Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Miksi verkkosivuston hakukoneoptimointi on tärkeää?

Kun etsit palvelua tai tuotetta, mitä teet? Tavallisemmin suoritat haun Googlessa. Silmäilet ensimmäisen sivun hakutuloksia, saatat vilkaista toista sivua, kolmatta enää tuskin. Hakukoneoptimointi (SEO ) pyrkii nostamaan sivustosi sijoitusta hakutuloksissa ja tätä kautta parantamaan myyntiäsi.

Hakukoneoptimointi tuo asiakkaat luoksesi ja 
laadukas sisältö johdattaa ostopäätökseen

Pelkkä sivuston löytyminen Googlen hakutuloksien kärjessä ei riitä. Sivuston sisällön tulee olla sekä kiinnostavaa, selkeää että vastata käyttäjän kysymyksiin, jotta käynti sivustolla johtaa myyntitapahtumaan. Sivuston tulee olla helppokäyttöinen ja sivuston latausajan lyhyt – näinhän itsekin teet, jos jokin sivu latautuu hitaasti tai on sekava, poistut sivustolta välittömästi ja klikkaat toista hakutulosta. Kun sivusto on ammattimaisesti optimoitu, se löytyy hakutuloksien kärkipäästä ja vastaa käyttäjän kysymyksiin, jolloin kiinnostus palvelun tai tuotteen hankintaan herää. Jos hakukoneoptimointi ei ole kunnolla toteutettu, menetät potentiaaliset asiakkaat kilpailijoille jo alkumetreillä.

Mitä hakukoneoptimointi loppujen lopuksi on?

Hakukoneoptimointi voidaan määrittää prosessiksi, jonka päämäärä on parantaa verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja näkyvyyttä hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi varmistaa, että sivuston sisältö, tekniikka ja ulkoiset tekijät mahdollistavat hyvän hakukonenäkyvyyden. Hakupalvelut kehittävät ja parantelevat toimintamallejaan jatkuvasti, joten hakukoneoptimoinnin voidaan sanoa olevan enemmänkin jatkuvaprosessi kuin staattinen tila. Sivustosi sisällön ja teknisen toimivuuden tulee vastata hakukoneiden kehittyviä ja muuttuvia laatuvaatimuksia. Muutaman viimeisen vuoden aikana esimerkiksi sivuston nopeus ja mobiilitoimivuus ovat kasvattaneet merkitystään.


Sivuston hakukoneoptimointia on suositeltavaa tehdä, koska…

 1. Niin Google kuin muutkin hakukoneet ovat kaiken tiedonhankinnan ykköskanava – hakukoneet tuovat asiakkaat luoksesi.

 2. Sivuston löytyminen hakutuloksien kärkipäästä on yrityksellesi paras mahdollinen mainos, joka pyrkii kasvattamaan myyntiäsi.

 3. Asiakas on tärkein. Sivuston tulee olla sekä teknisesti että sisällöllisesti optimoitu, selkeä, tarkoituksenmukainen ja kiinnostava, jotta käyttökokemus olisi asiakasta miellyttävä ja johtaisi myyntitapahtumaan.

Ota optimointi haltuun

Tämä sivu tarjoaa tietoa hakukoneoptimoinnista: artikkelin avulla voit selvittää milloin optimointi on todellisuudessa tarpeellista, auttaa Sinua hakukoneoptimointistrategian laatimisessa, sekä  opastaa Sinua syvemmin hakukoneoptimoinnin saloihin. Ota hakukoneoptimointi tiukasti haltuun!

Lataa tästä optimoinnin muistilista (pdf) eli tiivistetty lista siitä, mitä optimoinnissa tulee ottaa huomioon.

Milloin hakukoneoptimointi on tarpeellista?
Aloita hakukoneoptimointi strategian suunnittelulla
Suunnittele sivuston sisältö käyttäjää ajatellen
Tekninen Hakukoneoptimointi
Mitä tarkoittaa semantiikka ja miksi sillä on merkitystä?
Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina

Milloin SEO eli hakukoneoptimointi on tarpeellista?

Hakukoneoptimointi on tarpeellista, kun yrityksesi sivustolla ei ole riittävää hakukonenäkyvyyttä eli sivusto ei löydy Googlen hakutuloksien kärkipäästä.

Tiedätkö mikä on sivustosi hakukonenäkyvyys? Voit selvittää asian helposti. Mieti millä hakusanoilla asiakkaasi hakevat palveluasi ja tee muutama Google-haku tarjoamiesi tuotteiden tai palveluiden nimillä. Jos toimit tietyllä maantieteellisellä alueella, voit lisätä käyttämäsi hakutermin perään esimerkiksi paikkakunnan nimen. Tuloksien varmistamiseksi voit pyytää myös ystävääsi tekemään samat haut omalta koneeltaan. Vaikka saamanne hakutulokset eivät olisikaan täysin identtiset, saat selkeän kuvan sivustosi hakukonenäkyvyyden nykytilasta.

Mikäli sivustosi ei löydy ensimmäiseltä hakutulossivulta, on erittäin todennäköistä, ettei sivustosi tavoita kaikkia potentiaalisia asiakkaitasi. Tällöin hakukoneoptimointilla voidaan tavoittaa lisää potentiaalisia asiakkaita.

Sivuston näkyvyys Googlen hakutuloksissa pohjautuu kolmeen seikkaan:

1

Onko hakukoneiden mahdollista käsitellä sivustollasi olevaa tietoa?

2

Antavatko sivustosi ulkoiset tekijät tukea löydettävyydelle (esim. ulkoinen linkitys tai sosiaalinen media)?

3

Näkevätkö hakukoneet sivustollasi olevan sisällön sekä laadukkaana että monipuolisena?

Aloita hakukoneoptimointi strategian ja avainsanojen suunnittelulla

Millä hakutermeillä käyttäjät hakevat palveluitasi tai tuotteitasi? Lisäävätkö he hakuun mahdollisesti paikkakunnan nimen? Asiakkaiden eniten käyttämät hakutermit ovat suurella todennäköisyydellä oikeat optimointisanat. Jos hakukoneoptimointi rakennetaan esimerkiksi  ”siivouspalvelut Turku”-sanan ympärille, mutta asiakkaasi tekevät verkkohakuja pääsääntöisesti ”puhdistuspalvelu”- tai ”siivouspalvelu Raisio” -termeillä, jää sivustosi hakukonenäkyvyys heikoksi väärän sanavalinnan vuoksi.

Lue lisää avainsanoista ja niiden valinnasta >>

Muista suunnitella sivustosi sisältö käyttäjää ajatellen

Kun hakukoneoptimoinnin strategia ja hakutermit ovat selvillä, muista panostaa sekä sisällön laadukkuuteen että asetteluun. Kirjoita selkeää, helppolukuista ja myyvää tekstisisältöä. Tuota sisältö käyttäjää ajatellen. Mieti mitä tietoa asiakas loppujen lopuksi etsii sivustolta, mikä herättää asiakkaassa positiivisia mielikuvia. Muista myös tuoda esille ne asiat jotka lopulta johtavat myyntitapahtumaan. Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen sekä paikkaansapitäviä että tarkoituksenmukaisia tuloksia, joten tässä mielessä hakukoneoptimointi ei ole pelkkää sanamuotojen viilaamista, vaan käyttäjää palvelevan relevantin sisällön työstämistä.

Katso Googlen vinkit laadukkaan sisällön laadintaan ja ylläpitoon

Hakukoneoptimoitu sisältö tuo selkeästi esille:

 1. Mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa.
 2. Tuotteidesi tai palveluidesi kohderyhmä.
 3. Mitkä ovat yrityksesi kilpailuedut.

Tee tuotteille omat alasivut

Luo oma alasivu jokaiselle optimointisanalle eli tuotteelle. Näin tuote- tai palvelukohtaiset eroavuudet voidaan helpposti tuoda esille ilman, että asiakas sekoittaa tuotteita toisiinsa. Älä siis tee sivustollesi vain yhtä ”tuotteet” tai ”palvelut” -nimistä alasivua.

Kerro selkeästi tuotteidesi tai palveluidesi hyvät puolet, sekä se kenelle ne tuotteet tai palvelut on kohdennettu. Käytä avainsanaa eri taivutusmuodoissa. Kirjoita pisteisiin päättyviä virkkeitä, älä pelkästään luettele sanoja. Kirjoita teksti asiakkaitasi ajatellen, äläkä unohda painotaa yrityksenne kilpailuetuja.

Vinkkejä sekä hakukone- että käyttäjäystävällisen sisällön kirjoittamiseen

 1. Älä käytä liian korkeaa avainsanatiheyttä (eli toistoa)
  Hakukoneoptimointiakin tehdään loppupeleissä verkkosivuston käyttäjiä varten. Tästä syystä sivustolle lisättävän tekstisisällön tulee vastata tavoiteltavan kohderyhmän tarpeita sekä olla kieliasultaan helppolukuista että sujuvaa. Mikäli tekstin avainsanatiheys nousee yli 5 %, alkaa tekstin luettavuus helposti kärsiä.
 2. Älä kopioi muilta
  Hakukoneiden kannalta on ehdottoman tärkeää, että optimoitu tekstisisältö kirjoitetaan kyseistä sivua varten. Hakukoneet pudottavat toiselta nettisivulta kopioitua tekstiä sisältävän sivuston hakutulosten hännille. Tästä syystä sivustolla julkaistavat tekstit kannattaa aina kirjoittaa itse.
 3. Älä käytä samaa tekstiä useilla alasivuilla
  Samasta syystä alasivulta toiselle toistuvat tekstikappaleet eivät myöskään tarjoa mitään lisäarvoa hakukoneiden roboteille. Jos sivustollasi on toistuvia tekstikappaleita, kannattaa kyseiset tekstikappaleet kirjoittaa uudelleen niin, että ne istuvat kulloisenkin sivun sisältöön, sekä tarjoavat lisäarvoa käyttäjille.
 4. Älä julkaise parin lauseen pituisia sivuja
  Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen niin ainutlaatuista, arvokasta kuin monipuolista tietoa. Usein suositellaan, että kertovaa tekstiä olisi alasivulla vähintään 330 sanan verran.

Kerro toimipaikkasi sijainti, sekä kannusta käyttäjiä yhteydenottoon

Jos yrityksen liiketoiminta keskittyy tietylle maantieteelliselle alueelle, kannattaa toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot mainita nettisivuston jokaisella sivulla. Näin sivustolla vieraileva käyttäjä löytää yhteydenottoon tarvittavat tiedot mahdollisimman nopeasti. Lisäksi hakukoneet ymmärtävät yhdistää yrityksesi toiminnan rajoittuvan määrättyihin alueisiin.

Niin kuvat kuin visuaalisuus ovat osa hakukoneoptimointia

Visuaalisilla elementeillä, kuten kuvilla, videoilla tai tilastoilla, on oma tärkeä osansa optimoinnissa. Visuaaliset elementit parantavat sekä sivuston kiinnostavuutta että sisällön monipuolisuutta. Käyttäjät viihtyvät kauemmin monipuolisen sisällön parissa sekä linkittävät että jakavat sisältöä innokkaammin. Jotta hakukoneoptimointi toisi yrityksellesi todellista hyötyä, varmista, että sivustosi sisältö kannustaa ja ohjaa käyttäjiä haluttuun toimenpiteeseen. Jos haluat tehostaa sivustosi tuottavuutta, tutustu konversio-optimointiin.

Onko sinulla vaikeuksia tekstin kirjoittamisessa?

Jos sinulle tuottaa vaikeuksia kertovan tekstin kirjoittaminen, tilaa hakukoneoptimoitu sisältö Netellolta. Asiantuntijamme kirjoittaa palvelustasi tai tuotteestasi Googlen laatukriteerien mukaisesti laaditun, asiakkaita kiinnostavan tekstin.

Tilaa tekstituotanto ammattilaiselta, niin voit itse keskityä olennaiseen >>

 


Mitä tekninen hakukoneoptimointi sisältää

Siinä missä sisällön hakukoneoptimointi toteutetaan käyttäjää varten, tekninen hakukoneoptimointi tehdään ensisijaisesti tietokoneita varten tehtävää työtä.

URL-osoite, title ja alt-tekstit vaikuttavat hakukoneoptimointiin

Käytä valittua hakutermiä title-otsikossa

Yleisten verkkostandardien mukaan, yksittäisen verkkosivun title-otsikko toimii myös kyseisen HTML-dokumentin otsikkona. Tästä syystä kyseisen otsikon tulisi tiivistää koko dokumentin sisältö. Hakukoneet esittävät monesti title-otsikon hakutuloksen otsikkona, joten laaditun otsikon tulee olla helppolukuinen ja kiinnostusta herättävä. Hakukoneet asettavat hakutuloksissa esitettäville title-otsikoille monesti pituusrajoituksia, jotka vaihtelevat 60 - 70 merkin välillä hakupalvelusta riippuen. Merkkirajaa pidempiä otsikoita hakukone ei näytä käyttäjilleen kokonaisuudessaan, vaan jättää loppuosan pois.

tekninen hakukoneoptimointi title-otsikko lähdekoodissa ja hakutuloksessa
Title-otsikko lähdekoodissa, sekä Googlen hakutuloksessa. Klikkaa kuva suuremmaksi

Kirjoita kiinnostusta herättävä meta-kuvaus

Meta-kuvaus puolestaan tarkoittaa lyhyttä kuvausta yksittäisen sivun sisällöstä. Kyseinen kuvaus sijoitetaan HTML-lähdekoodissa Meta Description -elementin sisään. Hakukoneet näyttävät meta-kuvauksen usein hakutuloksen sisältönä titlen alapuolella, joten meta-kuvauksen tulee olla sekä selkeä että kyseisen sivun sisältöä kuvaava. Hakupalvelut asettavat monesti rajoituksia hakutuloksissa esitettävän meta-kuvauksen pituudelle, joten meta-kuvaus tulee pitää noin 150 - 160 merkin pituisena. Sivukohtainen hakutermi kannattaa sisällyttää meta-kuvaukseen, jolloin hakutulosta silmäilevä käyttäjä saa selkeämmän kuvan sivun sisällöstä.

tekninen hakukoneoptimointi meta-kuvaus lähdekoodissa ja hakutuloksessa
Meta description elementti lähdekoodissa, sekä Googlen hakutuloksessa. Klikkaa kuva suuremmaksi

Suosi selkokielisiä tiedostonimiä ja URL-osoitteita

Kun olet luomassa sivustollesi uutta alasivua varmista, että alasivun URL-osoite sisältää tuolle sivulle valitun avainsanan. Esimerkiksi jos optimointisana olisi ”älypuhelin” ja verkkotunnuksesi ”firmanosoite.fi” niin paras alasivun osoite olisi tällöin ’firmanosoite.fi/älypuhelin’

Hakukoneoptimointi huomioi title-otsikot, meta-kuvaukset, sekä sivujen URL-osoitteet, koska monesti hakukoneet näyttäävät juuri nämä tiedot hakutuloksissaan. Hakutuloksissa esitettävien tietojen tulee olla tehtyä hakua vastaavia, informatiivisia, sekä käyttäjää kiinnostavia.

Valitse palvelimen sijainti ja verkkotunnus kohderyhmäsi mukaan

Palvelimen sijainnin merkitys korostuu eniten sivuston latausajoissa, sekä erityisesti siinä miten nopeasti sivusto toimii loppukäyttäjällä. Esimerkiksi jos haet näkyvyyttä suomenkieliselle sisällölle -- haluat varmistaa, että sivusto toimii nopeasti Suomessa. Tällöin kannattaa hankkia fi-päätteinen verkkotunnus, sekä levytila Suomessa sijaitsevalta palvelimelta.

Varmista, että sivustosi latausajat ovat nopeat

Google antaa parempaa hakukonenäkyvyyttä sivustoille, jotka latautuvat nopeasti ja ovat toimintavarmoja, joten latausajoilla voidaan vaikuttaa myös sivuston näkyvyyteen. Sivustosi latausaikojen selvittämisessä voit käyttää apuna Google Search Consolea. Monesti latausaikoja saadaan nopeutettua jo pienentämällä sivulla olevien kuvien tiedostokokoa. Toisinaan taas vaaditaan palvelimen asetusten muokkaamista tai erillisten lisäosien asentamista, jotta sivuston latausajat saadaan kilpailukykyisiksi.

 


 

Mitä on semantiikka ja miksi sillä on merkitystä?

HTML5 semantiikka hakukoneoptimoinnissaHTML5-standardin myötä semantiikan eli merkitysopin hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan myös hakukoneoptimoinnissa. Verkkosivujen kanssa työskenneltäessä semantiikka tarkoittaa lyhyesti sanottuna HTML-elementtien standardien mukaista käyttöä, jotta hakukone pystyy tulkitsemaan HTML-dokumenttia paremmin. Semantiikkaa voi käyttää apuna tiedon jäsentelyssä vanhemmillakin sivustoilla.

Lue lisää semantiikan sekä microdatan hyödyntämisestä >>


Ajattele hakukoneoptimointia jatkuvana prosessina

Hakukonenäkyvyys on osa markkinointia, joten myös hakukoneoptimointi tulisi nähdä jatkuvana prosessina eikä yhdellä kertaa tehtävänä työnä. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa panostusta sekä yrityksen markkinointiin että löydettävyyteen.

Päivitä sivustoa säännöllisesti

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi

Yksi keskeisimmistä asioista hakukoneoptimoinnissa on verkkosivuston sisällön päivittäminen. Pidä sivuston tiedot ajan tasalla, poista sivuilta vanhentunut tai virheellinen tieto. Myös hakukoneille säännöllisesti tehtävät päivitykset kertovat ajan tasalla olevista tiedoista, jotka saavat helpommin lisänäkyvyyttä hakutuloksissa.

Hanki laadukkaita linkkejä ulkoisilta sivustoilta säännöllisesti

Hakukoneiden robotit liikkuvat verkossa linkkejä seuraamalla, joten ulkoiselta sivustolta yrityksesi sivustolle johtava linkki on kannatusääni yrityksellesi. Hanki sivustollesi linkkejä niin yhteistyökumppaneiltasi kuin sidosryhmiltäsi. Pidemmällä aikavälillä tehtävä suunnitelmallinen linkitys varmistaa sen, että sivustolle tulevat linkit ovat laadukkaita eivätkä riko hakukoneiden laatusääntöjä.

Hakukoneilla on olemassa tarkat laatusäännöt linkityksen suhteen, joiden rikkomisesta hakukoneet voivat itse asiassa heikentää nettisivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa. Kun haluat pitää hakukonenäkyvyyden kunnossa, älä milloinkaan osta linkkejä tai käytä palveluita joissa taataan yrityksellesi tietty sijoitus hakutuloksissa. Tämän kaltaiset palvelut toimivat lähes poikkeuksetta hakukoneiden laatusääntöjen vastaisesti.

Seuraa sivuston laatua

Google Search Console on työkalu, jolla voit seurata verkkosivusi laatua – seuraa säännöllisesti Googlen raportoimia tietoja sivustostasi. Search Console on ainoa virallinen viestintäkanava, jonka kautta Google lähettää sekä sivustoasi koskevia tietoja että tiedotteita.

Haluatko tietää lisää?

Kun haluat pysyä ajan tasalla hakukoneiden tekemistä muutoksista, sekä saada lisää vinkkejä sivustosi optimointiin, kannattaa tutustua esimerkiksi moz.com tai searchengineland.com -sivustoihin.


Milloin hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisella?

 1. Jos resurssisi eivät mahdollista hakukoneoptimoinnin laadukasta suorittamista, sekä tulosten tarkkailua, kannattaa hakukoneoptimointi ulkoistaa.
 2. Jos itse tehty hakukoneoptimointi ei ole tuottanut toivottua tulosta, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Netello on hakukoneoptimoinnin ammattilainen. Hakukoneoptimoinnin eri osa-alueet, sujuva sisällöntuotanto, sekä tekninen optimointi, ovat meillä napakasti hallussa.

Kun haluat nostaa yrityksesi näkyvyyttä Googlessa, parantaa sivustosi sisällön laatua sekä kasvattaa myyntiäsi, ota yhteyttä >>

 

Hakukoneoptimointia
yrityksille

Kaikki yritykset tarvitsevat Hakukoneoptimointia, koska asiakkaat etsivät sekä tuotetietoa että ratkaisuja hakukoneista. Sivuston optimointi varmistaa, että hakukoneet löytävät sivustosi, sekä osaavat käsitellä sillä olevaa tietoa.

Hakukoneoptimointi yrityksille


Hakukone-
mainontaa
yrityksille

Hakukonemainonta on nopea ja kustannustehokas tapa saada verkkosivuillensa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen tuotteista. Uusien asiakkaiden löytämiseksi sivusi pitää löytyä Googlesta yleisimmillä tuotesanoillasi. Tähän auttavat Googlen sponsorilinkit, jotka Netello suunnittelee sinulle ammattitaitoisesti. 

Hakukonemainontaa yrityksille...