Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Yrityssivuston sisällön uudistaminen

Hyvin usein yrityssivustojen sisältöjen päivittäminen liittyy joko uusien tuotesivujen lisäämiseen tai referenssilistojen päivittämiseen. Verkkosivuston sisältöjen uudistamiseen kannattaa kuitenkin ottaa toinen näkövinkkeli – etenkin jos yrityksesi saa sivuston kautta soittopyyntöjä tai muita liidejä. Keräsimme yhteen muutamia vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että eniten liikennettä tuovat alasivusi toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Verkkosivun sisältöjen uudistus

Tunnista tärkeimmät alasivusi

Mikäli käytössäsi on Google Analytics kävijäseuranta, selvitä itsellesi mitkä alasivut ovat tuoneet sivustollesi eniten maksutonta hakuliikennettä, esimerkiksi viimeisen 4 kuukauden aikana. Tämän jälkeen voit verrata tilannetta vaikkapa vuoden takaiseen ja selvittää, ovatko samat sivut vastanneet sivuston liikenteen keräämisestä jo vuosi sitten, vai onko tiettyjen sivujen keräämä liikenne heikentynyt.

Jos havaitset, että tiettyjen alasivujen tuoma liikenne on vähentynyt selvästi – etkä keksi liikenteen vähenemiselle selkeää syytä (esimerkiksi sivu ei ole enää ajallisesti relevantti, sivu käsittelee vanhaa tuotemallia tms.) – kannattaa selvittää voiko sisällön hakukoneoptimointi korjata kyseisten sivujen sijoituksissa tapahtuneen notkahduksen.

Miksi uudistaa sivuja, jotka tuovat liikennettä?

Sisällön uudistamisen tarkoituksena ei automaattisesti ole kyseisten alasivujen näkyvyyden parantaminen – vaan sisällön päivittämisellä pyritään varmistamaan, etteivät sivustolle saapuvat käyttäjät törmää vanhentuneeseen tai muutoin huonolaatuiseen sisältöön. Näin ollen sisällön päivittäminen mahdollistaa myös sivuston konversion parantamisen.

Vinkkejä sisällön uudistamiseen

Kun olet todentanut ne sivut, joiden sisältöä haluat alkaa päivittämään, selvitä itsellesi sivukohtaisesti seuraavat asiat:

Kenelle kyseinen sivu on tarkoitettu ja ketkä mahdollisesti saapuvat kyseiselle sivulle hakukoneesta?

Onko sivu esimerkiksi kirjoitettu henkilölle, joka ei vielä tiedä tarjolla olevasta tuotteesta tai palvelusta paljoakaan – vai kenties henkilölle, joka kuuluu ns. edistyneempiin tai ammattikäyttäjiin. Varmista, että sivulla olevan tiedon kohdennus vastaa sitä kohderyhmää, jolta saat (tai pyrit saamaan) liidejä.

Onko sivun nykyisessä sisällössä asioita, jotka on aikanaan lisätty sivulle esimerkiksi lisätiedoksi, mutta eivät varsinaisesti enää liity kyseisen tuotteen tai palvelun myyntiargumentteihin?

Sivun sisältöä päivitettäessä onkin hyvä varmistaa, että kyseinen alasivu vastaa osiltaan käyttäjien yleisimmin esittämiin kysymyksiin.

Voidaanko tarjottavaa sisältöä monipuolistaa?

Pitkät ja huolellisesti laaditut tekstisivut toimivat yleensä käyttäjillä, jotka etsivät yksityiskohtaista tietoa – muille käyttäjille pitkät tekstisivut voivat näyttää tylsiltä ja vaikealukuisilta. Tästä syystä on hyvä miettiä, pystytäänkö tärkeimpien sivujen ilmettä päivittämään uudella kuvamateriaalilla tai videoilla. Toinen hyvä keino sivukohtaisen sisällön monipuolistamiseen, on sivulla käytettävien väliotsikoiden selkeyttäminen, sekä keskeisimpien asioiden esilletuonti lyhyinä listauksina.

Kannustaako kyseinen sivu yhteydenottoon?

Jotta saisit hakuliikenteestä parhaan hyödyn irti, varmista että tärkeimmät sivusi – eli sivut jotka keräävät eniten hakuliikennettä – pyrkivät ohjaamaan käyttäjää yhteydenottoon. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla sivun loppuun lisättävästä kehotuksesta ja yhteystiedot -sivulle ohjaavasta linkistä. Pienellä lisätyöllä voit myös testata saatko soittopyyntöjen määrän kasvamaan, jos lisäät sivujen loppuun lyhyen kaavakkeen soittopyyntöjen keräämistä varten.


Uusimmat blogiartikkelimme

×