Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Nopeat sivustot tuottavat enemmän – tiedätkö miksi?

Sivuston nopeus on kriittinen tekijä verkkopalvelun käyttäjäkokemukselle. Tässä artikkelissa kerromme, miksi nopeat sivustot ja verkkokaupat tuottavat enemmän, ja annamme vinkkejä nopeuden parantamiseen.

Toteuttamamme uudet sivustot saavat nopeuspisteiksi julkaisuhetkellä vähintään 90/100, joten tämän artikkelin asiat ovat käytännössä toimiviksi testattuja! Nopeudella tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti sivu latautuu ja on käytettävissä, kun käyttäjä avaa sivuston tai siirtyy sen eri osiin. Nopea sivusto vahvistaa positiivista käyttäjäkokemusta, kun taas hitaasti latautuvat sivut voivat aiheuttaa turhautumista ja johtaa käyttäjien poistumiseen sivustolta.

Miksi nopeat sivustot ja verkkokaupat tuottavat siis keskimääräistä paremmin?

Nopeat sivustot löytyvät paremmin Googlesta

Hakukoneet, kuten Google, ottavat huomioon sivuston nopeuden, kun ne järjestelevät hakutuloksia. Verkkosivustot, jotka latautuvat nopeammin, saavat paremman sijoituksen, koska ne tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen. Vaikka sivusto näyttäisi silmämääräisesti nopealta, se voi olla Googlen mittareilla mitattuna hidas.

Sivuston nopeuden mittaamiseen liittyy erilaisia mittareita, ja niihin liittyvien termien ymmärtäminen on ensimmäinen askel sivuston nopeuden tehokkaampaan optimointiin. Seuraaviin kohtiin kannattaa kiinnittää huomioita, jos haluaa nopeuttaa sivustoa esim. Googlen PageSpeed-työkalun avulla. 

 • Largest Contentful Paint (LCP) kertoo, kuinka pitkään kävijän pitää odottaa, että näkymän suurin sisältöelementti latautuu kävijälle näkyväksi. 
 • First Contentful Paint (FCP) kertoo, kuinka pitkään kävijän pitää odottaa, että sivun ensimmäinen tekstikohde tai kuva on näkyvissä. Lyhyt FCP parantaa käyttäjäkokemusta.
 • First Input Delay (FID) mittaa sivulla tehtävään ensimmäiseen toimintoon kuluvaa viivettä.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) tutkii, miten paljon sivun asettelu muuttuu latauksen aikana. Mitä vähemmän asettelu muuttuu, sen parempi!
 • First meaningful paint (FMP) kertoo, milloin sivu on valmis näytettäväksi. Mitä pienempi aika, sen nopeampi sivu.

Nopeat sivustot tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen

Käyttäjät arvostavat nopeita sivustoja, jotka reagoivat välittömästi toimintoihin. Tutkimusten mukaan käyttäjien odotukset latausnopeudelle ovat korkeat, ja yli kolme sekuntia kestävä latausaika voi johtaa merkittävään pudotukseen käyttäjien sivustolla viettämässä ajassa. Nopeuden vaikutus sivuston sijoitukseen tuleekin suurimmaksi osaksi käyttökokemuksesta, eli hitaat sivustot karkottavat kävijät ja sitä kautta myös sivuston sijoitus tippuu. 

Nopeus parantaa myös sivuston käytettävyyttä mobiililaitteilla, mikä on tärkeää, sillä mobiilikäyttö on jatkuvassa kasvussa.

Sivuston nopeudella on yhteys sivuston konversioihin

Hitaat latausajat voivat karkottaa potentiaaliset asiakkaat, mikä vähentää todennäköisyyttä sitoutua sivuston sisältöön tai tehdä ostopäätös. Verkkokaupoissa sivuston nopeus on erityisen tärkeä mittari, sillä se voi vaikuttaa suoraan myyntiin ja tuloihin.

Kuinka voit mitata sivustosi nopeutta?

Sivuston nopeuden arvioimiseksi voidaan käyttää useita työkaluja. 

Suosittuja ilmaisia työkaluja ovat esimerkiksi:

 • Google PageSpeed Insights: Arvioi sivuston suorituskykyä ja antaa suosituksia parannuksiin. 
 • Lighthouse: mahdollista asentaa joko lisäosana Chrome-selaimeen omalle koneelle tai sitä voi halutessaan käyttää myös koneen komentoriviltä. Lighthousea voi myös käyttää selaimen kautta. 
 • Google Search Console: Google PageSpeed ei aina ole kovin tarkka mittari ja heikohkotkin PageSpeed -pisteet saanut sivusto saattaa silti sijoittua suhteellisen hyvin. Jos taas Google Search Consolessa on varoituksia nopeudesta, ovat nämä huomattavasti tarkempia indikaattoreita hitaudesta tai potentiaalisista ongelmista, jotka vaikuttavat sivuston sijoitukseen Googlessa. 
 • Pingdom: Suosittu nopeustesti, joka mittaa sivuston latausajan ja tarjoaa kattavan analyysin suorituskyvystä. Pingdomissa on myös mahdollista valita testauspaikan sijainti ja testata sivuston nopeutta eri maantieteellisistä sijainneista käsin.
 • GTmetrix: Yhdistää sekä Google PageSpeed Insightsin että YSlow:n suorituskykymittarit antaen kattavan analyysin.
 • WebPageTest: Tarjoaa syvällisen tarkastelun sivuston latausnopeudesta useista eri paikoista.

Huomioithan, ettei minkään testin tuloksiin kannata suhtautua täytenä totuutena, vaan ennemminkin suuntaa antavana tietona.

Työkalujen todellinen tarkoitus on löytää sivustoltasi ongelmakohtia, jotta voit optimoida solmukohdat ja lyhentää latausaikoja. Eli ykköstavoitteena ei tulisi olla täydellisten nopeuspisteiden sokea metsästys eri työkaluissa, vaan tärkeämpää on, että sivusto latautuu nopeasti käyttäjien laitteilla, ja että mahdollisimman monta ongelmakohtaa on korjattu.

Nopeustestien tulokset ovat usein käytännössä sitä paremmat, mitä lähempänä testipalvelin on sivuston palvelinta. Esimerkiksi nopeustesteistä Pingdomilla ja GTmetrixillä ei ole testipalvelinta Suomessa, minkä vuoksi tuloksiin tulee viive.

Nopeustesteistä Google PageSpeed Insight ja Google Lighthouse simuloivat heikkoa mobiiliyhteyttä ja sitä, että sivustoa käytetään hitaalta laitteelta. Tämä on hyödyllistä: jos sivustosi saa hyvät nopeuspisteet myös näissä testiolosuhteissa, voit todennäköisemmin luottaa siihen, että sivusto toimii optimaalisesti myös niillä käyttäjillä, joilla ei ole uusimpia laitteita tai nopeinta mahdollista nettiyhteyttä.

Lisäosia, jotka olemme todenneet toimiviksi WordPress-sivuston nopeuden optimoinnissa:

 • Imagify: Imagify on WordPress-lisäosa, jonka avulla kuvien optimointi on helppoa laadusta tinkimättä. Imagify tukee webP-kuvia, joita myös Googlen PageSpeed Insights -työkalu suosittelee.
 • WP Rocket: WP Rocket nopeuttaa WordPress-sivujen toimintaa, mikä vaikuttaa puolestaan sekä hakukonesijoituksiin että konversioon. Lisäosa sopii käytännössä kaikille WP-sivustoille, olipa kyseessä sitten sivusto tai verkkokauppa. Lisäosa on yhteensopiva useimpien yleisesti käytössä olevien teemojen kanssa ja tarvittaessa tiettyjä ominaisuuksia on mahdollista kytkeä pois päältä, jos ne aiheuttavat yhteensopivuusongelmia esim. kolmansien osapuolien skriptien kanssa.

Vinkkejä sivuston nopeuden parantamiseen:

Kuvien optimointi

Suuret kuvatiedostot voivat hidastaa sivuston latautumista ja turhan isot kuvat kostautuvat etenkin mobiilissa. Noin 100 kilotavun kokoiset tai sitä pienemmät kuvat JPG-tiedostomuodossa ovat hyvä nyrkkisääntö. Lisäksi Google suosittelee kuvien jakoa uuden sukupolven kuvamuodoissa, joiden tiedostokoot ovat perinteisiä tiedostomuotoja selvästi pienempiä (esim. Googlen luoma webP, joka on kehitetty nimenomaan korvaamaan perinteisiä tiedostomuotoja kuten .jpg ja .png). Kuvien optimointi 100 kilotavuun onnistuu yleensä suhteellisen helposti taustakuvia lukuun ottamatta. Kuvien pakkaustyökalujen ja optimointilisäosien avulla kuvatiedostojen kokoa on mahdollista pienentää merkittävästi ilman, että kuvien laatu olennaisesti heikkenee. 

Koodin optimointi

CSS- ja JavaScript-tiedostojen pakkaaminen ja yhdistäminen vähentää HTTP-pyyntöjen määrää ja tiedostojen kokoa. Turha koodi kannattaa poistaa ja ottaa modernit lataustekniikat käyttöön, kuten async ja defer JavaScriptin lataamisessa. Javascript tiedostojen latautumista voi myös estää, ennen kuin käyttäjä on tehnyt jotain sivustolla. Nämä toimenpiteet on helppo tehdä esim. WP Rocket -lisäosan kanssa, mutta asetuksia kannattaa testata huolellisesti, koska lisäosalla kokemattoman käyttäjän on myös helppo rikkoa sivuston toiminnallisuuksia.

Välimuistin hyödyntäminen

Välimuistin avulla voi tallentaa sivuston resursseja käyttäjän selaimelle, mikä nopeuttaa sivun latautumista toistettaessa vierailuja.

Palvelimen nopeus

Palvelimen nopeudella on suora yhteys sivuston nopeuteen, joten hosting-palveluntarjoaja kannattaa valita huolella. Palvelimen vasteajan, tehojen ja konfiguraation tulee olla optimaalisella tasolla. Tarvittaessa kannattaa käyttää myös sisällönjakeluverkkoja (CDN). 

Palvelimen tehon tärkeys korostuu erityisesti verkkokaupoissa, joiden tulee pyöriä moitteettomasti kävijäpiikeistä huolimatta (esim. joulun alennusmyynnit tai Black Friday). Vaikka sivusto olisi muutoin viimeisen päälle optimoitu, mutta sijaitsee hitaalla palvelimella, voivat latausnopeudet kärsiä merkittävästi.

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu varmistaa sivuston nopean ja tehokkaan toiminnan kaikilla laitteilla ja kaiken kokoisilla näytöillä.

Kolmansien osapuolien skriptien huomiointi

On tärkeää varmistaa, että ulkopuoliset skriptit, kuten analytiikka, eivät hidasta sivuston latautumista turhaan. Tyypillisiä esimerkkejä sivustoilla käytettävistä suosituista kolmansien osapuolien skripteistä analytiikan lisäksi ovat erilaiset chatbotit tai lämpökartat (esim. Hotjar). Nämä palvelut vaativat toimiakseen skriptejä, jotka ovat usein yllättävänkin raskaita ja voivat laskea sivuston nopeuspisteitä jopa useilla kymmenillä pisteillä.

Kokonaisuus ratkaisee

Sivuston nopeuden jatkuva seuranta ja optimointi on keskeistä verkkosivuston tehokkaassa hallinnassa. Nopeuden parantaminen ei ainoastaan kohota käyttäjäkokemusta, vaan vaikuttaa myös suoraan hakukonenäkyvyyteen, sitoutumiseen ja konversioihin.

Tuottavassa sivustossa on kyse kokonaisuudesta, jonka yhtenä tukipilarina on sivuston nopeus ottaen huomioon sekä loppukäyttäjät että hakukoneet.  Jokaisen sivuston ja verkkokaupan osalta on tärkeää varmistaa sellainen yhteistyökumppani, joka pystyy optimoimaan sivustoa kokonaisvaltaisesti ja huolehtimaan, että nopeus huomioidaan yhtenä tärkeänä mittarina myös sivuston rakennusvaiheessa. 

Osana omaa julkaisutarkistuslistaamme huolehdimme, että kaikki uudet sivustomme ja verkkokauppamme saavat julkaisuhetkellä mobiilissa ja desktopilla nopeuspisteiksi vähintään 90/100. 

👉 Tiedätkö, miten oma verkkopalvelusi suoriutuu? Testaa sivustosi Googlen nopeustestillä täällä.

👉 Jos kaipaat asiantuntevaa apua sivustosi parantamiseksi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!


Uusimmat blogiartikkelimme

×