Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Konversio-Optimointi lisää myyntiä, TAKUULLA

Luottoluokitus AAA

Konversio-optimointi tuo tulosta

Konversio-optimointi lisää myyntiäKonversio-Optimointi on Internetmarkkinoinnin osa-alue, jossa parannetaan yrityksesi sivuston tuottavuutta. Käytännöntasolla konversiota voidaan parantaa varmistamalla, että sivustolla vierailevat käyttäjät pystyvät suorittamaan sivustolle asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet mahdollisimman helposti. Asetettujen tavoitteiden toteutumista taas voidaan mitata erillisellä konversioasteella (CR - Conversion Rate), jossa toteutuneiden tavoitteiden määrää verrataan sivuston kävijämääriin tiettynä ajanjaksona.


Verkkosivun konversio-optimointi ja toimivat menetelmät

  • Verkkosivun suunnittelu vain yhtä tarkoitusta tai tavoitetta silmälläpitäen
  • Verkkosivun sisältöelementtien eli tekstin, kuvan ja liikkuvan kuvan hyödyntäminen konversioasteen parantamisessa
  • Verkkosivun kokonaisvaltaisen käytettävyyden parantaminen esimerkiksi selkeämmällä navigaatiolla, jolla kävijä pyritään ohjaamaan nopeammin haluttuun tavoitteeseen
  • Käyttökokemuksen kasvattaminen tarjoamalla kävijän kannalta hyödyllistä ja informatiivista sisältöä
  • Kävijän luottamuksen kasvattaminen yhteystietoja, referenssejä ja tunnettuja kumppaneita esiin tuomalla.

Konversio-optimointi on Internetmarkkinointia

Konversio-optimointi on Hakukoneoptimoinnin ja Hakusanamainonnan ohella yksi Internetmarkkinoinnin keskeisimmistä ja nopeimmin kasvavista osa-alueista. Internetmarkkinoinnissa konversiolla voidaan tarkoittaa pääsääntöisesti kahta erilaista tapahtumaa. Verkkokaupassa konversioaste mittaa sellaisten ostotapahtumien määriä, jotka johtuvat nimenomaan tietystä kaupallisesta ärsykkeestä, esimerkiksi mainosbannerin klikkaamisesta. Verkkosivuilla konversioaste voi mitata useita erilaisia tapahtumia, esimerkiksi verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien määrää, tietokoneohjelman kokeiluversion lataamismääriä tai esimerkiksi uutiskirjeen tilausmääriä. Olennaista konversioasteen mittaamisessa on todentaa, että toteutunut tavoite on johtunut nimenomaan tietystä ärsykkeestä, esimerkiksi verkkosivun ylläpitäjän pyynnöstä. Konversio-Optimointi poistaa sivustolta konversion esteitä.

Konversio-optimointi Netellosta

Netellon Konversio-Optimoinnissa aluksi asennetaan sivustolle Kävijäseuranta. Kävijäseurannan annetaan seurata sivustoa määräaika, jotta saadaan dataa alkutilanteesta ennen Konversio-Optimointia. Tämän datan ja havaintojen perusteella tehdään alkukartoitus. Sen jälkeen asiantuntija antaa suositukset. Näitä suosituksia noudattamalla asiakas saa verkkosivustonsa konversioasteen paremmaksi. Asiakas sitoutuu siihen, että Sivuston tekninen toteutus mahdollistaa tavoitteen toteutumisen seuraamisen. Konversio-Optimointi auttaa parantamaan konversioastetta, eli siis lisäämään kauppaa.

Ota yhteyttä Netellon ammattilaisiin ja kysy miten toimiva Konversio-Optimointi hyödyttää liiketoimintaasi.


Konversio-
Optimoinnissa
seurattavia
esimerkkiasioita

• Yhteydenottolomake
• Ostos
• Esitteen lataus
• Määrätylle sivulle päätyminen
• Tiedoston lataaminen
• Mobiilipuhelu
• Sähköpostilinkki


Muista Hakukoneoptimointi

Kun Konversio-Optimointi on saanut konversiosi paremmaksi, Hakukoneoptimointi saa sivustosi myös löytymään paremmin, ja saat parantuneesta konversiosta suuremman hyödyn.


Konversio-optimointi, lue lisää!