Rekisteriseloste

Netello Systems Oy kerää sivustollaan tietoja sivuston käytöstä. WWW-palvelimen käytöstä tallettuu normaalia WWW-palvelinlokia vastaavaa tietoa seuraavasti:

  • Käyttäjän koneen IP-osoite
  • Käyttäjän käyttämä välityspalvelin (proxy)
  • Käyttäjän selaimen versio, kielimääritykset, pakkaustavat, http-versio, tunnistetut tietotyypit.
  • Käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmä
  • Tieto siitä, mistä kohteeseen on tultu (ns. referer-tieto)
  • Käynnin ajankohta
  • Ladatut tiedostot

Näitä tietoja kerätään, jotta Netello saa käytöstä tilastotietoja, ja voi kehittää palvelujaan tehokkaammiksi ja paremmin käyttötarkoitustaan vastaavaksi. Netello voi julkaista tilastotietoja palvelimensa käytöstä, ja yllä mainituista tiedoista. Yllä luetellut tiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta ei käyttäjää itseään. Siksi niistä syntynyt rekisteri ei ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä Netellon tekemiä tai julkaisemia www-sivuja antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Osana hakupalveluaan Netello kerää yllä lueteltujen tietojen lisäksi tietoa käytetyistä hakusanoista. Netello julkaisee tilastotietoja hakusanoista. Käyttämällä Netellon hakupalvelua antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Osana SMS-palvelujaan Netello tallentaa tietoja käytetyistä hakusanoista sekä käyttäjien GSM-numeroista ja operaattoreista. Nämä tiedot talletetaan siksi, että mahdollisissa vikatapauksissa voidaan selvittää, mitä mistäkin numerosta on tilattu. Lisäksi, mikäli käyttäjä on lähettänyt häiritseviä viestejä järjestelmästä muille käyttäjille, voi Netello yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa käyttää talletettuja tietoja selvittäessään asiaa. Netello julkaisee tilastotietoja käytetyistä hakusanoista, mutta ei käyttäjien GSM-numeroista. Mikäli käyttäjä lähettää palvelun kautta viestin toiselle käyttäjälle, voi Netello ilmoittaa lähettäjän numeron myös vastaanottajalle. Käyttämällä Netellon SMS-palveluja antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiselle.

Netello kerää sähköpostipalveluissaan tietoja käyttäjien sähköpostiosoitteista ja nimistä. Kussakin sähköpostipalvelussa kerrotaan käyttäjälle, mitä tarkoitusta varten tiedot kysytään. Netello käyttää keräämiänsä tietoja kerrottuun tarkoitukseen, esimerkiksi listapostituksiin. Netello voi myös käyttää sähköpostiosoitteita ja nimiä suoramarkkinointiin. Käyttämällä Netellon sähköpostipalveluja käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen ja käyttämiseen kuvatulla tavalla. Netello ei luovuta käyttäjien sähköpostiosoitteita tai nimiä kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän antamaa lupaa. Erityisesti ns. E-korteissa lähettäjä antaa luvan ilmoittaa lähettäjän tiedot kortin vastaanottajalle.

Netello suojaa keräämänsä tiedot siten, että normaalissa tietojärjestelmän käytössä eivät Netellon ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan salaisiksi tarkoitettuja tietoja. Tietoja voidaan käyttää tutkimukseen tai tilastoihin.

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja sähköposti- tai GSM-numerorekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan tulee esittää todistus siitä, että sähköposti tai GSM numero on hänen hallussaan. Todistukseksi kelpaa esimerkiksi palvelusopimus, josta tiedot käyvät ilmi. Lisäksi tulee todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa Netellolle omakätisesti allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain 26 §:n luettelemat tiedot. Mikäli edellisestä tietojen tarkistuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, perii Netello tietojen antamisesta hinnastonsa mukaisen korvauksen.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Netello Systems Oy
Saukonojantie 27
Puh. (02) 279 6000
Fax. (02) 279 6001

In English