Vältä hakukoneoptimoinnin yleisimmät virheet

Yrityksesi kotisivujen laadukas sisältö, huolella valitut avainsanat, riittävä ulkoinen linkitys, tekninen toimivuus sekä mitattavissa olevat tavoitteet luovat pohjan onnistuneelle hakukonenäkyvyydelle.

Kokosimme yhteen muistilistan tyypillisistä sudenkuopista, jotka estävät yritysten sivustojen hakukonenäkyvyyden kehittymisen. Lue, miten vältät hakukoneoptimoinnin yleisimmät virheet!

1. Sisällölliset haasteet

Yksi keskeisimmin hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä on sivuston tekstisisällön laatu. Vaikka verkkosisällöt tulee kirjoittaa aina ensisijaisesti ihmisille, kannattaa niitä tehdessä huomioida myös muutama Googleen liittyvä perusasia.  

Ensinnäkin, valitun avainsanan tulisi löytyä jokaisen hakukoneoptimoitavan alasivun pää- ja väliotsikosta, URL-osoitteesta sekä itse leipätekstistä. Lisäksi hakukoneoptimoidun tekstin tulee sisältää mahdollisimman monipuolista informaatiota alasivulla käsiteltävästä tuotteesta tai palvelusta. Huolehdi siis, että tarjoamasi sisältö todella vastaa käyttäjän hakukoneeseen kirjoittamaa avainsanaa.  

Yhden hakukoneoptimoitavan alasivun tulisi sisältää vähintään 250 sanaa tekstiä. Usein enemmän on kuitenkin tarpeen. Jos aihe on syvällinen ja kilpailtu, voidaan esimerkiksi 500, 1000 tai jopa 2000 sanan tekstillä saavuttaa paljon parempia tuloksia kuin 250 sanan tekstillä. Kokemuksemme mukaan pitkä teksti ei yleensä vähennä konversioita, vaikka monesti pitkien verkkosisältöjen pelätään kyllästyttävän potentiaalisia asiakkaita. Päinvastoin, riittävän informaation tarjoaminen vähentää ostamisen esteitä ja parantaa myyntiä. Teksti ja sivu tulee vain muotoilla oikein.  

Mikäli sivustolla ei ole valittua hakutermiä vastaavaa sisältöä tai sisältöä on liian vähän, ei sivuston näkyvyys hakukoneissa todennäköisesti kehity toivotulla tavalla. Hakukoneet haluavat nimittäin suositella omille käyttäjilleen ensisijaisesti sellaisia sivustoja, jotka tarjoavat mahdollisimman keskeisesti haettuun aiheeseen liittyvää asiaa.   

Heikoksi sisällöksi voidaan laskea myös samojen lauseiden ja tekstikappaleiden toistaminen useilla alasivuilla. Päällekkäinen sisältö heikentää sivustosi sisällön laatua Googlen silmissä ja voi siksi vaikuttaa negatiivisesti hakukonelöytyvyyteen.  

Muista ainakin nämä, kun kirjoitat sisältöjä sivustollesi:

 • Millainen tuotteesi ja palvelusi on? Miksi se on erityinen?
 • Minkä asiakkaan ongelman yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee?
 • Kirjoitatko ensisijaisesti yritys- vai yksityisasiakkaille?
 • Kohdennatko tekstisi ensisijaisesti uusille vai vanhoille asiakkaille?
 • Kuinka paljon lukija todennäköisesti tietää tuotteestasi tai palvelustasi?
 • Millaisella äänensävyllä uskot, että lukijasi haluaa tulla puhutelluksi?
 • Mitä palvelusi tai tuotteesi maksaa?
 • Miten tuote tai palvelu voidaan ostaa, miten haluat yhteydenottoja?

Lue lisää myyvästä sisällöstä!

Kysy Netellon sisällöntuotannosta

2. Väärin valitut avainsanat

Hakukoneoptimointiin tulisi valita ainoastaan sellaisia avainsanoja, joiden käyttöaste on selvästi todennettavissa. Lisäksi tulee varmistaa, että yrityksellä on realistiset mahdollisuudet saada näkyvyyttä valituilla avainsanoilla.   

Mikäli esimerkiksi pienelle yritykselle aletaan rakentamaan hakukonenäkyvyyttä nollasta, ei yleensä pystytä kilpailemaan yleisimmillä avainsanoilla suosittuja sivustoja, kuten kansainvälisesti toimivia verkkokauppoja vastaan. Tällaisessa tapauksessa pienemmän toimijan on todennäköisesti kannattavampaa valita tarkemmin kohdistettuja hakusanoja löytyvyyden kehittämiseksi. Kun näiden avainsanojen näkyvyys on saatu kuntoon, voidaan optimointia myöhemmin ryhtyä tekemään tarpeen mukaan myös suosituimmille hakutermeille.  

Haluan ilmaisen analyysin sivustostani

3. Ulkoisen linkityksen puuttuminen

Ulkoisilla linkeillä tarkoitetaan muilta sivuilta omille sivulle ohjaavia linkkejä. Ulkoisen linkityksen keskeisimpänä tehtävänä on ohjata hakukoneita, kuten Googlea, siirtymään sivulta toiselle. Sellaiset sivut, joille osoittaa runsaasti ulkoisia linkkejä, ovat Googlen silmissä arvokkaita ja vierailun arvoisia.  

Mitä enemmän ulkoista linkitystä sivustosi saa, sitä tärkeämpänä Google sitä pitää ja antaa sille näkyvyyttä verkossa. Verkkonäkyvyydellä taas on nykyään suora yhteys yrityksesi kassavirtaan.  

Toisin sanoen ulkoiset linkit voidaan nähdä ikään kuin ääninä, jotka viestivät Googlelle ja sitä kautta ihmisille, onko juuri oma sivustosi vierailemisen arvoinen ja kannattaako sen näkyvyyttä edelleen nostaa Googlen hakutuloksissa.  

Hakukoneet huomioivat linkitystä tarkastellessaan kaksi asiaa:

 1. linkkien määrä
 2. linkkien arvo

Ulkoisia linkkejä tulisi siis olla mahdollisimman runsaasti, mutta kaikki sivustolle ohjaavat ulkoiset linkit eivät ole saman arvoisia.  Mistä ulkoisten linkkien arvo sitten määräytyy?   

Luotettavuus: Onko linkittäjä Googlen silmissä luotettava?
Tunnettuus: Onko linkittävä sivusto tunnettu, esimerkiksi suuri verkkokauppa tai suosittu uutissivusto?
Relevanttius: Liittyykö linkittävä taho olennaisesti yrityksesi toimialaan?

Suosittelemme välttämään palveluita, jotka lupaavat hankkia sivustollesi linkkejä maksua vastaan. Monesti nämä palvelut lisäävät linkkejä sellaisille sivustoille, joilla ei ole mitään tekemistä yrityksesi liiketoiminnan kanssa. Mikäli sivustollesi osoittaa useita linkkejä, joiden asiayhteyttä ei voida perustella, voivat hakukoneet heikentää sivustosi näkyvyyttä. Tämä toimenpide on seurausta linkitystä koskevien laatusääntöjen rikkomisesta.  

4. Sivuston tekniset haasteet

Myös sivuston teknisen toimivuuden tulee olla tietyllä tasolla, jotta hakukonenäkyvyyttä on mahdollista lähteä kehittämään. Varmista ensinnäkin, että sivustollasi käytettävät URL-osoitteet ovat selkokieliset, eivätkä esimerkiksi sisällä pelkkiä ID-tunnuksia. Myös yksittäisen alasivun title-otsikoiden tulisi olla kunkin alasivun sisältöä selkeästi kuvaavia. Jo näiden yksinkertaisten muutosten avulla voit auttaa hakukoneita ymmärtämään, mitä aihetta yksittäisillä alasivuilla käsitellään.  

Hakukoneet haluavat esittää käyttäjilleen sivustoja, jotka toimivat nopeasti kaikilla päätelaitteilla. Siksi esimerkiksi sivuston riittävän nopeista latausajoista ja responsiivisuudesta huolehtiminen kuuluvat onnistuneen hakukoneoptimoinnin lähtökohtiin. Jos perusasiat eivät ole kunnossa, jäävät hakukoneoptimoinnin tulokset todennäköisesti odotettua heikommiksi.  

5. Mitattavissa olevan tavoitteen puuttuminen

Hakukoneoptimoitavalle sivustolle tulisi aina asettaa konkreettinen tavoite siitä, mitä sivuston vierailijoiden halutaan siellä tekevän. Tavoite voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen täyttäminen tai ostoksen tekeminen verkkokaupassa. Ilman selkeää tavoitetta on hyvin vaikea tietää, onko hakukoneoptimoinnista yrityksen liiketoiminnalle selkeää etua.   

Asetettuja tavoitteita voidaan seurata esimerkiksi maksuttomien kävijäseurantaohjelmistojen, kuten Google Analyticsin, avulla. Seurannan avulla tulisi saada vastaus kysymykseen: kuinka moni hakuliikenteen kautta sivustolle saapunut käyttäjä suorittaa asetetun tavoitteen?  

Puhutaan konversioista, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa sivuston kävijä suorittaa jonkin tavoitteeksi asetetuista toimenpiteistä. Konversio-optimointi tarkoittaa puolestaan sitä, että tietyillä toimilla pyritään sivuston tuottavuuden parantamiseen. Sivustolle asetetut tavoitteet ovatkin konversio-optimointia suunniteltaessa ja tehtäessä todella tärkeitä. Se, mitä sivustolla lopulta saavutetaan, riippuu tavoitteista, joita konversio-optimoinnille on asetettu.  

Lue, mitä etuja konversio-optimoinnista on!

Haluatko tietää lisää?


Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Näin kasvatat sivustosi verkkonäkyvyyttä kuvahakujen kautta

Visuaalisesti vaikuttava sivusto, jonka kuvat ovat linjassa yrityksen muun viestinnän kanssa, jää mieleen. Huolella valitut kuvat ovat loistava tapa kertoa sivustosi vierailijoille yrityksesi toiminnasta. Moz:n tekemän tutkimuksen mukaan kaikista Yhdysvaltain suosituimmissa hakukoneissa tehdyistä hauista kuvahakuja oli esimerkiksi vuonna 2017 noin 27 %. Vuosi vuodelta hakukoneet, kuten Google, ovat tuoneet hakutuloksissaan yhä selkeämmin esiin muutakin kuin pelkkiä verkkosivustoja: muun muassa kuvia ja videoita.  

Koska ihmiset etsivät Googlesta niin verkkosivuja kuin kuviakin, kannattaa pohtia, miten yrityksesi saisi parhaan mahdollisen näkyvyyden myös kuvahakujen yhteydessä. Kokosimme yhteen vinkkejä, joiden avulla voit hyödyntää Googlen kuvahakua parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnittele, suunnittele, suunnittele

Mieti ensin, missä asiayhteyksissä haluaisit yrityksesi kotisivujen tulevan esiin silloin, kun ihmiset tekevät kuvahakuja Googlessa. Mitkä ovat sellaisia yrityksesi toimintaan liittyviä aiheita, joista potentiaaliset asiakkaat voisivat hakea nimenomaan kuvia tekstin sijaan? Varmista, että sivustoltasi löytyy mahdollisimman runsaasti näitä aihepiirejä vastaavaa kuvamateriaalia.   

Mikäli yrityksesi tarjoaa tuotteita, kuten koneita tai laitteita, saattaa asiakas etsiä kuvahausta tarkasti tiettyä mallia tai versiota. Tällöin olisi tärkeää, että juuri sinun yrityksesi tarjoamat tuotteet tulisivat tuloksissa esille. Pidä siis huolta siitä, että yrityssivustosi tarjoaa aina kuvat ajankohtaisimmista ja siten haetuimmista malleista.  

Mikäli yrityksesi toimialaan liittyy vahvasti visuaalinen näkökulma, kuten vaikkapa vihersisustuksessa, etsivät ihmiset usein yksittäisten tuotteiden lisäksi myös yleisluontoisempia inspiraatiokuvia. Silloin kannattaakin lisätä tällaista materiaalia myös oman yrityksen sivustolle. 

Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin

Jotta potentiaalinen asiakas saataisiin kiinnostumaan yrityksesi kuvamateriaalista, tulisi lisäämiesi kuvien olla aina mahdollisimman korkealaatuisia ja suuria. Ole kuvakokojen kanssa kuitenkin tarkkana, sillä toisaalta liian suuret tiedostokoot saattavat hidastaa sivuston latausaikoja merkittävästi. Muista aina muokata kuvat sopivan kokoisiksi jo ennen niiden lataamista palvelimelle.  

Ladattavien kuvien kokoa ja niiden lataamisen tarvittavaa aikaa voidaan kontrolloida myös muilla tavoilla.  

Esimerkiksi:

 • Niin sanotulla SRCSET-muuttujalla sekä tarvittaessa PICTURE-merkkauksella. Näiden avulla käyttäjille isoilla ja pienillä ruuduilla voidaan ladata eri kuvatiedosto. Iso kuva isolle ruudulle, pieni kuva pienelle ruudulle. Osa julkaisujärjestelmistä tukee tätä merkkaustapaa automaattisesti.
 • Valitsemalla kuvalle oikea tiedostomuoto. Tavallisesti esimerkiksi JPEG-tiedostot ovat parempi valinta kuin PNG-muotoiset kuvat. Käyttötarkoitus kuitenkin määrittää lopulta oikean tiedostomuodon kuvalle.
 • ”Pakkaamalla” kuvat oikein. Usein kuvatiedostot sisältävät turhaa dataa. Poistamalla turha data kuvan tiedostokoko pienenee, mutta laatu ei kärsi.
 • Sallimalla kuvien lataaminen käyttäjän välimuistiin sekä tarvittaessa tarjoilemalla kuvat niin sanotun CDN:n eli sisällönjakeluverkon kautta. Kun kuvat ovat käyttäjän välimuistissa, ei niitä tarvitse joka sivulatauksella hakea uudestaan palvelimelta asti.

Kuten huomaat, kuvien optimointi on oma taiteenlajinsa, joka voi mennä hyvinkin tekniseksi. Onneksi saat halutessasi optimointiin apua meiltä.  

Pidä myös huoli siitä, että esimerkiksi tarjoamasi tuotteen yksityiskohdat erottuvat kuvasta mahdollisimman selkeästi. Voit halutessasi varustaa sivustosi kuvat myös esimerkiksi yrityksesi logolla. Tämä on helppo keino varmistaa, että yrityksesi painuu ihmisten mieleen, vaikka he eivät päätyisikään jatkamaan matkaansa kuvahausta yrityksesi verkkosivustolle. 

Faktoja unohtamatta

Jos yrityksesi tarjoamiin tuotteisiin liittyy paljon nippelitietoa, on sivustollesi mahdollista lisätä koodinpätkä, jonka avulla Googlen kautta tehtävässä kuvahaussa saadaan näkyviin myös tuotteen kuvausteksti sekä esimerkiksi hinta- ja saatavuustiedot. Nämä voivat olla potentiaaliselle asiakkaalle arvokasta tietoa ja kasvattaa todennäköisyyttä sille, että ihmiset siirtyisivät kuvahausta juuri sinun yrityksesi verkkosivuille. 

Toisinaan myös määrällä on merkitystä

Etenkin yrityksesi kärkituotteista olisi hyvä lisätä sivustolle useampia kuvia. Mikäli yrityksesi myisi esimerkiksi pöytiä, kannattaa potentiaalisille asiakkaille tarjota kuvia, joissa pöytä on kuvattu eri kuvakulmista ja erilaisia taustoja vasten.  

Huomioithan, että asiakkaalle lisäarvoa antaa usein valmiskuvia enemmän yrityksesi itse ottamat tai tilaamat kuvat, sillä valmistajalta tulleet kuvat löytyvät todennäköisesti myös kilpailijoiden sivustoilta. Hakukoneet ymmärtävät tämän, eivätkä tavallisesti näytä kuvahaussa samaa kuvaa useaan kertaan peräkkäin.  

Panostamalla itse otettuihin laadukkaisiin kuviin, saat todennäköisemmin näkyvyyttä kuvahaussa ja kiinnität potentiaalisten asiakkaiden huomion erottumalla joukosta. 

Myös kuvia voidaan optimoida

Kuvia voidaan optimoida hakukoneystävällisiksi. Näillä perusasioilla pääset alkuun sivustosi kuvien optimoimisessa:  

1. Kuvan tiedostonimi tulisi muokata kuvan sisältöä vastaavaksi. Jos sivustollesi lisätään kuva valkoisesta tuolista, voisi lisättävän kuvan tiedostonimi olla esimerkiksi ”valkoinen-tuoli.jpg”, jolloin jo tiedostonimi kertoo hakukoneille, mistä on kysymys. Tietysti on suositeltavaa, että kuvassa on jotain kyseisen sivun sisältöön liittyvää ja näin kuvan tiedostonimeenkin voidaan sisällyttää sivun avainsana kertaalleen. Esimerkiksi “valkoiset-puutarhakalusteet.jpg”, jos sivun ja kuvan on tarkoitus löytyä hakukoneista “puutarhakalusteet”-haulla.  

2. Lisäksi kuvan yhteyteen kannattaa aina tallentaa sivuston hallintapaneelissa tai HTML-lähdekoodissa myös niin kutsuttu vaihtoehtoinen teksti (alt-teksti), jossa voidaan kertoa lyhyesti kuvan sisällöstä. ALT-tekstin tulee olla muutaman sanan pituinen, jopa virkemäinen. Jälleen on kuvan hakukonelöydettävyyden kannalta hyvä, jos vaihtoehtoiseen tekstiin voidaan sisällyttää sivun avainsana kertaalleen. Tärkeämpää on kuitenkin huolehtia, että teksti vastaa kuvan oikeaa sisältöä. Myös tämä auttaa välittämään hakukoneille informaatiota kuvan sisällöstä.  

3. Käytä kuvatekstissä tai muussa kuvaan liittyvässä tekstissä kuvaan liittyviä avainsanoja luonnolliselta kuulostavalla tavalla. Hakukoneet nimittäin osaavat lukea kuvan ympäriltä löytyvää tekstiä ja yhdistävät sitä kuvan sisältöön. Ympäröivä tekstisisältökin siis vaikuttaa kuvan näkyvyyteen kuvahaussa.  

4. Luo kuville oma kuvasivukarttansa. Sivukartta auttaa hakukoneita löytämään kaikki sivuston käyttämät kuvat.  

5. Varmista vielä kerran, että kuvat ladataan oikean kokoisena. Jos kuva näytetään 500 x 500 pikselin kokoisena käyttäjälle, on täysin turhaa ladata palvelimelta 5000 x 5000 pikselin kuva. Mikäli tekninen osaamisesi riittää, tarjoile kävijöille juuri heidän päätelaitteellensa soveltuva kuva.

Sisältökuvat/digitaalinen markkinointi/nosto-hakukoneoptimointi.jpg

Haluatko tietää lisää?


Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä
, niin kerromme enemmän!

Ota yhteyttä

 

Viisi vinkkiä myyvän sisällön kirjoittamiseen

Olipa yrityksesi toimiala mikä tahansa, verkkosivustosi tekstin laadulla voi olla merkittävä vaikutus liiketoimintaasi. Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon, kun kirjoitetaan myyvää sisältöä verkkosivuille?

1. Mieti, kenelle kirjoitat ja miksi

Jotta sisältö olisi lukijan näkökulmasta mahdollisimman kiinnostavaa, on sen puhuteltava oikeaa kohderyhmää. Ennen itse kirjoitustyön aloittamista olisikin hyvä kirkastaa omia ajatuksia siitä, kenet yrityksesi verkkosivulla haluat oikeastaan tavoittaa. Tämä vaikuttaa tekstin asiasisältöön, mutta myös esimerkiksi tapaan, jolla puhuttelet lukijaa.

Pohdi vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin ennen sisällöntuotannon aloittamista:

 • Millainen tuotteesi ja palvelusi on? Miksi se on erityinen?
 • Minkä asiakkaan ongelman yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee?
 • Kirjoitatko ensisijaisesti yritys- vai yksityisasiakkaille?
 • Kohdennatko tekstisi ensisijaisesti uusille vai vanhoille asiakkaille?
 • Kuinka paljon lukija todennäköisesti tietää tuotteestasi tai palvelustasi?
 • Millaisella äänensävyllä uskot, että lukijasi haluaa tulla puhutelluksi?

Haluan ilmaisen analyysin sivustostani

2. Aseta julkaistavalle sisällölle selkeät tavoitteet

Kun tiedät, kenelle sisältösi on suunniteltu ja millaisella äänensävyllä haluat puhutella lukijoitasi, olisi sinun hyvä asettaa sisällöllesi tavoite. Mieti, mitä haluat saada tekstilläsi aikaan? Yrityksesi liiketoiminnan näkökulmasta pelkkä verkkosivuston kävijälukujen kasvattaminen ei välttämättä yksinään riitä, vaan tulisi pohtia, millä tavalla sisältöäsi lukevat kävijät voidaan muuttaa yrityksesi maksaviksi asiakkaiksi.

Puhutaankin konversiosta eli siitä, että sivuston kävijä suorittaa jonkin tavoitteeksi asetetuista toimenpiteistä. Konversiossa avainasemassa on oman kohderyhmän tunteminen ja ymmärtäminen.

Konversiotavoitteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 • sivuston kävijä klikkaa yhteydenottopainiketta
 • sivuston kävijä lähettää tarjouspyynnön
 • sivuston kävijä ostaa yrityksesi tuotteen tai palvelun verkkokaupasta

Muuta siis kävijät maksaviksi asiakkaiksi.

Haluatko tietää lisää sivuston tuottavuuden parantamisesta? Lue lisää sivuston konversiosta!

3. Tee tekstistäsi helppolukuinen

Pidä mielessä, että suurin osa sivustosi vierailijoista todennäköisesti vain silmäilee tekstisisällöt nopeasti läpi. Siksi verkkosisältöä tuotettaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota tekstin selkeyteen ja rakenteeseen. Tärkeimpien yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin liittyvien asioiden tulisi selvitä heti tekstin alussa. Tekstin rakennetta kannattaa selkiyttää kirjoittamalla melko lyhyitä kappaleita ja tiiviitä lauseita, käyttämällä väliotsikoita sekä suosimalla erilaisia listauksia. Älä myöskään turhaan sekoita potentiaalisen asiakkaan päätä liian monimutkaisilla sanoilla tai lauserakenteilla. Käytä sellaisia sanoja, joita uskot kohderyhmäsikin käyttävän. Älä viljele tekstissä esimerkiksi vaikeaselkoista ammattisanastoa, ellet ole ihan varma, että myös lukijasi ymmärtävät, mistä puhutaan.

Lue Netellon monipuolisista sisällöntuotannon palveluista!

4. Tee kokonaisuudesta visuaalinen

Tekstisisällön väliin asetellut kuvat, kaavio, videot tai muu vastaava visuaalinen materiaali auttaa lukijaa hahmottamaan, mistä on kysymys, myös pikaisella silmäilyllä. Visuaaliset elementit myös rytmittävät pidempää tekstipätkää mukavasti ja auttavat lukijaa vastaanottamaan viestittämäsi sanoman. Yrityksesi etu on myös, jos ihmiset jakavat sisältöäsi edelleen esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Sosiaalisen median käyttäjät ovat niin tottuneet visuaalisesti näyttävään materiaaliin, että teksti ilman kuvia tai muuta visuaalisuutta ei välttämättä herätä laajaa mielenkiintoa. Satsaa siis kokonaisuuteen!

5. Muista hakukoneet, mutta kirjoita aina ensisijaisesti ihmisille

Vaikka haluat kirjoittaa verkkosisältösi aina ensisijaisesti ihmisille, voit huomioida tekstissäsi myös muutaman Googleen ja muihin hakukoneisiin liittyvän perusasian. Suurin osa kaikista ostoprosesseista nimittäin alkaa Googlen kautta tehtävällä haulla. Mieti siis ensin, mikä on se hakusana, jolla yrityksesi tuotetta tai palvelua todennäköisimmin verkosta etsitään.

Valitun hakutermin tulisi löytyä tekstisi pää- ja väliotsikosta, URL-osoitteesta sekä itse leipätekstistä. Hakukoneoptimoidun tekstin tulee sisältää mahdollisimman monipuolista informaatiota yrityksesi tuotteista tai palveluista. Hakukoneet haluavat tarjota omille käyttäjilleen ensisijaisesti sellaisia sivustoja, jotka tarjoavat kiinnostavaa sisältöä. Tekstin tulisi kertoa myös mahdollisimman tarkasti aiheesta, jota sivustosi käsittelee (eli tuotetta tai palvelua, jota yrityksesi myy). Suosittelemmekin, että sisällön kannattaisi olla vähintään 250 sanaa pitkä.

Lue lisää hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittamisesta!

Kaipaatko apua myyvän tekstin kirjoittamiseen?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme juuri heidän liiketoimintaansa tukevia sisältöjä. Sinä olet oman alasi asiantuntija, ja me tunnemme tekstintuotannon salat. Kun yhdistämme voimamme, saamme asiantuntijatason sisältöä ja laadukasta tekstiä, joka sitouttaa asiakkaitasi, palvelee Google-näkyvyyttä ja helpottaa esimerkiksi aktivoitumista somessa.

Netellon sisällöntuottajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka kirjoittavat sujuvaa ja mielenkiintoista tekstiä yrityksesi toimialasta riippumatta. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä

Sisältökuvat/digitaalinen markkinointi/nosto-hakukoneoptimointi.jpg


Haluatko tietää lisää?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä
, niin kerromme enemmän!

Ota yhteyttä

Viisi tapaa vilkastuttaa sivustosi liikennettä

Olipa yrityksesi toimiala mikä tahansa, kotisivujesi tekstisisällön laadulla on voi olla merkittävä vaikutus liiketoimintaasi. Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon, kun kirjoitetaan myyvää sisältöä verkkosivuille?

1. Faktat kuntoon

Ennen varsinaisen kävijähankinnan aloittamista tarkista vielä kerran, että kaikki sivustollasi esitettävät tiedot ovat varmasti kunnossa. Kuulostaa ehkä itsestäänselvyydeltä, mutta on tärkeää varmistaa, että sivustollesi saapuville käyttäjille tarjotaan ajankohtaista ja luotettavaa materiaalia. Tällä on myös suora yhteys sivustosi konversioon.

Käy siis säännöllisesti läpi ainakin seuraavat kohdat:

 • Varmista, että sivustolla esitettävät yhteystiedot ja mahdolliset hintatiedot ovat ajan tasalla.
 • Tarkista, ettei sivustolle ole jäänyt mainintoja poistuneista tuotteista tai palveluista.
 • Varmista, että käytetty kuvamateriaali ja referenssit ovat ajantasaisia.
 • Tarkista, että mahdollinen työntekijöiden esittelysivu kuvineen on päivitetty.
 • Testaa mahdollisen palautelomakkeen toimivuus.
 • Mikäli käytössäsi on kävijäseuranta- tai verkkoanalytiikkaohjelma (esim. Google Analytics), varmista, ettei sivustollesi saapuva liikenne kohdistu vanhentuneisiin alasivuihin, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet näkyviin Googlen hakutuloksiin.

Haluan ilmaisen analyysin sivustostani

2. Sisältö on edelleen kuningas

Nyt, kun perustiedot ovat kunnossa, kiinnitä huomiosi siihen seuraavaksi tärkeimpään: laadukkaaseen sisältöön. Perustietojen lisäksi sivustollasi tulisi olla kattavaa tietoa yrityksesi tarjoamista tuotteista ja palveluista. Muista, että sivustosi pitäisi onnistua vakuuttamaan myös sellainen kävijä, joka ei ole koskaan aiemmin kuullutkaan yrityksestäsi. Pidäthän myös mielessä, että sivustollesi saapunut vierailija ei välttämättä tule sinne etusivun kautta. Siksi myös jokaisen alasivun tulisi olla esittelykelpoinen ja toimia ikään kuin yrityksesi käyntikorttina.

Mieti ainakin seuraavia asioita:

 • ketkä ovat verkkosivustosi ja siellä julkaistavien sisältöjen kohderyhmää?
 • millaisia tavoitteita julkaistavilla sisällöillä on?
 • ovatko sisällöt lukijan näkökulmasta kiinnostavia ja ajankohtaisia?
 • erottuvatko sisällöt yrityksesi kilpailijoiden sisällöistä?

3. Suunnitelmallisesti somessa

Facebook, Twitter, LinkedIn ja muut yhteisöpalvelut tarjoavat mahdollisuuden hankkia lisää kävijöitä verkkosivuillesi kohtalaisen pienellä panostuksella. Esimerkiksi Facebookin käytöstä parhaan mahdollisen hyödyn saavat tyypillisesti kuluttajatuotteita ja -palveluita tarjoavat yritykset. Tämä ei missään nimessä sulje yritystuotteiden ja -palveluiden tarjoajia Facebookin ulkopuolelle. Taustatyö on kuitenkin syytä tehdä huolella, sillä jos et ole samassa paikassa kohderyhmäsi kanssa, voi somettamiseen upota turhaa aikaa ja energiaa.

Tärkeintä on siis selvittää, mitä yhteisöpalvelua yrityksesi mahdolliset asiakkaat ja sidosryhmät käyttävät. Ovatko kohderyhmääsi nuoret ja nuoret aikuiset? Heitä et todennäköisesti enää tavoita Facebookista, vaan esimerkiksi Instagram on huomattavasti toimivampi kanava vuorovaikutukseen milleniaalien kanssa.

Yksi keino sopivan yhteisöpalvelun löytämiseen on tarkastaa sivustosi kävijäseurantatiedoista, mitkä yhteisöpalvelut tuovat sivustollesi liikennettä. Kannattaa myös tutkia, mitä yhteisöpalveluita yrityksesi kilpailijat hyödyntävät. Sosiaalisen median keskiössä on ajankohtaiset julkaisut ja niiden ympärille kehitettävä keskustelu. Siksi pelkkä yritysprofiilin perustaminen ilman suunnitelmaa siitä, mitä sosiaalisessa mediassa todella aiotaan tehdä, ei ole kannattavaa.

Yrityksiltä vaaditaan sosiaalisessa mediassa avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nopeaa reagointia. Muista, että keskustelua tulee ylläpitää aktiivisesti ja esimerkiksi seuraajien mahdollisiin kysymyksiin vastata lyhyehköllä viiveellä.

Jotta voit saada lisää kävijöitä kotisivuillesi sosiaalisen median avulla, muista ohjata käyttäjiä verkkosivustollesi. Kun esimerkiksi julkaiset yrityksesi blogissa uuden artikkelin, markkinoi sisältöäsi myös sosiaalisessa mediassa.

4. Hyödynnä hakukoneita

Kun sivuston kävijämääriä halutaan nostaa maksuttoman hakukoneliikenteen avulla, on ammattimaisesti toteutettu hakukoneoptimointi monesti kustannustehokkain ratkaisu. Ammattilainen osaa kartoittaa sekä sivustosi että toimialasi tilanteen ja verrata niitä käytössä oleviin resursseihin. Näin toimimalla voidaan löytää yrityksesi tilanteeseen sopivimmat ratkaisut.

Oikein toteutettuna myös maksettu hakusanamainonta voi toimia kustannustehokkaana kanavana lisäliikenteen hankkimiselle. Avainasioita hakusanamainonnassa ovat käytettyjen hakutermien valinta sekä sivuston sisällön tuoma lisäarvo. Myös kampanjan jatkuva seuraaminen on tärkeää.

Mikäli käytössäsi ei ole suurta mainosbudjettia, mieti, saatko rahoillesi enemmän vastinetta mainostamalla näkyvästi yrityksellesi tyypillisten myyntipiikkien aikaan vai ostamalla kohdennettua mainontaa tasaisesti läpi vuoden.

5. Suoraa liikennettä unohtamatta

Yksi keino hankkia lisää kävijöitä sivustollesi on pyrkiä kasvattamaan sivuston niin kutsutun suoran liikenteen määrää. Suoralla liikenteellä viitataan sellaisiin käyttäjiin, jotka kirjoittavat yrityksesi verkkotunnuksen selaimensa osoiteriville, eivätkä saavu sivustollesi esimerkiksi Googlen kautta.

Suoraan yrityksesi sivustolle ohjautuvan liikenteen määrää voidaan kasvattaa varsin perinteisillä markkinoinnin ja viestinnän keinoilla – ennen kaikkea varmistamalla, että yrityksesti verkkosivujen osoite on esillä mahdollisimman monessa yhteydessä.

Verkkosivujen osoitetta voidaan tuoda esiin esimerkiksi radio- ja lehtimainonnanavulla, kuljetuskalustossa, myymälöiden näyteikkunoissa ja työntekijöiden käyntikorteissa. Lisäksi voit esitellä yrityksesi verkkosivustoa myös lähettämiesi sähköpostien allekirjoituksissa ja vaikkapa antamissasi mainoslahjoissa. Vain mielikuvitus on rajana!

Lopuksi: muuta kävijät maksaviksi asiakkaiksi.

Kun hankit lisää kävijöitä yrityksesi sivustolle, muista asettaa kävijöiden hankinnalle selkeästi mitattavissa oleva tavoite. Yrityksesi liiketoiminnan kannalta pelkkä kävijämäärien nousu ei välttämättä riitä, vaan on vaan pohdittava, miten sivuston kävijät voidaan muuttaa yrityksesi asiakkaiksi.

Haluatko tietää lisää sivuston tuottavuuden parantamisesta? Tutustu konversio-optimointiin täällä.

Lisää kävijöitä sivustolle


Haluatko tietää lisää?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Ota yhteyttä

Mitä konversio-optimointi on?

Kaikkia onnistuneita verkkosivustoja yhdistää yksi asia: niiden suunnittelussa ja toteutuksessa on pidetty etusijalla käyttäjän etua.

Lue tästä, mitä konversio-optimointi tarkoittaa ja poimi talteen tärkeimmät vinkit onnistuneeseen konversioon!

Mitä konversio tarkoittaa?

Konversio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sivuston kävijä suorittaa jonkin tavoitteeksi asetetuista toimenpiteistä. Jossakin tapauksessa konversio voi olla tuotteen ostaminen verkkokaupasta, toisessa vaikkapa se, että kävijä täyttää sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen.

Konversio-optimointi tarkoittaa puolestaan sitä, että tietyillä toimilla pyritään sivuston tuottavuuden parantamiseen. Sivustolle asetetut tavoitteet ovatkin konversio-optimointia suunniteltaessa ja tehtäessä todella tärkeitä. Se, mitä sivustolla lopulta saavutetaan, riippuu tavoitteista, joita konversio-optimoinnille on asetettu.

Konversion näkökulmasta sivustolla yleisimmin ilmenevät ongelmat ovat ainakin seuraavat:

 • Sivusto on tehty mahdollisimman halvalla ja rakennettu valmiiden (heikosti toimivien) sivupohjien päälle.
 • Sivuston sisällöt ovat suppeita.
 • Sisältö ei ole asiakaslähtöistä, eikä siinä ole esimerkiksi vastattu asiakasta usein mietityttäviin kysymyksiin.
 • Yhteyden ottaminen tai esim. tuotteen tilaaminen on liian monimutkaista.

Miten konversiota voidaan kasvattaa?

Avainasemassa on oman kohderyhmän tunteminen. Tärkeintä on, että sivustolla oleva tieto tarjoillaan kävijälle selkeästi. Kun sisältö on luotu oikeaa kohderyhmää varten, tuntee käyttäjä löytäneensä vastauksen etsimäänsä kysymykseen. Kun käyttäjä kokee sivuston miellyttäväksi ja helppokäyttöiseksi, kasvaa myös kävijän positiivinen mielikuva sivustoa ja sen takaa löytyvää yritystä kohtaan.

Lisäksi on tärkeää, että sivuston kävijä on todella huomioitu sekä sivuston sisällöissä että käyttöliittymässä. Toisin sanoen sisällön on oltava aidosti asiakaslähtöistä. Asiakaslähtöiseen tyyliin kuuluu myös esimerkiksi kävijän mieltä mahdollisesti vaivaavien kysymysten tai epäselvyyksien ratkominen. Monet sivut tarjoavatkin kävijälle usein kysytyt kysymykset -osiota, mutta vaihtoehtoisesti yleisimpiä ongelmia voidaan käsitellä myös suoraan tekstisisällöissä.

Ensisijaisen tärkeää on lisäksi ylipäätään sivuston ja yrityksen luotettavuus, joka auttaa kävijää päättämään, kannattaako kyseiseltä yritykseltä ostaa tuotteita tai palveluita. Mielikuvaan yrityksen luotettavuudesta voi vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka helposti yhteystiedot ovat löydettävissä sivustolla tai se, millaisia arvosteluja yritykselle on annettu sosiaalisen median kautta.

Tarjottavan tuotteen tai palvelun on tietysti tärkeää olla myös kilpailukykyinen erityisesti silloin, jos sen kilpailuttaminen on asiakkaalle helppoa. Sivuston on myös oltava helposti löydettävissä ja lisäksi tuotteen kätevästi saatavilla. Vaikka tarjottu tuote tai palvelu olisi kilpailijoihin verrattuna hyvä ja edullinen, kauppaa ei voi syntyä, mikäli sivut eivät ole tarpeeksi helposti löydettävissä.

Haluan ilmaisen analyysin sivustostani

Verkkokaupan konversio-optimointi: huomioi ainakin nämä asiat

Etenkin verkkokaupoissa asioinnin on oltava todella helppoa. Lähtökohtana tulisi olla, että asiakas saisi tehtyä ostoksensa ilman rekisteröitymistä. On tärkeää, että tilausta tehdessään asiakkaan ei tarvitse tehdä montaakaan klikkausta voidakseen vahvistaa ja maksaa haluamansa tuotteen.

Kuluttajapuolella sivuston toimivuus mobiililla on ehdottoman tärkeää. Etenkin tuotteita aktiivisesti hakevat ja vertailevat asiakkaat käyttävät usein mobiilia, vaikka lopullinen tilaus tehtäisiinkin myöhemmin desktopilla.

Verkkokauppojen kohdalla luotettavuutta tuovat myös selkeästi esitetyt toimitus- ja palautusehdot, helposti tavoitettava asiakaspalvelu sekä kohtuuhintaiset tai ilmaiset toimitukset. Myös alennuskoodit ovat usein hyvä tapaa rohkaista etenkin uusia asiakkaita kokeilemaan. verkkokauppaa.

Tämän lisäksi myös maksu- ja toimitusvaihtoehtojen monipuolisuudella on yllättävän suuri vaikutus konversioiden syntymiseen. Etenkin, jos sama tuote on mahdollista saada kilpailijalta, ei voida olettaa, että asiakas suostuisi kovinkaan helposti käyttämään esimerkiksi hintavaa kuljetuspalvelua.

Konversio-optimointi


Haluatko tietää lisää?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Ota yhteyttä

Näin laitat sivustosi referenssit kuntoon

Lähes jokaiselta yrityssivustolta löytyy ainakin jonkinlainen maininta referensseistä. Referenssien tehtävänä on kertoa potentiaalisille asiakkaille yrityksen osaamisesta ja luotettavuudesta. Siksi on merkitystä, missä muodossa työnäytteet sivustolle laitetaan.

Miten referenssit kannattaa valita?

Sivustolle tulevat referenssit kannattaa valita niin, että niistä saa mahdollisimman kattavan kuvan yrityksesi osaamisesta. Mikäli yrityksesi toimii esimerkiksi monella eri toimialalla, kannattaa jokaisesta niistä kaikista laatia omat, selkeät referenssinsä.

Sisällöllisesti referenssien tulisi olla mahdollisimman lähellä yrityksesi perustuotetta tai -palvelua. Mahdolliset erikoisprojektit kannattaa toki mainita sivustolla, mutta referenssin katsojalle pitäisi heti käydä ilmi, mikä on yrityksen ydinosaamista.

Runtu Works mobiili

 

Runtu Works on yksi Netellon toteuttamista verkkosivustoista. Teemme sivustolle myös hakukoneoptimointia.

Mitä sivustosi käyttäjä haluaisi tietää?

Koska referenssien tehtävänä on vakuuttaa sivustolle saapunut käyttäjä yrityksesi osaamisesta, pohdi tarkkaan, tukevatko sivuston nykyiset referenssit tätä tavoitetta.

Sivustollasi olevien, yksittäisten referenssien hyödyllisyyttä kannattaakin miettiä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Onko referenssi edelleen ajankohtainen ja edustaako se yrityksen ydinosaamista?
 • Tuleeko käyttäjälle selväksi, mikä on ollut yrityksesi rooli kyseisessä projektissa?
 • Kerrotaanko tärkeimmistä referensseistä riittävän monipuolisesti, onko mukana tarpeeksi kuvia ja videoita?

Asiakaskertomuksetkin ovat referenssejä

Etenkin asiantuntijapalveluiden kohdalla törmätään monesti tilanteeseen, jossa yksittäisiä referenssejä ei voida esitellä kovinkaan yksityiskohtaisesti.
Tällöin projekteista kannattaa kertoa mieluummin yksittäisten artikkeleiden muodossa, joiden keskiössä ovat esimerkiksi asiakaskertomukset. Olisi hyvä, jos sisällöissä tuotaisiin esiin esimerkiksi konkreettisten tavoitteiden pääsemisestä, projektin kokonaisvaltaisuudesta sekä asiakkaalle seuranneista hyödyistä.

Asiakaskertomukset voidaan toteuttaa esimerkiski puhtaasti case study -tyyppisinä teksteinä. Artikkelin joukkoon voidaan lisätä asiakkaan kommentteja projektista tai yrityksesi toimintatavasta.


Haluatko olla digileijona?

Liity Netellon sisäpiiriin! Netellon sisäpiirissä saat vinkkejä verkkoliiketoimintasi petraamiseen. Jaamme konkreettisia menestystarinoita siitä, miten asiakkaamme ovat hyötyneet ratkaisuistamme, ja pysyt kartalla digiliiketoiminnan ajankohtaisista tuulista ajankohtaisten aiheiden muodossa. Sisäpiiriläisenä saat myös tarjouksia palveluistamme.

Liity Netellon sisäpiiriin »

Paikallinen hakukoneoptimointi ja näkyvyys

Luulitko, että paikallisella hakukoneoptimoilla viitataan perinteisen hakukoneoptimoinnin halpis-versioon? Todellisuudessa se on jotain ihan muuta – ja oikein tehtynä todella kannattavaa.

Mistä paikallisessa hakukoneoptimoinnissa on kysymys?

Paikallisen hakukonenäkyvyyden ideana on saada yrityksen tuotteet tai palvelut näkyville silloin, kun tietyllä alueella oleva käyttäjä etsii tietoa yrityksestä. Sen sijaan, että yritettäisiin kilpailla valtakunnallisesta näkyvyydestä, tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen näkyvyys omalla kotikentällä.

Erityisen tärkeää paikallinen hakukoneoptimointi onkin yrityksille, joilla on selkeä maantieteellinen toimialue. Näin on usein esimerkiksi remontti- ja kunnossapitopalveluita tarjoavien yritysten kohdalla. Sama koskee tietyssä osoitteessa toimivia yrityksiä, kuten kampaamoita, joiden asiakaskunta tulee pääasiassa lähialueilta.

Tällaisten yritysten ei ole järkevää haalia sivustoilleen kävijöitä, jotka eivät sijaintinsa takia todellisuudessa olisi potentiaalisia asiakkaita. 

Paikallinen hakukonenäkyvyys ja yrityksen tavoitteet

Suomen suurimmissa kaupungeissa toivat PK-yritykset voivat monesti olla tyytyväisiä jo siihen, että yritys saa näkyvyyttä kyseiseen kaupunkiin kohdennetuilla verkkohauilla.

Paikallinen näkyvyys omassa kaupungissa ei kuitenkaan välttämättä riitä silloin, kun siirrytään suurimpien kaupunkien ulkopuolelle. Esimerkiksi alle tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta sijaitsevat palveluyritykset ovat useammin kiinnostuneita näkyvyydestä suuressa lähikaupungissa kuin omassa kotikunnassaan. Syynä tähän on se, että tarjoamalla palveluitaan ainoastaan kotipaikkakunnallaan, nämä yritykset eivät välttämättä saavuttaisi riittävää kasvua.

Eikö paikallista näkyvyyttä voi jättää Googlen huoleksi?

Monen pienemmällä paikkakunnalla toimivan yrityksen hakukonenäkyvyys voi olla hyvä, kun yrittäjä tarkastaa sivustonsa näkyvyyttä omalta koneeltaan. Voi kuitenkin olla, että näkyvyys tippuukin roimasti, kun samat haut tehdään alueelta, josta yritys toivoisi saavansa kontakteja.

Ennen paikallisen hakukoneoptimoinnin suunnittelua on hyvä miettiä, mitä tietoja hakukoneilla on käytössään paikallisten hakutulosten muodostamiseen.

Oletetaan, että yrityksesi on Keravalla toimiva hotelli, jonka tavoitteena on saada lisää asiakkaita Helsingistä. Kun helsinkiläinen käyttäjä tekee yrityksellesi tärkeän verkkohaun: ”hotelli”, ei yrityksesi saakaan näkyvyyttä. Miksi? Käyttäjän antama hakutermi (”hotelli”) kertoo hakukoneelle selvästi, mistä asiasta käyttäjä on kiinnostunut. Käyttäjästä riippuen hakukoneet saattavat myös olla selvillä siitä, että haun teki helsinkiläinen käyttäjä (tai että haku tehtiin Helsingissä).

Kun hakukone yhdistää nämä kaksi signaalia toisiinsa, syntyy helposti kuva, että käyttäjä on etsimässä hotellia Helsingistä, eikä Keravalla sijaitsevaa hotellia.

Mikä avuksi?

Kuten edellä olevasta, pelkistetystä esimerkistä huomataan, paikallinen hakukonenäkyvyys vaatii aina tapauskohtaista suunnittelua ja oikeita työkaluja. Edellä mainitun esimerkin keravalaishotellin olisi suositeltavaa käyttää sekä hakukoneoptimointia että hakukonemainontaa paikallisen näkyvyyden saavuttamiseksi. Näiden kahden työkalun oikealla käytöllä voitaisiin varmistaa sekä näkyvyys yrityksen kotikaupungissa että kustannustehokas kasvusuunnitelman mukaisella alueella.

Haluatko mukaan kansainväliseen verkkokauppakilpailuun?

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja ulkomailta tilaaminen ovat etenkin kuluttajapuolella jo pitkään olleet nykypäivää. Esimerkiksi Amazonin tai Zalandon kaltaiset verkkokauppajätit ovat tuttuja ostopaikkoja myös monille suomalaisille kuluttajille. 

Miten sinun tulisi toimia, jos haluaisit laajentaa yrityksesi omaa verkkokauppaa ulkomaille? Kokosimme alle muutamia huomioitavia asioita.

Tiedätkö, kenelle olet myymässä tuotteitasi?

Yrityksen verkkokaupan kansainvälistyminen vaatii luonnollisesti uusien markkinoiden ja kohderyhmien tuntemista. Esimerkiksi pelkkä myynnin kasvattaminen EU-alueella saattaa olla tavoitteena liian lavea, koska kyseinen alue koostuu useammista erilaisista maista ja talouksista. Sen sijaan selkeämpi ja helpommin toteutettavissa oleva tavoite olisi tutustua maihin ja alueisiin, joissa tuotteellesi voisi olla kysyntää ja pyrkiä kasvattamaan myyntiä näissä tarkkaan valituissa maissa. Laajan alueen jakaminen pienempiin osiin auttaa sinua löytämään yrityksesi kannalta tärkeimmät kohdemarkkinat.

verkkokaupan kansainvälistyminen

Miten tuotteesi pärjää kilpailussa?

Tarjoamasi tuote on saattanut menestyä hyvin yrityksesi kotimarkkinoilla, esimerkiksi luotettavien ja nopeiden toimitusten tai vähäisen kilpailun ansiosta. Kansainvälisillä markkinoilla tilanne voi kuitenkin olla toinen. Jos esimerkiksi myyt tuotetta, joka on tarjonnut ratkaisun kotimarkkinoillasi yleisenä pidettyyn ongelmaan, toistuuko kyseinen ongelma kotimarkkinoittesi ulkopuolella? Jos toistuu, pärjääkö tuotteesi hinnan tai laadun puolesta paikallisille kilpailijoille? Olisiko tuotteesi myyntiä mahdollista edistää, jos tekisit tuotteesta toisen version, joka vastaisi ulkomaisten markkinoiden odotuksiin ja vaatimuksiin.

Miksi ulkomaiset asiakkaat ostaisivat juuri sinulta?

Jos tarjoamallasi tuotevalikoimalla on mielestäsi edellytyksiä pärjätä kansainvälistyvässä verkkokaupassa, oletko miettinyt mitkä esteet käyttämäsi kauppa-alustan tulisi ylittää, jotta tilauksia saataisiin kerättyä myös ulkomailta?

1. Käyttöliittymän lokalisointi


Sivuston käyttäminen on useimmille asiakkaille helpompaa, jos tarjolla on hyvin lokalisoitu käyttöliittymä. Lokalisoinnissa tarvittavat käännöstyöt kannattaa teettää käännöstoimistolla, jotta lopputulos on taatusti ymmärrettävä ja oikea. Joissain tilanteissa käyttöliittymän lokalisointi saattaa myös edellyttää sivuston rakenteeseen tehtäviä muutoksia.

2. Tilaajaan kohdistuvien riskien vähentäminen


Lokalisointiin liittyy myös maakohtaisten toimitus- ja maksutapojen valinta, joka kannattaa tehdä huolella. Jos ostamassa olevat asiakkaat saavat eteensä heille outoja maksutapoja ja heille täysin vieraan logistiikkayrityksen nimen, on selvää, että tilauskynnys saattaa nousta liian suureksi. Myös tuotteiden palauttaminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta yrityksesi kanssa asiointi vaikuttaisi mahdollisimman houkuttelevalta ja riskittömältä.

3. Tullien ja verojen huomiointi


Tullimaksut ja verot kuuluvat kansainväliseen kauppaan, mutta etenkin kuluttajat kokevat monesti tullimaksujen ja verojen selvittämisen hankalaksi. Jos esimerkiksi tilauksen tullaaminen jää pelkästään yksittäisen tilaajan vastuulle, saattaa asiakkaan mielikuva yrityksestäsi muuttua yllättäen tilaukseen lisättyjen tullimaksujen johdosta. Tästä syystä sinun kannattaakin selvittää, voitko tavaran lähettäjänä hoitaa tullaukset vastaanottajan puolesta – tai voiko käyttämäsi logistiikkayritys tehdä tullaukset.

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja muut huomioitavat asiat

Kansainvälisesti suositut ostospäivät, kuten Black Friday ja Cyber Monday ovat tulleet jo Suomessakin tutuiksi. Jotta voisit hyödyntää kyseisten päivien tarjoaman potentiaalin, selvitä ensin, koska ensimmäiset myyntipäivät alkoivat yksittäisessä maassa (eli onko trendi jo ehtinyt vakiintua). Tämän jälkeen kannattaa selvittää, minkä ostospäivän yhteydessä yrityksesi olisi järkevintä näkyä. Koska kyseiset myyntipäivät eivät varsinaisesti ole sidottu mihinkään tiettyyn toimialaan, käydään kuluttajien huomiosta kovaa kilpailua kyseisinä ajankohtina. Tästä syystä hyvätkin tarjoukset voivat jäädä lunastamatta, jos et saa kuluttajia huomaamaan yritystäsi.

Toinen vähälle huomiolle jäävä asia kansainvälisessä verkkokaupassa ovat valuuttakurssit, ja etenkin niissä tapahtuvien muutosten vaikutukset kaupankäyntiin. Monesti sekä yritykset että kuluttajat tekevät tilauksia ulkomaisiin verkkokauppoihin juuri halpojen hintojen toivossa. Kun yksittäisen valutan arvo alkaa heikentyä, eivät ulkomaiset verkkokaupat enää näytäkään houkuttelevilta ostospaikoilta kyseistä valuuttaa käyttävien asiakkaan silmissä. Tästä syystä verkkokauppiaan tulisi pystyä ainakin jossain määrin seuraamaan valitsemiensa kohdemaiden talous- ja valuuttakehitystä.


Haluatko olla digileijona?

Liity Netellon sisäpiiriin! Netellon sisäpiirissä saat vinkkejä verkkoliiketoimintasi petraamiseen. Jaamme konkreettisia menestystarinoita siitä, miten asiakkaamme ovat hyötyneet ratkaisuistamme, ja pysyt kartalla digiliiketoiminnan ajankohtaisista tuulista ajankohtaisten aiheiden muodossa. Sisäpiiriläisenä saat myös tarjouksia palveluistamme.

Nettipresenssi kuntoon sisällöntuotolla?

Yrityksen verkkopresenssi on niin paljon muutakin, kuin pelkät verkkosivut. Sosiaalinen media on yhä tärkeämpi osa useimman vakavasti otettavan yrityksen brändiä.

Kun asiakas tutustuu yritykseen, jolta aikoo ostaa tuotteen tai palvelun, hän tyypillisesti kirjoittaa yrityksen nimen Googleen ja katsastaa muutaman ensimmäisen hakutuloksen.

Näin toimitaan erityisesti silloin, kun kyse on hintavammasta tuotteesta tai palvelusta. Asiakas haluaa varmistaa, että kyse on luotettavasta toimijasta, jonka kanssa uskaltaa tehdä kauppaa. Mitä korkeampi hinta, sitä varmempi hän haluaa olla ennen lopullista ostopäätöstä.

Lisäksi asiakas pyrkii mahdollisesti tutkimaan yrityksen kulttuuria sosiaalisen median avulla. Etenkin palvelutuotteiden kohdalla asiakas etsii usein myös yhteistyökumppania, jonka kanssa on mukava toimia.

Pelkkä halvin tai paras ei välttämättä riitä, jos vaihtoehtona ovat myös miellyttävä ja aito.

Google ei peittele mitään

Yrityksen nimellä tehdyt brändihaut tuottavat yleensä hakutuloksia, joiden kärjessä ovat yritysten omat verkkosivustot ja someprofiilit, mutta usein myös muita hakutuloksia.

Joissakin tapauksissa verkkosivusto on laitettu viimeisen päälle tikkiin, mutta someprofiilien visuaaliset elementit ovat vähän sinne päin. Välillä profiileissa on vanhentunutta tai toistensa kanssa ristiriitaista tietoa. Tämä antaa yrityksestä huonon vaikutelman ja saattaa heikentää yrityksen uskottavuutta asiakkaan silmissä.

Google ei myöskään tee eroa positiivisen ja negatiivisen informaation välillä, joten hakutulosten joukossa voi, yrityksen itse ylläpitämien profiilien lisäksi olla mitä tahansa muutakin sisältöä.

Nettipresenssi kuntoon

Sosiaaliset haut yleistyvät

Viime vuosien aikana myös sosiaaliset haut ovat yleistyneet. Eri toimialojen yrityksiä ja tekijöitä etsitään paljon esimerkiksi LinkedInistä ja liikkeen sijaintia tai aukioloaikoja Facebookista. Tämä kannattaa huomioida tarjoamalla asiakkaille ajantasaista informaatiota useammassa kuin yhdessä kanavassa.

Käyttäjä, joka selailee mobiililaitteellaan Facebookia, ei siis välttämättä vaivaudu avaamaan erikseen Googlea, nähdäkseen vaikkapa yrityksesi aukioloajat. Sen sijaan hän saattaa mielummin etsiä tietoa yrityksesi Facebook-sivulta.

Samalla asiakkaat näkevät, millaisia Facebook-päivityksiä yrityksesi on (tai ei ole) julkaissut.

Avainhenkilöiden somepresenssit ovat osa yrityskuvaa

Brändihauilla löytyy usein myös firman avainhenkilöiden LinkediIn- ja Twitter-tilejä.

Yrityksen työntekijät listautuvat yrityksen nimellä etsittäessä myös LinkedInin sisäisissä hauissa, jolloin kuka tahansa voi tutkia, keitä yritys työllistää.

Tästä syystä etenkin keskeisimpiä avainhenkilöitä kannattaa ohjeistaa ja tukea somen käytössä. Lähtökohtaisesti pitäisi pyrkiä siihen, että asiakkaan kohtaamiset brändin ja sen edustajien kanssa olisivat verkossa yhtä miellyttäviä kuin reaalimaailmassakin.

Varsinkin myyjien nimiä Googletetaan todella paljon ja usein ensimmäisten hakutulosten joukosta löytyvät heidän sosiaalisen median profiilinsa.

Sosiaalisten kanavien kautta tulee yhä useammin myös suoria yhteydenottoja, joista osa voi liittyä palveluiden ostamiseen ja osa esimerkiksi asiakaspalveluun. Some mielletäänkin usein matalan kynnyksen epäviralliseksi kontaktipinnaksi, jonka kautta yrityksen edustajalle voi olla helpompi laittaa alustavaa kyselyä kuin esimerkiksi sähköpostiin.

Mitä maineenhallinta edellyttää?

Kevyimmillään maineenhallintaan riittää, että someprofiilien visuaaliset elementit, valokuvat ja profiilitekstit ovat laadittu ammattimaisesti.

Laajimmillaan tehdään sisältösuunnitelmia ja somestrategioita sekä varmistetaan täysin yhteneväinen visuaalinen ilme kaikkien eri nettipresenssien välillä. Joissakin yrityksissä koko henkilöstö on puettu Linkedinissä tai Twitterissä yrityksen väreihin.

Tehokkain tapa vaikuttaa siihen millaista sisältöä Google nostaa brändihaussa ihmisten silmien eteen, on luoda yrityksen brändin alla runsaasti hyvää sisältöä ja huolehtia siitä, että vähintään yrityksen Facebook-sivu, LinkedIn ja Twitter ovat kuosissa.

Nettipresenssi kuntoon maineenhallinta

Suojaa brändiäsi

Kun verkkosivujen ohella muustakon nettipresenssistä huolehditaan asianmukaisesti, suojaa se yritystä tarpeettomalta, negatiiviselta maineelta.

Säännöllisesti päivittyvä Facebook-, Twitter- tai LinkedIn-profiili vievät tehokkaasti Googlen etusivulla esimerkiksi keskustelupalstojen kirjoittelulta.

Somekanavat sopivat tarpeen vaatiessa erinomaisesti muun muassa nopeaan tiedottamiseen, oikaisujen tekemiseen ja kriisiviestintään, eli markkinointi ei suinkaan ole ainoa syy miksi yrityksen kannattaisi jalkautua someen.

Some ja hakukoneoptimointi

Sosiaalisen median vaikutusmekanismit optimointiin ovat monimutkaisempia kuin pelkästään ulkoa tulevan linkityksen suora kasvu. Somen suurin hyöty hakukoneoptimointiin syntyy epäsuorien vaikuttimien kautta:

 • Dominointi brändihauissa Googlen etusivulla
 • Liikenteen määrän lisääntyminen somen ansiosta

Parhaimmillaan yrityksen tuottama sisältö voi somen ansiosta kerätä tuhansia kävijöitä päivässä, jos linkkipostaus aiheuttaa paljon keskustelua esimerkiksi jossakin suuressa Facebook-ryhmässä tai lähtee leviämään re-twiittauksina syötevirrasta toiseen.

Viraali-ilmiöiden kehittäminen ei kuitenkaan ole helppoa, eivätkä blogipostaukset tavallisesti saavuta suurta suosiota ilman maksettua näkyvyyttä. Tärkeintä kuitenkin on, että koko ajan tapahtuu jotakin, jotta sekä Google että asiakkaat tietävät yrityksesi olevan aktiivinen toimija.

Maksettuakaan liikennettä ei kannata unohtaa, sillä varsinkin somessa mainontaa voidaan kohdentaa erittäin tarkasti esimerkiksi sukupuolen, ammatin tai jopa vuositulojen mukaan.

Sekä maksetuista että maksuttomista käynneistä jää yleensä jälki selaimeen, somepalveluun ja Googlelle. Tämän tiedon perusteella yritystäsi tarjotaan samalle kävijälle yhä uudelleen, niin somepalveluiden sisällä kuin niiden ulkopuolellakin.

Kun kävijä ryhtyy kirjoittamaan selaimen osoiteriville jotakin samankaltaista kuin yrityksesi verkko-osoite, ehdottaa selain sinun kotisivujasi. Kun hän etsii Googleen kirjautuneena yrityksesi toimialaan liittyviä tuotteita, tarjoaa Google ensimmäiseksi sinun yrityksesi tarjoamia vaihtoehtoja.

Somessa syntynyt vuorovaikutus potentiaalisen asiakkaan kanssa vaikuttaa siis epäsuorasti yrityksesi löytyvyyteen koko internetissä ja parantaa mahdollisuuksiasi saada kauppaa.

Somemarkkinointi ja hakukoneoptimointi eivät siis missään tapauksessa sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan mitä tehokkaimmalla tavalla.

Laitetaanko yrityksesi sometilit kuntoon?

Ota yhteyttä Netelloon kun yrityksesi sometilit kaipaavat kasvojenkohotusta tai haluatte jalkautua sosiaalisen median kanaviin. Me teemme teille näyttävät kansibannerit ja graafiset elementit jonka jälkeen viemme yrityksenne sosiaalisiin medioihin tyylillä.

Meiltä saat tarvittaessa enemmänkin tukea. Teemme sisältösuunnitelmia, ohjeistuksia ja kirjoitamme tekstejä. Jos et tiedä miten missäkin somekanavassa kannattaa (milläkin tavoitteella) toimia, me opastamme.


Mikä pössis?

Laadukkaat sisällöt ovat bensiiniä somepresenssille ja digitaaliselle markkinointiviestinnälle.

Lue täältä asiakkaidemme kokemuksia sisältömarkkinoinnin palvelustamme: Jatkuva sisällöntuotto »

Jälkimarkkinointi luo pitkiä asiakkassuhteita

Hyvin toteutettu jälkimarkkinointi avaa mahdollisuuden lisämyyntiin ja asiakkuuden arvon kasvattamiseen. Siksi jälkimarkkinoinnin tulisi olla osana yrityksen toimintaa toimialasta riippumatta. Mutta mitä jälkimarkkinoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?

Jälkimarkkinointi (after sales) on käytännössä asiakkuuden hoitoa, joka keskittyy kuitenkin ostotapahtuman jälkeiseen aikaan. Myytävästä tuotteesta tai palvelusta riippuen jälkimarkkinointi saattaa sisältää opastusta tai kyselyitä, joiden avulla voidaan tunnistaa asiakkaiden mahdollisia ongelmia tuotteen tai palvelun kanssa.

Kaikkien näiden toimenpiteiden takana oleva tavoite on asiakassuhteen ylläpitäminen ja seuraavan tilauskerran varmistaminen.

Miksi jälkimarkkinointi on tärkeää?

Hyvin hoidettujen asiakassuhteiden ansiosta lisämyynnin hakeminen vanhasta asiakaskunnasta on monessa tapauksessa huomattavasti kustannustehokkaampaa, kuin kokonaan uusien asiakkuuksien luominen.

Jälkimarkkinoinnin sähköiseen toteuttamiseen on monia syitä, keskeisimpiä ehkä kustannustehokkuus ja skaalautuvuus.

Esimerkiksi asiakaskyselyjen tai -postitusten toteuttamiseen on olemassa useita ohjelmistoja, joista osa on jopa kokonaan ilmaisia. Asiakaskyselyiden avulla voit lähestyä esimerkiksi asiakkaita, jotka ovat tehneet ostoksena vaikkapa edellisessä kuussa – tai vaihtoehtoisesti voit tehdä tarjouksen sisältävän asiakaspostituksen asiakkaille, joiden edellisestä ostokerrasta on jo kulunut aikaa. Tämäntyyppisissä tilanteissa sähköiset työkalut ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi ratkaisuiksi.

Verkkokaupassa jälkimarkkinointi tarjoaa myös tehokkaan kanavan mitata tarjottavan tuotevalikoiman kiinnostavuutta ja laatua. Voit esimerkiksi pyytää asiakkaitasi arvostelemaan tilatut tuotteet, jolloin saat suoraa palautetta myös tuotevalikoimasi laadusta. Näin toimimalla voit päätellä, tulisiko valikoimissasi olla vastaava tuote eri hintaluokasta tai toisenlaisilla  ominaisuuksilla.

Jälkimarkkinointi verkossa luo asiakassuhteita

Jälkimarkkinoinnissa käytettävät työkalut eivät rajoitu vain sähköpostiin

Monesti eri mainosverkkojen kohdennustoiminnot mahdollistavat mainosten kohdentamisen, esimerkiksi valittujen sähköpostiosoitteiden perusteella. Näin toimimalla voit pyrkiä tavoittamaan vanhat asiakkaasi silloin, kun he etsivät tuotevalikoimaasi sopivia asioita hakukoneesta tai some-kanavista.

Auttaa myös ongelmien tunnistamisessa

Jälkimarkkinoinnin kautta saatu palaute antaa myös arvokasta tietoa siitä, millaiseksi asiakkaat ovat kokeneet aikaisemman viestinnän. Mikäli esimerkiksi arvolupaukset on ymmärretty väärin, ei myöskään asiakastyytyväisyy ole todennäköisesti korkealla. Tällaisissa tilanteissa esimerkiksi lisäopastuksen tarjoaminen saattaa parantaa asiakkuuden pitoa.

Monilla toimialoilla tilanne on usein korjattavissa yrityksen verkkosivuille lisättävien oppaiden tai muun lisämateriaalin avulla. Asiakaslähtöisesti luotu sisältö voi helpottaa esimerkiksi tuotteen käyttöönottoa, tai yleisimpien ongelmatilanteiden ratkaisemista. Joissain tilanteissa saatavilla oleva lisäaineisto voi vaikuttaa myös uusien asiakkaiden ostopäätöksen syntymiseen.


Haluatko olla digileijona?

Liity Netellon sisäpiiriin! Netellon sisäpiirissä saat vinkkejä verkkoliiketoimintasi petraamiseen. Jaamme konkreettisia menestystarinoita siitä, miten asiakkaamme ovat hyötyneet ratkaisuistamme, ja pysyt kartalla digiliiketoiminnan ajankohtaisista tuulista ajankohtaisten aiheiden muodossa. Sisäpiiriläisenä saat myös tarjouksia palveluistamme.

Liity Netellon sisäpiiriin »

Miten saada näkyvyyttä Googlessa?

Monella yrityksellä on verkkosivujensa löydettävyyden kanssa sama haaste: keskeisten tuotteiden ja palveluiden näkyvyys jää kauas toivotusta. Tilanne on yleensä mahdollista korjata hakukoneoptimoinnin perusteiden kertauksella.

Varmista, että hakukoneiden on mahdollista löytää sivustosi

Mikäli yrityksesi ei löydy verkosta kunnolla omalla nimellään, on syytä selvittää, ovathan hakukoneet ylipäätään tietoisia yrityssivustosi olemassaolosta. On mahdollista, että olet vahingossa estänyt hakukoneiden pääsyn sivustollesi.

Jos olet esimerkiksi siirtänyt sivustosi toiseen verkkotunnukseen tai ottanut käyttöösi uuden verkkotunnuksen, eivät hakukoneet välttämättä ole tietoisia uudesta verkkotunnuksestasi. Auttaaksesi hakukoneita löytämään sivustosi, voit esimerkiksi yrittää osoittamaan muutamia linkkejä vaihtuneeseen tai uuteen verkkotunnukseen. Voit vaikkapa tiedottaa muutamille yhteistyökumppaneillesi verkkotunnuksesi vaihtumisesta ja pyytää, että he päivittäisivät omilla sivustoillaan olevat linkit uuteen verkkotunnukseen.

Tilanteet, joissa hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty, liittyvät usein sivustouudistukseen. Esimerkiksi uutteen julkaisujärjestelmään siirryttäessä järjestelmän asetuksiin on saattanut jäädä valinta, joka estää hakukoneita indeksoimasta sivustollasi olevia sivuja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakukoneet pudottavat sivustosi pois hakutuloksistaan.

Haluan ilmaisen analyysin sivustostani

Huolehdi, että sisällöt ovat kunnossa

Myös sivuston sisällöllä on valtava merkitys hakukonenäkyvyyteen. Hakukoneet suosivat sivustoja, joiden sisältö on runsasta, monipuolista ja relevanttia. Mikäli hakukoneet eivät osaa yhdistää sivustolla olevaa tietoa yrityksen toimialaan tai eivät pidä yrityksen sivustoa luotettavana tietolähteenä, voi näkyvyys jäädä heikoksi.

Kannattaa siis varmistaa, että sivustolla on kattavasti tekstisisältöä, joka kertoo yrityksen toimialasta ja vastaa käyttäjien ongelmiin ja kysymyksiin.

Sisällön laatu parantaa näkyvyyttä Googlessa

Mieti, voisitko hyödyntää paikallista näkyvyyttä

Paikallisesti toimivien yritysten harvoin kannattaa kilpailla verkkonäkyvyydestä koko Suomen alueella. Paikallinen hakukoneoptimointi onkin monesti paras tapa varmistaa näkyvyys sekä yrityksen kotikaupungissa että kustannustehokas kasvusuunnitelman mukaisella alueella.

Helppo keino edesauttaa paikallisesti toimivan yrityksen näkyvyyttä on myös varmistaa, että yrityksen Google MyBusiness -tiedot ovat kunnossa. MyBusiness -tietojen avulla Google pystyy luomaan niin kutsutun yrityskortin, jonka se esittää sopivaksi katsomiensa hakujen yhteydessä.

Lisäksi yrityksen sivuston sisällöissä olisi hyvä korostaa paikallista toimintaa ja tuoda esiin esimerkiksi paikallisesti toteutettuja referenssejä.

Myös mainonta tuo lisänäkyvyyttä Googlessa

Googlen hakutulosten yhteydessä esitettävät AdWords-mainokset tarjoavat yrityksellesi mahdollisuuden päästä suoraan hakutulosten kärkeen. Mainostaminen kannattaa toteuttaa aina suunnitelmallisesti, jotta budjetti pysyy yrityksellesi sopivissa raameissa ja että mainontasi on kohdistettu parhaalle mahdolliselle kohderyhmälle.


Haluatko tietää lisää?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Ota yhteyttä

Näin lisäät yrityksesi verkkokaupan suosiota

Vaikka yksityiskohtainen suunnitelma verkkokaupan suosion lisäämiseksi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti, muutamat perussäännöt pätevät useimmissa tapauksissa.

Myös verkkokaupan kävijämäärien lisääminen eroaa hieman tavallisen yrityssivuston liikennemäärien kasvattamisesta, sillä verkkokauppaan hankitulle liikenteelle on huomattavasti helpompaa laskea arvo. Kaupallisen arvon määrittäminen auttaa ja motivoi yrityksellesi sopivien liikenteen lähteiden valinnassa sekä mainosbudjetin tarkemmassa kohdentamisessa.

Monesti esimerkiksi uusien liikenteenlähteiden etsiminen, budjetin onnistunut kohdentaminen ja yhteydenpito olemassa oleviin asiakkaisiin ovat avainasemassa silloin, kun tavoitteen on kasvattaa verkkokaupan kävijämääriä.

Haluan ilmaisen analyysin sivustostani

Miten voit saada lisää kävijöitä verkkokauppaasi?

Ei ole olemassa yhtä keinoa, jonka avulla jokaisen verkkokaupan suosio olisi taattu. Suunnitelma tuleee tehdä aina verkkokaupan toimialan, tavoitteiden ja tarjolla olevan tuotevalikoiman mukaisesti. Muutamat peruasiat pätevät kuitenkin useimpien verkkokauppojen kävijämäärän kasvattamiseen.

1. Valjasta käyttöösi maksuttomat kanavat

Googlen orgaaninen hakuliikenne muodostaa pohjan monen verkkokaupan liikennemäärille.

Maksuttoman verkkohaun tuoma liikenne kannattaa pyrkiä aina maksimoimaan. Orgaaninen liikenne on erinomainen kanava yrityksesi tunnettavuuden lisäämiseen sekä konkreettiseen asiakashankintaan. Orgaanisen liikenteen lisäämiseksi kannattaakin varmistaa, että sivustosi hakukoneoptimointi on kunnossa.

2. Varmista, että oikea kohderyhmä löytää verkkokauppasi

Jos verkkokauppasi sisältö liittyy esimerkiksi tiettyyn harrastukseen, kannattaa selvittää, onko kyseisen toiminnan ympärille muodostunut yhteisöjä, forumeita tai sivustoja. Olemassa olevat yhteisöt voivat tarjota mahdollisuuden mainostilan ostamiseen tai esimerkiksi näkyvyyden kasvattamiseen yhteisön sisäisessä uutiskirjeessä. Yhteisöistä saattaa löytyä potentiaalisia, juuri sinun verkkokauppasi toiminnasta kiinnostuneita asiakkaita.

3. Hyödynnä mainontaa ja kumppanuusohjelmia

Hakukonemainonta on toimivuutensa vuoksi yksi verkkokauppiaiden tärkeimmistä työkaluista liikenteen lisäämisessä. Jotta hakukonemainonta ei nakertaisi koko mainosbudjettiasi, kannattaa se suunnitella mahdollisimman tuloslähtöisesti.

Kumppanuusohjelmat ovat myös eräänlaista mainontaa. Kumppanuusohjelmilla tarkoitetaan käytäntöä, jossa ulkoinen taho (esimerkiksi blogin ylläpitäjä) ohjaa verkkokauppaasi liikennettä ja saa vastineeksi korvauksen lähettämänsä liikenteen tuomista kaupoista.

Mikäli myymäsi tuotteet liittyvät esimerkiksi tiettyyn harrastukseen, voi verkosta löytyä esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviä blogeja, joiden kirjoittajat saattaisivat olla halukkaita yhteistyöhön. Kumppanuusohjelmien pyörittämiseen on olemassa erilaisia ohjelmia, mutta yksinkertaisen seurannan pystyt rakentamaan myös Google Analyticsin avulla.

93% eivät katso googlen etusivua pidemmälle

4. Tavoita kohderyhmäsi sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeiden avulla

Sekä yhteisöpalvelut että uutiskirjeet ovat erinomaisia kanavia verkkokauppasi kanta-asiakkaiden tavoittamiseen. Yhteisöpalvelujen seuraajamäärien ja uutiskirjeen vastaanottajien määrän kasvattaminen vaatii kuitenkin hieman aikaa ja paneutumista. Siksi näiden kanavien hyödyntäminen on usein mahdollista vasta pitempään toimineille verkkokaupoille.

Uudenkin verkkokauppiaan on kuitenkin hyvä ryhtyä keräämään sosiaalisen median sivustoilleen ja uutiskirjeilleen seuraajia melko hyvissä ajoin, jotta niille saadaan muodostettua jonkinlainen pohja.

5. Anna alennuskoodeja

Verkkokauppojen alennuskoodit toimivat monesti hyvin niin sosiaalisessa mediassa kuin uutiskirjeissäkin.

Verkosta löytyy myös useita sivustoja, jotka listaavat verkkokauppojen alennuskoodeja. Joissain tapauksissa tällaiset sivustot voivat myös ohjata lisää liikennettä suoraan verkkokauppoihin. Ennen alennuskoodien tarkastamista muistathan kuitenkin varmistaa, että koodilla annettavan alennuksen suuruus ja siihen liittyvät ehdot ovat sellaiset, joihin sinulla on oikeasti varaa.


Haluatko tietää lisää?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Ota yhteyttä

In English
×