Yrityksen verkkonäkyvyys kuntoon

Nykypäivänä yrityksen verkkonäkyvyys koostuu monesta osa-alueesta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulisi pystyä hankkimaan näkyvyyttä ainakin parista erillisestä kanavasta.

Monesti hyvin toteutetun hakukonenäkyvyyden mielletään käsittävän kaiken mitä yrityksen tulee tehdä verkkonäkyvyytensä eteen, mutta tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Syynä tähän on yksinkertaisesti se, että yrityksesi asiakkailla on erilaisia tapoja ja tottumuksia, jotka ohjaavat jonkin verran myös heidän tiedonhankintaansa.

Mistä kanavista yrityksen verkkonäkyvyys kannattaa hankkia?

Kanavat joissa yrityksesi pitäisi näkyä riippuvat pitkälti yrityksesi asiakaskunnasta. Tästä syystä yrityksen ei kannata automaattisesti hypätä mukaan jokaiseen some-kanavaan, vaan markkinoijan tulisi pystyä tunnistamaan ne kanavat joita yrityksen asiakaskuntakin käyttää. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei minkään kanavan asemaa tulisi pitää itsestään selvyytenä – esimerkiksi jos pyrit tavoittamaan nuoria aikuisia saattaa Facebook osoittautua vesiperäksi. Kanavien toimivuuden analysointi helpottaa näkyvyyden ylläpidon lisäksi myös mahdollisten mainosbudjettien kohdentamista.

blogi/yrityksen-verkkonakyvyys-kanavat.jpg

Yhteisöpalveluihin kuuluu osallista

Passiivisuus ei auta

Somen tai yhteisöpalveluiden pohjimmaisena ideana on uusien ideoiden, tuotteiden ja ajatusten esilletuonti, sekä näiden asioiden ympärillä tapahtuva keskustelu. Tästä syystä pelkkä yritysprofiilin pystyttäminen ja kerran vuodessa tehtävä tilapäivitys eivät varsinaisesti lisää yrityksesi näkyvyyttä mihinkään.

Ole aktiivinen ja jaa ajankohtaista tietoa

Säännöllisyys ja kommunikointi ovat yhteisöpalveluissa tärkeitä – kun yrityksesi blogiin tulee uusi artikkeli, kerro siitä yhteisöpalvelussa eli markkinoi ajankohtaista sisältöä. Kun yrityksesi on menossa messuille, tarjoa vapaaliput parille seuraajallesi. Yrityksen verkkonäkyvyyden kannalta somea kannattaakin ajatella tiedotuksen/viestinnän apuvälineenä, jolloin sisällön tuottaminen yhteisöpalveluihin ei muodostu ylivoimaiseksi esteeksi.

Miten näkyvyys verkkohauissa kannattaa suunnitella?

Myös perinteisen Google näkyvyyden kohdalla markkinoijan kannattaa käyttää strategista ajattelua - eli pohtia millä suunnitelmalla on mahdollista saavuttaa tavoiteltu päämäärä tai luoda yritykselle selvää kilpailuetua, jos käyttäjät kerran etsivät tietoa hyvin erityyppisesti ja käyttävät tiedonhankintaan useampia toisistaan poikkeavia hakutermejä.

Oletetaan että yritykselläsi on myynnissä 5 toisistaan poikkeavaa tuotetta:

  • Lähtisitkö varmistamaan, että yrityksesi löytyy hyvin jokaisen viiden tuotteen tai tuoteryhmän nimellä? Tässä tapauksessa yrityksesi hakukonenäkyvyys olisi 5 erilaisen hakutermin varassa.
  • Vai lähtisitkö selvittämään esimerkiksi 2 tuotteen osalta, mitä hakutermejä asiakkaasi käyttävät tuotteiden valinnassa tai vertailussa? Tässä mallissa pystyt helposti tuplaamaan hakutermien arsenaalin.

Mikä parasta jälkimmäisessä mallissa oikeiden termien ja lähestymistapojen löydyttyä pystyt skaalaamaan saman strategian koko tuotevalikoimaasi. Tämä toimintamalli on monesti varsin hedelmällinen, etenkin tilanteissa joissa kilpailija ovat jääneet varmistamaan näkyvyyttään pelkillä tuoteryhmien nimillä.

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

       

In English