Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Semantiikka ja microdata

Verkkosivuston semantiikka tarkoittaa sivuston elementeille tai sisällössä esitetyille asioille annettavaa lisämerkitystä. Standardisoituja määritteitä hyödyntämällä voidaan esimerkiksi kertoa, onko sivustolla oleva elementti päävalikko tai sivupalkki, ja mikä osio sivusta on valittu sisällön esittämiseen.

Yksi semantiikan käytön lähtökohta onkin sivustolla olevan tiedon jäsentäminen, jonka vuoksi semantiikka sopii hyvin hakukoneoptimoinnin tueksi.

MITEN SEMANTIIKKA TOTEUTETAAN VERKKOSIVUSTOLLE?

Verkkosivuston semanttiset elementit ovat osa HTML5-standardia, eli kyse on sivuston HTML-koodiin tehtävistä merkinnöistä, jotka eivät varsinaisesti näy mitenkään sivustolla vierailevalle käyttäjälle. Kyseinen HTML5-standardi sisältää omat taginsa niin päävalikolle, sivun ylä- ja alatunnisteelle, tekstialueelle kuin sivupalkillekin. Näiden tietojen avulla esimerkiksi hakukoneet pystyvät määrittämään mistä osasta sivua löytyy tärkeäksi luokiteltava sisältö.

Merkitse otsikot oikein tekstiin

Yksittäisellä sivulla olevalla tekstisisällöllä pitää aina olla täsmälleen yksi pääotsikko, joka merkitään mieluiten standardien mukaisella h1-tagilla. Pääotsikkoon kannattaa luonnollisesti liittää myös sivustolle valittu hakusana. Muut sivulla olevat väliotsikot merkitään h2, h3 tai h4-tagien sisään. Näin dokumentin jäsentely on hakurobotille helppoa.

Käytä sisältöä kuvaavia tekstilinkkejä

Varmista, että sivustollasi olevat navigaatiolinkit ovat tekstipohjaisia. Mikäli päävalikko on toteutettu erikoistekniikoilla, kuten kuvat tai JavaScript, eivät hakukoneet välttämättä pysty käyttämään sivustosi valikkoa lainkaan. Tässä tilanteessa verkkosivuston sisällön eteen tehty työ valuisi käytännössä täysin hukkaan. Sivuston linkityksen toimivuutta voit tarkkailla esimerkiksi Googlen tarjoaman Search Console -ohjelmiston avulla. Sekä sivuston etusivulle että muiden alasivujen sisältöön voi myös lisätä tarkkaan kohdennettuja tekstilinkkejä, jotka johtavat verkkohaussa korostettaville alasivuille.

Verkkosivuston päävalikosta tai sisällöstä löytyvien tekstilinkkien pitää olla mahdollisimman täsmällisesti kohdesivun sisältöä kuvaavia: vältä ”lue lisää”, ”lisätietoa” tai ”tuotteet” tyyppisten linkkien käyttöä. Suosi näiden sijaan kohdesivun avainsanan sisältäviä linkkisanoja.

Kohdesivulle kuuluvan avainsanan käyttäminen linkissä on yksi varmimmista tavoista kertoa hakukoneelle, mitä aihetta kohdesivulla käsitellään. Käyttäjiä ajatellen on puolestaan hyvä varmistaa, että sivustolla olevat linkit erottuvat visuaalisesti sivuston muusta sisällöstä.

STANDARDIT TÄYTTÄVÄ LÄHDEKOODI

Semantiikka myös selkeyttää sivuston HTML-lähdekoodia. Jos verkkosivustosi lähdekoodi sisältää lukuisia virheitä, eivät hakukoneet pysty hyödyntämään merkitysoppia optimaalisesti. Tarkista nettisivustosi lähdekoodin virheettömyys verkkostandardeja kehittävän W3C:n tarjoaman työkalun avulla. Käy työkalulla läpi jokainen sivusi. Korjaa työkalun ilmoittamat virheet mahdollisimman perusteellisesti.

SEMANTIIKKA JA HAKUKONEOPTIMOINTI

On hyvä huomioida, etteivät hakukoneet ole ilmoittaneet semantiikan olevan tekijä, joka vaikuttaisi suoraan sivuston sijoituksiin hakutuloksissa. Toisaalta, kun hakukoneet pystyvät käsittelemään sivustosi sisältöä mahdollisimman hyvin, voi sivustosi saada myös näkyvyyttä useampien ja monimuotoisimpien verkkohakujen kohdalla. Google on myös jo muutamia vuosia sitten julkaissut oman Data Highlighter -nimisen työkalun osana Google Search Consolea. Kyseisen työkalun avulla sivuston julkaisija voi merkitä sivustolta tärkeiksi katsottuja elementtejä, ja näin auttaa Googlea sivuston sisällön käsittelyssä – eli käytännössä työkalun avulla voidaan toteuttaa saman suuntaisia asioita, joihin semanttisella lähdekoodilla pyritään.

SIVUSTON JÄSENNELLYT TIEDOT (MIKRODATA)

Jäsennellyt tiedot (englanniksi structured data) on erillinen lisäkeino sivustolla olevien asioiden merkintään. Sivuston jäsennellyt tiedot – eli puhekielessä usein microdata – ei varsinaisesti vaadi HTML5-standardin käyttöä, joten sitä voidaan hyödyntää myös vanhemmilla sivustoilla. Semanttisten HTML-elementtien tavoin, kyse on sivuston lähdekoodiin tehtävistä merkinnöistä, mutta microdata -merkinnät kohdistetaan laajempien elementtien (kuten tekstialue tai sivupalkki) sijasta yksittäisiin sanoihin tai objekteihin.

Sivuston HTML-lähdekoodiin lisättävät jäsennellyt tiedot on mahdollista merkitä kolmen yleisesti tuetun standardin kanssa. Sivuston lähdekoodiin upotettavia merkintätapoja ovat microdata ja RDFa. Nykyään merkintöjä voidaan tehdä myös JavaScriptiin pohjautuvan JSON-LD -standardin avulla. Lisää tietoa merkintöjen teosta » 

Mitä asioita microdatalla voidaan korostaa

Yleinen esimerkki microdatan käytöstä on esimerkiksi sivustolla olevan puhelinnumeron merkintä. Merkinnällä varmistetaan, että hakukoneet ymmärtävät sivustolla olevan numerosarjan olevan puhelinnumero, eikä esimerkiksi tuotteen sarjanumero. Yhteystietojen lisäksi sivustolta voidaan merkitä myös esimerkiksi kuvia, taulukoita, tuote- ja hintatietoja, varastosaldoja tai tuotteen saamia arvosteluita.
Kyseiset merkinnät on siis mahdollista kohdentaa tietueisiin, joita hakukoneiden olisi muutoin vaikea ymmärtää.

Testaa onko sivustosi semantiikka kunnossa

Googlen julkaisemalla työkalulla voit testata löytyykö sivustoltasi microdata-merkintöjä tai semanttista koodia.

×