Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Tarvitaanko ihmistä vielä? Mikä on laadukkaan hakukoneoptimoinnin tulevaisuus? Näin Netello hyödyntää tekoälyä sisältökeskeisessä hakukoneoptimoinnissa 

Tekoäly (AI) on tehnyt tuloaan monille toimialoille. Digitaalinen markkinointi sekä hakukoneoptimointi (SEO) eivät ole tässä poikkeus. Viime aikoina onkin kehittynyt uusi lähestymistapa hakukoneoptimointiin, nimeltään tekoälyavusteinen sisältökeskeinen hakukoneoptimointi. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten tekoälyn hyödyntäminen voi mullistaa hakukoneoptimoinnin ja millainen merkitys ihan oikeilla ihmisasiantuntijoilla on tässä kehityskulussa. 

Sisältökeskeinen hakukoneoptimointi – sisältö on yhä tärkeämpi osa hakukoneoptimointia

 Sisältökeskeisessä SEO:ssa keskiössä on luoda laadukasta sisältöä, jolla on todellista arvoa kohderyhmälle ja joka vastaa käyttäjien kysymyksiin sekä tarpeisiin. Tavoitteena on tarjota paras mahdollinen vastaus hakuaiheeseen, mikä johtaa parempaan näkyvyyteen ja sijoituksiin hakukoneissa. Laadukkaalla ja strategisesti oikeanlaisella sisällöntuotolla voi olla massiiviset vaikutukset näkyvyyteen ja sitä kautta koko liiketoiminnalle.

Google on tehnyt hakukoneen algoritmeihin muutoksia, jotka suosivat laadukasta ja käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä. Tämän vuoksi Netello ei julkaise tekoälyn tuottamaa tekstiä sellaisenaan, vaan asiantuntijat käyvät sen läpi ja tekevät tarvittavat muutokset.

Pelkkä hyvä sisältö ei riitä, vaan sivuston tulee kokonaisuutena olla hyvä sekä sivuston käyttäjien että Googlen mielestä: uskottava, vakuuttava, helposti ja nopeasti käytettävä. 

Moni toimija tarjoaa nykyisin sisällöntuottoa, joka on puhtaasti tekoälyllä tuotettua – Miksi Netello ei toimi näin?

Tekoäly pystyy tuottamaan tekstiä nopeasti, mutta usein sisältö jää ympäripyöreäksi eikä kiinnosta riittävästi käyttäjiä. Sisällössä voi olla myös liikaa toistoa ja liiallisia lupauksia. Tekoälyn generoimassa sisällössä saattaa olla pahoja asiavirheitä, joiden päätyminen sivustolle ei ainakaan lisää potentiaalisten asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan.

Google on tehnyt hakukoneen algoritmeihin muutoksia, jotka suosivat laadukasta ja käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä. Tämän vuoksi Netello ei julkaise tekoälyn tuottamaa tekstiä sellaisenaan, vaan asiantuntijat käyvät sen läpi ja tekevät tarvittavat muutokset:

 • Sisältöä rikastetaan asiakkaidemme aidoilla kilpailueduilla ja tiedoilla heidän toimintamallistaan.
 • Asiavirheet ja kirjoitusvirheet korjataan.
 • Tekstiä täydennetään ja jäsennellään, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä lukijoille.
 • Sisältöön lisätään hakukoneoptimoinnin kannalta olennaisia elementtejä.

Valmis sisältö on kuin oikean, osaavan ihmisen kirjoittama. Vain aidosti laadukas, lukijoita palveleva sisältö parantaa sivun näkyvyyttä ja lisää konversioiden määrää.


Mikä on asiantuntijan merkitys tekoälyavusteisessa sisältökeskeisessä hakukoneoptimoinnissa?

Vastaus tähän kysymykseen lipeää usein teknologisen jargonin puolelle. Korostetaan sitä, miten tärkeää on osata käyttää ja käskyttää tekoälyä oikein – ja sitä, miten suuri rooli asiantuntijalla on laadun varmistajana.

Yllä mainittu on täysin totta. Silti vieläkin tärkeämpi on asiantuntijan rooli ihmisenä toiselle ihmiselle. Kiivaan kilpailun ja tekoälymurroksen keskellä on mittaamattoman arvokasta, että omana tukena on ihminen – tai oikeammin joukko ihmisiä – jotka auttavat ymmärtämään, ja joihin voi luottaa.  

Vaikka tekoäly voi automatisoida monia prosesseja, asiantuntijan rooli korostuu edelleen sisältökeskeisessä SEO:ssa. Asiantuntijat tunnistavat oikeat kontekstit ja sävyt, jotka puhuttelevat yleisöä ja lisäävät sisällön uskottavuutta. Asiantuntija voi syventää ja personoida sisältöä tavalla, joka resonoi yleisön kanssa. Tämä lisää luottamusta ja vahvistaa brändin mainetta potentiaalisten asiakkaiden silmissä.

Lisäksi asiantuntijat ymmärtävät kunkin toimialan erityispiirteet ja voivat ohjata AI-sisällöntuotantoa oikeaan suuntaan ottaen huomioon käytettävissä olevaa dataa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä kohdeyleisön tarpeista. Tämän seurauksena asiantuntijan muokkaama sisältö ei ainoastaan sijoitu paremmin hakukoneissa, vaan on myös merkityksellistä ja hyödyllistä lukijoille.

Netellon sisältökeskeiseen hakukoneoptimointiin kuuluu myös säännöllinen tekninen hakukoneoptimointi, joka on tärkeä osa kokonaisuutta. Tekniset ongelmat pitää poistaa, kun tavoitellaan mahdollisimman hyvää näkyvyyttä hakukoneissa.

Tekoäly hakukoneoptimoinnin tukena – nopeampaa ja kustannustehokkaampaa optimointia

Sisällöntuoton lisäksi tekoälyteknologian avulla voidaan esimerkiksi analysoida kilpailijoita entistä tehokkaammin tai tehdä kattava avainsanatutkimus. AI-tekniikat, kuten koneoppiminen ja luonnollisen kielen käsittely, voivat auttaa tunnistamaan tärkeimmät avainsanat ja lauseet, jotka kohdeyleisö käyttää hakiessaan tietoa verkosta.

Tekoäly pystyy analysoimaan suuria datamääriä nopeasti, mikä auttaa ymmärtämään paremmin käyttäjien hakukäyttäytymistä ja optimoimaan sisältöä näiden tietojen perusteella. Tehokkaasti hyödynnettynä tekoäly voi tehdä SEO-prosesseista nopeampia, tarkempia ja kustannustehokkaampia.

Tekoälyn ja koneoppimisen avustuksella asiantuntija pystyy tehokkaammin varmistamaan, että sivusto vastaa yhä tarkemmin kohderyhmän kysyntään ja hakukoneiden vaatimuksiin. Näin ollen tekoäly on arvokas työkalu jokaisen digitaalisen markkinoijan työkalupakissa.

Asiantuntijalla on myös tärkeä rooli teknisten SEO-virheiden korjaamisessa hakukoneoptimoinnissa. Vaikka tekoälyn ja koneoppimisen avulla tekniset virheet, varoitukset ja huomautukset löytyvät nopeammin, hakukoneoptimoinnin asiantuntija on edelleen se, joka korjaa nämä ongelmat. Tähän tarvitaan oikeaa ihmistä ja ammattitaitoa.

Tekoälyavusteinen sisältökeskeinen hakukoneoptimointi on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia sekä haasteita digitaaliseen markkinointiin

Tekoäly voi tarjota hienostuneita analyysi- ja optimointityökaluja hakukoneoptimoinnin tueksi, mutta edelleen ihmisen asiantuntijuuden merkitys on korvaamaton. Asiantuntijan rooli korostuu erityisesti sisällön laadun ja vaikuttavuuden varmistamisessa.

Asiantuntija on ratkaisevassa roolissa, kun tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet yhdistetään inhimilliseen ymmärrykseen:

 • Varmistaen, että teknologian tarjoamaa tietoa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Luoden aidosti vaikuttavaa ja kohdistettua sisältöä, joka palvelee sekä yleisöä että hakukoneiden algoritmeja.
 • Parantaen sivuston toimintaa kokonaisuutena.
 • Auttaen asiakasta tekemään oikeita valintoja.  

Uskomme lukuisten muiden asiantuntijoiden tavoin, että tekoälyavusteinen asiantuntijuus tulee olemaan digitaalisen markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin tulevaisuuden suunta.


Netellon asiantuntijan vinkit parempaan hakukonenäkyvyyteen

 • Panosta laadukkaaseen sisältöön – laadukas ja relevantti sisältö on kuningas.
 • Varmista sivuston tekninen toimivuus – sivuston tulee olla teknisesti kunnossa, jotta Google ymmärtää sivustosi rakenteen.
 • Älä unohda mobiilioptimointia – varmista, että verkkosivut toimivat nopeasti myös mobiililaitteilla sekä silmämääräisesti että hakukoneiden tekniset vaatimukset täyttäen.
 • Tee myös mainontaa hakukoneoptimoinnin rinnalla.
 • Hyödynnä ammattilaisten apua – hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa kehitystä ja ammattitaitoa, joten ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä, mikäli oma aika tai osaaminen ei riitä.

👉 Mikäli heräsi kysyttävää tai tarvitset apua yrityksesi näkyvyyden parantamisessa esimerkiksi Googlessa, ota yhteyttä Netellon asiantuntijoihin. 

Ja kyllä, tämänkin sisällön laatimisessa on hyödynnetty tekoälyä. Se helpotti ja nopeutti, mutta ei likimainkaan poistanut asiantuntijatyötä.


Uusimmat blogiartikkelimme

×