Vastaako verkkosivustosi sisältö käyttäjän tarpeisiin?

Hakukoneet ovat parin viimeisen vuoden aikana ryhtyneet antamaan parempaa näkyvyyttä niille sivustoille, joiden sisällön voidaan todeta palvelevan verkkohaun tehnyttä käyttäjää. Hakukoneiden kannalta kyse on yksinkertaisesti paremmasta käyttäjäkokemuksesta – mutta yrityksesi kannalta kyse voi olla mahdollisuudesta saada parempaa hakukonenäkyvyyttä myös kilpailluilla hakutermeillä. Muutoksen myötä etenkin monipuolisen ja käyttäjien tarpeisiin perehtyneen sisällön arvo kasvaa. 

Eräs tekijä joka on saanut hakukoneet antamaan enemmän näkyvyyttä hyvää sisältöä sisältäville sivuille, johtuu yllättävänkin usealta toimialalta löytyvästä ilmiöstä: toimialalla on pitkään toimineita yrityksiä, jotka ovat hankkineet sivustolleen runsaasti ulkoisia linkkejä, mutta eivät ole juurikaan panostaneet sivustonsa sisältöön tai laatuun. Koska hakukoneet ovat aiemmin antaneet runsaasti arvoa (pelkälle) ulkoiselle linkitykselle, ovat edellä mainitut toimijat vieneet näkyvyyden kyseiseen toimialaan liittyvillä hauilla, mutta kyseisten hakutulosten laatu on jäänyt varsin kehnoksi.

Miten parantaa sivustolla olevan sisällön laatua?

1. Analysoi kilpailijoiden tarjoama sisältö

Projektin aluksi on hyvä tutkailla yrityksesi kilpailijoiden sivustoja, ja selvittää minkälaista sisältöä kilpailijat tarjoavat. Selvitä erityisesti millä tyylillä kilpailijoiden sisältö on kirjoitettu – jos kilpailijoiden tarjoamassa sisällössä on keskitetty pelkästään yrityksen omien kilpailuetujen ja kokemuksen esilletuontiin, voit ehkä erottua massasta kirjoittamalla oman sivustosi sisällön asiakaslähtöisemmin. 

2. Pyri monipuolistamaan sisältöä

Kuvat ja videot tekevät sivustosi monipuolisemman. Lisäksi kuvituksen avulla voidaan esitellä esimerkiksi tuotteen yksityiskohtia tai luoda mielikuvaa ja kiinnostusta tarjottavaa palvelua kohtaan. 

3. Tee sisällöstä riittävän laajaa

Jotta sivustollasi oleva sisältö voisi vastata mahdollisimman monen käyttäjän tarpeita, tulee sisältöä olla runsaasti. Sisällön tarkoituksena on kasvattaa asiakkaan luottamusta yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan, joka monesti onnistuu parhaiten havainnollistavalla ja asiakkaan etuja korostavalla kirjoitustavalla. 

4. Kerro myös lisäpalveluista tai oheistuotteista

Yksi keino monipuolistaa ja laajentaa sivustollasi olevaa sisältöä, on oheispalveluista ja -tuotteista kertominen. Esimerkiksi jos yrityksesi tekee pääasiassa kattoremontteja, voit varsin luontevasti kertoa myös tarjolla olevista kattoturvatuotteista. Näin toimimalla pystyt tuomaan esille tarjoamiasi palvelukokonaisuuksia, jolloin myös sivustollasi oleva sisältöä muuttuu laajemmaksi ja monipuolisemmaksi. 

Mitä tapahtuu konversiolle?

Edellä kuvailtu muutos saattaa aiheuttaa suurempiakin muutoksia sivustoille, jotka on luotu puhtaasti leadien keräämistä varten (vähän sisältöä ja pääpaino yhteydenotossa), sillä kyseisten sivujen suppea sisältö ei monestikaan pysty kilpailemaan hakukonenäkyvyydestä laajojen sisältöjen kanssa. Mikäli leadien keräämiseen rakennetuista sivuista halutaan pitää kiinni, kannattaa kyseisten sivujen liikenteen lähteiden määrää ryhtyä kasvattamaan – käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maksetun liikenteen käyttöä tai käyttäjien ohjaamista sivulle yhteisöpalveluiden kautta. 

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

    Sisältökuvat/Muut/instagram-ikoni.png   

In English