Hakukoneoptimointi. Laadukas Sivusto ja Verkkokauppa.

Hakukoneoptimointi
Tekninen Hakukoneoptimointi

Luottoluokitus AAA

Tekninen Hakukoneoptimointi

Mitä on tekninen hakukoneoptimointi?

Lyhyesti sanottuna tekninen hakukoneoptimointi viittaa kaikkiin teknisiin asioihin, joita voidaan hyödyntää sivuston hakukonenäkyvyyden kehittämisessä. Kun hakukoneiden robotit käyvät läpi sivustoltasi löytyvää tietoa, joutuvat robotit tekemisiin monien teknisten asioiden kanssa, aina HTML-lähdekoodista sivuston latausaikoihin asti. Teknisen hakukoneoptimoinnin perimmäisenä tarkoituksena onkin varmistaa, ettei hakukoneiden työ estyisi tai vaikeutuisi teknisten virheiden vuoksi.

Varmista, että hakukoneet löytävät keskeiset alasivut

Koska hakukoneoptimointi pohjautuu pitkälti siihen, että hakukoneet pystyvät käsittelemään sivustolla olevaa tietoa, on optimoinnin ensimmäinen askel luonnollisesti varmistaa, että hakukoneet löytävät sivustollasi olevat alasivut.

Koska hakukoneiden robotit etenevät alasivulta toiselle linkkien avulla, on tärkeää varmistaa, että ainakin kaikille keskeisille alasivuille johtaa linkkejä, joita hakukoneet voivat seurata. Parhaiten hakukoneet pystyvät seuraamaan tavallisia tekstilinkkejä, joten esimerkiksi sivuston päävalikkoa ei kannata suunnitella erikoistekniikoiden (esim. JavaScript tai Flash)  varaan, joiden hakukoneystävällisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Linkityksen avulla siis varmistat, että hakukoneilla on ainakin mahdollisuus löytää sivustollasi olevat alasivut.

Toimivan linkityksen lisäksi haluat myös varmistaa, ettei hakukoneita ole estetty vierailemasta yksittäisillä alasivuilla tai sivuston tietyissä osioissa. HTML-standardit mahdollistavat erityisen robots -metatagin käytön, jonka avulla hakukoneita voidaan estää lukemasta yksittäisellä sivulla olevaa tietoa. On siis syytä varmistaa, ettei keskeisten alasivujen HTML-lähdekoodista löydy robots -metatagia, joka sisältää määritteen ”noindex”. Kyseinen ”noindex” määrite on hakukoneille tarkoitettu pyyntö olla indeksoimatta yksittäisen sivun sisältöä. HTML-lähdekoodissa asetettujen estojen lisäksi on myös hyvä tarkistaa ettei sivustosi robots.txt -tiedosto (löytyy verkkotunnuksen juuresta; domain.fi/robots.txt) sisällä ”disallow” -määritettä, jolla hakukoneita voidaan kieltää vierailemasta sivuston tietyissä hakemistoissa.

Uudelleenohjaa toimimattomat alasivut

Koska teknisen hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on auttaa ja helpottaa hakukoneiden työtä, on myös suositeltavaa varmistaa, etteivät hakukoneet saa käyttöönsä toimimattomia URL-osoitteita. Toimimattomia URL-osoitteita voi syntyä sivustolle esimerkiksi väärin kirjoitetun linkin vuoksi, tai sivuston päivityksen yhteydessä. Etenkin jos poistat tai uudelleen nimeät sivustollasi olevia alasivuja kannattaa vanhat URL-osoitteet uudelleenohjata toimiville alasivuille, jolloin hakukoneet eivät yritä enää kutsua jo aiemmin löytämäänsä vanhaa URL-osoitetta.

Tekninen hakukoneoptimointi huomioi myös sivuston nopeuden

Myös sivuston latausajat ovat osa sivuston teknistä hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin kannalta latausaikojen tarkoituksena on varmistaa, että hakukoneet pystyvät lataamaan sivustolla olevat alasivut mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä latausajoilla ei hakukoneoptimoinnin yhteydessä tarkoiteta suoranaisesti loppukäyttäjän kokemaa sivuston hitautta, vaan tilannetta jossa hakukoneen robotit kokevat sivuston hitaaksi.

Sivuston latausaikojen nopeuttamiseen on olemassa useita teknisiä ratkaisuja, mutta monesti sivustolla käytettyjen kuvien pienentäminen ja vaikkapa sivuston julkaisujärjestelmään kytkettyjen tarpeettomien lisäosien poisto nopeuttavat sivuston latautumista sekä käyttäjillä että hakukoneiden roboteilla.