Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Sivuston latausajat

Sivuston latausaikojen tarkoitus on varmistaa käyttäjille hyvä käyttäjäkokemus, sekä varmistaa, että hakukonerobotit pääsevät sivuille nopeasti ja esteittä.

Latausajoilla ei hakukoneoptimoinnin yhteydessä tarkoiteta pelkästään loppukäyttäjän kokemaa sivuston hitautta, vaan sitä, että hakukoneen robotit kokevat sivuston hitaaksi. Sivuston latausajat ovat osa sivuston teknistä hakukoneoptimointia.

Sivuston latausaikojen nopeuttamiseen on olemassa useita teknisiä ratkaisuja, mutta monesti sivustolla käytettyjen kuvien pienentäminen ja vaikkapa sivuston julkaisujärjestelmään kytkettyjen tarpeettomien lisäosien poisto nopeuttavat sivuston latautumista sekä käyttäjillä että hakukoneiden roboteilla.

Sivuston nopeudella on suuri vaikutus hakukoneoptimointiin

Koska sivuston nopeus on nykyään lähes perusvaatimus hyvälle hakukonenäkyvyydelle, ei sivuston latausaikojen kanssa kannata ryhtyä arvailemaan – vaan tilanne on syytä laittaa kuntoon, jos ongelmia ilmenee. Onneksi Google tarjoaa käyttöösi Search Console nimisen (maksuttoman) työkalun, jonka raporteista on mahdollista nähdä millä mallilla sivustosi latausajat ovat.

MILLOIN SIVUSTO ON NOPEA JA MILLOIN HIDAS?

Käytännössä on havaittu että sivustot joiden latausajat ovat noin 400-600 millisekunnin välillä Googlen Search Console raporteissa, saavat myös varsin hyvää hakukonenäkyvyyttä (mikäli muut edellytykset näkyvyydelle täyttyvät). Latausaikojen lisäksi Search Console raporteissa kannattaa kiinnittää huomioita myös siihen miten tasaisesti sivusto on toiminut, eli onko latausajoissa havaittavissa voimakasta vaihtelua (sivusto toistuvasti hidas) tai onko sivusto ollut jopa saavuttamattomissa.

Mitä kannattaa seurata Googlen raporttien lisäksi?

Mikäli sivuston latausajat muodostuvat ongelmaksi, kannattaa kokeilla myös esimerkiksi webpagetest.org -työkalua, joka kertoo yksityiskohtaisempaa tietoa sivuston sisällön latautumisesta. Webpagetestin raporteissa kannattaa kiinnittää huomiota myös TTFB -aikaan (TTFB = Time To First Byte). Kyseinen aika kertoo kauanko palvelimella kestää vastata ensimmäiseen esitettyyn kutsuun. Nopealla sivustolla TTFB on selvästi alle yhden sekunnin.

MITEN SIVUSTON SAA NOPEAMMAKSI?

Sisällön optimointi

Sivuston sisältöä kannattaa käydä läpi kokonaisuutena, ja miettiä onko sivustolla suurikokoisia kuvia joiden tiedostokoko ylittää esimerkiksi 100 kilotavun rajan. Mikäli suuria kuvia löytyy kannattaa kuvat optimoida kuvankäsittelyohjelman avulla pienemmiksi.

Myös sivuston HTML-lähdekoodiin kannattaa luoda kriittinen silmäys ja varmistaa, että jokainen alasivu lataa ainoastaan tarvitsemansa JavaScript- ja CSS-tiedostot. Nyrkkisääntönä tulisi olla ettei yksittäinen alasivu lataa tarpeettomia tiedostoja.

Muut tekniset ratkaisut

Mikäli sivuston latausaikoihin haetaan teknistä ratkaisua, on palvelimelle monesti mahdollista asentaa lisäosia, jotka nopeuttavat sivuston lataantumista. Yksi yleisesti käytössä oleva lisäosa on nimeltään Page Speed Module. Lisäosien asennus on aina palvelimen ylläpitäjän tehtävä.

Sivuston latausaikoja on monesti myös mahdollista kohentaa palvelinta vaihtamalla. Jos sivusto jakaa samaa IP-osoitetta usean muun sivuston kanssa, saattaa helpoin ratkaisu olla siirtää sivuston oman IP-osoitteen taakse. Vaihtoehtoisesti myös toisen palveluntarjoajan käyttö voi ratkaista latausajoissa esiintyvät ongelmat.

MIKSI SIVUSTON LATAUSAJAT KASVAVAT?

Raskas sisältö

On varsin yleistä, että sivuston hitaus johtuu sivustolla käytetyistä suurikokoisista kuvista joiden latautuminen kestää pitkään. Toinen yleinen tekijä löytyy laajojen JavaScript ja CSS-koodikirjastojen käytöstä, jotka osiltaan nostavat sivuston latausaikoja.

Kuormitettu palvelin

Sivuston hitaus voi johtua myös palvelimen heikosta suoriutumisesta. Sivustosi saattaa esimerkiksi jakaa samaa IP-osoitetta usean muun sivuston kanssa, jolloin muiden sivustojen aiheuttama kuorma hidastaa omaa sivustoasi.  Vaihtoehtoisesti syinä voivat olla myös tietokannan hitaus tai palvelimen heikot tietoliikenneyhteydet.

VARMISTA, ETTÄ LATAUSAJAT OVAT NOPEAT

Google antaa parempaa hakukonenäkyvyyttä sivustoille, jotka latautuvat nopeasti ja ovat toimintavarmoja, joten latausajoilla voidaan vaikuttaa myös sivuston näkyvyyteen. Sivustosi latausaikojen selvittämisessä voit käyttää apuna Google Search Consolea. Monesti latausaikoja saadaan nopeutettua jo pienentämällä sivulla olevien kuvien tiedostokokoa. Toisinaan taas vaaditaan palvelimen asetusten muokkaamista tai erillisten lisäosien asentamista, jotta sivuston latausajat saadaan kilpailukykyisiksi.

×