Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Onko sivustoprojektisi mennyt mönkään? Lue huippuasiantuntijan vinkit ja vältä virheet jatkossa!

Tässä artikkelissa annamme konkreettisia vinkkejä onnistuneen sivustouudistuksen suunnitteluun ja oikean kumppanin valintaan. Tiedät, miten kannattaa toimia, kun yrityksesi sivusto kaipaa muutosta ja sivustouudistus on edessä.

Mitä asioita jokaisen yrityksen kannattaa ottaa huomioon nettisivu-uudistuksen suunnittelussa ja oikean kumppanin valinnassa? 

Sivustouudistus on merkittävä rahallinen ja ajallinen investointi yritykselle. Sivusto on yrityksen julkisivu ja tärkeä myyntikanava. Projektin valmisteluun kannattaakin käyttää kunnolla aikaa yrityksen sisällä jo ennen kuin yhteistyökumppani on valittu. 

Olen ollut sivustoasiantuntijan roolissa monessa palaverissa kartoittamassa asiakasyritysten tarpeita sekä viemässä sivusto- ja verkkokauppaprojekteja onnistuneesti maaliin. Tiedän, mikä erottaa erinomaisesti sujuneen sivustoprojektin tyydyttävästä ja mitkä onnistumisen avaimista ovat suoraan tilaajan omissa käsissä.  

Kukaan ei halua ostaa sikaa säkissä eikä uudistaa sivustoaan parin vuoden välein, joten on tärkeää varmistaa, että juuri sinun yrityksesi tarpeet tulevat huomioiduksi yhteistyökumppania valittaessa.  

Suurimmat harmituksen aiheet pieleen menneistä projekteista liittyvät seuraaviin asioihin: 

 • projektista tuli odotettua kalliimpi 
 • sivustouudistus valmistui merkittävästi alkuperäistä aikataulua myöhässä 
 • uusi sivusto ei vastannutkaan odotuksia tai lunastanut myyntivaiheen lupauksia 

Kuulostaako tutulta? 

Miten siis välttää tyypillisimmät sivustouudistuksen sudenkuopat? 

Varaa riittävästi aikaa ennakkovalmistautumiseen yrityksesi sisällä  

Jos yrityksesi sisältä ei löydy yksimielistä näkemystä toiveista ja tavoitteista uuden sivuston suhteen, ei projektista seuraa kuin pettymyksiä. Älkää aloittako projektia, ennen kuin tiedätte, mitä haluatte. 

Toiveet ja tavoitteet kannattaa ehdottomasti koostaa kirjalliseen muotoon tarjouspyynnöksi, jonka voi helposti lähettää potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Näin varmistat, että saadut tarjoukset ovat keskenään helpommin vertailukelpoisia ja että kumppaniehdokkaat ottavat tarjouksissaan huomioon yrityksenne tarpeet. 

Sivustouudistusta varten yrityksellänne kannattaa olla myös sisäisesti selkeästi määritellyt vastuuhenkilöt ja jos mahdollista, yksi selkeä vetäjä, joka toimii äänitorvena palveluntarjoajan suuntaan. Näin varmistat sujuvan ja tehokkaan viestinnän projektin kaikissa vaiheissa.  

Aseta sivustouudistukselle selkeät tavoitteet 

Miksi sivustouudistukseen lähdetään ja mitä uudella sivustolla halutaan saada aikaan? Tai toisella tavalla kysyttynä – mitkä haasteet tai ongelmat sivustouudistuksella halutaan ratkaista?   

 • Halutaanko uudistuksella kasvattaa sivustolta saatavien tarjouspyyntöjen tai yhteydenottojen määrää? 
 • Onko kyseessä enemmänkin kasvojen kohotus, jolla halutaan ensisijaisesti päivittää vanhentunutta ilmettä tai uudistaa brändiä?  

Useimpien yritysten kohdalla sivustouudistuksessa on enemmän tai vähemmän kyse näistä molemmista. 

Yksityiskohtien ei tarvitse olla selvillä ennen kuin nimet on vedetty tilaussopimukseen, mutta päätavoitteiden tulee olla kristallinkirkkaita, jotta valittu ratkaisu ja palveluntarjoaja, johon päädytte, vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeita. 

Todelliset ammattilaiset kyllä osaavat kertoa teille, mitä tarvitsette tavoitteidenne saavuttamiseksi 

Miksi sivustouudistukseen lähdetään ja mitä uudella sivustolla halutaan saada aikaan? Tai toisella tavalla kysyttynä – mitkä haasteet tai ongelmat sivustouudistuksella halutaan ratkaista?

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin kannattaa pohtia vastaukset sisäisesti ennen tarjousten pyytämistä: 

 • Miksi sivustoa lähdetään uudistamaan?  
 • Mitä ongelmia tai haasteita sivustouudistuksella halutaan ratkaista? 
 • Mitkä ovat ensisijaiset tavoitteet sivustouudistukselle? 
 • Entä toissijaiset tavoitteet? 
 • Minkälainen budjetti toteutukselle on käytössä? 
 • Onko sivustouudistukselle aikarajoitteita eli milloin viimeistään uuden sivuston tulisi olla valmis ja miksi? 
 • Millaiset aika- tai henkilöresurssit teiltä löytyy sivustouudistuksen läpiviemiseen? 
 • Haluatteko toteutuksen avaimet käteen vai onko tiettyjä vaiheita, kuten sisällöntuotto tai sisältöjen asettelu, jotka olisitte valmiit hoitamaan osittain tai kokonaan oman henkilökunnan voimin? 

Uusi sivusto on investointi, jonka tulee tuottaa tulosta! 

Visuaalisuuden ja sivuston ulkoasuun liittyvien kysymysten miettiminen on erittäin kiinnostava vaihe, mutta osaava kumppani tuo pöytään muutakin kuin näyttävän ulkoasun ja osoittaa, miten yrityksen verkkosivuista saadaan entistä tehokkaammat.  

Tämä on jokaisen onnistuneen sivustouudistuksen kriittisin osa-alue ja myös se kohta, jossa usein mennään niin sanotusti takapuoli edellä puuhun. Onnistunut sivustouudistus maksaa itsensä takaisin kasvavana myyntinä, tai esimerkiksi vähentämällä yrityksesi manuaaliseen työhön käyttämiä työtunteja.  

Muista palata niiden syiden ääreen, miksi sivustouudistukseen on alun perin lähdetty. Jos nykysivusto halutaan uudistaa, koska se ei tuota yhteydenottoja, ei pelkkä visuaalisesti näyttävä sivusto tule ratkaisemaan tätä ongelmaa, jos se ei esimerkiksi löydy Googlesta.  

Tuloksia pitää pystyä myös mittaamaan, joten osaava palveluntarjoaja neuvoo ja ottaa kantaa siihen, miten sivuston seurantaa ja raportointia voi uuden sivustouudistuksen myötä parantaa ja millaisia työkaluja tähän on tarjolla.  

Uusi sivusto on investointi, jonka tulee tuottaa tulosta!

Vinkkejä tarjouspyyntökierrokselle ja saatujen tarjousten vertailuun  

Tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa tyhmiä tai huonoja kysymyksiä. Sinulla on tilaajana täysi oikeus ymmärtää mitä olet ostamassa. Kysy, kysy, ja kysy. Älä osta mitään, mitä et ymmärrä riittävän hyvin.  

Jos saamasi tarjouspyynnöt ovat täynnä teknistä jargonia tai latteita ja ympäripyöreitä lupauksia, ei vika ole sinussa, vaan saaduissa tarjouksissa. Kumppanin vastuu on saada sinut ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä. 

Jokaisen ammattimaisen palveluntarjoajan pitää kyetä omassa tarjouksessaan selkeällä suomen kielellä avaamaan, miten juuri heidän tarjoamansa ratkaisu auttaa saavuttamaan yrityksesi nettisivuprojektille asettamat tavoitteet ja ratkaisemaan nykyisen sivuston haasteet.  

Jos saamasi tarjouspyynnöt ovat täynnä teknistä jargonia tai latteita ja ympäripyöreitä lupauksia, ei vika ole sinussa, vaan saaduissa tarjouksissa. Kumppanin vastuu on saada sinut ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä.

Kiinnitä tarjouksia tarkastellessa huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin: 

Kertomasi tausta ja lähtötiedot: Vastataanko tarjouksessa asetettuihin tavoitteisiin? Ottaako tarjous selkeästi kantaa siihen, miten nykysivuston haasteet saadaan ratkaistua? 

Aikataulu ja projektin eteneminen: Löytyykö tarjouksesta selkeä aikajana projektille ja vaiheet projektin etenemiselle? Mikä on luvattu valmistumisaikataulu? Onko se uskottava? 

Referenssit ja vertaiskokemukset: Onko tarjouksessa mukana esimerkkejä tarpeitasi vastaavista toteutuksista ja tuloksista? Mitä muut asiakkaat ovat olleet mieltä yhteistyöstä? Usein on järkevää myös soittaa potentiaalisen kumppanisi asiakkaille ja kysyä, miten hommat ovat sujuneet. 

Sivuston löytyvyys ja hakukoneoptimointi: Otetaanko tarjouksessa kantaa siihen, miten uusi sivusto saadaan löytymään myös Googlesta? Onko kyseessä hakukoneystävällinen vai järeästi hakukoneoptimoitu sivusto ja missä tämä konkreettisesti näkyy? 

Tarjottu alusta: Onko tarjottu sivustoalusta avoimen vai suljetun lähdekoodin järjestelmä? Molemmissa on puolensa, ja kokonaisuus ratkaisee. Kannattaa silti pysähtyä miettimään sivuston jatkokehitysmahdollisuuksia ja sitä mahdollisuutta, että joskus tulevaisuudessa haluatte mahdollisesti vaihtaa sivustokumppania. Olisitteko tässä tilanteessa naimisissa nykyisen palveluntarjoajan kanssa vai pystyttekö halutessanne siirtämään sivuston helposti uudelle palveluntarjoajalle? 

Sisällönhallintajärjestelmä: Onko sisällönhallintajärjestelmä eli CMS helppo käyttää? Ovatko kaikki sivuston sisällöt helposti muokattavissa? Kuinka laajasti pystytte jatkossa itse tekemään sivustolle muutoksia? 

Ylläpito: Mitä sivuston ylläpitoon kuuluu vai kuuluko sivuston ylläpito yleensäkään tarjoukseen? Onko tarjottu palvelin luotettava ja tehokas ja missä se sijaitsee? Miten sivuston päivitykset ja varmuuskopiot on hoidettu? 

Tekninen toimivuus, teema ja sivuston nopeus: Käytetäänkö valmiita pohjia/teemaa vai räätälöidäänkö ratkaisu asiakkaan tarpeiden mukaan? Löytyykö kumppanilta osaamista toteuttaa räätälöityjä toiminnallisuuksia tarpeen vaatiessa? Miten varmistetaan sivuston nopeutus ja saavutettavuus? 

Sisältöjen asettelu: Kuka vastaa sisältöjen asettelusta ja millä laajuudella? Häkellyttävän monessa tarjouksessa tähän ei ole otettu kantaa ja asiakasyritykselle lankeava työmäärä voi tulla sivustoprojektin edetessä isona yllätyksenä.  

Data ja analytiikka: Miten sivuston toimivuutta ja asetettuja tavoitteita mitataan? Asennetaanko sivustolle julkaisun yhteydessä esim. kävijäseuranta tai mitä muita työkaluja on tarjolla? 

Tietosuoja-asiat ja tietoturva: Miten turvallisuusnäkökulma on huomioitu? Entä evästeet ja tietosuoja-asiat? 

Tuki ja mahdolliset ongelmatilanteet: Kuka auttaa ja vastaa ongelmatilanteissa? Korjataanko bugit veloituksetta ja millaisista lisätöistä veloitetaan erikseen? Onko tarjolla käyttökoulutusta? 

Tiimi ja asiantuntijat: Millainen tiimi tulee toteuttamaan sivustouudistuksen? Saatteko projektille yhteistyökumppanin puolelta selkeän projektikoordinaattorin tai vetäjän?  

Hinta: Mistä tarjotun kokonaisuuden hinta muodostuu? Onko kyseessä könttähinta vai pelkkä arvio kustannuksista? Avataanko tarjouksessa mitenkään niitä eri osa-alueita, joista hinta rakentuu? 

Sivuston jatkokehitys ja markkinointi: Millaiset ovat sivuston jatkokehitysmahdollisuudet? Onko kumppanilta tarjolla tukea sivuston markkinointiin? 

Päätös ja yhteistyökumppanin valinta 

Ennen lopullista päätöstä suosittelen palaamaan vielä kerran ennakkovalmistautumisessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Ketkä ehdokkaista pystyvät tarjoamaan selkeät etenemisaskeleet tavoitteisiin pääsemiseksi? 

Kohtaavatko kemiat? Välittyykö tulevasta yhteistyökumppanista positiivinen vire ja tuleeko sellainen fiilis, että näiden tyyppien kanssa on rento ja luottavainen olo lähteä uudistamaan sivustoa? Järkiperäisten argumenttien lisäksi kannattaa luottaa myös omaan intuitioon. 

Jos epäilyttää, suosittelen keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista potentiaalisen palveluntarjoajan kanssa.  Jos vakuutut, onneksi olkoon! Olet mitä todennäköisemmin löytänyt hyvän yhteistyökumppanin. 

👉 Jos kaipaat asiantuntevaa apua sivustosi uudistamiseksi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme! 


Uusimmat blogiartikkelimme

×