Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Miksi sivuston kuvien optimointi on tärkeää?

Yrityksen verkkosivustolle lisättävien kuvien valinta kannattaa tehdä huolellisesti, sillä oikein valitulla kuvamateriaalilla voidaan kertoa lisää esimerkiksi tarjottavien tuotteiden yksityiskohdista, tai kohentaa mielikuvaa tarjolla olevia palveluita kohtaan. Kuvavalintojen lisäksi, on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, miten kuvat vaikuttavat sivuston latausaikoihin, sekä siihen miten kuvilla voidaan lisätä yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa.

Kuvien optimointi

Vaikutus latausaikoihin

Sivustolle lisättävät kuvat voivat pahimmillaan hidastaa sivuston latautumista – tämä johtuu yksinkertaisesti lisättävien kuvien tiedostokoosta. Mitä suurempi tiedosto, sitä kauemmin sen lataaminen kestää. Sivustolle lisättävät kuvat kannattaakin muokata sopivan kokoisiksi, jo ennen niiden siirtoa palvelimelle. Näin kuvien laatu saadaan pidettyä hyvänä, samalla kun tiedostokoko saadaan pakattua riittävän pieneksi.

Kuvat ja hakukoneet

Kuvilla on oma merkityksensä myös sivuston hakukoneoptimoinnissa. Koska hakukoneet haluavat esittää käyttäjilleen mahdollisimman monipuolista sisältöä, kannattaa aiheeseen liittyviä kuvia lisätä sivustolle. Näin voidaan osiltaan parantaa sivuton mahdollisuuksia hyvään hakukonenäkyvyyteen.

Hakukoneoptimoinnin kannalta kuvien lisääminen vaatii kuitenkin pientä lisäpanostusta. Kuvien tiedostonimi tulisi muokata kuvan sisältöä vastaavaksi. Esimerkiksi jos sivustolle lisätään kuva punaisesta autosta, voisi lisättävän kuvan tiedostonimenä olla ”punainen-auto.jpg”, jolloin jo tiedostonimi kertoo kuvan sisällöstä. Tämän lisäksi kuvan yhteyteen voidaan HTML-lähdekoodissa tallentaa myös ns. alt-teksti, jossa voidaan kertoa lyhyesti (parilla sanalla) kuvan sisällöstä. Näin toimimalla hakukoneille voidaan välittää tietoa kuvan tarjoamasta sisällöstä.

Näkyvyys kuvahaussa

Vielä muutamia vuosia sitten Googlen kuvahakutoiminto oli monelle yritykselle varsin toimiva kanava liikenteen hankkimiseen. Googlen tekemien muutoksien vuoksi tämän kanavan tuoma suoraliikenne on vähentynyt varsin selvästi, mutta tietyillä toimialoilla kyseisestä kanavasta saattaa edelleen olla hyötyä – – esimerkiksi alat joihin liittyy paljon visuaalisuutta, kuten korjausrakentaminen tai sisustus.

Googlen kuvahakuun liittyviä tuloksia näkyy varsin usein osana Googlen verkkohaun hakutuloksia, jolloin kiinnostavan kuvamateriaalin näkyminen saattaa ohjata käyttäjän Googlen varsinaiseen kuvahakutoimintoon. Googlen tekemien muutosten myötä, kuvahaku ei ohjaa käyttäjää automaattisesti verkkosivulle, josta kuva on peräisin – vaan kuvahaku antaa käyttäjälle mahdollisuuden selata samaan aiheeseen liittyviä kuvia. Mikäli yrityksesi käytössä on näyttävää kuvamateriaalia, kannattaa kuvan yhteyteen ehkä tallentaa yrityksen logo tai verkkosivuston osoite. Näin toimimalla kuvahakua selaavaa käyttäjää voidaan houkutella siirtymään yrityksesi verkkosivustolle.


Uusimmat blogiartikkelimme

×