Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Vältä hakukoneoptimoinnin yleisimmät virheet

Yrityksesi kotisivujen laadukas sisältö, huolella valitut avainsanat, riittävä ulkoinen linkitys, tekninen toimivuus sekä mitattavissa olevat tavoitteet luovat pohjan onnistuneelle hakukonenäkyvyydelle.

Kokosimme yhteen muistilistan tyypillisistä sudenkuopista, jotka estävät yritysten sivustojen hakukonenäkyvyyden kehittymisen. Lue, miten vältät hakukoneoptimoinnin yleisimmät virheet!

1. Sisällölliset haasteet

Yksi keskeisimmin hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä on sivuston tekstisisällön laatu. Vaikka verkkosisällöt tulee kirjoittaa aina ensisijaisesti ihmisille, kannattaa niitä tehdessä huomioida myös muutama Googleen liittyvä perusasia.  

Ensinnäkin, valitun avainsanan tulisi löytyä jokaisen hakukoneoptimoitavan alasivun pää- ja väliotsikosta, URL-osoitteesta sekä itse leipätekstistä. Lisäksi hakukoneoptimoidun tekstin tulee sisältää mahdollisimman monipuolista informaatiota alasivulla käsiteltävästä tuotteesta tai palvelusta. Huolehdi siis, että tarjoamasi sisältö todella vastaa käyttäjän hakukoneeseen kirjoittamaa avainsanaa.  

Yhden hakukoneoptimoitavan alasivun tulisi sisältää vähintään 250 sanaa tekstiä. Usein enemmän on kuitenkin tarpeen. Jos aihe on syvällinen ja kilpailtu, voidaan esimerkiksi 500, 1000 tai jopa 2000 sanan tekstillä saavuttaa paljon parempia tuloksia kuin 250 sanan tekstillä. Kokemuksemme mukaan pitkä teksti ei yleensä vähennä konversioita, vaikka monesti pitkien verkkosisältöjen pelätään kyllästyttävän potentiaalisia asiakkaita. Päinvastoin, riittävän informaation tarjoaminen vähentää ostamisen esteitä ja parantaa myyntiä. Teksti ja sivu tulee vain muotoilla oikein.  

Mikäli sivustolla ei ole valittua hakutermiä vastaavaa sisältöä tai sisältöä on liian vähän, ei sivuston näkyvyys hakukoneissa todennäköisesti kehity toivotulla tavalla. Hakukoneet haluavat nimittäin suositella omille käyttäjilleen ensisijaisesti sellaisia sivustoja, jotka tarjoavat mahdollisimman keskeisesti haettuun aiheeseen liittyvää asiaa.   

Heikoksi sisällöksi voidaan laskea myös samojen lauseiden ja tekstikappaleiden toistaminen useilla alasivuilla. Päällekkäinen sisältö heikentää sivustosi sisällön laatua Googlen silmissä ja voi siksi vaikuttaa negatiivisesti hakukonelöytyvyyteen.  

Muista ainakin nämä, kun kirjoitat sisältöjä sivustollesi:

  • Millainen tuotteesi ja palvelusi on? Miksi se on erityinen?
  • Minkä asiakkaan ongelman yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee?
  • Kirjoitatko ensisijaisesti yritys- vai yksityisasiakkaille?
  • Kohdennatko tekstisi ensisijaisesti uusille vai vanhoille asiakkaille?
  • Kuinka paljon lukija todennäköisesti tietää tuotteestasi tai palvelustasi?
  • Millaisella äänensävyllä uskot, että lukijasi haluaa tulla puhutelluksi?
  • Mitä palvelusi tai tuotteesi maksaa?
  • Miten tuote tai palvelu voidaan ostaa, miten haluat yhteydenottoja?

Lue lisää myyvästä sisällöstä!

Kysy Netellon sisällöntuotannosta

2. Väärin valitut avainsanat

Hakukoneoptimointiin tulisi valita ainoastaan sellaisia avainsanoja, joiden käyttöaste on selvästi todennettavissa. Lisäksi tulee varmistaa, että yrityksellä on realistiset mahdollisuudet saada näkyvyyttä valituilla avainsanoilla.   

Mikäli esimerkiksi pienelle yritykselle aletaan rakentamaan hakukonenäkyvyyttä nollasta, ei yleensä pystytä kilpailemaan yleisimmillä avainsanoilla suosittuja sivustoja, kuten kansainvälisesti toimivia verkkokauppoja vastaan. Tällaisessa tapauksessa pienemmän toimijan on todennäköisesti kannattavampaa valita tarkemmin kohdistettuja hakusanoja löytyvyyden kehittämiseksi. Kun näiden avainsanojen näkyvyys on saatu kuntoon, voidaan optimointia myöhemmin ryhtyä tekemään tarpeen mukaan myös suosituimmille hakutermeille.  

3. Ulkoisen linkityksen puuttuminen

Ulkoisilla linkeillä tarkoitetaan muilta sivuilta omille sivulle ohjaavia linkkejä. Ulkoisen linkityksen keskeisimpänä tehtävänä on ohjata hakukoneita, kuten Googlea, siirtymään sivulta toiselle. Sellaiset sivut, joille osoittaa runsaasti ulkoisia linkkejä, ovat Googlen silmissä arvokkaita ja vierailun arvoisia.  

Mitä enemmän ulkoista linkitystä sivustosi saa, sitä tärkeämpänä Google sitä pitää ja antaa sille näkyvyyttä verkossa. Verkkonäkyvyydellä taas on nykyään suora yhteys yrityksesi kassavirtaan.  

Toisin sanoen ulkoiset linkit voidaan nähdä ikään kuin ääninä, jotka viestivät Googlelle ja sitä kautta ihmisille, onko juuri oma sivustosi vierailemisen arvoinen ja kannattaako sen näkyvyyttä edelleen nostaa Googlen hakutuloksissa.  

Hakukoneet huomioivat linkitystä tarkastellessaan kaksi asiaa:

  1. linkkien määrä
  2. linkkien arvo

Ulkoisia linkkejä tulisi siis olla mahdollisimman runsaasti, mutta kaikki sivustolle ohjaavat ulkoiset linkit eivät ole saman arvoisia.  Mistä ulkoisten linkkien arvo sitten määräytyy?   

Luotettavuus: Onko linkittäjä Googlen silmissä luotettava?
Tunnettuus: Onko linkittävä sivusto tunnettu, esimerkiksi suuri verkkokauppa tai suosittu uutissivusto?
Relevanttius: Liittyykö linkittävä taho olennaisesti yrityksesi toimialaan?

Suosittelemme välttämään palveluita, jotka lupaavat hankkia sivustollesi linkkejä maksua vastaan. Monesti nämä palvelut lisäävät linkkejä sellaisille sivustoille, joilla ei ole mitään tekemistä yrityksesi liiketoiminnan kanssa. Mikäli sivustollesi osoittaa useita linkkejä, joiden asiayhteyttä ei voida perustella, voivat hakukoneet heikentää sivustosi näkyvyyttä. Tämä toimenpide on seurausta linkitystä koskevien laatusääntöjen rikkomisesta.  

4. Sivuston tekniset haasteet

Myös sivuston teknisen toimivuuden tulee olla tietyllä tasolla, jotta hakukonenäkyvyyttä on mahdollista lähteä kehittämään. Varmista ensinnäkin, että sivustollasi käytettävät URL-osoitteet ovat selkokieliset, eivätkä esimerkiksi sisällä pelkkiä ID-tunnuksia. Myös yksittäisen alasivun title-otsikoiden tulisi olla kunkin alasivun sisältöä selkeästi kuvaavia. Jo näiden yksinkertaisten muutosten avulla voit auttaa hakukoneita ymmärtämään, mitä aihetta yksittäisillä alasivuilla käsitellään.  

Hakukoneet haluavat esittää käyttäjilleen sivustoja, jotka toimivat nopeasti kaikilla päätelaitteilla. Siksi esimerkiksi sivuston riittävän nopeista latausajoista ja responsiivisuudesta huolehtiminen kuuluvat onnistuneen hakukoneoptimoinnin lähtökohtiin. Jos perusasiat eivät ole kunnossa, jäävät hakukoneoptimoinnin tulokset todennäköisesti odotettua heikommiksi.  

5. Mitattavissa olevan tavoitteen puuttuminen

Hakukoneoptimoitavalle sivustolle tulisi aina asettaa konkreettinen tavoite siitä, mitä sivuston vierailijoiden halutaan siellä tekevän. Tavoite voi olla esimerkiksi yhteystietolomakkeen täyttäminen tai ostoksen tekeminen verkkokaupassa. Ilman selkeää tavoitetta on hyvin vaikea tietää, onko hakukoneoptimoinnista yrityksen liiketoiminnalle selkeää etua.   

Asetettuja tavoitteita voidaan seurata esimerkiksi maksuttomien kävijäseurantaohjelmistojen, kuten Google Analyticsin, avulla. Seurannan avulla tulisi saada vastaus kysymykseen: kuinka moni hakuliikenteen kautta sivustolle saapunut käyttäjä suorittaa asetetun tavoitteen?  

Puhutaan konversioista, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa sivuston kävijä suorittaa jonkin tavoitteeksi asetetuista toimenpiteistä. Konversio-optimointi tarkoittaa puolestaan sitä, että tietyillä toimilla pyritään sivuston tuottavuuden parantamiseen. Sivustolle asetetut tavoitteet ovatkin konversio-optimointia suunniteltaessa ja tehtäessä todella tärkeitä. Se, mitä sivustolla lopulta saavutetaan, riippuu tavoitteista, joita konversio-optimoinnille on asetettu.  

Lue, mitä etuja konversio-optimoinnista on!

Haluatko tietää lisää?


Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!


Uusimmat blogiartikkelimme

×