Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Näkyvyys Googlessa – mitä mahdollisuuksia yrityksellä on?

Hakukonenäkyvyys Googlessa mielletään yleensä pelkäksi sivuston sisällön muokkaamiseksi, jonka avulla tavoitellaan näkyvyyttä Googlen orgaanisissa hakutuloksissa – tai maksetuksi hakusanamainonnaksi. Tämä käsitys hakukonenäkyvyydestä on kuitenkin jo osiltaan vanhentunut, sillä viimeisimpien tutkimusten mukaan vain 55-60% hakutuloksista sisältää pelkästään orgaanisia tai maksettuja hakutuloksia. On siis olemassa muitakin keinoja näkyvyyden saantiin.

sivut näkymään googlessa

Sivut näkymään Googlessa – perusasiat kuntoon

Koska orgaaninen eli maksuton näkyvyys mahdollistaa kustannustehokkaan tavan näkyä Googlessa – etenkin pitkällä aikavälillä – ei sivuston hakukoneoptimoinnin perusasioita sovi unohtaa. Varmista siksi, että sivustollasi on sisältöä jota hakukoneet pystyvät tulkitsemaan, ja jossa käsitellään käyttäjiä kiinnostavia asioita. Älä myöskään unohda sivuston ulkoisen linkityksen tärkeyttä. Mikäli yrityksesi kilpailijat pystyvät hankkimaan sivustoilleen laadukasta ulkoista linkitystä – mutta sinä et – on selvää, että kilpailuasetelmasi jäävät heikoksi. Tällöin on ehkä viisainta vaihtaa avainsanastrategiaa omia resursseja vastaavaksi, tai budjetin salliessa alkaa hyödyntämään maksetun hakusanamainonnan tuomia mahdollisuuksia.

Näkyvyys Googlessa – muut vaihtoehdot

Kuten jo artikkelin alussa todettiin, ei ole mitenkään harvinaista, että hakutulosten yhteydessä esiintyy maksuttomien ja maksullisten hakutulosten lisäksi myös muitakin elementtejä.

Esimerkiksi vastauslaatikot ja hakutermiin liittyvät kyselyt tulevat nykyään esiin jo varsin monen hakutuloksen kohdalla. Kyseiset elementit tulevat monesti näkyviin etenkin laajakäsitteisten verkkohakujen kohdalla. Vastauslaatikoiden tarkoituksena on antaa käyttäjälle nopea määrite laajaa aihetta koskevaan verkkohakuun. Osalle käyttäjistä vastauslaatikon antama lyhyt määrite voi olla riittävän hyvä vastaus heidän etsimäänsä kysymykseen, toisille käyttäjille vastauslaatikon sisältö ja siihen liittyvät hakutermit voivat toimia kanavana verkkohaun tarkentamiselle. Mikäli yrityksesi on toimialallaan riittävän merkittävä toimija, voit pyrkiä optimoimaan sivustosi sisältöä siten, että yrityksesi tuoma sisältö näytetään vastauslaatikossa. Pienemmän yrityksen on kuitenkin monesti tuottoisampaa pyrkiä iskemään tarkennettuihin verkkohakuihin, kuin yrittää saada näkyvyyttä laajoilla yleistermeillä.

Sekä desktop että mobiililaitteilla tehtävissä verkkohauissa näkyy monesti myös kuvilla varustettuja ”sisältökaruselleja”, esimerkkeinä näistä vaikkapa Twitter -packit. Twitter -packkien kohdalla kyse on tehtyyn verkkohakuun liittyvistä ajankohtaisista tweeteistä. Vastaavia erityistuloksia, voi tulla eteen myös verkkohaun aiheeseen liittyvän kuvamateriaalin suhteen. Näkyvyyden hankkiminen kuvamateriaalin kanssa vaatii monesti vain kuville tehtävää kevyttä optimointia. Suomenkielisen sisällön kohdalla, kuviin liittyvät hakutulokset ovat selvästi yleisempiä, kuin vaikkapa Twitter -packit. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei Twitterin käyttö ole maassamme kovinkaan laajaa, jonka vuoksi suomenkielisiä (aiheeseen liittyviä) Tweettejä ei välttämättä ole saatavilla.

Paikallista toimijaa haettaessa hakutuloksiin ilmestyy monesti myös kartta, jonka ohessa esitellään muutamia paikallisia toimijoita. Kyseinen erikoiselementti tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet lisänäkyvyyden saantiin, etenkin jos yrityksesi toimii vain tietyssä osoitteessa.