Äänihaut ja hakukoneoptimointi

Puheentunnistuksella toimivat digiassarit (yleisimmät Applen Siri ja Google Assistant) ovat nostaneet suosiotaan parin viime vuoden aikana myös Suomessa. Monet käyttäjät, jotka ovat aiemmin karttaneet mobiilissa tehtäviä verkkohakuja esimerkiksi laitteen näppäimistön vuoksi, ovat siirtyneet käyttämään äänihakuja. Tämä luonnollisesti kasvattaa mobiilihakujen määrää entisestään, mutta asettaa myös joitain erityisvaatimuksia etenkin sivuston sisällölle.

äänihaut ja hakukoneoptimointi

Äänihakujen erityispiirteitä

Koska monet kokevat mobiililaitteiden näppäimistöt edelleen hankaliksi, eivät tavalliset mobiililaitteilla (kirjoittamalla) tehtävät verkkohaut yleensä ole kuin 1-3 sanan mittaisia. Puhumalla tehdyt verkkohaut ovat puolestaan pidempiä ja keskustelumaisempia. Tästä syystä äänihaussa käytetyt hakutermit ovat usein kokonaisia lauseita, joilla haetaan ratkaisua hyvinkin yksityiskohtaiseen kysymykseen.

Vaikutus hakukoneoptimointiin

Puhumalla tehtävät verkkohaut eivät muuta hakukoneoptimoinnin perusasioita oikeastaan lainkaan. Sen sijaan keskustelumaisesti tehdyt (tarkkaan kohdennetut) haut saattavat vaatia sivuston sisällön muokkaamista, jotta hakukone löytää sivustoltasi käyttäjän tarvitsemat asiat. 

Joillain toimialoilla äänihakujen yleistyminen saattaa vaatia sivuston sisällön kohdentamista ns. puhekielessä käytettäville termeille, alan virallisten termien sijaan/lisäksi. Toisilla toimialoilla sivuston sisältöä saattaa olla tarvetta laajentaa esimerkiksi tuotteiden koko- tai väritietojen suhteen. Paikallisesti (tai useissa toimipisteissä) toimivien yritysten saattaa lisäksi olla tarvetta korostaa toimipisteen yhteystietoja. Näin voidaan varmistaa, että hakukone osaa yhdistää yrityksesi esimerkiksi hakijan lähiympäristöön.

Äänihakujen ongelmat

Toistaiseksi äänihakujen käyttämä puheentunnistus ontuu hieman suomen kielen kanssa, jonka seurauksena hakija voi joutua toistamaan tekemänsä haun useaan kertaan – tai jopa vaihtamaan haun tekotapaa perinteiseen kirjoittamalla tehtävään verkkohakuun. Myös hakijan ympäristö voi rajoittaa äänihakujen tekemistä – moni ei esimerkiksi halua koko ruuhkabussin kuulevan mitä Googlehakua on suorittamassa.

Mahdollisuudet

Tarkkaan kohdennetut äänihaut saattavat joillain toimialoilla avata hyvänkin mahdollisuuden maksuttoman hakuliikenteen lisäämiseen. Etenkin toimialat, joilla kilpailu hakutuloksista aiemmin keskittynyt muutaman keskeisen termin ympärille, saattavat äänihakujen myötä pystyä keskittymään aiempaa pidempiin ja yksityiskohtaisempiin hakutermeihin. 

LISÄÄ AJANKOHTAISTA ASIAA SOMESSA

Tykkää meistä ja saat kuulla ensimmäisten joukossa digiliiketoimintaan liittyvistä asioista. Jaamme artikkeleita, uutisia ja vinkkejä, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi.

    Sisältökuvat/Muut/instagram-ikoni.png   

In English