Nettipresenssi kuntoon?

Nettipresenssi on muutakin kuin pelkät kotisivut. Some on yhä tärkeämpi osa jokaisen vakavasti otettavan yrityksen brändiä.

Kun asiakas tutustuu yritykseen, jolta aikoo ostaa tuotteen tai palvelun, hän tyypillisesti kirjoittaa firman nimen Googleen ja katsastaa muutaman ensimmäisen hakutuloksen.

Näin toimitaan erityisesti silloin kun kyse on kalliista tuotteesta tai palvelusta. Asiakas haluaa varmistaa, että kyse on luotettavasta toimijasta, jonka kanssa uskaltaa tehdä kauppaa. Mitä korkeampi hinta, sitä varmempi hän haluaa olla ennen lopullista ostopäätöstä.

Lisäksi asiakas pyrkii haistelemaan somekanavien kautta firman yrityskulttuuria. Etenkin palvelutuotteiden kohdalla asiakas etsii usein myös yhteistyökumppania, jonka kanssa on mukava toimia.

Pelkkä halvin tai paras ei välttämättä riitä, jos vaihtoehtona ovat myös miellyttävä ja aito.

Google ei peittele mitään

Yrityksen nimellä tehdyt brändihaut tuottavat yleensä hakutuloksia, joiden kärjessä on firman omat kotisivut ja someprofiilit, mutta usein myös muita hakutuloksia.  

Joissakin tapauksissa kotisivut on laitettu viimeisen päälle tikkiin, mutta someprofiilien visuaaliset elementit ovat mitä sattuu ja tekstit kirjoitettu huonosti. Välillä profiileissa on vanhentunutta tai toistensa kanssa ristiriitaista tietoa. Tämä antaa yrityksestä huonon vaikutelman ja heikentää yrityksen uskottavuutta asiakkaan silmissä.

Google ei myöskään tee eroa positiivisen ja negatiivisen informaation välillä, joten hakutulosten joukossa voi, yrityksen itse ylläpitämien profiilien lisäksi, olla mitä tahansa muutakin kirjoittelua. Osa tästä kirjoittelusta voi olla myös negatiivista. (Loanheitolta suojautumisesta lisää alempana.)

blogi/nettipresenssi-kuntoon3.jpg

Sosiaaliset haut yleistyvät

Viime vuosien aikana myös sosiaaliset haut ovat yleistyneet. Eri toimialojen yrityksiä ja tekijöitä etsitään paljon mm. Linkedinistä ja liikkeen sijaintia ja aukioloaikoja Facebookista. Tämä kannattaa huomioida tarjoamalla ajantasaista informaatiota useammassa kuin yhdessä kanavassa.

Käyttäjä, joka on juuri kännykällä Facebookissa, ei siis välttämättä vaivaudu avaamaan erikseen Googlea, tarkistaakseen mihin aikaan yrityksesi sulketuu tai missä se sijaitsee. Hän saattaa kirjoittaa yrityksesi nimen Facebook-hakuun ja tarkistaa tiedot Facebookin yrityssivulta. 

Samalla asiakkaasi näkee myös millaisia Facebook-päivityksiä olette tehneet ja jos niitä ei ole tai yrityssivu puuttuu, syntyy helposti vaikutelma, että firmakin pyörii laiskasti.

Avainhenkilöiden somepresenssit ovat osa yrityskuvaa

Brändihauilla löytyy usein myös firman avainhenkilöiden Linkedin- ja Twitter-tilejä. Myös näihin olisi syytä kiinnittää huomiota, jotta yrityksestä muodostuisi yhtenäinen mielikuva.

Yrityksen työntekijät listautuvat yrityksen nimellä etsittäessä myös Linkedinin sisäisissä hauissa, jolloin kuka tahansa voi tutkia millaisia ihmisiä yrityksessä työskentelee ja kuinka he kantavat (tai ovat kantamatta) firmansa viittaa.

Tästä syystä etenkin näkyvimpiä avainhenkilöitä kannattaa ohjeistaa ja tukea somen käytössä, jotta tämäkin näkyvyys luo yrityksestä positiivista mielikuvaa, eikä vaaranna tulevia kauppoja tai yrityksen mainetta. Lähtökohtaisesti pitäisi pyrkiä siihen, että asiakkaan kohtaamiset brändin ja sen edustajien kanssa olisivat internetissä yhtä miellyttäviä kuin reaalimaailmassakin.

Varsinkin myyjien nimiä Googletetaan todella paljon ja usein ensimmäisten hakutulosten joukosta löytyvät heidän Linkedin tai Twitter-profiilinsa.

Sosiaalisten kanavien kautta tulee yhä useammin myös suoria yhteydenottoja, joista osa voi liittyä palveluiden ostamiseen ja osa esimerkiksi asiakaspalveluun. Some mielletäänkin usein matalan kynnyksen, epäviralliseksi kontaktipinnaksi, jonka kautta yrityksen edustajalle voi olla helpompi laittaa alustavaa kyselyä kuin esimerkiksi sähköpostiin.

Yksittäisistä somekanavista juuri Linkedin on nyt nosteessa siksi, että monet ovat kokeneet, että ammatillinen verkostoituminen ja toiminnan esiin tuominen siellä tuo tasaisesti myös liidejä ja sitä kautta kauppaa.

Asiantuntijoiden johdonmukainen ”somettaminen” onkin sisältömarkkinoinnin nopeimmin kasvavia trendejä juuri nyt. Ehkä jopa uusi musta.

Mitä maineenhallinta edellyttää?

Kevyimmillään maineenhallintaan riittää, että someprofiilien visuaaliset elementit, valokuvat ja profiilitekstit on laadittu ammattimaisesti.

Laajimmillaan tehdään sisältösuunnitelmia ja somestrategioita sekä varmistetaan täysin yhteneväinen visuaalinen ilme kaikkien eri nettipresenssien välillä. Joissakin yrityksissä koko henkilöstö on puettu Linkedinissä tai Twitterissä yrityksen väreihin.

Tehokkain tapa vaikuttaa siihen millaista sisältöä Google nostaa brändihaussa ihmisten silmien eteen, on luoda yrityksen brändin alla runsaasti hyvää sisältöä ja huolehtia siitä, että vähintään yrityksen Facebook-sivu, Linkedin ja Twitter ovat kuosissa.

Erittäin suositeltavaa olisi, että lisäksi myös avainhenkilöiden nettipresenssit olisivat kunnossa.

Suojaa brändiäsi

Kun verkkosivujen ohella muistakin internetpresensseistä huolehditaan asianmukaisesti, se suojaa yritystä esimerkiksi loanheitolta mustamaalaamiselta.

Säännöllisesti päivittyvä Facebook-, Twitter- tai Linkedin-profiili vievät tehokkaasti Googlen etusivulla palstatilaa muulta kirjoittelulta (esim. keskustelupalstoilla), johon yritys ei välttämälttä voi juurikaan vaikuttaa.

Somekanavat sopivat erinomaisesti mm. nopeaan tiedottamiseen, oikaisujen tekemiseen ja kriisiviestintään, eli markkinointi ei suinkaan ole ainoa syy miksi yrityksen kannattaisi jalkautua someen.   

Some ja hakukoneoptimointi

Somesta ja hakukoneoptimoinnista puhutaan paljon ja sen roolia usein vähätellään ja toisaalta ylikorostetaan.

Vaikutusmekanismit optimointiin ovat monimutkaisempia kuin pelkästään ulkoa tulevan linkityksen suora kasvu tms. Somen suurin hyöty hakukoneoptimointiin syntyy epäsuorien vaikuttimien kautta.

  • Dominointi brändihauissa Googlen etusivulla on yksi niistä.
  • Liikenteen määrän lisääntyminen somen ansiosta on toinen.

Parhaimmillaan yrityksen tuottama sisältö voi somen ansiosta kerätä tuhansia kävijöitä päivässä, jos linkkipostaus aiheuttaa paljon keskustelua esimerkiksi jossakin suuressa Facebook-ryhmässä tai lähtee leviämään re-twiittauksina syötevirrasta toiseen.

Viraalin synnyttäminen ei kuitenkaan ole helppoa, eikä jokainen blogipostaus tavallisesti saavuta suurta suosiota ilman maksettua näkyvyyttä. 80/20 sääntö pätee näissä hyvin. Tärkeää ei kuitenkaan ole tavoitella yksinomaan viraaleita, vaan oleellista on myös se, että koko ajan tapahtuu jotakin ja Google sekä asiakkaat tietävät yrityksen olevan aktiivinen toimija.

Maksettuakaan liikennettä ei kannata unohtaa, sillä varsinkin somessa mainontaa voidaan kohdentaa erittäin tarkasti esimerkiksi sukupuolen, ammatin tai jopa vuositulojen mukaan.

Jokaisesta käynnistä (niin maksetusta kuin maksuttomastakin) jää kuitenkin yleensä jälki selaimeen, somepalveluun ja Googlelle. Tämän tiedon perusteella yritystäsi tarjotaan samalle kävijälle yhä uudelleen, niin somepalveluiden sisällä kuin niiden ulkopuolellakin.

Kun hän alkaa kirjoittaa selaimen osoiteriville jotakin samankaltaista kuin yrityksesi verkko-osoite, ehdottaa selain sinun kotisivujasi. Kun hän etsii Googleen kirjautuneena yrityksesi toimialaan liittyviä tuotteita, tarjoaa Google ensimmäiseksi sinun yrityksesi tarjoamia vaihtoehtoja.

Somessa syntynyt vuorovaikutus potentiaalisen asiakkaan kanssa vaikuttaa siis epäsuorasti yrityksesi löytyvyyteen koko internetissä ja parantaa mahdollisuuksiasi saada kauppaa.

Somemarkkinointi ja hakukoneoptimointi eivät siis missään tapauksessa sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan mitä tehokkaimmalla tavalla.

Laitetaanko yrityksesi sometilit kuntoon?

Ota yhteyttä Netelloon kun yrityksesi sometilit kaipaavat kasvojenkohotusta tai haluatte jalkautua sosiaalisen median kanaviin. Me teemme teille näyttävät kansibannerit ja graafiset elementit jonka jälkeen viemme yrityksenne sosiaalisiin medioihin tyylillä.

Meiltä saat tarvittaessa enemmänkin tukea. Teemme sisältösuunnitelmia, ohjeistuksia ja kirjoitamme tekstejä. Jos et tiedä miten missäkin somekanavassa kannattaa (milläkin tavoitteella) toimia, me opastamme.

Mikä pössis?

Laadukkaat sisällöt ovat bensiiniä somepresenssille ja digitaaliselle markkinointiviestinnälle.

Lue täältä asiakkaidemme kokemuksia sisältömarkkinoinnin palvelustamme: Jatkuva sisällöntuotto »

 

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

         

In English