Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneoptimointi – miksi panostaa löydettävyyteen?

Oikein suunnatulla hakukoneoptimoinnilla yrityksesi löytyy kilpailijoitasi paremmin.

Hakukoneoptimointi, eli SEO varmistaa, että yrityksesi saa mahdollisimman hyvän näkyvyyden, kun kiinnostunut ostaja suorittaa yrityksesi toimialaa koskevan haun Googlesta tai muusta hakukoneesta.

Jos yrityksesi ei näy tarpeeksi korkealla hakutuloksissa, potentiaaliset asiakkaat ja kontaktit menevät kilpailijalle.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on prosessi, jonka päämääränä on parantaa verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja näkyvyyttä hakutuloksissa. Tällä varmistetaan, että sivuston sisältö, tekniikka ja ulkoiset tekijät mahdollistavat hyvän hakukonenäkyvyyden saannin.

Mihin hakukoneoptimointia tarvitaan?
Oikein kohdennetulla hakukoneoptimoinnilla varmistetaan, että sivustosi saa näkyvyyttä silloin kun potentiaaliset asiakkaat hakevat tuotteitasi ja palveluitasi. Koska Googlen verkkohaku tavoittaa jopa 99% suomalaisista netin käyttäjistä, on käytössäsi varsin kattava media. Hakukoneoptimoinnissa ei kuitenkaan tehdä töitä pelkästään Googlen hyväksi, vaan optimointitoimet parantavat sivuston sijoituksia yleensä myös Bing ja Yahoo -hakukoneissa.

Varmista että sivustosi pysyy kilpailussa mukana

 Sivustosi näkyvyys Googlen hakutuloksissa pohjautuu pitkälti kolmeen seikkaan:

 1. Pystyvätkö hakukoneet käsittelemään sivustolla olevaa tietoa.
 2. Tukevatko sivuston ulkoiset tekijät löydettävyyttä (esim. sosiaalinen media ja ulkoinen linkitys)
 3. Miten laadukkaaksi hakukoneet näkevät sivustolle luodun sisällön.

Koska hakukoneyhtiöt päivittävät ja kehittävät toimintamallejaan lähes jatkuvasti, tulee yrityksesi verkkosivujen vastata hakukoneiden asettamia laatuvaatimuksia. Muutaman viimeisen vuoden aikana esimerkiksi sivuston nopeus ja mobiilitoimivuus ovat kasvattaneet merkitystään.

Lataa tästä optimoinnin muistilista (pdf) eli tiivistetty lista siitä, mitä optimoinnissa tulee ottaa huomioon.

Milloin Hakukoneoptimointi on todellisuudessa tarpeellinen?
Hakukoneoptimointi alkaa strategian suunnittelulla
Optimoi sivuston sisältö verkkohauille
Tekninen Hakukoneoptimointi
Semantiikka osana Hakukoneoptimointia
Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina
Milloin Hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisilla?

Nykyaikainen hakukoneoptimointi perustuu hyvään sisältöön

Nykypäivänä sivustojen optimointi on muuttunut yhä enemmän ja enemmän käyttäjää palvelevan sisällön löydettävyyden varmistamiseen. Syynä tähän on se, että hakukoneet haluavat varmistaa esittämiensä hakutulosten laadukkuuden – mikäli Googlen esittämä hakutulos ei vastannut käyttäjän odotusta, on Google tehnyt käyttäjän mielestä huonoa työtä – tämän ajatuksen hakukoneyhtiöt haluavat luonnollisesti poistaa. Loppukäyttäjää ajatellen, sivuston sisällön laadukkuuteen onkin tärkeää kiinnittää huomiota. Oheisesta videosta löydät Googlen antamia ohjeita sisällön laadintaan ja ylläpitoon.Milloin Hakukoneoptimointi on todellisuudessa tarpeellinen?

Sivuston optimoinnin hankinta, kuten mikä tahansa muukin hankinta, kannattaa miettiä asiakkaiden tarpeiden kautta. Tarpeen kartoittaminen on hakukonenäkyvyydessä onneksi varsin helppoa. Voit tehdä muutaman Google-haun tarjoamiesi tuoteryhmien tai palveluiden nimillä. Jos olet paikallinen toimija, voit lisätä tekemäsi haun perään paikkakunnan nimen. Silloin hakusi keskittyy toiminta-alueellesi. Varmempien tulosten saamiseksi voit pyytää ystävääsi tekemään samat haut omalta koneeltaan. Vaikka saamanne hakutulokset eivät olisikaan täysin samat, saat tämän nopean testin avulla kuvan sivuston hakukonenäkyvyyden tilasta. Silloin tiedät, mitä mahdollisuuksia kiinnostuneilla ostajilla on löytää yrityksesi verkkosivusto.

Jos internetsivustosi näkyvyys jäi testissä odotettua heikommaksi, korjaa oikein tehty Hakukoneoptimointi tilanteen.

Kolme syytä miksi löytyvyys hakukoneissa on tärkeää

1

Hakukoneet tuovat asiakkaat luoksesi. Optimointia tehdään myynnin edistämiseksi. Varmista siksi yrityksesi löytyminen kilpailutilanteessa.

2

Hakukoneista löytyminen vaikuttaa positiivisesti yrityksestäsi saatavaan mielikuvaan. Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät parhaiten Googlessa löytyviä yrityksiä markkinajohtajina.

3

Google ja muut hakukoneet ovat kaiken tiedonhankinnan ykköskanava. Se sivusto, joka Googlen kriteerien mukaan tarjoaa parasta tietoa, löytyy kullakin hakusanalla ensimmäisenä. Hakukoneoptimointi on työtä, jossa saamme sivustosi arvostuksen nousemaan Googlen ja muiden hakukoneiden silmissä.


Hakukoneoptimointi alkaa strategian suunnittelulla

Optimointistrategia tähtää valittuja hakusanoja käyttävien ihmisten tavoittamiseen. Valitse siksi optimoinnissa käytettävät sanat asiakkaittesi ehdoilla. Esimerkiksi jos hakukoneoptimointi on rakennettu siivousaineet-sanan ympärille, mutta asiakkaasi tekevät verkkohakuja pääsääntöisesti puhdistusaineet-sanalla, jää tuotevalikoimasi hakukonenäkyvyys heikoksi väärän sanavalinnan vuoksi.

Edellä mainittu sudenkuoppa on kuitenkin vältettävissä. Käytössäsi ovat mm. Googlen Keyword Planner ja Google Trends -työkalut. Kyseisten ohjelmistojen avulla on mahdollista selvittää, miten paljon valitsemasi hakusanat ja -termit keräävät verkkohakuja. Kyseisiä työkaluja käytettäessä kiinnitä enemmän huomiota asiayhteyteen kuin pelkkiin hakumääriin. Yleisluonteiset sanat kuten ”palvelut”, ”remontti” tai ”korjaus” keräävät kyllä hakuja, mutta kyseisiä sanoja ei voida ilman asiayhteyttä liittää varmuudella mihinkään toimialaan. Tästä syystä paremmin kohdennettuja hakusanoja olisivat vaikkapa ”lääkäripalvelut”, ”kattoremontti” tai ”auton korjaus”.

Google Trends työkalu hakukoneoptimointiinGoogle keyword planner avainsanojen valintaan

Tietyissä tilanteissa Hakukoneoptimointi voidaan rakentaa toimialakohtaisen sanaston tai ”slangin” ympärille. Etenkin teknisillä aloilla on tyypillistä, ettei verkkohakuja suoriteta tuotteiden tai palveluiden virallisilla nimillä, vaan verkkohaut tehdään toimialan sisällä yleisesti käytössä olevilla sanoilla. Vaikka niin sanottu ”ammattislangi” ei tyypillisesti kerää paljon hakuja Googlen työkaluissa, on kyseinen sanasto kuitenkin yhdistettävissä toimialaan ja sitä kautta asiakkaisiisi. Tämän kaltaisten ilmaisujen mukaisesti suoritettu Hakukoneoptimointi auttaa tavoittamaan ne verkon käyttäjät, joille toimialasi on tuttu jo entuudestaan.

Hakukoneoptimointi tukee perusliiketoimintaasi

Monesti on varminta aloittaa Hakukoneoptimointi yrityksesi tärkeimmistä ja kysytyimmistä tuotteista. Kohdenna nettisivustolle tehtävä Hakukoneoptimointi varmasti kauppaa tuoviin tuotteisiin ja palveluihin. Aloittelevakin yrittäjä huomaa nopeasti mitkä tuotteet tuovat myyntiä ja mitkä keräävät pelkkiä kyselyitä. Hakukoneoptimointi tuottaa todennäköisemmin toivottua tulosta, kun optimoinnilla lähdetään tukemaan myyntiä tuovien tuotteiden löydettävyyttä.

Verkkokaupan Hakukoneoptimointi

Verkkokauppaan tehtävä optimointi on hieman haastavampaa, mutta optimoinnin tulokset ovat monesti paremmin mitattavissa. Verkkokauppaan tehtävät optimointitoimenpiteet tulisi kohdentaa yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, jotka ovat toimitusvarmoja ja joita pystytään varmuudella myymään pidemmän aikajakson kuluessa. Uusien tai kokeiluluontoisesti valikoimiin otettavien tuotteiden näkyvyyttä on suositeltavaa aluksi parantaa maksetulla hakusanamainonnalla, eikä niinkään hakukoneoptimoinnilla. On tarpeetonta hankkia pitkäaikaista näkyvyyttä tuotteille, joille ei välttämättä löydy kysyntää. 

Optimoi sisältösi verkkohauille

Kun hakukoneoptimoinnin strategia on selvillä, on aika kiinnittää huomiota sivuston sisältöön. Koska hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen tiedonlähteitä, ei hakukoneoptimointi voi olla pelkkää sanamuotojen viilaamista, vaan verkkosivustosi sisällöstä pitää hakukoneoptimoinnin jälkeen käydä selkeästi esille:

 1. Mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa
 2. Kenelle kyseiset tuotteet tai palvelut on suunnattu
 3. Mitkä ovat yrityksesi kilpailuedut

Edellä mainittujen asioiden läpikäynti tekstisisällössä ei ole aina yksinkertaista. Tästä syystä on tärkeää tehdä jokaiselle optimointisanalle oma alasivunsa, jolloin tuote- tai palvelukohtaiset eroavuudet ja kilpailuedut tuodaan selkeästi esille ilman että asiakas sekoittaa tuotteita toisiinsa. Älä siis tee sivustollesi vain yhtä ”tuotteet” tai ”palvelut” -nimistä alasivua, vaan luo oma alasivu jokaiselle tuotteelle.

Lue lisää avainsanojen valinnasta

Hakukoneoptimointi tarvitsee tekstisisällön

Kerro, mitä hyvää tuotteissasi on ja kenelle ne on tarkoitettu. Käytä avainsanaa eri taivutusmuodoissa. Kirjoita pisteisiin päättyviä virkkeitä, eikä pelkästään sanojen luettelua. Kirjoita teksti asiakkaitasi ajatellen, ja painota kilpailuetujanne. Kirjoittakaa myyvää tekstiä, joka vakuuttaa asiakkaan.

Huomioitavaa hakukoneystävällisen sisällön tuottamisessa

Koska Hakukoneoptimointi tavoittelee yritykselle lisänäkyvyyttä valituilla sanoilla ja hakutermeillä, tulee valittuja sanoja  käyttää internetsivuston tekstisisällössä. Tarkemmin sanottuna valittujen sanojen käyttö tulee keskittää tuotteen tai palvelun omalle alasivulle. Ohessa on muutamia huomioitavia asioita sisällön kirjoittamiseen.

 1. Älä käytä liian korkeaa avainsanatiheyttä (eli älä jankuta)
  Hakukoneoptimoinnin yhteydessä monesti esitettävä laskennallinen avainsanatiheys kertoo, montako prosenttia valittu avainsana muodostaa sivun sanamäärästä. Vaikka valittua avainsanaa tai hakutermiä tulee käyttää nettisivuston sisällössä, ei avainsanaa tule viljellä kohtuuttomasti sivuston luettavuuden kustannuksella. Mikäli parin tekstikappaleen pituisella alasivulla avainsanatiheys nousee yli 5 %, alkaa tekstin luettavuus helposti kärsiä. Hakukoneoptimointi tehdään loppupeleissä verkkosivuston käyttäjiä varten. Tästä syystä sivustolle lisättävän tekstisisällön tulee vastata tavoiteltavan kohderyhmän tarpeita, ja olla kieliasultaan helppolukuista, sekä sujuvaa.
 2. Älä kopioi muilta
  Vaikka sinulla olisikin lupa kopioida sisältöä toisilta verkkosivuilta, ei tekstin kopiointi paranna mahdollisuuksiasi hyvään hakukonenäkyvyyteen. Syynä tähän on se, että hakukoneet ovat jo aiemmin löytäneet alkuperäisen tekstin toiselta sivustolta. Hakukoneiden kannalta, aiemmin julkaistun tekstin kopiointi toiseen verkkotunnukseen ei nosta kyseisen aineiston arvoa mitenkään. Näissä tilanteissa hakukonenäkyvyys jääkin monesti pelkäksi haaveeksi, kun hakukoneet pudottavat kopioitua aineistoa sisältävän sivuston hakutulosten hännille. Tästä syystä sivustolla julkaistavat tekstit kannattaa kirjoittaa itse.  Kun kirjoitat itse sivustollasi olevat tekstit, voit tuoda paremmin esiin osaamistasi ja kilpailuetujasi. Muista tehdä tekstistä riittävän myyvä ja monipuolinen, jotta teksti herättää lukijan kiinnostuksen ja saa aikaan halun yhteydenottoon.
 3. Älä käytä samaa tekstiä useilla alasivuilla
  Alasivulta toiselle toistuvat tekstikappaleet eivät myöskään tarjoa mitään lisäarvoa sivustolla vieraileville käyttäjille tai hakukoneiden roboteille. Jos sivustollasi käytetään toistuvia tekstikappaleita, kirjoita kyseiset tekstikappaleet uudelleen niin, että ne istuvat sivun sisältöön ja tarjoavat lisäarvoa käyttäjille.
 4. Älä julkaise parin lauseen pituisia sivuja
  Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen ainutlaatuista, arvokasta ja monipuolista tietoa.Yksittäinen alasivu, jonka sisältö rajoittuu vain pariin lauseeseen saattaa kyllä kertoa käyttäjälle lyhyen faktan, mutta ei tarjoa riittävästi sisältöä kiinnostuksen ja luottamuksen heräämiseksi tarjoamiasi tuotteita kohtaan. Netellon Hakukoneoptimointi varmistaa täytettävällä lomakkeella, että jokaisesta avainsanasta on kertovaa tekstiä. Suositeltava kertovan tekstin määrä on vähintään 330 sanaa jokaisella sivulla.

Jos sinulla on vaikeuksia tekstin kirjoittamisessa, voit tilata Netellolta Hakukoneoptimointi sisältöosuus -nimisen palvelun. Siinä yrityksemme asiantuntija kirjoittaa hakukoneoptimoidun tekstin puolestasi. Tekstin pohjana voidaan käyttää esimerkiksi puhelimitse tehtävää haastattelua.

Kuvat ja visuaalisuus osana sivuston hakukoneoptimointia

Monesti hakukoneoptimointi mielletään pelkäksi HTML-koodin ja teksti muokkaamiseksi, vaikka todellisuudessa myös visuaalisilla elementeillä, kuten kuvilla, videoilla ja tilastoilla on oma osansa optimoinnissa. Visuaaliset elementit parantavat sivuston kiinnostavuutta, ja tätä kautta myös sivun löydettävyyttä. Tästä syystä onkin tärkeää miettiä, millä keinoilla sivuston tekstisisältöä saadaan elävöitettyä. Usein esimerkiksi tarkkaan tehdyt kuvavalinnat tai lyhyet videot tarjoavat erinomaisen keinon tuotteiden ominaisuuksien ja yksityiskohtien esilletuontiin. Monesti on huomattu, että käyttäjät viihtyvät kauemmin monipuolisen sisällön parissa, ja ovat halukkaampia myös jakamaan ja linkittämään kyseiseen sisältöön.

Lue lisää kuvien optimoinnista

 


Tekninen Hakukoneoptimointi

Siinä missä nettisivuston sisältöön kohdistuva Hakukoneoptimointi on käyttäjää varten tehtävää työtä, on Tekninen Hakukoneoptimointi tietokoneitakin varten tehtävää työtä. Koska tekninen Hakukoneoptimointi on käsitteenä varsin laaja, valitsimme tähän oppaaseen vain ne kohdat, joista on todistetusti hyötyä sivuston hakukonelöydettävyyden kannalta.

URL-osoite, title ja alt-tekstit vaikuttavat hakukoneoptimointiin

Valitun hakutermin käyttö title-otsikossa

Yksittäisen verkkosivun title-otsikko on yleisten verkkostandardien mukaan HTML-dokumentin otsikko. Standardista johtuen on luontevaa käyttää sivulle valittua avainsanaa title-otsikossa. Näin toimimalla varmistetaan, että otsikko kertoo selvästi mitä asiaa kyseinen dokumentti käsittelee. Koska hakukoneet esittävät monesti title-otsikon hakutuloksen otsikkona, tulee laaditun otsikon olla helppolukuinen ja kiinnostusta herättävä. Hakukoneitten tulosluettelossa on pituusrajoituksia, jotka vaihtelevat 60 - 70 merkin välillä (välilyönnit ja välimerkit mukaan laskien) hieman hakukoneesta riippuen. Merkkirajaa pidempiä otsikoita hakukone ei näytä käyttäjilleen kokonaisuudessaan, vaan jättää loppuosan pois.

tekninen hakukoneoptimointi title-otsikko lähdekoodissa ja hakutuloksessa
Title lähdekoodissa ja Googlen hakutuloksessa. Klikkaa kuva suuremmaksi

Kiinnostusta herättävä meta-kuvaus

Meta-kuvaus on sivukohtaisesti luotava lyhyt tiivistelmä sivun sisällöstä. Tiivistelmä sijoitetaan HTML-lähdekoodissa erilliseen Meta Description -elementtiin. Meta Description -elementin pääasiallinen tehtävä on kertoa hakukoneille, mikä tiivistelmäteksti hakutuloksen yhteydessä tulee esittää. Hakukoneissa on rajoituksia myös hakutuloksissa esitettävän meta-kuvauksen pituudelle, joten meta-kuvaus tulee pitää noin 150 - 160 merkin pituisena (välilyönnit ja välimerkit mukaan lukien). Sivukohtainen optimointisana on suositeltavaa sisällyttää meta-kuvaukseen, jolloin hakutulosta silmäilevä käyttäjä saa selkeämmän kuvan hakutuloksen sisällöstä. Hakukoneet saattavat lihavoida hakutuloksissaan (osoite, title, meta) esiintyvän hakusanan, jolloin hakutuloksesi saa paremman huomioarvon.

tekninen hakukoneoptimointi meta-kuvaus lähdekoodissa ja hakutuloksessa
Meta description elementti lähdekoodissa ja Googlen hakutuloksessa. Klikkaa kuva suuremmaksi

Selkokielisten tiedostonimien ja URL-osoitteiden käyttäminen

Kun olet luomassa sivustollesi uutta alasivua varmista, että alasivun URL-osoite sisältää tuolle sivulle valitun avainsanan. Esimerkiksi jos optimointisanasi on ’kumisaapas,’ ja domainisi on ’firmanosoite.fi,’ niin alasivun osoitteeksi pitäisi tulla ’firmanosoite.fi/kumisaapas’. Sivuston toteutustavasta riippuen alasivun osoitteella voi olla tiedostopääte, esimerkiksi .html, .php, .asp tai muu vastaava. Tärkeintä on että sivulla käsitelty avainsana esiintyy sivun osoitteessa.

Edellä mainitut teknisen hakukoneoptimoinnin vaihteet ovat monessa mielessä perusasioita. Niiden tekemisen pitää onnistua helposti käyttämälläsi julkaisujärjestelmällä. Ellei julkaisujärjestelmäsi suoriudu yllä mainituista muutoksista, on suositeltavaa siirtyä käyttämään julkaisujärjestelmää jossa Hakukoneoptimointi on laajemmin mahdollista.

Hakukoneoptimointi huomioi titlet, meta descriptionit, sekä sivujen osoitteet, koska usein hakukone näyttää juuri nämä tiedot hakutuloksissaan.

Varmista että sivustosi latausajat ovat nopeat

Sivuston latausaikojen kehittämistä voidaan pitää yhtenä teknisen hakukoneoptimoinnin osa-alueena, sillä Google on ilmoittanut antavansa parempaa hakukonenäkyvyyttä sivustoille, jotka latautuvat nopeasti ja ovat toimintavarmoja. Sivustosi latausaikojen selvittämisessä voit käyttää apuna Googlen Search Consolea, josta löytyvät raportit kertovat tarkkaan miten sivustosi latausajat ovat kehittyneet pitkällä aikavälillä. Monesti latausaikoja saadaan nopeutettua jo pienentämällä sivulla olevien kuvien tiedostokokoa. Toisinaan taas vaaditaan palvelimen asetusten muokkaamista tai erillisten lisäosien asentamista, jotta sivuston latausajat saadaan kilpailukykyisiksi.

Valitse palvelimen sijainti ja verkkotunnus kohderyhmäsi mukaan

Nykyaikaisessa hakukoneoptimoinnissa verkkotunnuksella, eli domainilla on enemmän painoarvoa kuin palvelimen fyysisellä sijainnilla. On totta, että hakukoneet ovat ilmoittaneet käyttävänsä sekä palvelimen sijaintia että verkkotunnusta signaaleina sivuston tavoittelemasta kohderyhmästä, mutta verkkotunnus on muodostunut näistä kahdesta tiedosta luotettavammaksi. Palvelimen sijainnin merkitys korostuu lähinnä latausajoissa ja siinä miten nopeasti sivusto toimii loppukäyttäjällä. Esimerkiksi jos haet näkyvyyttä suomenkieliselle sisällölle ja haluat varmistaa, että sivusto toimii nopeasti Suomessa, kannattaa edelleen hankkia fi-päätteinen verkkotunnus ja levytila Suomessa sijaitsevalta palvelimelta.

 


 

Semantiikka osana Hakukoneoptimointia

HTML5-standardin yleistymisen myötä semantiikan eli merkitysopin hyödyntäminen on lisännyt suosiotaan myös hakukoneoptimoinnissa. Verkkosivujen kanssa työskenneltäessä semantiikka tarkoittaa lyhyesti sanottuna HTML-elementtien standardien mukaista käyttöä. Sillä autetaan hakukonetta tulkitsemaan HTML-dokumenttia entistä paremmin. Semantiikkaa voi käyttää apuna tiedon jäsentelyssä vanhemmillakin sivustoilla.HTML5 semantiikka hakukoneoptimoinnissa

Sivulla käytettävien tekstiotsikoiden merkintä

Yksittäisellä sivulla olevalla tekstisisällöllä täytyy aina olla pääotsikko, joka sisältää sivukohtaisen optimointisanan. Tämän lisäksi sivukohtainen pääotsikko tulee merkitä HTML-standardien mukaisesti h1-tagin sisään. Kyseinen h1-tagi on varattu standardeissa sisällön pääotsikolle, joten kyseistä merkintää saisi käyttää yhdessä HTML-dokumentissa täsmälleen kerran. Muut sivulla olevat väliotsikot merkitään h2, h3 ja h4-tagien sisään. Näin hakurobotti pääsee helpoiten selville dokumentin jäsentelystä.

Sisältöä kuvaavien tekstilinkkien käyttäminen

Hakukoneoptimointi varmistaa navigoinnin helppouden tekstilinkein. Hakukoneita voi auttaa hahmottamaan verkkosivujen sisältöä myös kuvaavilla tekstilinkeillä. Varmista sivustollasi olevan navigaation on tekstipohjaisuus. Mikäli päävalikko on toteutettu erikoistekniikoilla (kuten Flash tai JavaScript) eivät hakukoneet välttämättä pysty käyttämään sivustosi valikkoa lainkaan. Tässä tilanteessa verkkosivuston sisällön eteen tehty työ valuisi käytännössä täysin hukkaan. Ammattilaisen tekemä Hakukoneoptimointi varmistaa kaikkien tärkeiden alasivujen löytymisen tekstilinkkien avulla.

Ellei internetsivuston päävalikon hakukoneystävällisyydestä ole täyttä varmuutta, on viisainta lisätä nettisivuston etusivun (ja muiden sivujen) sisältöön tekstilinkkejä. Niiden välituksellä hakukoneet ja käyttäjät voivat löytää tiensä sivuston alasivuille. Verkkosivuston päävalikosta ja sisällöstä löytyvien tekstilinkkien pitää olla mahdollisimman täsmällisesti kohdesivun sisältöä kuvaavia. Vältä siis ”lue lisää”, ”lisätietoa” tai ”tuotteet” tyyppisten linkkien käyttöä. Suosi näiden sijaan kohdesivun avainsanan sisältäviä linkkisanoja. Kohdesivulle kuuluvan avainsanan käyttäminen linkissä on yksi varmimmista tavoista kertoa hakukoneelle, mitä aihetta kohdesivulla käsitellään.

Käyttäjiä ajatellen on puolestaan hyvä varmistaa, että sivustolla olevat linkit erottuvat selvästi internetsivuston muusta tekstisisällöstä ja esimerkiksi taustasta. Tekstilinkit on helppo saada erottumaan muusta tekstisisällöstä värillä ja alleviivauksella. Hakukoneoptimointi edellyttää yleensä toimivaa navigaatiota, joten varmista jokaiselle sivulle pääsy tekstilinkkejä seuraten.
Sivuston linkityksen toimivuutta voit tarkkailla esimerkiksi Googlen tarjoaman Search Console -ohjelmiston avulla. Ohjelmiston esittämien raporttien perusteella voidaan tunnistaa eniten sisäisiä ja ulkoisia linkkejä keräävät alasivut. Verkkohaussa korostettavien alasivujen tulisi luonnollisesti löytyä raportin kärkisijoilta.

Kerro toimipaikkasi sijainti ja kannusta käyttäjiä yhteydenottoon

Jos toimintasi keskittyy toimipisteissä tehtävään työhön, tai yrityksen liiketoiminta on muutoin sidottu maantieteelliseen alueeseen, kannattaa toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot mainita nettisivuston jokaisella sivulla. Näin hakukoneet ymmärtävät yrityksesi toiminnan rajoittuvan määrättyihin alueisiin. Lisäksi sivustolla vieraileva käyttäjä löytää yhteydenottoon tarvittavat tiedot mahdollisimman nopeasti.

Jotta Optimointi toisi yrityksellesi todellista hyötyä, varmista, että sivustosi sisältö kannustaa ja ohjaa käyttäjiä haluttuun toimenpiteeseen. Jos haluat tehostaa ineternetsivustosi tuottavuutta, tutustu Konversio-Optimointiin.

Standardit täyttävä lähdekoodi

Hakukoneoptimointi selkeyttää lähdekoodiakin. Verkkosivujen semantiikka liittyy voimakkaasti HTML-standardien noudattamiseen. Jos verkkosivustosi lähdekoodi sisältää lukuisia virheitä, eivät hakukoneet ymmärrettävästikään pysty hyödyntämään merkitysoppia parhaalla mahdollisella tavalla. Silloin verkkosivuston sisällön tulkinnassa saattaa tapahtua virheitä. Tarkista nettisivustosi lähdekoodin virheettömyys verkkostandardeja kehittävän W3C:n tarjoaman työkalun avulla (http://validator.w3.org/). Käy työkalulla läpi jokainen sivusi. Korjaa työkalun ilmoittamat virheet mahdollisimman perusteellisesti.

Lisää tietoa semantiikan ja microdatan hyödyntämisestä


Hakukoneoptimointi jatkuvana prosessina

Koska hakukonenäkyvyys on osa markkinointia, tulisi Hakukoneoptimointi nähdä jatkuvana prosessina eikä yhdellä kertaa tehtävänä työnä. Jatkuva Hakukoneoptimointi vaatii toki lisäpanostusta, mutta sen tuoma hyöty näkyy yrityksellesi etenkin pitkällä aikavälillä. Ohessa muutamia asioita joita yrityksen verkkosivuille on hyvä tehdä säännöllisesti.

Päivitä sivustoa säännöllisesti

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi

Yksi keskeisimmistä asioista jatkuvassa hakukoneoptimoinnissa liittyy verkkosivuston sisällön päivittämiseen. Kun internetsivustosi sisältö päivittyy tasaisin väliajoin, ei sivustolle jää vanhentunutta tai virheellistä tietoa. Hakukoneille säännöllisesti tehtävät päivitykset kertovat niin ikään ajan tasalla olevista tiedoista, joille on helpompaa antaa lisänäkyvyyttä hakutuloksissa.

Hanki laadukkaita linkkejä ulkoisilta sivustoilta säännöllisesti

Koska hakukoneiden robotit liikkuvat verkossa linkkejä seuraamalla, on ulkoiselta sivustolta yrityksesi sivustolle johtava linkki ikään kuin kannatusääni yrityksellesi. Hakukonenäkyvyyden kannalta EI kuitenkaan ole yhdentekevää mistä sivustollesi linkitetään. Hakukoneilla on olemassa tarkat laatusäännöt linkityksen suhteen. ”Rangaistuksena” kyseisten laatusääntöjen rikkomisesta hakukoneet voivat heikentää nettisivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa, jolloin sivustosi aiemmin keräämä maksuton hakukoneliikenne ohjautuu toisille sivustoille. Kun haluat pitää hakukonenäkyvyyden kunnossa, älä milloinkaan osta linkkejä tai käytä palveluita joissa taataan yrityksellesi tietty sijoitus hakutuloksissa. Tämän kaltaiset palvelut toimivat lähes poikkeuksetta hakukoneiden laatusääntöjen vastaisesti.

Kun verkkosivustosi linkitystä rakennetaan ja tarkkaillaan pidemmän aikavälin kuluessa, saadaan nettisivustolle ohjattua linkkejä esimerkiksi yrityksesi sidosryhmiltä. Pidemmällä aikavälillä tehtävä harkittu linkitys varmistaa sen, että sivustolle tulevat linkit ovat laadukkaita eivätkä riko hakukoneiden laatusääntöjä.

Seuraa sivuston laatua ja pysy ajan tasalla hakukoneiden tekemistä muutoksista

Kun haluat pitää verkkosivustosi laadukkaana, asenna maksuton Googlen Search Console (aikaisemmin nimeltään Webmaster Tools). https://www.google.com/webmasters/tools/ Seuraa säännöllisesti Googlen raportoimia tietoja sivustostasi. Google Search Console on ainoa virallinen viestintäkanava, jonka kautta Google lähettää sivustoasi koskevia tietoja ja tiedotteita. Kyseisen työkalun käyttö on hyvä olla pohjana jatkuvana prosessina tehtävälle Hakukoneoptimoinnille.

Kun haluat saada lisää vinkkejä sivustosi optimointiin, ja pysyä ajan tasalla hakukoneiden tekemistä muutoksista. Kannattaa tutustua esimerkiksi moz.com tai searchengineland.com -sivustojen julkaisemaan materiaaliin.


Milloin Hakukoneoptimointi kannattaa teettää ammattilaisilla?

Kuten artikkelista havaitsit, Hakukoneoptimointi vaatii sekä teknistä osaamista että jatkuvaa ajallista panostusta. Jos käytössäsi olevat henkilöstöresurssit eivät mahdollista hakukoneoptimoinnin säännöllistä suorittamista ja tulosten tarkkailua, kannattaa Hakukoneoptimointi ulkoistaa heti projektin alkumetreiltä lähtien.

Ulkoistamista on suositeltavaa harkita myös tilanteissa, joissa itse tehty hakukoneoptimointi ei ole tuottanut toivottua tulosta.

Netellon Hakukoneoptimointi sisältää muutosten tekemistä sivustolle, eikä pelkkää ohjeitten antamista. Edellytyksenä tälle on, että toimitat Netellolle hallintatunnukset joiden avulla Hakukoneoptimointi on mahdollista tehdä sivustolle.

 

Hakukoneoptimointi
yrityksille

Kaikki yritykset tarvitsevat Hakukoneoptimointia, koska asiakkaat etsivät tuotetietoa ja ratkaisuja hakukoneista. Hakukoneoptimointi varmistaa, että hakukoneet löytävät sivut ja että ne indeksoivat sivut tarkoitetulla tavalla.

Hakukoneoptimointi yrityksille


Hakukone-
mainontaa
yrityksille

Hakukonemainonta on nopea ja kustannustehokas tapa saada verkkosivuillensa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet yrityksen tuotteista. Uusien asiakkaiden löytämiseksi sivusi pitää löytyä Googlesta yleisimmillä tuotesanoillasi. Tähän auttavat Googlen sponsorilinkit, jotka Netello suunnittelee sinulle ammattitaitoisesti. 

Hakukonemainontaa yrityksille...