Mihin sosiaalisen median optimointia (SMO) tarvitaan?

Sosiaalisen median optimointi eli SMO (social media optimization) on digitaalisen markkinoinnin tehokeino, jonka avulla pyritään löytämään ja tavoittamaan yrityksesi kannalta tärkein yleisö. Kyseessä ei ole yksittäisen yhteisöpalvelun ympärille rakennettava mainoskampanja, vaan yleisöä pyritään hakemaan niistä palveluista joita tavoittelemasi kohderyhmä oikeasti käyttää.

Mihin SoMe optimointia tarvitaan?

Perimmäinen idea SMO:ssa on tarkat kriteerit täyttävän yleisön löytäminen – SMO ei siis tavoittele automaattisesti nykyistä suurempia kävijävirtoja tai yleisömääriä, vaan pyrkii löytämään ne ihmiset, joita tarjoamasi tuotteet ja palvelut kiinnostavat.

Sosiaalisen median optimointi

Tavoitteena sosiaalisen median optimoinnissa tulisi olla aina

  1. Yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista kiinnostuneen yleisön löytäminen
  2. Kustannustehokas markkinointi tavoitetulle yleisölle
  3. Mahdollisesti uusien kanavien tai liikenteen lähteiden löytäminen

Mitä sosiaalisen median optimointi ei ole

Sosiaalisen median optimointi ei ole pelkkä kuluerä, jonka vastineeksi yrityksesi saa hetkellisesti laajempaa näkyvyyttä tiettyjen yhteisöpalveluiden mainosohjelmissa. Vaikka palvelun sisäisiä mainosohjelmia onkin hyvä hyödyntää, tulisi projektin pääpaino olla mainosohjelmien ulkopuolella. Näin toimimalla voidaan varmistaa, että valittuja yhteisöpalveluita voidaan hyödyntää pitkäjänteisesti ilman kohtuuttomia mainoskuluja.

Miten SMO toimii käytännössä

Optimointiprojekti alkaa tyypillisesti tavoiteltavan kohderyhmän määrittelyllä, jonka jälkeen aletaan etsimään yrityksesi kannalta oikeita kanavia. Kun kohderyhmää vastaavat kanavat on löydetty, pyritään yrityksen näkyvyyttä lisäämään kyseisessä kanavassa. Käytetystä kanavasta riippuen tämä voi tarkoittaa seuraajien tai tykkääjien hankkimista, tai vaikkapa yksittäisen viestin saaman yleisön laajentamista.

Kanavien kehityksen seuraaminen on tärkeää

Sosiaalisen median optimointia tulisi seurata ja mitata tarkasti, jolloin päätökset voidaan tehdä tarkkojen numerotietojen pohjalta. Sosiaalisen median ympärillä tapahtuu paljon, jonka seurauksena SoMen ympärillä on myös paljon huhuja ja luuloja. Päätöksiä ei tulisi kuitenkaan tehdä pelkkien mieltymysten tai huhujen varassa – vaan huhut ja mieltymykset tulisi kääntää hypoteeseiksi ja testata pitääkö kyseinen väittämä paikkaansa vai ei.


LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja pysy kartalla alan tapahtumista. Jaamme sosiaalisen median kanavissamme digiliiketoimintaan liittyviä artikkeleita, ajankohtaisia uutisia ja hyödyllisiä vinkkejä, joilla voit tehostaa omaa liiketoimintaasi.

Instagram

×