Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Tekoäly on tullut jäädäkseen – ja me olemme siitä erittäin innoissamme!

Tekoäly on vuoden puhutuin aihe markkinoinnin ja teknologian saralla. Erityisesti tekstin ja kuvien tuottaminen ovat yleensä ensimmäiset asiat, jotka tulevat mieleen, kun puhutaan tekoälystä. 

Olemme mielenkiinnolla seuranneet tekoälyn kehittymistä jo pitkään. Tekoäly on jo hyvän aikaa ollut osa arkeamme. Testaamme ja otamme käyttöön jatkuvasti parhaita mahdollisia tapoja hyödyntää tekoälyä asiakkaidemme hyväksi. Tässä artikkelissa kerromme, mitä hyötyä tekoälystä on meille Netellossa ja siten myös asiakkaillemme erityisesti hakukoneoptimointiin ja Google-mainontaan liittyen.

Miten Netellon hakukoneoptimoinnin asiantuntijat käyttävät tekoälyä työssään?  

Asiantuntijamme käyttävät tekoälyä tehostaakseen omaa työskentelyään. Kehitämme jatkuvasti myös omia tekoälypohjaisia työkalujamme hakukoneoptimoinnin parantamiseen. Tekoälyä voidaan hyödyntää käytännössä kaikissa hakukoneoptimoinnin työvaiheissa. 

Vaikka tekoäly tehostaa toimintaa, se ei tee läheskään kaikkea eikä siihen voi täysin luottaa. Esimerkiksi sisällöntuotannossa tekoäly auttaa ideoinnissa ja tekstirunkojen tuotannossa, mutta mikään tekoälyn tuottama sisältö ei ole sellaisenaan julkaisukelpoinen. Tekoäly tekee paljon asia- ja kirjoitusvirheitä.

Ihan oikea ihminen – asiantuntija – on edelleen kriittinen osa laadukasta hakukoneoptimointia.  Tekoäly on hyvä renki erilaisten toistuvien tehtävien suorittamiseen, jolloin asiantuntija voi keskittyä merkitykselliseen ja näkemykselliseen työhön rutiininomaisten työvaiheiden sijaan. 

Tekoäly - AI
Tekoälyn generoima kuva – Nopeasti vilkaistuna näyttää hyvältä, mutta tarkemmin katsottuna huomaa, että kuvassa on paljon virheitä.

Alla muutamia käytännön esimerkkejä: 

Avainsana-analyysi: Tekoäly analysoi suuria datajoukkoja ja tunnistaa avainsanoja tai lauseita, jotka ovat olennaisia tietyn kohderyhmän tai tuotteen kannalta. Tämä auttaa asiantuntijaa kartoittamaan avainsanat ja lauseet entistä laajemmin ja tehokkaasti. 

Sisällön optimointi: Tekoälypohjaisia työkaluja käytetään tarkistamaan sisällön relevanssia ja laadukkuutta. Tekoäly analysoi sisältöä, ehdottaa parannuksia ja sitä käytetään myös apuna uuden sisällön luonnissa. Tämä tehostaa sisällön päivittämistä sekä uuden sisällön kirjoittamista.  

Tekninen hakukoneoptimointi: Tekoälyä käytetään tunnistamaan tiettyjä teknisiä virheitä sivustoilta. Kun tekoäly tekee tämän taustalla, niin asiantuntijalle jää enemmän aikaa virheiden korjaamiseen ja muiden olennaisten asioiden paranteluun. 

Kilpailijoiden analysointi: Tekoäly auttaa analysoimaan tietoa kilpailijoista, jolloin voimme paremmin ymmärtää kilpailijoiden hakukoneoptimointistrategioita. Se helpottaa tutkimaan, miten ja miksi näkyvyydessä pärjätään kilpailijoihin nähden.

Tekoäly on tullut jäädäkseen 

Jo nykyisin tekoäly on osa hakukoneoptimointia (SEO) ja -mainontaa (SEM) useilla eri tavoilla. Tekoälyn käyttö osana SEO- ja SEM-työtä tulee yhä lisääntymään tulevaisuudessa. Tekoälyohjelmistoja ja -työkaluja käytetään jo laajasti esimerkiksi analytiikassa ja trendien ennustamisessa sekä sisällöntuotossa. Tekoälyssä on paljon potentiaalia ja se tulee varmasti muuttamaan hakukoneoptimoinnin ja monen muun työn luonnetta pysyvästi.  

Hakukoneet, joita varten hakukoneoptimointia tehdään, käyttävät myös tekoälyä. Hakukoneiden käyttämän tekoälyn, kuten Googlen RankBrain-järjestelmän, algoritmit oppivat ja kehittyvät jatkuvasti. Ne pystyvät ymmärtämään hakuja entistä syvällisemmin ja tarjoamaan entistä tarkempia tuloksia.  

Tämä tarkoittaa, että SEO-työssä on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota sivuston sisällön laatuun ja relevanssiin, koska tekoäly pystyy paremmin arvioimaan näitä tekijöitä: 

  • Google suuntaa entistä vahvemmin siihen, että se tarjoaa käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllisiä ja relevantteja hakutuloksia. 
  • Tämä tarkoittaa, että sisällön laatu, informatiivisuus ja hyödyllisyys nousevat entistä tärkeämmiksi sijoituskriteereiksi
  • Google aikoo kiinnittää enemmän huomiota ulkoisiin linkkeihin ja verkkosivustojen käyttäjäkokemukseen 
  • Sisällön määrän merkitys todennäköisesti vähenee tulevaisuudessa. Sen sijaan Google keskittyy tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllisiä ja relevantteja hakutuloksia. Tämä korostaa sisällön laadun, informatiivisuuden ja hyödyllisyyden merkitystä. 

 

Miten tekoäly tulee muuttamaan hakukoneita ja siten myös asiantuntijoiden optimointityötä? 

Tekoälyä (AI) voidaan käyttää sisällön ideointiin, sisällön luomiseen ja optimointiin, uusien avainsanojen kartoittamiseen, sekä käyttää erilaisten teknisten virheiden kartoittamiseen. Tämä nopeuttaa ja tehostaa SEO-prosessia, jolloin asiantuntijalla on enemmän aikaa keskittyä olennaisiin asioihin.

Tekoäly tulee tekemään hakukoneista entistä kehittyneempiä ja jatkossa ne pystyvät ymmärtämään yhä paremmin ihmisen kielen syvempiä merkityksiä. Hakukoneet testaavat ja tutkivat AI:n tuomista nykyisen haun korvaajaksi. Nähtäväksi jää, miten tämä tulee muuttamaan hakukoneita.

Tekoälyä laajemmin hyödyntävät hakukoneet tulevat tekemään verkkosivujen optimoinnista yhä monimutkaisempaa, mutta samalla se avaa myös uusia mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät kehityksessä mukana ja ovat valmiit hyödyntämään uusia teknologioita, sekä menetelmiä näkyvyyden parantamisessa.
 

Kohdennetut hakutulokset: Tekoälyn avulla hakukoneet ymmärtävät paremmin käyttäjien toimintaa, historiaa ja mieltymyksiä tuottaakseen yksilöllisiä ja tarkkoja hakutuloksia. Tämä edellyttää hakukoneoptimoinnin asiantuntijoilta entistä tarkempaa ymmärrystä kohdeyleisön tarpeista. 

Hakukoneiden ymmärrys sisällöstä: Tekoälyä hyödyntämällä hakukoneet voivat analysoida ja arvioida sivustojen sisältöä entistä syvällisemmin. SEO-ammattilaisille tämä tarkoittaa sitä, että sisällön on oltava laadukasta ja relevanttia kaikilta osin, pelkkä avainsanapitoinen sisältö ei enää riitä. 

Äänihaku: Ääniohjattu haku on yhä tärkeämpi ominaisuus hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnissa on otettava huomioon avainsanojen lisäksi myös kokonaiset lauseet ja kysymykset, joita käyttäjät voivat puhua äänihakua käyttäessään. 

Reaaliaikainen optimointi: Tekoälyn avulla voidaan kerätä ja analysoida tietoa reaaliajassa, jolloin voidaan nopeammin vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. 

Visuaalinen haku: Tekoälyn avulla hakukoneet voivat analysoida kuvia ja muita visuaalisia elementtejä, mikä tekee kuvien hakukoneoptimoinnista entistä tärkeämpää hakukoneoptimoinnissa. 

 

Tekoälytyökalut Google-mainonnassa 

Google on tähän päivään mennessä tuonut mainosjärjestelmäänsä lukuisia tekoälyä käyttäviä ratkaisuja, joita meillä Netellolla on hyödynnetty heti alusta lähtien. Käytämme asiakkaidemme Google-mainonnan tehostamiseen mm. seuraavia tekoälypohjaisia ominaisuuksia: 

Oikein valittu avainsanastrategia ja laajojen avainsanojen käyttö antavat järjestelmälle mahdollisuuden yhdistellä kaikkea käytettävissä olevaa tietoa oikean mainoksen näyttämiseksi oikealle hakijalle. 

Responsiivisten tekstimainosten lukuisat eri otsikko- ja kuvaustekstivaihtoehdot antavat tekoälylle tilaa mukauttaa mainos välittämään hakijalle parhaan mahdollisen viestin. 

Tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen mahdollistaa sen, että Googlen mainosjärjestelmä optimoi mahdollisimman hyvän tuoton mahdollisimman kustannustehokkaasti. Pelkkien mainosklikkausten mittaaminen on jo pitkään ollut riittämätön tapa arvioida mainonnan tehokkuutta. Mainostajalle paljon arvokkaampaa on tieto siitä, millaisia tapahtumia kävijä sivustolla suorittaa. Konkreettiset yhteydenotot tai verkkokaupan myynti ovat tapahtumia, joilla on mainostajalle arvoa. 

Dataan pohjautuva konversiotavoitteen mittaus mahdollistaa sen, että sivustolla vierailevan kävijän koko ostopolku otetaan huomioon.  

Google-mainonnan tekoälyä käyttävillä työkaluilla saavutetaan hakijan kannalta olennainen ja hyödyllinen hakutulos, sekä mainostajan kannalta otollinen mahdollisuus tehdä vaikutus asiakkaaseen sivustollaan. Sivuston ulkoasu ja käytettävyys sekä tarjolla oleva tuote tai palvelu vaikuttavat lopulta siihen, saavutetaanko mainonnalle asetettu konversiotavoite.  

Tavoitteellinen Google-mainonta toimii parhaiten, kun tekoälyyn pohjautuvat työkalut suorittavat optimointia ja mainonnan asiantuntija seuraa ja ohjaa mainoskampanjaa säännöllisesti.  

 

Tulevaisuuden mahdollisuudet 

Tekoälyn hyödyntäminen vaatii ymmärrystä ja osaamista tekoälyn toiminnasta, jotta siitä saadaan paras hyöty irti. Meillä Netellolla tekoälyn tuomat mahdollisuudet on vastaanotettu suurella innolla.  

Tekoäly on ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan prosesseja – haluammehan jatkossakin pysyä kehityksen kärjessä. 

Netello kehittää ja selvittää koko ajan uusia tapoja tekoälyn hyödyntämiseen. Tämä takaa sen, että asiakkaamme saavat nyt ja jatkossa parhaan teknologian mukanaan tuoman hyödyn. 


Uusimmat blogiartikkelimme

×