Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Hakukoneystävällinen sisältö kirjoitetaan käyttäjälle

Hakukoneystävälliselle sisällölle on olemassa oikeastaan kaksi kriteeriä: Googlen tulee arvostaa sisältöä ja sisällön pitää olla lukijaa kiinnostavaa ja hyödyllistä. Näiden kahden kriteerin yhdistäminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa.

Koska hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen, nostavat hakukoneet hakutulostensa kärkipäähän sivuja, joilla on käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä. Näin toimimalla hakukoneet pyrkivät varmistamaan tarjoamiensa hakutulosten kiinnostavuuden ja mielekkyyden. Sisältö on yksi hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä osa-alueita, johon kannattaa panostaa.

Katso Googlen vinkit laadukkaan sisällön laadintaan ja ylläpitoon:

 

Hakukoneoptimoitu sisältö tuo selkeästi esille:

  1. Mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa
  2. Tuotteidesi tai palveluidesi kohderyhmän
  3. Mitkä ovat yrityksesi kilpailuedut

HAKUKONE­YSTÄVÄLLINEN TEKSTI

Koska hakukoneiden tehtävänä on yhdistää käyttäjän kirjoittama hakutermi eri verkkosivustoilta löytyviin sisältöihin, on luonnollista, että käyttäjän kirjoittaman hakutermin tulisi löytyä sivustosi sisällöstä. Valitun hakutermin on hyvä esiintyä sivuston pää- ja title-otsikossa, URL-osoitteessa ja sivun leipätekstissä. Näin toimimalla varmistat, että hakukoneet osaavat yhdistää sivustosi valitsemaasi asiayhteyteen. Älä siis tee sivustollesi vain yhtä ”tuotteet” tai ”palvelut” -nimistä alasivua, vaan jaottele tarjoamasi järkevästi omiksi aihepiireikseen, eri sivuille.

Sisällön monipuolisuudella ja hyödyllisyydellä on väliä

Hakukoneystävällinen teksti ei rajoitu yksittäisen hakutermin mainitsemiseen, vaan yksittäisellä alasivulla on hyvä käsitellä valittua aihetta mahdollisimman laajasti ja kiinnostavasti. Valitun aiheen laaja ja seikkaperäinen käsittely tuo esiin yrityksesi osaamista ja tarjoaa käyttäjille arvokasta lisätietoa. Pitkässä ja hyvin jäsennellyssä tekstissä voit vastata käyttäjien usein esittämiin kysymyksiin, tuoda esiin yrityksesi kilpailuetuja ja korostaa tarjoamasi tuotteen tai palvelun hyötyjä.

Yksittäinen alasivu kannattaa jäsennellä siten, että pääotsikko ja kaksi ensimmäistä lausetta kertovat mitä aiheitta sivulla käsitellään ja tuovat esiin ainakin yhden käyttäjää askarruttavan ongelman. Näin toimimalla käyttäjän kiinnostus julkaistua aineistoa kohtaan saadaan pidettyä yllä.

Lopuksi yksittäisen sivun elementit (pää- ja väliotsikot, kuvat ja taulukot) tulee asetella toimivaksi kokonaisuudeksi, joka on helppokäyttöinen ja edustavan näköinen.

Haluatko apua tekstin kirjoittamiseen?

VINKKEJÄ SISÄLLÖN KIRJOITTAMISEEN

1. Varmista, että käytät valittua avainsanaa tekstissä

Kirjoita valitusta avainsanasta ja kuvaa valitsemaasi tuotetta tai palvelua. Hakukoneoptimointiakin tehdään loppupeleissä verkkosivuston käyttäjiä varten. Tästä syystä sivustolle lisättävän tekstisisällön tulee vastata tavoiteltavan kohderyhmän tarpeita sekä olla kieliasultaan helppolukuista ja sujuvaa.

2. Kirjoita yksilöllistä tekstiä

Hakukoneiden kannalta on ehdottoman tärkeää, että optimoitu tekstisisältö kirjoitetaan kyseistä sivua varten. Tekstin tulee käsitellä tiettyä aihetta ja valittua hakutermiä. Tämä lisäksi sisällön tulee olla yksilöllistä. Samaa tekstiä ei saa löytyä muilta verkkosivuilta tai sivustosi muilta alasivuilta, sillä hakukoneet pudottavat toiselta nettisivulta kopioitua tekstiä sisältävän sivuston hakutulosten hännille. Tästä syystä sivustolla julkaistavat tekstit kannattaa aina kirjoittaa itse.

3. Jos sama sisältö toistuu useilla sivuilla, muotoile asiat eri tavalla

Jos sivustollasi on toistuvia tekstikappaleita, kannattaa kyseiset tekstikappaleet kirjoittaa uudelleen niin, että ne istuvat kulloisenkin sivun sisältöön, sekä tarjoavat lisäarvoa käyttäjille.

4. Kirjoita kuvaavaa ja kiinnostavaa tekstiä

Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen niin ainutlaatuista, arvokasta kuin monipuolistakin tietoa. Usein suositellaan, että kertovaa tekstiä olisi alasivulla vähintään 250-300 sanan verran.

5. Tuo esille tuotteesi tai palvelusi hyödyt

Kerro selkeästi tuotteidesi tai palveluidesi hyvät puolet, sekä se, kenelle tuotteet tai palvelut on kohdennettu. Käytä avainsanaa eri taivutusmuodoissa. Kirjoita pisteisiin päättyviä virkkeitä, älä pelkästään luettele sanoja. Kirjoita teksti asiakkaitasi ajatellen, äläkä unohda painottaa yrityksenne kilpailuetuja.

6. Kerro toimipaikkasi sijainti sekä kannusta käyttäjiä yhteydenottoon

Jos yrityksen liiketoiminta keskittyy tietylle maantieteelliselle alueelle, kannattaa toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot mainita nettisivuston jokaisella sivulla. Näin sivustolla vieraileva käyttäjä löytää yhteydenottoon tarvittavat tiedot mahdollisimman nopeasti. Lisäksi hakukoneet ymmärtävät yhdistää yrityksesi toiminnan rajoittuvan määrättyihin alueisiin.

KUVAT, VIDEOT JA TAULUKOT HAVAINNOLLISTAVAT TEKSTIÄ

Hakukoneystävällinen sisältö ei ole pelkkää tekstiä. Yksittäiseltä alasivulta on hyvä löytyä kuvia, videoita tai taulukoita, joiden avulla voit havainnollistaa valitsemaasi aihetta, tai tuoda esiin valittuja yksityiskohtia. Visuaalisten elementtien avulla teet sivustostasi entistä kiinnostavamman ja laadukkaamman.

Käyttäjät viihtyvät kauemmin monipuolisen sisällön parissa sekä linkittävät ja jakavat sisältöä innokkaammin. Jotta hakukoneoptimointi toisi yrityksellesi todellista hyötyä, varmista, että sivustosi sisältö kannustaa ja ohjaa käyttäjiä haluttuun toimenpiteeseen. Jos haluat tehostaa sivustosi tuottavuutta, tutustu konversio-optimointiin.

 


Tarvitsetko apua tekstin kirjoittamiseen?

Jos tekstin tuottaminen on vaikeaa ja vie liikaa aikaa, tilaa hakukoneoptimoitu sisältö Netellolta. Asiantuntijamme kirjoittaa palvelustasi tai tuotteestasi Googlen laatukriteerien mukaisesti laaditun, asiakkaita kiinnostavan tekstin. Kun tilaat tekstituotannon ammattilaiselta, voit itse keskittyä olennaiseen.

myynti@netello.fi 010 323 384

×