Miksi sisällön asetteluun kannattaa panostaa?

Kun käyttäjä saa eteensä verkkosivun, ratkaisevat pari ensimmäistä sekuntia sen jääkö käyttäjä sivustolle vai ei. Yleensä päätös tehdään puhtaasti siltä pohjalta, onko sivu informatiivisen ja helppolukuisen näköinen – vai raskaan ja vaikeaselkoisen näköinen.

Sisällön asettelu

Sisällön asettelu ja käyttäjäkokemus

Etenkin hakukoneista saapuvat käyttäjät, odottavat valitsemansa hakutuloksen vastaavan mahdollisimman hyvin hakukoneeseen kirjoitettua hakutermiä. Mitä tarkemman hakutermin käyttäjä on kirjoittanut, sitä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa sisältöä hän myös odottaa näkevänsä. Sisällön asettelulla ja selkeällä jaottelulla voidaankin nostaa esille keskeisiä asioita, jolloin valittu hakutulos tuntuu kiinnostavalta.

Käytännössä sisällön asettelu tarkoittaa esimerkiksi seuraavien asioiden huomiointia:

  • Selkeä ja kiinnostava pääotsikko
  • Korostettu ingressi, eli alkukappale
  • Tekstisisällön jaottelu väliotsikoilla erotettuihin kappaleisiin
  • Aiheeseen liittyvien kuvien valinta

Sivuston sisällön asettelu ja hakukoneet

Sisällön asettelua voidaan pitää myös osana sivuston hakukoneoptimointia. Huonosti laadittu ja aseteltu sisältö johtaa usein tilanteeseen, jossa hakukoneista saapunut käyttäjä katsoo sivua pari sekuntia ja painaa selaimestaan takaisin-painiketta – eli palaa takaisin Googlen hakutuloksiin selailemaan muita tarjolla olevia sivustoja. Kun edellä kuvattu hakutuloksiin palaaminen tapahtuu toistuvasti, saavat hakukoneet käyttöönsä negatiivisen signaalin sivustosi kiinnostavuudesta. Koska hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen kiinnostavia ja monipuolisia hakutuloksia, ei negatiivinen signaali paranna sivustosi mahdollisuuksia hyvään hakukonenäkyvyyteen.

Mistä tiedän pitääkö sivuni asettelua parantaa?

Yksittäisten alasivujen toimivuutta voidaan testata joko seurantatyökaluilla tai esittämällä sivu sellaiselle henkilölle, joka ei aktiivisesti vieraile sivustollasi. Testin suorittavalle henkilölle voidaan antaa ohje hakea sivun sisällöstä yksittäinen asia, esimerkiksi mitkä ovat myytävän tuotteen mitat, tai soveltuuko tuote käytettäväksi tietyssä tilanteessa. Mikäli tietoa joutuu hakemaan sivulta pitkään, on ehkä syytä alkaa kehittämään sivun selkeyttä.

Seurantaohjelmistojen avulla voidaan puolestaan tarkkailla sivun toimintaa tilastojen valossa. Voit esimerkiksi asentaa sivustollesi maksuttoman Google Analytics -seurantaohjelmiston, ja ryhtyä seuraamaan seuraavia asioita:

  1. Sivut joiden välitön poistumisprosentti on korkea
  2. Sivut joilla käyttäjät viettävät vähän aikaa

Mikäli löydät sivuja, jotka täyttävät molemmat kriteerit, kannattaa kyseisten sivujen sisältöä ja rakennetta alkaa kehittämään. Sillä tilastojen varjossa kyseisten sivujen sisältö ei ole ollut käyttäjille kovinkaan kiinnostavaa.

Kokeile näitä

Ohessa muutamia vinkkejä, joiden avulla voit yrittää parantaa yksittäisen alasivun kiinnostavuutta.

  1. Jaottele sivu lyhyisiin kappaleisiin ja käytä sisältöä kuvaavia väliotsikoita. Näin pitkäkin tekstisivu on helpommin selattavissa.
  2. Käytä riittävää riviväliä, jotta teksti pysyy helppolukuisena myös mobiililaitteissa
  3. Vältä kuvia, joiden asiayhteys on epäselvä. Huono kuvavalinta voi viedä käyttäjän huomion pois sivun sisällöstä.
  4. Tee tekstistä monipuolista. Käytä korostuksia, lainauksia, kuvia, taulukoita, videoita ja lyhyitä listauksia. Näin käyttäjää vastassa ei ole pelkkä tekstimuuri.

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja pysy kartalla alan tapahtumista. Jaamme sosiaalisen median kanavissamme digiliiketoimintaan liittyviä artikkeleita, ajankohtaisia uutisia ja hyödyllisiä vinkkejä, joilla voit tehostaa omaa liiketoimintaasi.

Instagram

×