminen.
 • Tärkeimpien kilpailijoiden vertailu ja analysointi.
 • Verkkokaupan hyödyntäminen uusasiakashankinnassa ja vakioasiakkaiden palvelemisessa.
 • Digitaalisen markkinoinnin kokonaiskuvan rakentaminen.
 • Saavutettavien hyötyjen konkretisointi.

Kumppaniverkoston avulla mm.

 • Kassavirran suunnittelu ja seuranta. Digi-investoinnin takaisinmaksuajan laskenta.
 • Pääomasijoitukset pk-yrityksiin
 • Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdosjärjestelyt

Miksi Netello?

 • Olemme auttaneet satoja pk-yrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa verkkoliiketoiminnan keinoin jo yli 20 vuotta, joten tiedämme mikä toimii ja mikä ei.
 • Emme pelkästään suunnittele ja visioi, vaan toteutamme suunnitelmat ja seuraamme tulosten saavuttamista aktiivisesti.
 • Netellon osaajista ja yhteistyökumppaneista löytyy tekijät kaikille niille ratkaisuille, joita ehdotamme toteutettavaksi.

Ota yhteyttä, niin autamme yritystäsi rakentamaan vahvemman tulevaisuuden!

Jätä soittopyyntö, niin keskustellaan kaikessa rauhassa siitä, mitä sinun pitää juuri nyt tehdä ja toteutetaan se yhdessä.

Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja yhteydenottoon sekä sisäiseen tilastointiin. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme. Rekisterinpitäjä on Netello Systems Oy.


  ×