Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Onko sivustoprojektisi mennyt mönkään? Lue huippuasiantuntijan vinkit ja vältä virheet jatkossa!

Tässä artikkelissa annamme konkreettisia vinkkejä onnistuneen sivustouudistuksen suunnitteluun ja oikean kumppanin valintaan. Tiedät, miten kannattaa toimia, kun yrityksesi sivusto kaipaa muutosta ja sivustouudistus on edessä.

Mitä asioita jokaisen yrityksen kannattaa ottaa huomioon nettisivu-uudistuksen suunnittelussa ja oikean kumppanin valinnassa? 

Sivustouudistus on merkittävä rahallinen ja ajallinen investointi yritykselle. Sivusto on yrityksen julkisivu ja tärkeä myyntikanava. Projektin valmisteluun kannattaakin käyttää kunnolla aikaa yrityksen sisällä jo ennen kuin yhteistyökumppani on valittu. 

Olen ollut sivustoasiantuntijan roolissa monessa palaverissa kartoittamassa asiakasyritysten tarpeita sekä viemässä sivusto- ja verkkokauppaprojekteja onnistuneesti maaliin. Tiedän, mikä erottaa erinomaisesti sujuneen sivustoprojektin tyydyttävästä ja mitkä onnistumisen avaimista ovat suoraan tilaajan omissa käsissä.  

Kukaan ei halua ostaa sikaa säkissä eikä uudistaa sivustoaan parin vuoden välein, joten on tärkeää varmistaa, että juuri sinun yrityksesi tarpeet tulevat huomioiduksi yhteistyökumppania valittaessa.  

Suurimmat harmituksen aiheet pieleen menneistä projekteista liittyvät seuraaviin asioihin: 

 • projektista tuli odotettua kalliimpi 
 • sivustouudistus valmistui merkittävästi alkuperäistä aikataulua myöhässä 
 • uusi sivusto ei vastannutkaan odotuksia tai lunastanut myyntivaiheen lupauksia 

Kuulostaako tutulta? 

Miten siis välttää tyypillisimmät sivustouudistuksen sudenkuopat? 

Varaa riittävästi aikaa ennakkovalmistautumiseen yrityksesi sisällä  

Jos yrityksesi sisältä ei löydy yksimielistä näkemystä toiveista ja tavoitteista uuden sivuston suhteen, ei projektista seuraa kuin pettymyksiä. Älkää aloittako projektia, ennen kuin tiedätte, mitä haluatte. 

Toiveet ja tavoitteet kannattaa ehdottomasti koostaa kirjalliseen muotoon tarjouspyynnöksi, jonka voi helposti lähettää potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Näin varmistat, että saadut tarjoukset ovat keskenään helpommin vertailukelpoisia ja että kumppaniehdokkaat ottavat tarjouksissaan huomioon yrityksenne tarpeet. 

Sivustouudistusta varten yrityksellänne kannattaa olla myös sisäisesti selkeästi määritellyt vastuuhenkilöt ja jos mahdollista, yksi selkeä vetäjä, joka toimii äänitorvena palveluntarjoajan suuntaan. Näin varmistat sujuvan ja tehokkaan viestinnän projektin kaikissa vaiheissa.  

Aseta sivustouudistukselle selkeät tavoitteet 

Miksi sivustouudistukseen lähdetään ja mitä uudella sivustolla halutaan saada aikaan? Tai toisella tavalla kysyttynä – mitkä haasteet tai ongelmat sivustouudistuksella halutaan ratkaista?   

 • Halutaanko uudistuksella kasvattaa sivustolta saatavien tarjouspyyntöjen tai yhteydenottojen määrää? 
 • Onko kyseessä enemmänkin kasvojen kohotus, jolla halutaan ensisijaisesti päivittää vanhentunutta ilmettä tai uudistaa brändiä?  

Useimpien yritysten kohdalla sivustouudistuksessa on enemmän tai vähemmän kyse näistä molemmista. 

Yksityiskohtien ei tarvitse olla selvillä ennen kuin nimet on vedetty tilaussopimukseen, mutta päätavoitteiden tulee olla kristallinkirkkaita, jotta valittu ratkaisu ja palveluntarjoaja, johon päädytte, vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeita. 

Todelliset ammattilaiset kyllä osaavat kertoa teille, mitä tarvitsette tavoitteidenne saavuttamiseksi 

Miksi sivustouudistukseen lähdetään ja mitä uudella sivustolla halutaan saada aikaan? Tai toisella tavalla kysyttynä – mitkä haasteet tai ongelmat sivustouudistuksella halutaan ratkaista?

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin kannattaa pohtia vastaukset sisäisesti ennen tarjousten pyytämistä: 

 • Miksi sivustoa lähdetään uudistamaan?  
 • Mitä ongelmia tai haasteita sivustouudistuksella halutaan ratkaista? 
 • Mitkä ovat ensisijaiset tavoitteet sivustouudistukselle? 
 • Entä toissijaiset tavoitteet? 
 • Minkälainen budjetti toteutukselle on käytössä? 
 • Onko sivustouudistukselle aikarajoitteita eli milloin viimeistään uuden sivuston tulisi olla valmis ja miksi? 
 • Millaiset aika- tai henkilöresurssit teiltä löytyy sivustouudistuksen läpiviemiseen? 
 • Haluatteko toteutuksen avaimet käteen vai onko tiettyjä vaiheita, kuten sisällöntuotto tai sisältöjen asettelu, jotka olisitte valmiit hoitamaan osittain tai kokonaan oman henkilökunnan voimin? 

Uusi sivusto on investointi, jonka tulee tuottaa tulosta! 

Visuaalisuuden ja sivuston ulkoasuun liittyvien kysymysten miettiminen on erittäin kiinnostava vaihe, mutta osaava kumppani tuo pöytään muutakin kuin näyttävän ulkoasun ja osoittaa, miten yrityksen verkkosivuista saadaan entistä tehokkaammat.  

Tämä on jokaisen onnistuneen sivustouudistuksen kriittisin osa-alue ja myös se kohta, jossa usein mennään niin sanotusti takapuoli edellä puuhun. Onnistunut sivustouudistus maksaa itsensä takaisin kasvavana myyntinä, tai esimerkiksi vähentämällä yrityksesi manuaaliseen työhön käyttämiä työtunteja.  

Muista palata niiden syiden ääreen, miksi sivustouudistukseen on alun perin lähdetty. Jos nykysivusto halutaan uudistaa, koska se ei tuota yhteydenottoja, ei pelkkä visuaalisesti näyttävä sivusto tule ratkaisemaan tätä ongelmaa, jos se ei esimerkiksi löydy Googlesta.  

Tuloksia pitää pystyä myös mittaamaan, joten osaava palveluntarjoaja neuvoo ja ottaa kantaa siihen, miten sivuston seurantaa ja raportointia voi uuden sivustouudistuksen myötä parantaa ja millaisia työkaluja tähän on tarjolla.  

Uusi sivusto on investointi, jonka tulee tuottaa tulosta!

Vinkkejä tarjouspyyntökierrokselle ja saatujen tarjousten vertailuun  

Tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa tyhmiä tai huonoja kysymyksiä. Sinulla on tilaajana täysi oikeus ymmärtää mitä olet ostamassa. Kysy, kysy, ja kysy. Älä osta mitään, mitä et ymmärrä riittävän hyvin.  

Jos saamasi tarjouspyynnöt ovat täynnä teknistä jargonia tai latteita ja ympäripyöreitä lupauksia, ei vika ole sinussa, vaan saaduissa tarjouksissa. Kumppanin vastuu on saada sinut ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä. 

Jokaisen ammattimaisen palveluntarjoajan pitää kyetä omassa tarjouksessaan selkeällä suomen kielellä avaamaan, miten juuri heidän tarjoamansa ratkaisu auttaa saavuttamaan yrityksesi nettisivuprojektille asettamat tavoitteet ja ratkaisemaan nykyisen sivuston haasteet.  

Jos saamasi tarjouspyynnöt ovat täynnä teknistä jargonia tai latteita ja ympäripyöreitä lupauksia, ei vika ole sinussa, vaan saaduissa tarjouksissa. Kumppanin vastuu on saada sinut ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä.

Kiinnitä tarjouksia tarkastellessa huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin: 

Kertomasi tausta ja lähtötiedot: Vastataanko tarjouksessa asetettuihin tavoitteisiin? Ottaako tarjous selkeästi kantaa siihen, miten nykysivuston haasteet saadaan ratkaistua? 

Aikataulu ja projektin eteneminen: Löytyykö tarjouksesta selkeä aikajana projektille ja vaiheet projektin etenemiselle? Mikä on luvattu valmistumisaikataulu? Onko se uskottava? 

Referenssit ja vertaiskokemukset: Onko tarjouksessa mukana esimerkkejä tarpeitasi vastaavista toteutuksista ja tuloksista? Mitä muut asiakkaat ovat olleet mieltä yhteistyöstä? Usein on järkevää myös soittaa potentiaalisen kumppanisi asiakkaille ja kysyä, miten hommat ovat sujuneet. 

Sivuston löytyvyys ja hakukoneoptimointi: Otetaanko tarjouksessa kantaa siihen, miten uusi sivusto saadaan löytymään myös Googlesta? Onko kyseessä hakukoneystävällinen vai järeästi hakukoneoptimoitu sivusto ja missä tämä konkreettisesti näkyy? 

Tarjottu alusta: Onko tarjottu sivustoalusta avoimen vai suljetun lähdekoodin järjestelmä? Molemmissa on puolensa, ja kokonaisuus ratkaisee. Kannattaa silti pysähtyä miettimään sivuston jatkokehitysmahdollisuuksia ja sitä mahdollisuutta, että joskus tulevaisuudessa haluatte mahdollisesti vaihtaa sivustokumppania. Olisitteko tässä tilanteessa naimisissa nykyisen palveluntarjoajan kanssa vai pystyttekö halutessanne siirtämään sivuston helposti uudelle palveluntarjoajalle? 

Sisällönhallintajärjestelmä: Onko sisällönhallintajärjestelmä eli CMS helppo käyttää? Ovatko kaikki sivuston sisällöt helposti muokattavissa? Kuinka laajasti pystytte jatkossa itse tekemään sivustolle muutoksia? 

Ylläpito: Mitä sivuston ylläpitoon kuuluu vai kuuluko sivuston ylläpito yleensäkään tarjoukseen? Onko tarjottu palvelin luotettava ja tehokas ja missä se sijaitsee? Miten sivuston päivitykset ja varmuuskopiot on hoidettu? 

Tekninen toimivuus, teema ja sivuston nopeus: Käytetäänkö valmiita pohjia/teemaa vai räätälöidäänkö ratkaisu asiakkaan tarpeiden mukaan? Löytyykö kumppanilta osaamista toteuttaa räätälöityjä toiminnallisuuksia tarpeen vaatiessa? Miten varmistetaan sivuston nopeutus ja saavutettavuus? 

Sisältöjen asettelu: Kuka vastaa sisältöjen asettelusta ja millä laajuudella? Häkellyttävän monessa tarjouksessa tähän ei ole otettu kantaa ja asiakasyritykselle lankeava työmäärä voi tulla sivustoprojektin edetessä isona yllätyksenä.  

Data ja analytiikka: Miten sivuston toimivuutta ja asetettuja tavoitteita mitataan? Asennetaanko sivustolle julkaisun yhteydessä esim. kävijäseuranta tai mitä muita työkaluja on tarjolla? 

Tietosuoja-asiat ja tietoturva: Miten turvallisuusnäkökulma on huomioitu? Entä evästeet ja tietosuoja-asiat? 

Tuki ja mahdolliset ongelmatilanteet: Kuka auttaa ja vastaa ongelmatilanteissa? Korjataanko bugit veloituksetta ja millaisista lisätöistä veloitetaan erikseen? Onko tarjolla käyttökoulutusta? 

Tiimi ja asiantuntijat: Millainen tiimi tulee toteuttamaan sivustouudistuksen? Saatteko projektille yhteistyökumppanin puolelta selkeän projektikoordinaattorin tai vetäjän?  

Hinta: Mistä tarjotun kokonaisuuden hinta muodostuu? Onko kyseessä könttähinta vai pelkkä arvio kustannuksista? Avataanko tarjouksessa mitenkään niitä eri osa-alueita, joista hinta rakentuu? 

Sivuston jatkokehitys ja markkinointi: Millaiset ovat sivuston jatkokehitysmahdollisuudet? Onko kumppanilta tarjolla tukea sivuston markkinointiin? 

Päätös ja yhteistyökumppanin valinta 

Ennen lopullista päätöstä suosittelen palaamaan vielä kerran ennakkovalmistautumisessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Ketkä ehdokkaista pystyvät tarjoamaan selkeät etenemisaskeleet tavoitteisiin pääsemiseksi? 

Kohtaavatko kemiat? Välittyykö tulevasta yhteistyökumppanista positiivinen vire ja tuleeko sellainen fiilis, että näiden tyyppien kanssa on rento ja luottavainen olo lähteä uudistamaan sivustoa? Järkiperäisten argumenttien lisäksi kannattaa luottaa myös omaan intuitioon. 

Jos epäilyttää, suosittelen keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista potentiaalisen palveluntarjoajan kanssa.  Jos vakuutut, onneksi olkoon! Olet mitä todennäköisemmin löytänyt hyvän yhteistyökumppanin. 

👉 Jos kaipaat asiantuntevaa apua sivustosi uudistamiseksi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme! 

Googlen kriteerit muuttuvat maaliskuussa 2024 – onko sivustosi ajan tasalla? 

Me kaikki pidämme nopeista ja suoraviivaisista verkkosivuista. Siksi myös Google arvostaa jatkossa yhä enemmän sivuston hyvää käyttökokemusta (user experience, UX). Sivuston käytettävyys vaikuttaa tulevaisuudessa siis yhä enemmän siihen, kuinka hyvin sivusto löytyy Googlesta.

Lue tästä artikkelista, mistä on kyse ja miten voit varmistaa sivustosi laadun Googlen silmissä. 

nettisivujen analysointi

Mistä on kyse? 

Google haluaa tarjota hakutuloksissaan käyttäjille mieleisiä sivustoja, ja näiden toiveiden täyttämiseksi Google turvautuu erilaisiin suorituskyvyn mittareihin. Google käyttää tähän Core Web Vitals -mittausjärjestelmää, jossa INP, eli Interaction to Next Paint tulee olemaan uusi mittari. INP keskittyy arvioimaan sivuston vastauskykyä käyttäjän toimintaan. Tässä artikkelissa syvennymme siihen, mikä INP on, miksi se on tärkeä ja kuinka sitä voidaan parantaa. 

Mikä ihmeen Core Web Vitals ja INP? 

Core Web Vitals on Googlen kehittämä suorituskyvyn mittausjärjestelmä, joka arvioi verkkosivuston käyttäjäkokemuksen laatua. Se keskittyy kolmeen pääasialliseen alueeseen: latausnopeus, interaktiivisuus ja visuaalinen vakaus. 

INP, eli Interaction to Next Paint on suorituskyvyn mittari, joka mittaa ajanjaksoa, jonka aikana sivusto reagoi käyttäjän toimintaan – kuten klikkauksiin, näppäimistön painalluksiin ja muihin käyttöliittymän interaktioihin. Toisin sanoen se tarkkailee aikaa, joka kuluu käyttäjän ensimmäisestä vuorovaikutuksesta, esimerkiksi napin painamisesta siihen saakka, kunnes sivusto vastaa ja esimerkiksi uusi sisältö näkyy ruudulla. INP-mittauksen arvo kertoo pisimmän yksittäisen viiveen, jonka käyttäjä kokee käyttäessään sivustoa. Google ottaa INP-mittarin käyttöön maaliskuussa 2024. 

Miksi INP on tärkeä ja mitä hidas INP-tulos kertoo sivustosta? 

INP on tärkeä, koska se tarjoaa kehittäjille tietoja sivuston todellisesta responsiivisuudesta käyttäjän näkökulmasta. Vaikka monet verkkosivut voivat näyttää valmiilta ja näennäisesti toimivilta sivun latauduttua, ne voivat silti olla hitaita reagoimaan käyttäjän toimiin, mikä voi olla turhauttavaa käyttäjien mielestä, joka taas vaikuttaa negatiivisesti käyttökokemukseen. INP ottaa huomioon käyttäjän kokeman viiveen eikä vain sivun latautumiseen kuluvaa aikaa, joten se on realistisempi mittari käyttäjäkokemuksen arvioimiseen, kuin aikaisemmin käytössä ollut FID (First Input Delay). 

Kuinka voi varmistaa, että sivusto täyttää Googlen vaatimukset INP:n osalta? 

INP-nopeutta voi tutkia käyttämällä verkkosivujen suorituskykyä arvioivia työkaluja, kuten Googlen Lighthouse, PageSpeed Insights, Search Console ja Chrome User Experience Report (CrUX). Nämä työkalut auttavat keräämään ja analysoimaan käyttäjien todellisia kokemuksia eri verkkosivuilla, antaen kehittäjille ja verkkosivustojen omistajille mahdollisuuden nähdä, missä interaktioita voisi optimoida paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. 

 • Alle 200 millisekunnin INP-tulos tarkoittaa, että sivusto reagoi hyvin. 
 • Yli 200 millisekunnin, mutta enintään 500 millisekunnin INP-tulos tarkoittaa, että sivuston reagointinopeus kaipaa parannusta. 
 • Yli 500 millisekunnin INP-tulos tarkoittaa, että sivusto reagoi liian hitaasti. 

Miten verkkosivuston INP-arvoa voi parantaa? 

Sivuston vuorovaikutusvasteaikojen parantaminen voi vaatia useiden erilaisten tekniikoiden ja parhaiden käytäntöjen yhdistelmiä. Tässä muutama vinkki INP-tuloksen parantamiseen: 

Vähennä JavaScriptin käyttöä

Liiallinen JavaScriptin käyttö voi hidastaa sivuston reagointikykyä. Vähentämällä ylimääräistä koodia ja viivästyttämällä koodin latausta tai käyttämällä async/defer atribuutteja, JavaScriptin vaikutusta reagointiaikaan voidaan pienentää. Esimerkiksi WordPress-sivustoon on tarjolla lisäosia, joiden avulla voidaan optimoida koodin määrää. 

Optimoi käyttöliittymän suorituskyvyn kriittiset osat

Varmista, että käyttöliittymän komponentit reagoivat nopeasti ja sujuvasti. 

Hyödynnä selaimen välimuistia

Resurssien tallentaminen käyttäjän selaimen välimuistiin voi nopeuttaa sivun latautumista toistuvilla vierailuilla. 

Priorisointi ja latausaikojen hallinta

Aluksi kannattaa ladata vain kriittiset resurssit, loput resurssit voidaan ladata myöhemmin esimerkiksi Lazy Load -tekniikkaa hyödyntämällä. 

Menikö sivusto nyt uusiksi? 

Pitääkö sivustolle nyt tehdä jotakin? Ei välttämättä. Käyttäjät ovat aina halunneet sivustojen toimivan nopeasti, eli sinänsä vaatimus ei ole mitenkään uusi. INP on käyttäjäkeskeinen suorituskyvyn mittari, joka kertoo miten nopeasti sivusto reagoi käyttäjän toimintaan. Sen ymmärtäminen ja jatkuva parantaminen on avainasemassa verkkosivuston käyttökokemuksen ja sitä kautta tuottavuuden parantamisessa.  

Entistä kehittyneemmät mittarit, kuten INP, auttavat kehittäjiä ja yrityksiä tunnistamaan potentiaalisia pullonkauloja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen, sijoituksiin ja lopulta verkkosivuston tavoitteiden saavuttamiseen.  

Tällainen sivuston suorituskyky on siis jatkossa yhä tärkeämmässä roolissa ja on tärkeää pitää silmällä suorituskykymittareita ja reagoida, mikäli INP-arvo ei ole halutuissa rajoissa. Esimerkiksi Google Search Consolesta saat selville sivustosi Core Web Vitals -arvot, mukaan lukien INP:n.

Kaipaatko apua sivustosi suorituskyvyn parantamiseen?

Nopeat sivustot tuottavat enemmän – tiedätkö miksi?

Sivuston nopeus on kriittinen tekijä verkkopalvelun käyttäjäkokemukselle. Tässä artikkelissa kerromme, miksi nopeat sivustot ja verkkokaupat tuottavat enemmän, ja annamme vinkkejä nopeuden parantamiseen.

Toteuttamamme uudet sivustot saavat nopeuspisteiksi julkaisuhetkellä vähintään 90/100, joten tämän artikkelin asiat ovat käytännössä toimiviksi testattuja! Nopeudella tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti sivu latautuu ja on käytettävissä, kun käyttäjä avaa sivuston tai siirtyy sen eri osiin. Nopea sivusto vahvistaa positiivista käyttäjäkokemusta, kun taas hitaasti latautuvat sivut voivat aiheuttaa turhautumista ja johtaa käyttäjien poistumiseen sivustolta.

Miksi nopeat sivustot ja verkkokaupat tuottavat siis keskimääräistä paremmin?

Nopeat sivustot löytyvät paremmin Googlesta

Hakukoneet, kuten Google, ottavat huomioon sivuston nopeuden, kun ne järjestelevät hakutuloksia. Verkkosivustot, jotka latautuvat nopeammin, saavat paremman sijoituksen, koska ne tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen. Vaikka sivusto näyttäisi silmämääräisesti nopealta, se voi olla Googlen mittareilla mitattuna hidas.

Sivuston nopeuden mittaamiseen liittyy erilaisia mittareita, ja niihin liittyvien termien ymmärtäminen on ensimmäinen askel sivuston nopeuden tehokkaampaan optimointiin. Seuraaviin kohtiin kannattaa kiinnittää huomioita, jos haluaa nopeuttaa sivustoa esim. Googlen PageSpeed-työkalun avulla. 

 • Largest Contentful Paint (LCP) kertoo, kuinka pitkään kävijän pitää odottaa, että näkymän suurin sisältöelementti latautuu kävijälle näkyväksi. 
 • First Contentful Paint (FCP) kertoo, kuinka pitkään kävijän pitää odottaa, että sivun ensimmäinen tekstikohde tai kuva on näkyvissä. Lyhyt FCP parantaa käyttäjäkokemusta.
 • First Input Delay (FID) mittaa sivulla tehtävään ensimmäiseen toimintoon kuluvaa viivettä.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) tutkii, miten paljon sivun asettelu muuttuu latauksen aikana. Mitä vähemmän asettelu muuttuu, sen parempi!
 • First meaningful paint (FMP) kertoo, milloin sivu on valmis näytettäväksi. Mitä pienempi aika, sen nopeampi sivu.

Nopeat sivustot tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen

Käyttäjät arvostavat nopeita sivustoja, jotka reagoivat välittömästi toimintoihin. Tutkimusten mukaan käyttäjien odotukset latausnopeudelle ovat korkeat, ja yli kolme sekuntia kestävä latausaika voi johtaa merkittävään pudotukseen käyttäjien sivustolla viettämässä ajassa. Nopeuden vaikutus sivuston sijoitukseen tuleekin suurimmaksi osaksi käyttökokemuksesta, eli hitaat sivustot karkottavat kävijät ja sitä kautta myös sivuston sijoitus tippuu. 

Nopeus parantaa myös sivuston käytettävyyttä mobiililaitteilla, mikä on tärkeää, sillä mobiilikäyttö on jatkuvassa kasvussa.

Sivuston nopeudella on yhteys sivuston konversioihin

Hitaat latausajat voivat karkottaa potentiaaliset asiakkaat, mikä vähentää todennäköisyyttä sitoutua sivuston sisältöön tai tehdä ostopäätös. Verkkokaupoissa sivuston nopeus on erityisen tärkeä mittari, sillä se voi vaikuttaa suoraan myyntiin ja tuloihin.

Kuinka voit mitata sivustosi nopeutta?

Sivuston nopeuden arvioimiseksi voidaan käyttää useita työkaluja. 

Suosittuja ilmaisia työkaluja ovat esimerkiksi:

 • Google PageSpeed Insights: Arvioi sivuston suorituskykyä ja antaa suosituksia parannuksiin. 
 • Lighthouse: mahdollista asentaa joko lisäosana Chrome-selaimeen omalle koneelle tai sitä voi halutessaan käyttää myös koneen komentoriviltä. Lighthousea voi myös käyttää selaimen kautta. 
 • Google Search Console: Google PageSpeed ei aina ole kovin tarkka mittari ja heikohkotkin PageSpeed -pisteet saanut sivusto saattaa silti sijoittua suhteellisen hyvin. Jos taas Google Search Consolessa on varoituksia nopeudesta, ovat nämä huomattavasti tarkempia indikaattoreita hitaudesta tai potentiaalisista ongelmista, jotka vaikuttavat sivuston sijoitukseen Googlessa. 
 • Pingdom: Suosittu nopeustesti, joka mittaa sivuston latausajan ja tarjoaa kattavan analyysin suorituskyvystä. Pingdomissa on myös mahdollista valita testauspaikan sijainti ja testata sivuston nopeutta eri maantieteellisistä sijainneista käsin.
 • GTmetrix: Yhdistää sekä Google PageSpeed Insightsin että YSlow:n suorituskykymittarit antaen kattavan analyysin.
 • WebPageTest: Tarjoaa syvällisen tarkastelun sivuston latausnopeudesta useista eri paikoista.

Huomioithan, ettei minkään testin tuloksiin kannata suhtautua täytenä totuutena, vaan ennemminkin suuntaa antavana tietona.

Työkalujen todellinen tarkoitus on löytää sivustoltasi ongelmakohtia, jotta voit optimoida solmukohdat ja lyhentää latausaikoja. Eli ykköstavoitteena ei tulisi olla täydellisten nopeuspisteiden sokea metsästys eri työkaluissa, vaan tärkeämpää on, että sivusto latautuu nopeasti käyttäjien laitteilla, ja että mahdollisimman monta ongelmakohtaa on korjattu.

Nopeustestien tulokset ovat usein käytännössä sitä paremmat, mitä lähempänä testipalvelin on sivuston palvelinta. Esimerkiksi nopeustesteistä Pingdomilla ja GTmetrixillä ei ole testipalvelinta Suomessa, minkä vuoksi tuloksiin tulee viive.

Nopeustesteistä Google PageSpeed Insight ja Google Lighthouse simuloivat heikkoa mobiiliyhteyttä ja sitä, että sivustoa käytetään hitaalta laitteelta. Tämä on hyödyllistä: jos sivustosi saa hyvät nopeuspisteet myös näissä testiolosuhteissa, voit todennäköisemmin luottaa siihen, että sivusto toimii optimaalisesti myös niillä käyttäjillä, joilla ei ole uusimpia laitteita tai nopeinta mahdollista nettiyhteyttä.

Lisäosia, jotka olemme todenneet toimiviksi WordPress-sivuston nopeuden optimoinnissa:

 • Imagify: Imagify on WordPress-lisäosa, jonka avulla kuvien optimointi on helppoa laadusta tinkimättä. Imagify tukee webP-kuvia, joita myös Googlen PageSpeed Insights -työkalu suosittelee.
 • WP Rocket: WP Rocket nopeuttaa WordPress-sivujen toimintaa, mikä vaikuttaa puolestaan sekä hakukonesijoituksiin että konversioon. Lisäosa sopii käytännössä kaikille WP-sivustoille, olipa kyseessä sitten sivusto tai verkkokauppa. Lisäosa on yhteensopiva useimpien yleisesti käytössä olevien teemojen kanssa ja tarvittaessa tiettyjä ominaisuuksia on mahdollista kytkeä pois päältä, jos ne aiheuttavat yhteensopivuusongelmia esim. kolmansien osapuolien skriptien kanssa.

Vinkkejä sivuston nopeuden parantamiseen:

Kuvien optimointi

Suuret kuvatiedostot voivat hidastaa sivuston latautumista ja turhan isot kuvat kostautuvat etenkin mobiilissa. Noin 100 kilotavun kokoiset tai sitä pienemmät kuvat JPG-tiedostomuodossa ovat hyvä nyrkkisääntö. Lisäksi Google suosittelee kuvien jakoa uuden sukupolven kuvamuodoissa, joiden tiedostokoot ovat perinteisiä tiedostomuotoja selvästi pienempiä (esim. Googlen luoma webP, joka on kehitetty nimenomaan korvaamaan perinteisiä tiedostomuotoja kuten .jpg ja .png). Kuvien optimointi 100 kilotavuun onnistuu yleensä suhteellisen helposti taustakuvia lukuun ottamatta. Kuvien pakkaustyökalujen ja optimointilisäosien avulla kuvatiedostojen kokoa on mahdollista pienentää merkittävästi ilman, että kuvien laatu olennaisesti heikkenee. 

Koodin optimointi

CSS- ja JavaScript-tiedostojen pakkaaminen ja yhdistäminen vähentää HTTP-pyyntöjen määrää ja tiedostojen kokoa. Turha koodi kannattaa poistaa ja ottaa modernit lataustekniikat käyttöön, kuten async ja defer JavaScriptin lataamisessa. Javascript tiedostojen latautumista voi myös estää, ennen kuin käyttäjä on tehnyt jotain sivustolla. Nämä toimenpiteet on helppo tehdä esim. WP Rocket -lisäosan kanssa, mutta asetuksia kannattaa testata huolellisesti, koska lisäosalla kokemattoman käyttäjän on myös helppo rikkoa sivuston toiminnallisuuksia.

Välimuistin hyödyntäminen

Välimuistin avulla voi tallentaa sivuston resursseja käyttäjän selaimelle, mikä nopeuttaa sivun latautumista toistettaessa vierailuja.

Palvelimen nopeus

Palvelimen nopeudella on suora yhteys sivuston nopeuteen, joten hosting-palveluntarjoaja kannattaa valita huolella. Palvelimen vasteajan, tehojen ja konfiguraation tulee olla optimaalisella tasolla. Tarvittaessa kannattaa käyttää myös sisällönjakeluverkkoja (CDN). 

Palvelimen tehon tärkeys korostuu erityisesti verkkokaupoissa, joiden tulee pyöriä moitteettomasti kävijäpiikeistä huolimatta (esim. joulun alennusmyynnit tai Black Friday). Vaikka sivusto olisi muutoin viimeisen päälle optimoitu, mutta sijaitsee hitaalla palvelimella, voivat latausnopeudet kärsiä merkittävästi.

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu varmistaa sivuston nopean ja tehokkaan toiminnan kaikilla laitteilla ja kaiken kokoisilla näytöillä.

Kolmansien osapuolien skriptien huomiointi

On tärkeää varmistaa, että ulkopuoliset skriptit, kuten analytiikka, eivät hidasta sivuston latautumista turhaan. Tyypillisiä esimerkkejä sivustoilla käytettävistä suosituista kolmansien osapuolien skripteistä analytiikan lisäksi ovat erilaiset chatbotit tai lämpökartat (esim. Hotjar). Nämä palvelut vaativat toimiakseen skriptejä, jotka ovat usein yllättävänkin raskaita ja voivat laskea sivuston nopeuspisteitä jopa useilla kymmenillä pisteillä.

Kokonaisuus ratkaisee

Sivuston nopeuden jatkuva seuranta ja optimointi on keskeistä verkkosivuston tehokkaassa hallinnassa. Nopeuden parantaminen ei ainoastaan kohota käyttäjäkokemusta, vaan vaikuttaa myös suoraan hakukonenäkyvyyteen, sitoutumiseen ja konversioihin.

Tuottavassa sivustossa on kyse kokonaisuudesta, jonka yhtenä tukipilarina on sivuston nopeus ottaen huomioon sekä loppukäyttäjät että hakukoneet.  Jokaisen sivuston ja verkkokaupan osalta on tärkeää varmistaa sellainen yhteistyökumppani, joka pystyy optimoimaan sivustoa kokonaisvaltaisesti ja huolehtimaan, että nopeus huomioidaan yhtenä tärkeänä mittarina myös sivuston rakennusvaiheessa. 

Osana omaa julkaisutarkistuslistaamme huolehdimme, että kaikki uudet sivustomme ja verkkokauppamme saavat julkaisuhetkellä mobiilissa ja desktopilla nopeuspisteiksi vähintään 90/100. 

👉 Tiedätkö, miten oma verkkopalvelusi suoriutuu? Testaa sivustosi Googlen nopeustestillä täällä.

👉 Jos kaipaat asiantuntevaa apua sivustosi parantamiseksi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Tekoäly on tullut jäädäkseen – ja me olemme siitä erittäin innoissamme!

Tekoäly on vuoden puhutuin aihe markkinoinnin ja teknologian saralla. Erityisesti tekstin ja kuvien tuottaminen ovat yleensä ensimmäiset asiat, jotka tulevat mieleen, kun puhutaan tekoälystä. 

Olemme mielenkiinnolla seuranneet tekoälyn kehittymistä jo pitkään. Tekoäly on jo hyvän aikaa ollut osa arkeamme. Testaamme ja otamme käyttöön jatkuvasti parhaita mahdollisia tapoja hyödyntää tekoälyä asiakkaidemme hyväksi. Tässä artikkelissa kerromme, mitä hyötyä tekoälystä on meille Netellossa ja siten myös asiakkaillemme erityisesti hakukoneoptimointiin ja Google-mainontaan liittyen.

Miten Netellon hakukoneoptimoinnin asiantuntijat käyttävät tekoälyä työssään?  

Asiantuntijamme käyttävät tekoälyä tehostaakseen omaa työskentelyään. Kehitämme jatkuvasti myös omia tekoälypohjaisia työkalujamme hakukoneoptimoinnin parantamiseen. Tekoälyä voidaan hyödyntää käytännössä kaikissa hakukoneoptimoinnin työvaiheissa. 

Vaikka tekoäly tehostaa toimintaa, se ei tee läheskään kaikkea eikä siihen voi täysin luottaa. Esimerkiksi sisällöntuotannossa tekoäly auttaa ideoinnissa ja tekstirunkojen tuotannossa, mutta mikään tekoälyn tuottama sisältö ei ole sellaisenaan julkaisukelpoinen. Tekoäly tekee paljon asia- ja kirjoitusvirheitä.

Ihan oikea ihminen – asiantuntija – on edelleen kriittinen osa laadukasta hakukoneoptimointia.  Tekoäly on hyvä renki erilaisten toistuvien tehtävien suorittamiseen, jolloin asiantuntija voi keskittyä merkitykselliseen ja näkemykselliseen työhön rutiininomaisten työvaiheiden sijaan. 

Tekoäly - AI
Tekoälyn generoima kuva – Nopeasti vilkaistuna näyttää hyvältä, mutta tarkemmin katsottuna huomaa, että kuvassa on paljon virheitä.

Alla muutamia käytännön esimerkkejä: 

Avainsana-analyysi: Tekoäly analysoi suuria datajoukkoja ja tunnistaa avainsanoja tai lauseita, jotka ovat olennaisia tietyn kohderyhmän tai tuotteen kannalta. Tämä auttaa asiantuntijaa kartoittamaan avainsanat ja lauseet entistä laajemmin ja tehokkaasti. 

Sisällön optimointi: Tekoälypohjaisia työkaluja käytetään tarkistamaan sisällön relevanssia ja laadukkuutta. Tekoäly analysoi sisältöä, ehdottaa parannuksia ja sitä käytetään myös apuna uuden sisällön luonnissa. Tämä tehostaa sisällön päivittämistä sekä uuden sisällön kirjoittamista.  

Tekninen hakukoneoptimointi: Tekoälyä käytetään tunnistamaan tiettyjä teknisiä virheitä sivustoilta. Kun tekoäly tekee tämän taustalla, niin asiantuntijalle jää enemmän aikaa virheiden korjaamiseen ja muiden olennaisten asioiden paranteluun. 

Kilpailijoiden analysointi: Tekoäly auttaa analysoimaan tietoa kilpailijoista, jolloin voimme paremmin ymmärtää kilpailijoiden hakukoneoptimointistrategioita. Se helpottaa tutkimaan, miten ja miksi näkyvyydessä pärjätään kilpailijoihin nähden.

Tekoäly on tullut jäädäkseen 

Jo nykyisin tekoäly on osa hakukoneoptimointia (SEO) ja -mainontaa (SEM) useilla eri tavoilla. Tekoälyn käyttö osana SEO- ja SEM-työtä tulee yhä lisääntymään tulevaisuudessa. Tekoälyohjelmistoja ja -työkaluja käytetään jo laajasti esimerkiksi analytiikassa ja trendien ennustamisessa sekä sisällöntuotossa. Tekoälyssä on paljon potentiaalia ja se tulee varmasti muuttamaan hakukoneoptimoinnin ja monen muun työn luonnetta pysyvästi.  

Hakukoneet, joita varten hakukoneoptimointia tehdään, käyttävät myös tekoälyä. Hakukoneiden käyttämän tekoälyn, kuten Googlen RankBrain-järjestelmän, algoritmit oppivat ja kehittyvät jatkuvasti. Ne pystyvät ymmärtämään hakuja entistä syvällisemmin ja tarjoamaan entistä tarkempia tuloksia.  

Tämä tarkoittaa, että SEO-työssä on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota sivuston sisällön laatuun ja relevanssiin, koska tekoäly pystyy paremmin arvioimaan näitä tekijöitä: 

 • Google suuntaa entistä vahvemmin siihen, että se tarjoaa käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllisiä ja relevantteja hakutuloksia. 
 • Tämä tarkoittaa, että sisällön laatu, informatiivisuus ja hyödyllisyys nousevat entistä tärkeämmiksi sijoituskriteereiksi
 • Google aikoo kiinnittää enemmän huomiota ulkoisiin linkkeihin ja verkkosivustojen käyttäjäkokemukseen 
 • Sisällön määrän merkitys todennäköisesti vähenee tulevaisuudessa. Sen sijaan Google keskittyy tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllisiä ja relevantteja hakutuloksia. Tämä korostaa sisällön laadun, informatiivisuuden ja hyödyllisyyden merkitystä. 

 

Miten tekoäly tulee muuttamaan hakukoneita ja siten myös asiantuntijoiden optimointityötä? 

Tekoälyä (AI) voidaan käyttää sisällön ideointiin, sisällön luomiseen ja optimointiin, uusien avainsanojen kartoittamiseen, sekä käyttää erilaisten teknisten virheiden kartoittamiseen. Tämä nopeuttaa ja tehostaa SEO-prosessia, jolloin asiantuntijalla on enemmän aikaa keskittyä olennaisiin asioihin.

Tekoäly tulee tekemään hakukoneista entistä kehittyneempiä ja jatkossa ne pystyvät ymmärtämään yhä paremmin ihmisen kielen syvempiä merkityksiä. Hakukoneet testaavat ja tutkivat AI:n tuomista nykyisen haun korvaajaksi. Nähtäväksi jää, miten tämä tulee muuttamaan hakukoneita.

Tekoälyä laajemmin hyödyntävät hakukoneet tulevat tekemään verkkosivujen optimoinnista yhä monimutkaisempaa, mutta samalla se avaa myös uusia mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät kehityksessä mukana ja ovat valmiit hyödyntämään uusia teknologioita, sekä menetelmiä näkyvyyden parantamisessa.
 

Kohdennetut hakutulokset: Tekoälyn avulla hakukoneet ymmärtävät paremmin käyttäjien toimintaa, historiaa ja mieltymyksiä tuottaakseen yksilöllisiä ja tarkkoja hakutuloksia. Tämä edellyttää hakukoneoptimoinnin asiantuntijoilta entistä tarkempaa ymmärrystä kohdeyleisön tarpeista. 

Hakukoneiden ymmärrys sisällöstä: Tekoälyä hyödyntämällä hakukoneet voivat analysoida ja arvioida sivustojen sisältöä entistä syvällisemmin. SEO-ammattilaisille tämä tarkoittaa sitä, että sisällön on oltava laadukasta ja relevanttia kaikilta osin, pelkkä avainsanapitoinen sisältö ei enää riitä. 

Äänihaku: Ääniohjattu haku on yhä tärkeämpi ominaisuus hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnissa on otettava huomioon avainsanojen lisäksi myös kokonaiset lauseet ja kysymykset, joita käyttäjät voivat puhua äänihakua käyttäessään. 

Reaaliaikainen optimointi: Tekoälyn avulla voidaan kerätä ja analysoida tietoa reaaliajassa, jolloin voidaan nopeammin vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. 

Visuaalinen haku: Tekoälyn avulla hakukoneet voivat analysoida kuvia ja muita visuaalisia elementtejä, mikä tekee kuvien hakukoneoptimoinnista entistä tärkeämpää hakukoneoptimoinnissa. 

 

Tekoälytyökalut Google-mainonnassa 

Google on tähän päivään mennessä tuonut mainosjärjestelmäänsä lukuisia tekoälyä käyttäviä ratkaisuja, joita meillä Netellolla on hyödynnetty heti alusta lähtien. Käytämme asiakkaidemme Google-mainonnan tehostamiseen mm. seuraavia tekoälypohjaisia ominaisuuksia: 

Oikein valittu avainsanastrategia ja laajojen avainsanojen käyttö antavat järjestelmälle mahdollisuuden yhdistellä kaikkea käytettävissä olevaa tietoa oikean mainoksen näyttämiseksi oikealle hakijalle. 

Responsiivisten tekstimainosten lukuisat eri otsikko- ja kuvaustekstivaihtoehdot antavat tekoälylle tilaa mukauttaa mainos välittämään hakijalle parhaan mahdollisen viestin. 

Tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen mahdollistaa sen, että Googlen mainosjärjestelmä optimoi mahdollisimman hyvän tuoton mahdollisimman kustannustehokkaasti. Pelkkien mainosklikkausten mittaaminen on jo pitkään ollut riittämätön tapa arvioida mainonnan tehokkuutta. Mainostajalle paljon arvokkaampaa on tieto siitä, millaisia tapahtumia kävijä sivustolla suorittaa. Konkreettiset yhteydenotot tai verkkokaupan myynti ovat tapahtumia, joilla on mainostajalle arvoa. 

Dataan pohjautuva konversiotavoitteen mittaus mahdollistaa sen, että sivustolla vierailevan kävijän koko ostopolku otetaan huomioon.  

Google-mainonnan tekoälyä käyttävillä työkaluilla saavutetaan hakijan kannalta olennainen ja hyödyllinen hakutulos, sekä mainostajan kannalta otollinen mahdollisuus tehdä vaikutus asiakkaaseen sivustollaan. Sivuston ulkoasu ja käytettävyys sekä tarjolla oleva tuote tai palvelu vaikuttavat lopulta siihen, saavutetaanko mainonnalle asetettu konversiotavoite.  

Tavoitteellinen Google-mainonta toimii parhaiten, kun tekoälyyn pohjautuvat työkalut suorittavat optimointia ja mainonnan asiantuntija seuraa ja ohjaa mainoskampanjaa säännöllisesti.  

 

Tulevaisuuden mahdollisuudet 

Tekoälyn hyödyntäminen vaatii ymmärrystä ja osaamista tekoälyn toiminnasta, jotta siitä saadaan paras hyöty irti. Meillä Netellolla tekoälyn tuomat mahdollisuudet on vastaanotettu suurella innolla.  

Tekoäly on ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan prosesseja – haluammehan jatkossakin pysyä kehityksen kärjessä. 

Netello kehittää ja selvittää koko ajan uusia tapoja tekoälyn hyödyntämiseen. Tämä takaa sen, että asiakkaamme saavat nyt ja jatkossa parhaan teknologian mukanaan tuoman hyödyn. 

Viisi keinoa, joilla ravistelet liiketoimintasi vuoteen 2022

Viime vuosien aikana on herätty siihen, että verkossa voi ostaa ja myydä lähes mitä tahansa. Asiakkaat pyyhkivät yhä harvemmin kenkänsä kivijalkamyymälän ovimattoon tehdäkseen ostoksensa fyysisessä myymälässä, kun saman asian voi hoitaa kotikalsareissa suoraan omalta sohvalta.

Yrityksille tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että asiakkaille tarjotaan verkkosivut tai -kauppa. Koko liiketoiminnallinen ajattelu ja vanhat rakenteet täytyy tomuttaa uuteen uskoon, jotta verkon kuhinassa pärjää.

1. Tarkista perustusten kunto

Jotta yrityksen lonkeroita voidaan lähteä ujuttamaan verkon moninaisiin kolkkiin, on perustusten oltava ensin kunnossa. Yrityksen liiketoiminnan ja toimintamallien on oltava kristallinkirkkaat niin asiakkaille kuin yrityksen työntekijöillekin.

Aloita vastaamalla näihin kysymyksiin:

 • Mikä on yrityksenne liikeidea?
 • Kenelle palvelunne/tuotteenne on tarkoitettu?
 • Mitkä ovat yrityksenne kilpailuedut?
 • Mikä on asiakaslupauksenne?

Kun jokainen yrityksenne työntekijä osaa vastata näihin kysymyksiin, on aika selvittää, vastaako verkkosivustonne tai -kauppanne selkeästi ja johdonmukaisesti näihin kysymyksiin. Ulkopuolinen silmäpari on tässä tarkastustyössä avainasemassa.

2. Naksauta ajattelun nuppi uuteen asentoon

Seuraavaksi on syytä irrottautua ajatuksesta “näin on hyvä, kuin on aina ennenkin tehty”, sillä useinkaan asia ei ole näin. Paikoilleen jämähtäminen ei ole vuolaasti eteenpäin virtaavassa verkkomaailmassa kannattavaa.

70-luvulta asti Leppävirralla toiminut perheyritys ei enää itsessään toimi ässänä hihassa verkkomaailman pokerissa. Pitkä kokemus ja perinteikkyys voivat muuttua jopa kielteiseksi asiaksi, jos verkkosivut tukevat menneen maailman nuhjuista mielikuvaa.

Mitä jos lankapuhelinnumeron lisäksi asiakkaalle tarjottaisiin mahdollisuutta varata esimerkiksi 30 minuutin kartoituskäynti suoraan digitaalisesta kalenterista? Mitä jos asiakas voisi toimittaa tarvittavat liitetiedostot whatsappilla tai maksaa tuotteen mobilepayllä?

UKK

3. Viesti asiakkaillesi rohkeasti, säännöllisesti ja monissa kanavissa

Verkon jatkuvassa viestitulvassa kilpaillaan samojen silmäparien huomiosta. Viestinnän ja markkinoinnin ajatellaan usein olevan joutavaa höpinää, johon ei kannata uhrata aikaa ja resursseja. Eikä kannatakaan, mikäli haluaa hukkua massaan tai pahimmassa tapauksessa haihtua olemattomiin.

Tutkimusten mukaan viestinnällä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli asiakkaiden ostopolun eri vaiheissa. Asiakastuntemukseen perustuva, puhutteleva ja yhdenmukainen viestintä vakuuttaa, sitouttaa ja ohjaa asiakasta. On tärkeää kietoa potentiaalinen asiakas pikkurillin ympärille monissa eri kosketuspisteissä, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Puhuttelevuuden ja selkeyden lisäksi viestinnässä on tärkeää myös herätellä ja olla rohkea. Pliisu viestintä tarkoittaa käytännössä markkinointibudjetin lapioimista lietesäiliöön.

4. Herätä tunteita ja puhu vastuullisuudesta

Uudet ostajasukupolvet arvostavat vastuullisuutta ja ostavat merkityksiä. Vastuullisuudesta kyllä puhutaan monissa yrityksissä, mutta se on vain onttoa sananhelinää, mikäli se ei näy myös käytännössä. Kerro avoimesti yrityksesi arvoista ja niistä käytännön toimista, joilla pyritte vaikuttamaan tulevaisuuden maapallon hyvinvointiin.

Myös tunteet myyvät. Tutkimusten mukaan tunne ratkaisee jopa 70-95 prosenttisesti sen, mistä asiakas tuotteen tai palvelun ostaa. Onkin tärkeää pohtia, mitä tunteita yritys haluaa herättää ja tähdätä kaikessa viestinnässä tähän tavoitteeseen.

Vaikka ostokset tehdään yhä useammin verkossa, se ei tarkoita anonyymiä kaupankäyntiä. Onkin huomattu, että asiakkaan tunnekokemus voimistuu, mikäli verkossa pystytään tarjoamaan jonkinlainen ihmiskohtaaminen tai -kontakti. Kyseessä voi olla esimerkiksi palvelun tai tuotteen videoesittely tai reaaliaikainen chat oikean ihmisen kanssa.

5. Rakenna sulava ja teknisesti toimiva kokonaisuus

Kaiken nivoo yhteen sulavasti toimiva verkkopalvelu. Tökkivä sivusto, vanhanaikaiset yhteydenotto- tai ostotavat sekä rikkinäiset ostopolut nostavat helposti seinän potentiaalisen asiakkaan ja yrityksen välille. Verkko tarjoaa niin paljon vaihtoehtoja, ettei jumittavan verkkopalvelun äärelle kannata jäädä latelemaan ärräpäitä kovin pitkäksi aikaa.

Kun tuotetiedot ovat selkeästi ja kiinnostavasti asiakkaan saatavilla, maksu- ja yhteydenottotavat ovat kiinni tässä ajassa ja palvelun käyttö on vaivatonta niin mobiilissa kuin muillakin laitteilla, saat pitkäaikaisia ja tyytyväisiä asiakkaita.

Lähde: Verkkokaupan trendit 2022, Paytrail

Haluatko ravistella liiketoimintaasi Netellon avustuksella?

Kaikkea tätä ei tietenkään tarvitse tehdä yksin. Me olemme luoneet leipiintymisen ja paikoilleen jämähtämisen selättämiseksi yrityksille TIE-toimintamallin, joka tähtää perinteisten rakenteiden ravisteluun ja uuden digitaalisen palvelukokonaisuuden rakentamiseen.

Perkaamme yrityksesi nykyisen tilanteen, suunnittelemme kannattavan digiloikan raamit ja toteutamme saumattomasti toimivan verkkopalvelun, joka näkyy ja kuuluu kaikkialla verkossa. Olemme auttaneet jo lukuisia eri aloilla toimivia yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja paljon enemmänkin.

Tutustu Syste Oy:n tarinaan alta:

Aloita muutos ottamalla meihin yhteyttä

Teams-käyttö tehokkaasti: Solu Digital antaa 5 vinkkiä

Microsoft Teams on lähes kaikkien etätöitä tekevien keskeinen työympäristö. Johtava konsultti Henry Scheinin Solu Digitalilta antaa seuraavassa viisi vinkkiä Teamsin tehokäyttöön.

Etätyöskentely asettaa omat haasteensa sujuvalle työn tekemiselle. Monipuolisesti omaa ja organisaation arkea hyödyttävillä työkaluilla on tässä tärkeä rooli. Digitaaliset prosessit ja tiedon sujuva käsittely ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta ovat työkalupakin tavanomaisia edellytyksiä.

Me Solu Digitalissa tarjoamme Microsoftin teknologioita hyödyntäviä tiedonhallinnan ratkaisuja helpottamaan asiakasorganisaatioiden työntekijöiden arkea. Ratkaisujen toteuttamisen ja käyttöönoton lisäksi pidämme muun muassa työpajoja ja koulutuksia. Matkan varrella reppuun on kertynyt paljon keinoja, joilla ottaa kaikki ilo irti Microsoft Teams -käytöstä.

Tässä siis viisi vinkkiä, jotka kannattaa ottaa nyt haltuun, jos Teamsin käytön tehostaminen on ajankohtaista omassa organisaatiossasi. Vinkkien avulla pääset alkuun Teamsin tehokäytön suunnitelmallisessa toteutuksessa.

Vinkki 1: Tunnista Teamsin tarjoamat mahdollisuudet virtuaalisen yhteistyön tehostajana

Useimmat virtuaalisen yhteistyön mahdollistavat työkalut tarjoavat käyttöösi kokoustoimintoja, videopuheluja ja pikaviestintätoiminnallisuuksia monitahoiseen ja -kanavaiseen viestintään eri sidosryhmien välillä. Microsoft Teams tarjoaa näiden lisäksi käyttöösi monta muuta virtuaalityön ulottuvuutta.

Yksi Teamsin vahvuuksista on sen monipuolisuus ja kattavat mahdollisuudet keskittää työntekoa ja siihen liittyvää yhteydenpitoa yhteen sovellukseen. Työskentely tiedon, asiakirjojen, tehtävien ja ihmisten parissa tehostuu, kun huomaat lisäksi nämä:

Kokouksien hallinta: Teamsin kattavat toiminnallisuudet tukevat kokousten sujuvaa suunnittelua, järjestämistä ja asianhallintaa. Kokouksiin liittyvän aineiston kuten dokumenttien ja OneNote-muistiinpanojen käsittely vähentää tiedon hajautumista sähköpostiin, eri tiedostosijainteihin ja osallistujien ulottumattomiin.

Dokumenttien käsittely: Teamsissä voi työstää asiakirjoja Office-ohjelmilla, jolloin yhteismuokkaaminen samanaikaisesti ja dokumenttiin liittyvä keskustelu muiden kanssa onnistuu suoraan asiakirjan yhteydessä. Dokumentteja voi myös tallentaa ja jakaa helposti organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle.

Työryhmätyöskentely: Teams tarjoaa myös SharePointin dokumentinhallinnan ominaisuuksien hyödyntämisen. Osasto- ja projektikohtainen työskentely selkeytyy Teams-tiimien eli työryhmäkohtaisten työtilojen avulla. Muistutusten, hälytysten, hyväksyntäketjujen ja muiden työskentelyä tehostavien toimintojen käyttöä kannattaa hyödyntää koko organisaation laajuisesti.

Tehtävien- ja projektinhallinta: Teamsissä voi käyttää myös Planneria, jonka työjonojen ja tehtäväsäiliöiden käyttö tekee tiimien ja projektien tehtävien hallinnasta helpompaa. Plannerin käyttö lisää tehtävien läpinäkyvyyttä ja tiimien jäsenten välistä luottamusta. Työnteko ja siitä raportointi helpottuvat, vaikkapa tiimipalavereissa yhteisesti hyödynnettävien näkymien ja raporttien avulla.

Yhteistyön ja virtuaalityöskentelyn tehostamisen lisäksi Teamsistä löytyy ratkaisun avaimet moneen organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen liittyvään osa-alueeseen. Helikopteriperspektiivi organisaation tiedolla johtamiseen auttaa muodostamaan näkemyksen tarpeista ja mahdollisuuksista Teamsin tehokäyttöön.

Vinkki 2: Tehosta Teamsin käyttöä yhteisillä toimintatavoilla

Teamsin, kuten muidenkin digitaalisen tiimityön ratkaisujen käytön tehostamisessa korostuu yhtenäisten toimintatapojen määrittely. Määrittely on hyvä aloittaa organisaation nykytilanteen kartoittamisesta:

• Mitkä organisaation ja työntekijöiden eli käyttäjien tarpeet ja haasteet ovat?
• Entä mikä on käyttäjien nykyinen osaamistaso ja Teamsin käyttöaste?

Kartoitus sekä organisaation johdon tasolla että käyttäjien keskuudessa antaa arvokasta tietoa ja näkemystä siitä, mitä tavoitetilaa kohti suunnataan ja millä keinoilla sitä kohti pyritään. Kartoituksen jälkeen Teamsin erilaisten käyttötapauksien tunnistaminen luo pohjaa yhtenäisten toimintatapojen määrittelylle.


Erilaisten sidosryhmien tarpeiden ja haasteiden huomioiminen tässä on tärkeää yhteisen ymmärryksen muodostamista varten. Teams-käytön kannalta kohderyhmiä kannattaa miettiä monesta eri näkökulmasta käyttötapauskohtaisesti:

• Päivittäiset loppukäyttäjät tarvitsevat tiettyjä perustoimintoja tiedon ja dokumenttien parissa työskentelyyn virtuaalisesti sekä yhteisiä pelisääntöjä esimerkiksi tiedon tallennussijainteihin ja kokouskäytäntöihin liittyen.

• Työntekijöiden esihenkilöt tarvitsevat helppokäyttöisiä työkaluja tiimiensä johtamiseen, jotta he voivat mahdollistaa helposti seurattavan, avoimen ja läpinäkyvän tiimityöskentelyn herättämään luottamusta ja yhteisöllisyyden tunnetta kaikkien tiimin jäsenien kesken.

• Projektipäälliköt tarvitsevat työkaluja, dokumenttipohjia sekä käytäntöjä tehtävän- ja projektinhallintaa varten seuratakseen ja raportoidakseen etenemistä projektijohdolle. Projektitoiminnan johto taas tarvitsee yhdenmukaista ja vertailtavissa olevaa tietoa kaikista projekteista.

Teamsin käyttö helpottuu tiettyjen toimintatapojen vakiintuessa työnteon arkeen, kun organisaation työntekijät ovat tietoisia määritellyistä ja dokumentoiduista, kaikkia yhteisesti koskevista käytänteistä.

Vinkki 3: Keskitä työskentely Teamsiin

Plannerin mahdollistamien tehtävien- ja projektinhallintatoimintojen lisäksi Teamsiin voi yhdistää useita erilaisia sovelluksia, tietojärjestelmiä ja lähteitä. Työskentely helpottuu ja aikaa säästyy, kun tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen kuluva aika eri järjestelmien välillä keskitetään Teamsiin.

Teamsiin voi kehittää automaattisia työnkulkuja ja lomakepohjaisia sovelluksia kätevästi Microsoft Power Platformin palveluilla. Erilaisia sovelluksia ja tietolähteitä voi liittää Teamsiin sadoilla yhdistimillä. Näihin sovelluksiin liittyvän datan hyödyntäminen tehostaa työntekoa ja lisää tuottavuutta myös kattavilla raportointi- ja ennusteratkaisuilla Power BI:n avulla.

Power Platformin mahdollistamien ratkaisujen lisäksi räätälöidyt Teams-sovellukset tarjoavat Teamsin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia hyödyntäviä laajennuksia, kuten:

• Botteja vaikkapa IT-osaston lähituen tikettien hallintaan
• Teamsin vasemman puolen valikkoon sekä kanavien ja tiimien välilehdille rakennettavia sovelluksia tiimi- ja henkilökohtaisen työskentelyn tueksi esimerkiksi organisaatiokohtaisten Teamsin käyttöön liittyvien linjauksien, ohjeistuksien ja opastavien koulutussisältöjen keskuksena

Nämä sovellukset perustuvat organisaatioiden tarpeita vastaaviin käyttötapauksiin. Ne tarjoavat yksinkertaisista sovelluksista monipuolisiin tiedon ja resurssien keskittymiin luotuja työvälineitä sujuvoittamaan työntekijöiden arkea. Erilaiset sovellukset tuovat käytännöllisyyttä ja vaivattomuutta työntekoon keskittämällä useita toimintoja ja työtehtäviä Teamsin toimintaympäristöön.

Manuaalisia ja toistuvia, isoja tietomääriä käsitteleviä työtehtäviä voi automatisoida niin Teamsiin räätälöityjen sovelluksien kuin myös muiden Teamsiin yhdistettävien sovellusten ja järjestelmien avulla. Esimerkiksi matka- ja kululaskujen kirjaus ja käsittely sekä tuntikirjausten ja lomapyyntöjen tallentaminen, esimiesten hyväksymisketjut ja muut tiedon hallintaa keskittävät työnkulut onnistuvat kätevästi suoraan Teamsistä.

Vinkki 4: Paranna Teamsin käyttökokemusta muokkaamalla asetuksia

Erilaisten asetusten läpikäynti ja muokkaaminen tarvittaessa on yksi tapa tehostaa omaa työskentelyä, yhteistyötä muiden kanssa sekä Teams-kokouksia etukäteen sekä niiden aikana ja jälkeen.

Esimerkiksi ilmoitusasetusten läpikäynti jo Teams-käytön alkuvaiheessa antaa paremman kuvan siitä, mihin asioihin voi omilla asetuksillaan vaikuttaa tiedonkulun ja yhteistyön edistämiseksi. Pääset muuttamaan ilmoitusasetuksia Teamsin oikeassa yläkulmassa, jossa oman profiilikuvan tai nimikirjaimien kohdalta klikatessa avautuu valikko. Valitse Asetukset ja Ilmoitukset-osio.

Voit muokata ilmoitusasetuksia vastaamattomiin sähköposteihin sekä kokouksissa, tiimeissä, kanavissa ja henkilöiden välisissä keskusteluissa tapahtuvaan toimintaan liittyen. Myös muut Asetukset-osion kohdat kannattaa käydä perusteellisesti läpi, jotta Teamsin käyttökokemus on viilattu itselle ja omaan työntekoon sopivaksi.

 

Myös Teams-kokouksissa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asetuksiin niin kokouksen järjestäjänä kuin siihen osallistujanakin:

• Kokousasetusten muokkaaminen liittyen odotustilan käyttöön kokouksen alussa, osallistujien mikrofonien mykistyksen, keskustelujen ja reaktioiden sekä esittäjien sallimiseen.
• Taustakohinan vaimennus Teamsin asetuksien kohdasta Laitteet.
• Taustan sumennus ja taustakuvan käyttäminen Teams-kokouksen ikkunassa ennen kokoukseen liittymistä.

Parhaimmassa tapauksessa jokaisen kokoukseen osallistujan kokemus paranee, kun esimerkiksi ylimääräinen taustahälinä vaimentuu mikrofonia käytettäessä, tai jokainen osallistuja käyttää videokuvaa sumennetulla taustalla tai omavalintaisella taustakuvalla, vaikka taustalla saattaisikin näkyä arjen epäjärjestystä.

Näillä pienillä asioilla voi olla iso merkitys ja vaikutus välittömän luottamuksen syntymisessä ja vahvistumisessa, kun osa vuorovaikutuksesta, nimittäin eleet, ilmeet ja läsnäolo, jäävät etätyössä kokonaan tai osittain pois.

Vinkki 5: Hallitse Teamsin työryhmiä ja tietoturvaa automaatiolla

Teams-käytön tehostamisessa yhden tärkeän kokonaisuuden muodostavat Teams-ryhmät eli tiimit kanavineen. Tavallisessa tapauksessa yhteistyön alkaessa asiakkaamme ovat kokeneet ongelmaksi sen, että organisaatiossa on liian suuri määrä tiimejä, joista osa on perustettu osin vailla yhdessä sovittua tarkoitusta ja osa eri tahoilla, omistajiensa huomaamatta, useampaan kertaan samaa tarkoitusta varten. Teams-käytön osaamistaso on ollut vaihtelevaa, mikä on vaikeuttanut Teamsin tehokasta ja monipuolista hyödyntämistä. Käyttöä tukevan tiedon ja oppimiseen kannustavien toimintatapojen puuttuminen on jarruttanut Teamsin omaksumista.

Epäyhdenmukainen osaaminen ja käyttäjävaatimukset puoltavat Solu 365:n työryhmäautomaation hyödyntämistä organisaatiossa. Solu 365 työryhmäautomaatio avaa väylän Teams-käyttöönottoon ja toimintatapamuutoksen toteuttamiseen. Käytännössä Teams-tiimien pääkäyttäjien eli tiimien omistajien ei tarvitse hallita Teams-tiimien oikeiden ja yhdenmukaisten asetusten teknistä suorittamista, vaan suorittamisen voi jättää työryhmäautomaation tehtäväksi. Solu 365 perustaa Teams-tiimit ennalta määriteltyjen käyttötapausten ja tiimikohtaisten tietosuoja- ja jakamisasetusten mukaisesti.

Teams-tiimiin muodostetaan automaattisesti tarvittavat dokumenttipohjat esimerkiksi projektiraportoinnille, sovellukset yhdistettyinä eri tietojärjestelmiin, ja muut resurssit valmiina käyttöön.

Solu 365:n portfolionäkymä organisaation kaikista Teams-ryhmistä monipuolisin suodatusmahdollisuuksin tarjoaa helikopteriperspektiivin kaikkiin Teams-tiimeihin. Asiakkaamme ovat tehostaneet työntekoa tukemalla työntekijöiden hyvinvointia ja työviihtyvyyttä Teamsin ja Solu 365:n avulla.

Lisävinkki: Panosta koulutukseen ja viestintään

Teamsin käyttö mahdollistaa monia asioita tiedon ja resurssien tallentamiseen, käsittelyyn, jatkojalostamiseen ja jakamiseen organisaation kaikilla alueilla sekä ulkopuolisten tahojen kanssa. Teamsin perusversion toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien laaja-alainen käyttö ja sen tehostaminen erilaisilla sovelluksilla ja työnkuluilla siis kannattaa.

Koulutuksella ja ajankohtaisella viestinnällä on myös merkittävä rooli Teams-käytön tehostamisessa. Niiden suunnittelu ja toteutus kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen Teamsin, sen sovellusten ja toiminnallisuuksien käyttöönottoa. Myös eri käyttäjäryhmien laaja skaala erilaisia oppimistapoja on hyvä ottaa huomioon Teams-koulutuksia suunnitellessa.

Säännöllinen viestintä esimerkiksi Teamsin uusista ominaisuuksista ja niiden käytön mahdollisuuksista auttaa henkilöstöä löytämään luovasti ratkaisuja moniin tietotyön haasteisiin ja tarpeisiin. Organisaatioiden kannattaa hyödyntää arvokkainta resurssiaan eli asiantuntevia ja kokeneita työntekijöitään osallistamalla heidät muutoksen toteuttamiseen säännöllisten palautekyselyjen kautta.

 

Vierailijakynä
Henry Scheinin
Johtava konsultti, Solu Digital Oy

 

Uinuva verkkosivusto ei riitä, muista myös palvella asiakkaitasi!

Kun asiakas saapuu kivijalkaliikkeeseen, häntä tervehditään ja tiedustellaan, mitä hän etsii. Kun asiakas saapuu verkkosivustolle tai verkkokauppaan, hänet jätetään oman onnensa nojaan. Miksi laadukas ja henkilökohtainen asiakaspalvelu unohtuu verkossa?

Verkkokauppa kasvaa, mutta asiakaspalvelu unohtuu

Sähköinen kaupankäynti kasvaa Suomessa huomattavasti nopeammin kuin muu talous. Tällä hetkellä jo lähes 60 prosenttia suomalaisista ostaa verkosta tuotteita ja palveluita kuukausittain. Koronapandemia on vauhdittanut kasvua ja saanut viimeisetkin villahousut, niin asiakkaat kuin yrityksetkin, siirtymään verkkoon.

Samaan aikaan myös ostajien vaatimukset kasvavat ja tarpeet muuttuvat. Asiakkaat odottavat saavansa verkossa nopeaa ja vaivatonta palvelua ilman, että joutuvat itse ottamaan ensimmäisen askeleen. Verkkokauppa tai -sivusto, joka seisoo paikoillaan kuin kivimuuri, ei tarjoa juurikaan kosketuspintaa yritykseen.

Laadukas asiakaspalvelu verkossa

Asiakas haluaa kuulla sinusta

On helppoa ja kovin suomalaistakin ajatella, että “liiallinen tyrkyttäminen” ärsyttää asiakkaita. Nettisivun nurkasta ponnahtava chat-ikkuna saattaa tuntua ajatuksena kammottavalta, sillä joku saattaa ärsyyntyä siitä. Samalla tavalla kivijalkamaailmassa eteen ponnahtava yli-innokas myyjä saattaa ärsyttää, mutta samalla hän voi myös onnistua kysymään oikeita kysymyksiä ja auttamaan sinua asiassasi eteenpäin.

Verkossa toimivien yritysten olisikin syytä naksauttaa ajatusmallinsa uudelle taajuudelle. Asiakkaat eivät välttämättä tiedä, mitä he etsivät eikä avun tarjoaminen ole tuputtamista. Esimerkiksi alla kuvattu automaattinen asiakaspalvelija voidaan rakentaa kysymään potentiaalisilta asiakkailta oikeita kysymyksiä oikealla hetkellä ja opastamaan heidät eteenpäin.


 

Opasta, ohjaa ja tee lisää kauppaa

Tälläkin hetkellä verkko pursuaa ostovalmiita asiakkaita, jotka ovat esimerkiksi vallitsevan maailmantilanteen vuoksi joutuneet siirtämään ostoksensa ensi kertaa nettiin. Verkkosivusto tai -kauppa, joka ottaa heistä kopin, tervehtii ja kyselee heidän tarpeistaan, on heille varmasti helpommin lähestyttävä kuin sivusto, joka odottaa asiakkaan etsivän tietonsa itse.

On tutkittu, että chat-keskustelu verkkokauppavierailun aikana voi jopa kymmenkertaistaa asiakkaan oston todennäköisyyden. On totta, että chat-ikkunat ja muut botit voivat ärsyttää osaa asiakkaista, mutta fakta on, että kaikkia ei voi koskaan miellyttää. Kannattaa siis ennemmin tarjota asiakkaille useampia yhteydenottotapoja, kuin jättää tämä mahdollisuus käyttämättä.

Käy tutustumassa tästä automaattiseen asiakaspalvelijaan, jonka rakensimme datanpalautukseen erikoistuneelle asiakkaallemme HammarDatalle. ”Liidikone tehostaa yhteydenottoja sekä meidän että asiakkaidemme näkökulmasta”, HammarDatan Jari Ståhlhammar kommentoi palvelua.

Hyvän asiakaspalvelun mittarit

Hyvä asiakaspalvelu koostuu alasta riippuen hieman eri asioista. Verkossa toimiessa on kuitenkin tiettyjä yhteneväisyyksiä, joita asiakkaat arvostavat:

 • Tilaamisen/yhteydenoton helppous
 • Sivuston selkeys, nopea tiedonsaanti
 • Laadukas asiakaskokemus
 • Nopeus: reagointiaika, tilausajat, tavoitettavuus

Vain harva verkossa asioiva ihminen tarttuu enää nykypäivänä luuriin ja soittaa yritykseen tilatakseen tuotteen tai palvelun. On tutkittu, että asiakkaiden ostotapa on jo muuttunut ja tulee muuttumaan entisestään lähivuosina. Tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet näkyvät jo nyt, ja tämä suuntaus vain kasvaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa chatbotit ja muut automatisoidut asiakaspalvelutavat ovat jo keskeinen osa ostotapahtumaa.

Muista: asiakas ei ole sinun kengissäsi

On myös tärkeää muistaa, että asiakas ei välttämättä ajattele samalla tavalla kuin sinä. Kohderyhmä täytyy tuntea, jotta heitä voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla verkossa. “Minä en ainakaan koskaan käytä chattia” ei ole relevantti perustelu sille, ettei kyseistä palvelua kannattaisi tarjota omille asiakkaille.

Asiakkaiden kohtaaminen verkossa, henkilökohtainen palvelu ja vastausten tarjoaminen asiakkaan ongelmiin ovat tätä päivää. Asiakkaat odottavat saavansa hyvää palvelua myös verkossa. Kun asiakkaan odotukset täytetään tai jopa ylitetään verkkopalvelussa, se näkyy suoraan liikevaihdossa, suositteluissa ja asiakkaiden sitoutumisessa yritykseen.


Sisällöntuotanto ei ole diipadaapaa vaan sivustosi tärkein myyjä

Tekstisisällön ajatellaan usein olevan vain sivuston täytettä, turhaa sananhelinää, jota kiireisellä nykyihmisellä ei ole aikaa lukea. Monella on se käsitys, että firman nimi, osoite ja puhelinnumero riittävät vallan mainiosti nettisivujen sisällöksi. Puhelinluetteloiden valtakaudella ehkä riittikin, mutta ne ajat ovat kaukana takana päin.

Miksi nettisivuilla kannattaa olla hyvää tekstisisältöä?

1. Sivusto löytyy paremmin Googlesta
2. Sivuston kautta tehdään enemmän kauppaa
3. Teksti tarjoaa asiakkaalle tarttumapintaa ja tärkeää tietoa
4. Kilpailijoista erottuminen
5. Uudet tekstit pitävät sivuston ja somen aktiivisena

1. Sivusto löytyy paremmin Googlesta

Kun etsit tuotetta tai palvelua Googlesta, algoritmit skannaavat aiheesta kertovat sivustot läpi ja syöttävät ne nenäsi eteen ns. laatujärjestyksessä. Yksi tärkeimmistä laatukriteereistä on sivustolla oleva tekstisisällön määrä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että hakukoneet on rakennettu alunperin tiedonhakua varten. Tietoa on siis oltava tarjolla.

Se, että tekstiä on riittävästi, ei kuitenkaan vielä riitä. Tekstin on nimittäin oltava myös relevanttia, laadukasta ja pysyttävä aiheessa. Hyvin jäsennelty, optimoitu teksti nostaa sivuston näkyvästi Googlen hakutulosten joukkoon.

Lue lisää hakukoneystävällisen tekstin kirjoittamisesta täältä.

2. Sivuston kautta tehdään enemmän kauppaa

Sivustolla oleva teksti toimii myös yrityksen itsenäisenä myyjänä. Jokainen sivu kannattaakin ajatella erillisenä myyntiesitteenä, jossa kerrotaan selvästi mitä ollaan myymässä ja kenelle. Tämän lisäksi on hyvä nostaa esille yrityksen kilpailuedut ja luoda asiakkaalle matalan kynnyksen osto- ja yhteydenottotapoja.

Jos tekstin aiheena on vaikkapa kattoremontti tai piharakentaminen, tarkoituksena ei ole kirjoittaa Wikipedia-artikkelia piharakentamisen syvimmästä olemuksesta tai kattofirman historiikkia. Asiakasta kiinnostaa lähinnä tuotteen/palvelun hinta sekä se, kuinka helppoa tilaaminen on ja kuinka luotettavalta yritys vaikuttaa.

Sisällöntuotto kasvattaa asiakasmäärää.

3. Teksti tarjoaa asiakkaalle tarttumapintaa ja tärkeää tietoa

Hyvä teksti myös opastaa ja informoi. On turha olettaa, että kaikki omakotitaloasujat tietävät, miten ja miksi salaojaremontti tehdään. Hyvin usein yritys on niin syvällä omassa tekemisessään, että ymmärrettävän ja asiakasta aidosti palvelevan tekstin tuotto on vaikeaa. Liian usein törmää sivustoihin, joissa on menty mutkitteleva ammattijargon edellä ja unohdettu kertoa, mitä asiakas ihan oikeasti hyötyy palvelusta tai tuotteesta.

Toinen keskeinen asia on tarjota asiakkaan ongelmaan ratkaisua. Samaistuttavat asiakastarinat tai konkreettiset esimerkit auttavat lukijaa löytämään tarttumapintaa aiheeseen. Kannattaa siis aina ensisijaisesti miettiä, kenelle tekstiä kirjoitetaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa.

4. Kilpailijoista erottuminen

Kaikki yritykset ovat nopeita, kilpailukykyisiä, kokeneita ja ammattitaitoisia. Teksteissä ei siis kannata sortua kliseisiin tai tehdä samoja asioita, mitä kaikki kilpailijatkin tekevät. On tärkeää kertoa, miksi juuri teidän yrityksenne on vertaansa vailla.

Kokonaisvaltainen palveluntarjoaja, jolla on pitkä kokemus ja kilpailukykyiset hinnat” ei kerro yhtään mitään. Kannattaakin kertoa, mitä kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan ja miten kokemus näkyy työn jäljessä sekä puhua avoimesti hinnoista, hintahaarukasta tai esimerkkihinnoista. Kattoremontin tilaaja ei välttämättä tiedä alkuunkaan, liikutaanko kymmenissä, sadoissa, tuhansissa vai kymmenissä tuhansissa euroissa.

5. Uudet tekstit pitävät sivuston ja somen aktiivisena

Mitä ihmeen hyötyä blogeista ja muista artikkeleista sitten on nettisivuilla? Blogiartikkeleiden julkaisu on fiksua monestakin syystä. Ensinnäkin tasaisin väliajoin julkaistavat artikkelit pitävät sivuston aktiivisena, mitä hakukoneet arvostavat. Uinuva verkkosivusto, joka ei ole muuttunut 10 vuoteen mihinkään suuntaan, ei saavuta kovin korkeita laatupisteitä skannausrobottien silmissä.

Toisaalta myös jokaisella artikkelilla voidaan tehdä taikoja hakukoneiden ihmeellisessä maailmassa. Sen vuoksi artikkelit kannattaa suunnata suoraan kohderyhmälle ja miettiä, mitä he Googlesta etsivät. “Kuinka talvirenkaat vaihdetaan?” tai “Millä värillä talon voi maalata?” ovat esimerkkejä aiheista, joilla voidaan tavoittaa relevanttia yleisöä.

Tämän lisäksi blogit ovat erinomaista jaettavaa myös somessa, uutiskirjeissä ja muissa kanavissa. Mitä useammassa paikassa yrityksesi asiantuntijuus näkyy, sen suuremmalla haravalla haalit väkeä sivustolle ja maksaviksi asiakkaiksi.

Blogin perustaminen kannattaa.

Sisällöntuottajan kohtaamia väitteitä

Korjataan lopuksi vielä muutama väite, joihin sisällöntuottajana usein törmää, kun asiakkaita haastatellaan tekstisisältöjä varten.

1. “Nämä samat asiat lukee meidän kilpailijamme sivuilla, lue sieltä”

Ei, en lue, vaan kysyn sinulta. Netin syövereistä löytyy sivukaupalla tietoa ihan kaikista aiheista maan ja taivaan väliltä, mutta ideana ei ole kopioida muiden tekstejä ja kirjoittaa ympäripyöreää sivuston täytettä. Tarkoituksena on kertoa, mitä sinun yrityksesi tarjoaa, miten sinun yrityksesi erottuu muista ja palvelee asiakkaitaan ja miksi palvelu/tuote kannattaa tilata juuri sinulta.

2. “Ei kukaan jaksa lukea näin pitkiä tekstejä”

Tämä on varmasti osittain totta, sillä kiireinen nykyihminen viettää yhdellä sivulla keskimäärin vain joitakin sekunteja. Tekstiä on kuitenkin oltava riittävästi, jos meinataan kivuta hakukoneiden suosioon.

Tämän takia onkin tärkeää, että teksti on rakennettu järkevästi. Lukija täytyy saada vakuuttuneeksi heti ensimmäisten lauseiden aikana. Väliotsikoiden ja tiiviiden kappalejakojen avulla lukijalle tarjotaan olennaisia lisätietoja, joista hän voi halutessaan lukea itseään kiinnostavat osiot.

3. “Tämä on meidän asiakkaallemme itsestään selvää, sitä ei tarvitse kirjoittaa”

Tekstien tarkoitus ei missään nimessä ole vääntää jokaista asiaa rautalangasta ja lähteä syventämään tekstiä Mariaanien haudan pohjamutiin asti. Perusasiat on silti hyvä kertoa selvästi eikä tehdä ennakko-oletuksia lukijasta.

Sinulle itsestään selvät asiat eivät välttämättä ole asiakkaalle lainkaan selviä. Ja vaikka olisivatkin, ei ole lainkaan liioiteltua kerrata esimerkiksi sitä, kuinka 3D-mallinnuksen prosessi etenee tai mitä tilaajan pitää huomioida, kun uudiskohteeseen teetetään sähkösuunnitelma.

Haluatko tilata tekstit ammattikirjoittajalta? Kysäise lisää palvelustamme alla olevalla lomakkeella.


  Asiasisältöä tuotteisiini/palveluihini liittyen.Jatkuvaa sisällöntuottoa (esim. blogit).

  Vitkastelu käy kalliiksi – perusta verkkokauppa viimeistään NYT

  Kilpailijasi käyvät tälläkin hetkellä kauppaa verkossa kassalippaat kohisten. Tutkimuksen mukaan uusia verkkokauppoja perustetaan nyt ennätystahdilla, sillä korona ajoi ostajat verkkoon. Mitä pidempään jarrutat, sen kauemmas horisonttiin kilpailijasi kiitävät. Toimi nyt, jos haluat aloittaa vuoden 2021 uudella tavalla.

  Ostajat ovat verkossa, missä sinä olet?

  Tutkimuksen mukaan kauppa digitalisoituu Suomessa tällä hetkellä kovaa vauhtia, ja etenkin kotimainen verkkokauppa on nyt kovaa valuuttaa. Verkkokauppa on levinnyt myös toimialoille, joilla sitä ei ole aiemmin tavattu. Samaan aikaan myös suomalaisten verkko-ostaminen on viime vuosina kasvanut voimakkaasti.

  Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Verkko pullistelee asiakkaita, jotka haluavat ostaa tuotteen tai palvelun kotimaiselta toimijalta, mutta asiakkaiden vakuuttamiseksi ostamisen täytyy olla helppoa ja nopeaa. Tähän tarpeeseen kannattaa reagoida nyt.

  ”Suosittelen verkkokaupan perustamista. Meille tulee asiakkaita tällä hetkellä 90 % enemmän kuin ennen, ja liikevaihto on kasvanut koko ajan.”
  Petri Keinänen, Hermanni-Talot Oy

  Hermanni-Lauteet verkkokauppa

  Uusi vuosi, uusi bisnes

  Loppuvuoden harmauden keskellä on hyvä poistaa läpät silmiltä ja suunnata katse tulevaan. Miten kuluva vuosi on sujunut ja mitä ensi vuonna pitäisi tehdä toisin?

  Verkkokaupan perustaminen ei tapahdu yhdessä yössä, joten projektiin kannattaa havahtua ajoissa. Laadukkaan verkkopalvelun rakentamiseen kuluu noin 4-6 kuukautta, joten projekti kannattaa polkaista käyntiin aikailematta. Älä jää odottamaan suvantovaihetta projektin aloittamiseksi, sillä sitä ei välttämättä koskaan tule. Odottelu voi käydä kalliiksi.

  Mitä verkossa onnistuminen vaatii?

  Verkkokaupan perustaminen on monelle yritykselle yksi suurimmista ja samalla tärkeimmistä investoinneista. Sen vuoksi kannattaa unohtaa oikoreittien metsästys ja tee-se-itse -mentaliteetti.

  Pelkkä verkkokauppa ei vielä tarkoita suurta menestystä, joten kumppani kannattaa valita huolella. Oikea ammattilainen osaa viedä liiketoiminnan verkkoon kannattavasti ja tuottavasti. Lisäksi oikea taho tuntee Googlen salat ja pystyy edistämään verkkokaupan näkyvyyttä hakukoneissa. Myös verkkomainonnan mahdollisuudet pystytään hyödyntämään tehokkaasti.

  Käy katsomassa täältä, mitä verkkokaupan perustaminen Netellolla maksaa ja kuinka se tapahtuu.

  Miksi perustaa verkkokauppa vuodelle 2021?

  Säästät aikaa: Verkkokauppa helpottaa omaa työtäsi, sillä myynti hoituu kätevästi toimivan verkkopalvelun avulla.

  Teet myyntiä ympäri vuorokauden: Verkkokauppa mahdollistaa ostosten tekemisen missä ja milloin tahansa.

  Voit laajentaa tuote- tai palveluvalikoimaasi: Verkkokauppa tarjoaa helposti laajennettavan kokonaisuuden.

  Palvelet asiakkaitasi entistäkin paremmin: Asiakkaat ovat entistä tiukemmin verkossa ja odottavat nopeaa ja helppoa ostamista.

  Saat lisää kassavirtaa ja enemmän asiakkaita: Kun asiakkaat löytävät luoksesi ja ostaminen on tehty mahdollisimman helpoksi, on sinulla hyppysissäsi kaikki avaimet menestykseen.

  ”On hienoa, kun voimme nyt ylpeänä ohjata kävijöitä uuteen, upeaan verkkokauppaamme. Jo nyt on tullut tilauksia tuotteista, joita ei ole koskaan ennen tilattu!”
  Niina Nurmi, Luontaistuote Jasmin

  Oletko sinäkin valmis menestykseen? Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä muutaman arkipäivän kuluessa.


   Haluaisin perustaa verkkokaupan.Verkkokauppani ei näy Googlen hakutuloksissa.Verkkokauppani kaipaa uudistusta.Verkkokauppani kautta ei tule kauppaa.

   Globaalia verkkoviestintää

   Netello Systems mukana taistelussa COVID-19 pandemiaa vastaan

   Asiakkaamme Deep Sensing Algorithms Oy kehittää COVID-19-viruksen uloshengitysilmasta tunnistavaa laitetta ja algoritmia. Tämän laitteen, DSA analysaattorin, toimintaperiaate on samantyyppinen kuin alkometrin. Laitteella pyritään erittäin tarkkaan koronaviruksen tunnistukseen jo kahdessa minuutissa, eli huomattavasti nopeammin kuin tällä hetkellä käytössä olevat koronatestit. Tämä mullistaisi täysin maailman taistelun COVID-19-pandemiaa vastaan. Suurten ihmismäärien testaaminen ja tartuntaketjujen jäljittäminen voisi parhaimmillaan tapahtua vain muutamissa tunneissa.

   DSA analysaattorin nanosensoritekniikan tieteellinen perusta on emeritusprofessori Risto Oravan käsialaa. Laitteen käyttö on suunniteltu helpoksi ja nopeaksi. Käyttäjän turvallisuus on huomioitu laitteen suunnittelussa tarkasti. Laitteessa ja muussa teknologiassa toteutetaan tieteellisesti testattuja ratkaisuja, mm. nanoteknologiaa ja tekoälyä.

   Netello Systems Oy vastaa Deep Sensing Algorithms Oy:n verkkosivustosta dsa.fi, yrityksen sosiaalisen median strategiasta sekä nopeasti muuttuvista tarpeista verkossa ja verkkoviestinnässä. Netello Systems Oy:lle hanke on haastava nopean muutostarpeen ja globaalin toimintaympäristön takia, mutta samalla erittäin motivoiva. Tämä hanke todentaa myös organisaation kyvyn toimia nopeasti, joustavasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti.

   Laaja kokemuksemme ja jatkuva kehittyminen antavat meille mahdollisuuden hoitaa vastaavia hankkeita myös jatkossa. Meille verkkoliiketoiminnan ammattilaisille hankkeesta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että voimme olla mukana ”taklaamassa” aikakautemme vitsausta, koronaa. Tiedämme, että digitaaliset kanavat ovat ainoa tapa rakentaa näin nopeasykliselle toiminnalle tehokas viestintäympäristö globaalisti.

   DSA mediassa:

   NBC Nightly News with Lester Holt
   MTV Uutiset, Uutisaamu
   Yle Uutiset
   Helsingin Sanomat

   Myyntipäällikön kirje

   ”Ei saa jäädä tuleen makaamaan!”

   Erittäin hyvä asiakkaani käytti tätä kuuluisaa lausetta (sopivilla kirosanoilla ryyditettynä) pian koronakriisin puhjettua. Viittaus tuli kreivin aikaan, koska keskusteluamme edeltäneinä päivinä oli tullut lunta tupaan kohtalaisen paljon hamaan tulevaisuuteen siirtyneiden projektien muodossa. Tietysti myös koko tilanne yleisesti tuntui jokseenkin pelottavalta. Siispä lähitulevaisuus ei juuri sillä hetkellä hohtanut erityisen valoisana, vaikka firmamme tilanne onkin hyvin vakaa ja perhe on pysynyt terveenä.

   Tuntemattomasta sotilaasta tuttu kommentti pysäytti syvällä tasolla, kun sitä hetken ihan oikeasti ajattelin. Me kaikki tiedämme, että eteenpäin on mentävä ja tällaisten myräköiden jälkeen vahvat, rohkeat ja kehityskykyiset nousevat entistä vahvempina. Ei liike-elämässä tietenkään kuulu jäädä odottelemaan parempia aikoja toivotaan toivotaan -asenteella – kaikkihan sen tietävät – mutta harvalla on oikeasti rohkeutta lisätä purjepinta-alaa silloin, kun puhuri on kovimmillaan.

   Eräs talousasiantuntija kirjoitti hiljattain havaintonsa vallitsevasta tilanteesta suunnilleen näin:

   ”Päättäjäsegmentit ovat jakautuneet neljään osaan:

   • Lamaantuneet
   • Poteroihin kaivautuneet ja hiekkaa päälleen heittävät.
   • Vanhoihin lääkkeisiin luottavat (näin on aina toimittu ja toimitaan jatkossakin).
   • He, jotka katsovat tulevaisuuteen. ”

   Jokainen yritys ja yrittäjä tietysti päättää oman tiensä

   Valinta on vapaaehtoinen ja jokaisella päätöksellä seurauksensa.

   Kyseinen asiakkaamme (Nestori-Tuote / Jouni ja Janne Sarin) päätti kääntää katseensa tulevaisuuteen. Ensin pysähdyttiin miettimään huolellisesti: mitä nyt oikeasti kannattaa tehdä ja miksi? Sitten laadittiin TIEkartta tulevaisuuteen, jota pitkin nyt kuljemme yhdessä.

   On valtavan inspiroivaa työskennellä Jounin, Jannen ja lukuisten muiden sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät kerta kaikkiaan suostu lamaantumaan. Tilanne on mikä on, mutta maailma ei ole loppumassa eikä hyvälle perustalle rakennettu bisnes tämän takia mene nurin, jos niin päätetään. Otetaan siis koronapirusta kunnon kaulaote ja panostetaan voimakkaasti parempaan huomiseen.

   Kaikki toiminta siirtyy nyt pakostakin todella suurelta osin nettiin. Tästä muutoksesta tulee pysyvä. Joko tämä ymmärretään ja sen mukaan toimitaan tai sitten luovutetaan.

   Vastoinkäymiset ja tulevaisuuden haasteet voitetaan aina yhdessä. Haluan kiittää Jounia, Jannea ja monia muita edistyshaluisia tämän hetken pioneereja siitä, miten sitoutuneita olette projekteihimme, ja miten me olemme sparranneet toisiamme rakentaaksemme yhdessä tiimimme kanssa teille voittavan tulevaisuuden!

   Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää siitä, kuinka paljon voimaa minä, koko joukkueemme ja monet muut asiakkaamme ammentavat teidän asenteestanne. Nyt ei todellakaan ole aika jäädä tuleen makaamaan!

   Shopping Ads – merkittävästi parempi tuotto maksetusta mainonnasta

   Kaipaatko verkkokauppasi tuotteille tehokasta ja toimivaa mainontaa? Maailmalla hehkutetut Googlen Shopping-mainokset saapuivat viime vuonna myös Suomeen. Shopping-mainonta on erinomainen keino erityisesti verkkokauppojen tuotteiden mainostamiseen, verkkoliikenteen kasvattamiseen ja laadukkaiden liidien hankkimiseen. 
    
   Kuluttajat haluavat löytää kiinnostavista tuotteista vertailutietoa mahdollisimman helpossa muodossa tarjoiltuna. Tähän yksinkertaiseen havaintoon perustuvat Googlen Shopping-mainokset, joilla viitataan yksinkertaisesti Googlen hakutuloksissa näkyviin, kuvallisiin mainoksiin. 
    
   Shopping-mainosten saapumista Suomeen on odotettu pitkään – muissa Pohjoismaissa kampanjatyyppi on ollut mainostajien käytössä jo noin vuoden. Maailmalla Shopping-kampanjat ovat valtavan suosittuja: esimerkiksi Yhdysvalloissa 76,4 % verkkokauppiaiden hakumainonnan budjeteista käytetään Shopping-mainoksiin.

   Mikä on Google Shopping?

   Käytännössä Shopping-kampanja on Googlen hakutuloksissa näkyvä, kuvallinen mainos. Kuvan lisäksi mainoksessa näkyvät tuotteen tärkeimmät tiedot, kuten hinta, jälleenmyyjä ja mahdollisten tuote-arvioiden keskiarvo. 

   Mainostettava tuote perustietoineen siis esitellään potentiaaliselle asiakkaalle jo ennen, kuin tämä saapuu yrityksesi verkkosivustolle. Tässä piileekin kampanjatyypin teho: koska yrityssivustolle Shopping-mainoksen kautta päätynyt henkilö on jo saanut tärkeimmät perustiedot myytävästä tuotteesta, on hän todennäköisesti hyvin kiinnostunut sen ostamisesta. 

   Shopping ads

   Oikein tehtynä Shopping on verkkokaupoille perinteistä Google Ads -mainontaa tehokkaampaa

   Tämänhetkisen tiedon mukaan Shopping-mainokset keräävät merkittävästi enemmän laadukkaita klikkejä kuin tavalliset Google Ads -kampanjat. Keskeinen syy klikkien runsaaseen määrään on, että kuvallinen mainonta toimii pelkkää tekstimainosta huomattavasti paremmin. Kuvallinen mainos on houkuttelevampi ja siksi myös mainosten klikkausprosentti paljon tavallista tekstimainontaa korkeampi.
    
   Klikit ovat laadukkaita, koska Shopping-mainosta klikkaava henkilö myös melko todennäköisesti ostaa tuotteen. Miksi? Saapuessaan verkkokauppaasi asiakkaalla on jo kaikki tarvittava tieto tuotteesta (hinta ja muut perusfaktat). Mikäli hän ei olisi aidosti kiinnostunut tuotteestasi, hän tuskin olisi päätynyt verkkosivustollesi.  

   Shopping-mainosten hyötyihin kuuluvat muun muassa:

   • maksat vain toteutuneista klikkauksista

   • laadukkaiden liidien löytäminen helpottuu

   • kampanjahallinta ja konversioseuranta on kätevää
kuvallinen mainos on näyttävä ja tehokas

   • tutkitusti korkeampi klikkausprosentti kuin tekstimainoksilla
mainos sisältää ostajalle tärkeät perustiedot

   • kuluttajan näkökulmasta nopeuttaa hinta- ja muun vertailun tekemistä

   Sopii lähes kaikille, kunhan myynnissä on konkreettinen tuote

   Shopping-mainoksissa näytetään muun muassa myytävän tuotteen kuva, nimi, hinta sekä verkko- tai kivijalkakauppasi nimi. Lisäksi näkyvissä voi olla muun muassa tietoa tuotteen kunnosta (onko tuote esimerkiksi uusi vai käytetty) sekä tuote-arvosteluja tähtiluokituksen muodossa. Shopping-mainokset näytetään Googlen hakutuloksissa tekstimainosten vieressä tai niiden yläpuolella.
    
   Jotta kampanja voidaan ottaa käyttöön, tulee siinä mainostaa konkreettista tuotetta (esim. Artekin nojatuoli, keltainen kevättakki tai Canonin PowerShot -kamera) – ei siis palveluita tai vaikkapa ladattavia ohjelmistoja. Tarkoituksena on, että kiinnostunut henkilö voi ostaa tuotteen helposti heti mainoksen klikkaamisen jälkeen. 

   Googlen ehtona Shopping-mainoksille kuitenkin on, että kyseisellä toimialalla on riittävästi muitakin mainostajia. Näin toimimalla Google haluaa estää, ettei mikään yksittäinen mainostaja saa liian näkyvyyttä.
    
   Shopping-mainonta ja Google Ads eivät missään tapauksessa ole toisiaan poissulkevia mainosmuotoja, vaan ne tukevat toisiaan erinomaisesti: siinä missä Shopping-mainosten avulla yksittäisille tuotteille voidaan saada merkittävää näkyvyyttä, Google Adsin avulla voidaan mainostaa helposti kokonaisia tuoteryhmiä.

   Shopping ads

   Mitä tulosta päätyisit todennäköisimmin klikkaamaan? Mihin huomiosi kiinnittyy?

   1. Shopping-mainokset näkyvät Googlen hakutulosten yläosassa
   2. Kilpailluilla tuotteilla ja toimialoilla mainokset puskevat orgaaniset hakutulokset tulossivun alalaitaan. Mobiilissa ensinäkymässä ei usein näy muita kuin mainoksia. 

   Hinnoittelu vaihtelee toimialoittain

   Shopping-kampanjoiden hinnat vaihtelevat toimialoittain. Joillain toimialoilla hinnat saattavat olla hieman tavallisia tekstimainoksia kalliimpia, toisilla toimialoilla taas teksti- ja Shopping-mainosten hinnat ovat suurin piirtein samaa luokkaa. 
    
   Lähtökohtaisesti Shopping-mainosten klikit ovat kuitenkin hieman Google Ads -mainoksia kalliimpia. Vaikka hinnoittelun on oltava kohdallaan, ei myytävän tuotteen kannata olla ihan edullisimmasta päästä. On myös tärkeää, että mainostettavaa tuotetta on varmasti saatavilla. Muuten maksat näkyvyydestä sellaisille tuotteille, joita ei voi ostaa, seurauksena pettynyt asiakas.

   Miten Shopping-mainoksista saa parhaan hyödyn?

   Parhaan hyödyn Shopping-mainonnasta saat silloin, kun verkkokauppasi on oikeasti kilpailukykyinen sekä tuotevalikoimansa että hinnoittelunsa puolesta. Koska Shopping-mainosten klikkaukset ovat jonkin verran Googlen tekstimainoksia hintavampia, todella edullisia tuotteita ei välttämättä kannata Shoppingissa mainostaa. 
    
   Shopping perustuu siihen, että asiakas saa selkeässä muodossa kuvan lisäksi tuotteen perustiedot, kuten hinnan. Huomioithan, mainostettavan tuotteen hinnoittelun on oltava kunnossa, sillä Shopping perustuu pitkälti kuluttajien nopeasti tekemään hintavertailuun. Mikäli verkkokauppasi tuote vertailussa aina se kaikista kallein, on todennäköistä, etteivät asiakkaat valitse tarjoamaasi tuotetta. Tuotteelle tulee siis olla kysyntää, ja lisäksi sen pitää olla oikein hinnoiteltu suhteessa kilpailijoihin.

   Miten Shopping-kampanja luodaan? 

   Käytännössä Shopping-mainos luodaan kampanjan pohjana toimivan Kauppiaskeskuksen kautta. Lisäksi tarvitset Google Ads -tilin. Mikäli tarkoituksenasi on mainostaa verkkokauppaa, Kauppiaskeskukseen tulee syöttää yrityksen perustietojen, kuten logon ja perustietojen lisäksi myös verkkokaupan tuotesyöte, minkä jälkeen tämä liitetään vielä Google Ads -tiliisi. Sitä kautta avataan myös varsinainen mainoskampanja. 
    
   Shopping-mainosten tekeminen edellyttää tuotesyötettä, koska Google saa sitä kautta tiedot mainostettavista tuotteista. Syötteen voi tehdä joko manuaalisesti tai käyttää verkkokaupan valmista lisäosaa. Tekstimuotoiseen Google Ads -tekstimainoksen tekemiseen verrattuna Shopping-kampanjan tekemisen kanssa alkuun pääseminen on siis jonkin verran työläämpää. 
    
   Haluatko asiantuntijoidemme apua maksetussa mainonnassa tai hakukonenäkyvyyden orgaanisessa kehittämisessä? Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

   Haluatko tietää lisää?


   Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään paremmin verkossa. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yrityksesi tarpeet yhdessä.

   ×