Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Googlen historian suurin mullistus on tulossa – miksi SGE-optimointi kannattaa aloittaa heti? 

Tässä artikkelissa kerromme, miten Googlen hakukone tulee tulevaisuudessa muuttumaan generatiivisen haun myötä, ja miten siihen kannattaa varautua. 

Mitä generatiivinen haku tarkoittaa?

Googlen hakutulossivulla generatiivinen haku on suurin muutos Googlen hakukoneen historiassa. SGE, eli Google Search Generative Experience tullaan julkaisemaan vaiheittain kaikille markkinoille; tällä hetkellä uudistettu hakukone on testikäytössä Yhdysvalloissa.

Generatiivinen haku on kehittynyt hakutekniikka, joka hyödyntää tekoälyä (AI) käyttäjän kysymyksen ymmärtämiseen ja siihen vastaamiseen. Sen sijaan, että se palauttaisi luettelon verkkosivustoista, jotka saattavat olla relevantteja hakusanoille, generatiivinen haku pyrkii tarjoamaan suoraa vastausta käyttäjän kysymykseen tai täyttämään heidän pyyntönsä. 

Generatiivisen haun ydin perustuu generatiivisiin mallinnustekniikoihin, jotka ovat koneoppimisen alahaara. Toisin kuin perinteiset mallit, jotka luokittelevat tai ennustavat olemassa olevien luokkien perusteella, generatiiviset mallit pystyvät tuottamaan uusia näytteitä opetettujen tietojen pohjalta. Googlen generatiivinen haku voi luoda tiivistelmiä, vastauksia ja jopa kokonaisia tekstikappaleita käyttäjän kysymyksiin perustuen. 

Miten Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan hakukoneita? 

Googlen hakutulossivulla generatiivinen haku on suurin muutos Googlen hakukoneen historiassa. SGE, eli Google Search Generative Experience tullaan julkaisemaan vaiheittain kaikille markkinoille; tällä hetkellä uudistettu hakukone on testikäytössä Yhdysvalloissa. 

Hakukäyttäytyminen tulee SGE:n myötä muuttumaan. Muun muassa klikittömät haut tulevat entisestään lisääntymään, eli haut, joissa käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon jo hakutuloksista, eikä enää vieraile verkkosivustolla. Tämä pitää ottaa huomioon myös hakukoneoptimointia tehdessä, jotta sivusto saa mahdollisimman hyvän näkyvyyden generatiivisissa hakutuloksissa.

Googlen generatiivinen haku käyttää pitkälle kehitettyä tekoälyä, kuten syviä neuroverkkoja, jotka on koulutettu ymmärtämään ja prosessoimaan luonnollista kieltä syvällisellä tasolla. Käyttäjän syöttäessä hakukysymyksen, generatiivinen haku analysoi kysymyksen kontekstin ja aikomuksen käyttäen laajoja tietokantoja ja aiemmin oppimaansa tietoa. 

Sen sijaan, että vain palautettaisiin linkkejä olemassa oleviin sisältöihin, algoritmi luo yhteenvedon tai tuottaa uutta sisältöä, joka vastaa suoraan käyttäjän kysymykseen. Esimerkiksi kysyttäessä ”miten tehdään parasta pizzaa,” generatiivinen haku voi tarjota reseptiehdotuksen, joka on luotu useista resepteistä koostetun tiedon perusteella, eikä vain linkitä käyttäjää yksittäiseen reseptiin. 

Generatiivisen haun edut 

  • Personointi: Generatiivinen haku pystyy räätälöimään tulokset käyttäjän mieltymysten ja aikaisempien hakujen perusteella. 
  • Tiedon yhdistäminen: Se voi yhdistää tietoa eri lähteistä luoden yhteenvetoja tai kokonaan uutta sisältöä. 
  • Vastauksen laatu: Tekoälyn tuottamat vastaukset ovat laadukkaita ja kontekstiin sopivia, sillä ne perustuvat laajaan tietokantaan ja jatkuvaan oppimiseen. 
  • Interaktiivisuus: Generatiivinen haku voi tarjota interaktiivisen kokemuksen, jossa käyttäjän ja hakukoneen välinen dialogi syventää ja täsmentää hakutuloksia. 

Generatiivisen haun haasteet ja eettiset näkökulmat 

Generatiivisen haun kehityksessä on myös haasteita. Yksi suurimmista haasteista on informaation tarkkuus. Kun tekoäly generoi uutta sisältöä, riskinä on epätarkka tai harhaanjohtava vastaus. Tekoälyn kehitys on nopeaa, mutta vielä tällä hetkellä tekoäly hallusinoi melko usein, joten täysin sen tuottamaan tietoon ei voi luottaa. 

Eettisesti on myös tärkeää miettiä, miten henkilökohtaisia tietoja käytetään hakujen personointiin, sekä millaisia seurauksia tekoälyn tuottamaan sisältöön luottamisella voi olla ihmisten tietoisuuteen ja ymmärrykseen maailmasta, mikäli tieto ei aina ole totta.

Tulevaisuuden näkymät ja teknologian kehitys 

Googlen generatiivisen haun potentiaali muuttaa internetin hakuja on valtava. Sen kehitys ja soveltaminen ovat vasta alkutekijöissään. Teknologian kehittyessä sen kyky ymmärtää monimutkaisia kysymyksiä ja niiden pohjalta luotettavien vastauksien tuottaminen tulee paranemaan. On odotettavissa, että hakukokemus tulee muuttumaan entistä vuorovaikutteisemmaksi ja henkilökohtaisemmaksi. 

Googlen generatiivinen haku osoittaa, kuinka tekoäly voi tuoda lisäarvoa arkielämämme digitaalisiin palveluihin, ja on esimerkki siitä, miten teknologia voi auttaa meitä löytämään, ymmärtämään ja hyödyntämään tietoa uusilla ja entistä tehokkaammilla tavoilla. 

Miksi SGE-optimointi kannattaa aloittaa nyt? 

On hyvä varmistaa, että sivustolla on kaikki kunnossa ennen kuin SGE rantautuu Suomeen, jotta kilpailijat eivät saa etumatkaa. Kilpailuetua on mahdollista saavuttaa, mikäli sivustolla on kaikki teknisesti kunnossa Googlen generatiivista hakua varten. 

Miten näkyvyyttä voi parantaa generativisissa hakutuloksissa?

Sivustolla strukturoidun datan ja semanttisen merkkauksen merkitys HTML-koodissa tulee kasvamaan. Kun sivusto on teknisesti kunnossa näiden osalta, sivustolla on suuremmat mahdollisuudet päästä mukaan hakukoneiden generoituihin vastauksiin. 

👉 Netellon asiantuntijoilta saat apua tähän ja muihin hakukonemaailman mullistuksiin.  


Uusimmat blogiartikkelimme

×