Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Perusteet konversion parantamiseen

Eikö yrityksesi sivusto tuota toivotulla tavalla yhteydenottoja? Jättävätkö sivustolla vierailevat käyttäjät myyntiesitteesi lataamatta? Sivuston konversio-optimoinnin tavoitteena on tällaisten haasteiden ratkaiseminen.

Vaikka konversiosta puhutaan yleensä verkkokauppojen kohdalla, voidaan myös tavallisten yrityssivustojen tuottavuutta kehittää. Kokosimme yhteen vinkkejä konversio-optimoinnin perusteisiin.

Mitä konversio tarkoittaa?

Konversio tarkoittaa pelkistettynä sivuston käyttäjille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Koska tavallisella yrityssivustolla ei tapahdu verkkokaupan tapaan suoraa myyntiä, voivat yrityssivustolle asetettavat tavoitteet olla esimerkiksi soittopyynnön jättäminen, uutiskirjeen tilaaminen tai esitteen lataaminen.

Sivuston konversio-optimointi voidaan ongelmitta rakentaa edellä mainittujen tavoitteiden ympärille, sillä kyseisten päämäärien toteutuminen on selvästi mitattavissa. Lisäksi nämä tavoitteet voidaan helposti yhdistää yriityksen kehittämiseen.

Mitä sivuston konversio-optimointi käytännössä on?

Esimerkiksi Netellon kanssa toteutettu konversio-optimointi aloitetaan aina kattavalla konversioanalyysillä. Analyysissa selvitetään ja todennetaan sivustolta löytyvät ongelmakohdat, jotka estävät vierailijoita toteuttamasta heille asetettua tehtävää, esimerkiksi soittopyynnön jättämistä.

Analyysissä käytetään apuna erityyppisiä ohjelmistoja, jotka seuraavat sivustolla vierailevien käyttäjien tekemiä toimenpiteitä. Ohjelmistojen avulla voidaan todentaa sivustolla esiintyviä elementtejä, jotka vievät käyttäjän huomion pois halutusta toimenpiteestä.

Lisäksi sivuston konversio-optimointi tähtää sivustolle saapuvan liikenteen laadukkuuden parantamiseen. Kun sivusto saa näkyvyyttä oikeissa asiayhteyksissä, on myös todennäköisempää, että sinne saapuvat käyttäjät myös toteuttavat sivustolla toivotut toimenpiteet.

On tärkeää muistaa, että onnistunut konversio-optimointi ei yksinään riitä. Jotta koversio-optimoinnista saadaan paras mahdollinen hyöyty, on perusasioiden oltava kunnossa. Yhteydenottoihin tulisi pyrkiä vastaamaan nopeasti ja asiakaspalvelun pitäisi olla laadukasta. Siksi myös konversion parantaminen lähtee aina kokonaistilanteen hahmottamisesta.

Yleisimpiä ongelmia yrityssivustojen konversiossa

Tavallisimmat ongelmat yrityssivustojen konversiossa liittyvät käyttäjän ohjaamiseen. Mikäli olet asettanut sivustosi tavoitteeksi soittopyyntöjen keräämisen, mieti, kannustaako sivustosi vierailijaa todella soittopyynnön jättämiseen. Vai joutuvatko käyttäjät etsimään soittopyyntölomaketta useammalta alasivulta? Jo tämän, melko pieneltä vaikuttavan ongelmakohden todentaminen ja korjaaminen parantaa sivuston konversio-optimointia merkittävästi.

Lisäksi esimerkiski tilanteissa, joissa vierailijaa pyydetään luovuttamaan yhteystietonsa yrityksellesi, on hyvä kertoa mitä, yhteystietojen luovuttamisesta tarjotaan vastineeksi. Sivustolla annetun lupauksen pitäminen kehittää asiakkaan luottamusta yritystäsi ja sen tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan.

Testaa muutokset huolella

Sivuston konversio-optimointi tarvitsee usein harkittua ja kontrolloitua testaamista. Konversiotestissä yksittäisestä alasivusta tai sivupohjasta luodaan ensin kopio, jonka jälkeen sivupohjaan tehdään haluttu muutos. Muutokset voivat kohdistua esimerkiksi sivulla olevaan kuvaan, otsikkoon tai vaikkapa yhteydenottokaavakkeen kenttien vähentämiseen.

Muutosten tekemisen jälkeen sivustolla ajetaan kontrolloitu testi, jossa sekä alkuperäistä sivua ja muokattua sivua esitetään sivustolla vieraileville käyttäjille. Testin voittajaksi nousee tietysti se versio sivusta, joka ohjaa useampia käyttäjiä haluttujen tavoitteiden suorittamiseen.

Testaukseen pohjautuvien muutos suurin hyöty tulee siitä, että yrityksesi sivustolle tehtävät muutokset eivät pohjaudu yksittäiseen mielipiteeseen, vaan puhtaasti sivustosi käyttäjiltä kerättyyn tietoon.

Vältä testauksen sudenkuopat 

Konversiotestausta aloitettaessa yleisimmät virheet tehdään testauksen kohteen valinnassa. Testauksen kohteen tulisi aina liittyä keskeisesti sivustolle asetettuun tavoitteeseen. Jos testaat asioita, jotka eivät liity suoraan asetettuun tavoitteeseen, et myöskään näe tuloksia.

Kun testattan tavallista yrityssivustoa, jolla on vain rajallinen määrä käyttäjiä, ei sivuston konversio-optimoinnin ja testauksen kannata keskittyä liian pienten yksityiskohtien testaamiseen. Niitä testaamalla saadaan aikaan usein ainoastaan marginaalisia parannuksia, joiden todellinen arvo jää rajallisten kävijämäärien vuoksi hyvin pieneksi. Siksi testauksen tarkka suunnittelu ja kontrolloitu läpivienti ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Miksi ulkoistaa yrityssivuston konversio-optimointi?

Sivuston konversio-optimointi vaatii erityisosaamisen lisäksi useinmyös objektiivista näkökulmaa. Yrityssivustosi suunnittelija ja yrityksesi henkilökunta ovat sivustosi tottuneita käyttäjiä, jotka eivät välttämättä huomaa sivustosi konversion haasteita.

Konversio-optimointi on hyvä ulkoistaa viimeistään silloin, jos itse tehdyt muutokset ja kokeilut eivät toivottua tulosta. Konversio-optimoinnin lisäksi yrityssivustosi hyöytyy todennäköisesti myös ammattilaisen tekemästä hakukoneoptimoinnista, jonka avulla voidaan maksimoida konversiosta saatavat edut.


Haluatko tietää lisää?

Me Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään entistäkin paremmin.
Ota yhteyttä, niin kerromme enemmän!


Uusimmat blogiartikkelimme

×