Sivuston konversio-optimointi

Eikö yrityksesi Sivusto tuota yhteydenottoja ja soittopyyntöjä toivotulla tavalla? Tai jättävätkö Sivustolla vierailevat käyttäjät myyntiesitteesi lataamatta? Sivuston konversio-optimointi tähtää juuri tämän tyyppisten ongelmien ratkaisemiseen. Vaikka konversiosta puhutaan yleensä verkkokauppojen kohdalla, voidaan myös tavallisten yrityssivustojen tuottavuutta kehittää. Sivuston Konversio-Optimointia ei kuitenkaan kannata lähteä tekemään päämäärättömästi, vaan kaikkien asetettujen tavoitteiden tulisi liittyä tavalla tai toisella yrityksesi myynnin kehittämiseen.

Mikä on konversio yrityssivustolla?

Konversio tarkoittaa lyhyesti sanottuna Sivuston käyttäjille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Koska tavallisella yrityssivustolla ei tapahdu verkkokaupan tapaan suoraa myyntiä, voivat yrityssivustolle asetettavat tavoitteet olla esimerkiksi soittopyynnön jättäminen, uutiskirjeen tilaaminen tai vaikkapa esitteen lataaminen. Sivuston Konversio-Optimointi voidaan ongelmitta rakentaa edellä mainittujen tavoitteiden ympärille, sillä kyseisten päämäärien toteutuminen on selvästi todennettavissa, ja lisäksi nämä tavoitteet voidaan helposti yhdistää yrityksen myynnin kehittämiseen.

Mitä sivuston konversio-optimoinnissa tehdään?

Koska Sivuston Konversio-Optimointi pyrkii tehostamaan Sivustolle asetettujen tavoitteiden toteutumista, aloitetaan projekti aina konversioanalyysillä. Tässä analyysissä selvitetään ja todennetaan Sivustolta löytyvät ongelmakohdat, jotka estävät vierailijoita toteuttamasta heille asetettua tehtävää (esimerkiksi soittopyynnön jättämistä). Analyysissä käytetään apuna erityyppisiä ohjelmistoja, jotka seuraavat Sivustolla vierailevien käyttäjien tekemiä toimenpiteitä. Näiden ohjelmistojen avulla voidaan todentaa Sivustolla esiintyviä elementtejä, jotka vievät käyttäjän huomion pois halutusta toimenpiteestä. Lisäksi Sivuston Konversio-Optimointi tähtää myös Sivustolle saapuvan liikenteen laadukkuuden parantamiseen. Kun Sivusto saa näkyvyyttä oikeissa asiayhteyksissä on todennäköisempää, että Sivustolle saapuneet käyttäjät myös suorittavat heille asetetut tavoitteet.

Konversio-optimointi lähtee kokonaiskuvan selvittämisestä

Monesti konversio-optimoinnissa keskitytään pelkästään yrityksen sSivuston tarkkailuun ja unohdetaan tyystin kaikki Sivuston ulkopuolella tapahtuvat asiat. Todellisuudessa yrityksen maine ja luotettavuus ovat konversionkin kannalta kriittisen tärkeitä asioita. Mikäli Sivustolla vierailevien käyttäjien aiemmat kokemukset yrityksestäsi ovat negatiivisia tai yrityksesi asiakaspalvelu ei vastaa lähetettyihin tiedusteluihin on selvää, että kynnys asiointiin yrityksesi kanssa nousee korkeaksi. Tästä syystä konversion parantaminen lähtee aina kokonaistilanteen hahmottamisesta.

Mitä sivuston konversio-optimointi ei ole?

Kuten jo edellä mainittiin, Sivuston konversion kehittäminen keskittyy kokonaisuuksiin. Tästä syystä liian pieniin yksityiskohtiin keskittyminen tuo vain harvoin toivottuja tuloksia. Jos mietit saatko uutiskirjeellesi enemmän tilaajia käyttämällä punaista vai sinistä lähetä-nappia, jäävät käytännön tulokset hyvin marginaalisiksi. Parempiin tuloksiin pääset kun keskityt kertomaan käyttäjille mitä hyötyä he saavat uutiskirjeesi tilaamisesta.

Konversio-Optimoinnissa ei ole myöskään tarkoitus tehdä liian radikaaleja muutoksia sivustolle, jotka vaatisivat käyttäjää opettelemaan uudelleen hänelle jo tutuksi tulleen Sivuston käytön.

Yleisimpiä ongelmia yrityssivustojen konversiossa

Tavallisimmat ongelmat yrityssivustojen konversiossa liittyvät käyttäjän ohjaamiseen ja opastamiseen. Mikäli olet asettanut Sivustosi tavoitteeksi soittopyyntöjen keräämisen, mieti ohjaako ja kannustaako Sivustosi vierailijaa soittopyynnön jättämiseen – vai joutuvatko käyttäjät etsimään soittopyyntölomaketta useammalta alasivulta. Jo tämän melko pieneltä tuntuvan ongelmakohdan todentaminen ja korjaaminen tekee yhteydenottamisesta huomattavasti helpompaa.

Käyttäjän ohjeistamiseen liittyvät viestinnälliset ongelmat puolestaan madaltavat käyttäjän kynnystä yhteydenottoon tai muun halutun toimenpiteen suorittamiseen. Tilanteissa joissa käyttäjän tulee antaa yhteystietonsa tai sähköpostiosoitteensa on käyttäjälle hyvä kertoa mitä hän saa vastineeksi tietojensa luovuttamisesta, miten tietoja käytetään ja koska hänen on hyvä odottaa luvatun soiton tai postin saapumista. Sivustolla annetun lupauksen pitäminen puolestaan kehittää asiakkaan luottamusta yritystäsi ja tarjoamisia tuotteita ja palveluita kohtaan.

Testaa muutokset hallitusti 

Sivuston konversio-optimointi tarvitsee usein myös harkittua ja kontrolloitua testaamista. Konversiotestissä yksittäisestä alasivusta tai sivupohjasta luodaan ensin kopio, jonka jälkeen sivupohjaan tehdään haluttu muutos; muutokset voivat kohdistua esimerkiksi sivulla olevaan kuvaan, otsikkoon tai vaikkapa yhteydenottokaavakkeen kenttien vähentämiseen. Muutosten teon jälkeen Sivustolla ajetaan kontrolloitu testi, jossa alkuperäistä sivua ja muokattua sivua esitetään Sivustolla vieraileville käyttäjille. Testin voittajaksi nousee tietysti se versio sivusta, joka ohjaa enemmän käyttäjiä halutun tavoitteen suorittamiseen.

Testaukseen pohjautuvien muutos suurin hyöty tulee siitä, että yrityksesi Sivustolle tehtävät muutokset eivät pohjaudu yksittäiseen mielipiteeseen, vaan puhtaasti Sivustosi käyttäjiltä kerättyyn tietoon.

Vältä testauksen sudenkuopat 

Konversiotestausta aloitettaessa yleisimmät virheet tehdään testauksen kohteen valinnassa. Testauksen kohteen tulisi aina liittyä merkittävässä määrin Sivustolle asetettuun tavoitteeseen. Jos testaat asioita, jotka eivät liity suoraan asetettuun tavoitteeseen, et myöskään näe tuloksia. Kun kyse on tavallisesta yrityssivustosta jolla on vain rajallinen määrä käyttäjiä, ei Sivuston Konversio-Optimointi ja -testaus voi keskittyä liian pienten yksityiskohtien testaamiseen. Pienten yksityiskohtien testaamisella saadaan usein aikaan ainoastaan marginaalisia parannuksia, joiden todellinen arvo jää rajallisten kävijämäärien vuoksi olemattomaksi. Tästä syystä testauksen tarkka suunnittelu ja kontrolloitu läpivienti ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Miksi ulkoistaa yrityssivuston konversio-optimointi?

Kuten edeltä havaitsit, Sivuston Konversio-Optimointi vaatii erityisosaamisen lisäksi myös ulkopuolista näkökulmaa yrityksesi Sivustoon. Yrityksesi Sivuston suunnittelija ja yrityksesi oma henkilökunta ovat Sivustosi tottuneita käyttäjiä, joten he eivät todennäköisesti huomaa Sivustollasi samoja puutteita kuin konversion kanssa päivittäin työskentelevä ammattilainen. Konversio-Optimoinnin ulkoistaminen on hyvä suorittaa viimeistään siinä vaiheessa kun itse tekemäsi muutokset ja kokeilut eivät tuota toivottua tulosta. Lisäksi, kun ammattilainen on parantanut sivustosi konversion, parantaa ammattilaisen tekemä hakukoneoptimointi konversiosta saamaasi hyötyä.

 

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

         

In English